Items where Year is 1999

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 244.

Article

(1999) Teori kabur : ke arah pengembangan paradigma alternatif yang islami / Tahir Ahmad and Daud Mohamad. Gading Business and Management Journal, 5 (2). pp. 39-47. ISSN 0128-5599

(1999) Pendidikan dewasa: satu kajian kes terhadap program pemulihan di rumah pengasih / Marinah Awang and Syed Jamal Abdul Nasir Syed Mohamad. Gading, 5 (2). pp. 56-77. ISSN 0128-5599

(1999) Finite element solution to engineering problems / G. Jagmohan Das. Jurnal Akademik, 1 (1). pp. 1-12.

(1999) Human rights, globalisation and the Asian economic crisis / Shad Saleem Faruqi. Jurnal Akademik, 1 (1). pp. 45-75.

(1999) Beberapa aspek kecantikan matematik / Daud Mohamad. Gading, 5 (2). pp. 11-25. ISSN 0128-5599

(1999) 0rganisasi dan komunikasi menurut perspektif Islam : satu tinjauan awal / Rasid Muhammad. Gading, 5 (2). pp. 78-104. ISSN 0128-5599

(1999) The performance of Kempas and Keruing in structural finger jointing / Suhaimi Muhammed and Wan Mahmood Wan Abdul Majid. Gading, 5 (2). pp. 26-38. ISSN 0128-5599

(1999) Effects of scaffolding in aiding student’s understanding of a text / Sandra Sim Phek Lin. Jurnal Akademik, 1 (1). pp. 31-44.

(1999) Adakah eksport sub-sektor elektrik, elektronik dan jentera serta eksport tekstil dan pakaian di Malaysia dikategorikan sebagai eksport sebuah negara besar atau negara kecil? / Rosita Hj Suhaimi. Jurnal Akademik, 1 (1). pp. 13-30.

(1999) Kesan rawatan gentian ke atas tenaga hentaman dan purata panjang gentian dalam komposit TPNR / Syed Yusainee Syed Yahya, Sahrim Ahmad and lbrahim Abdullah. Gading Business and Management Journal, 5 (2). pp. 1-10. ISSN 0128-5599

(1999) Aplikasi syariah dalam pentadbiran / Zulkarnain Yusuf. Gading, 5 (2). pp. 48-55. ISSN 0128-5599

Monograph

(1999) Problem solving : Crisis Management Approach by Dr Mohd Rasid Hussin. UNSPECIFIED. UNSPECIFIED.

(1999) Laporan Tahunan 1999 / Universiti Teknologi MARA. Annual Report. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

Conference or Workshop Item

(1999) The importance of teamwork in libraries / Hajah Norsham Muslim. In: Bengkel Pustakawan, 23 November 1999, Hotel Sri Malaysia, Bagan Lalang, Sepang. (Unpublished)

Thesis

(1999) Sejauhmana bangunan-bangunan tinggi menyediakan peralatan, kemudahan dan ruang kemudahan untuk melakukan penyenggaraan kebersihan / Wan Nurulhekmah Wan Mokhtar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Penyelenggaraan sistem lif (Kes Kajian: Plaza Perangsang, Intekma Resort, Kajian Sains Gunaan I.T.M S.Alam, Kajian Kejuruteraan I.T.M S.Alam dan Kajian Sains Kesetiausahaan I T.M S.Alam) / Azmin Osman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Sistem pengurusan kualiti ISO 9002 di dalam syarikat pembinaan implementasi dan permasalahan / Mohd. Naim Abdul Jabar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Penggunaan buruh langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan bangunan institut pendidikan tinggi awam dan swasta kajian dari aspek perancangan penggunaan buruh dalam perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Rasli Sudin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Keberkesanan perlaksanaan penswastaan terhadap sistem pengurusan sisa pepejal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Zaidi Zakaria. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian keselamatan pekerja dalam melakukan kerja penyelengaraan bangunan komersil / Johari Dugel. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Sistem pembekalan gas LPG: aspek keselamatan untuk bangunan industri / Amirul Bahri Hashim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Pengekalan aliran tunai untuk firma pengurusan hartanah kes kajian : Lembah Klang dan Negeri Selangor / Irmarizan Muhammad Sirat. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Perbandingan pengurusan penyelenggaraan chalet di bahagian pendalaman dan tepi pantai dari sudut pandangan fizikal, fungsi dan ekonomi / Mohd. Khalid Aman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Akta Pengambilan Balik Tanah (AKTA 486): satu tinjauan terhadap proses pengambilan, penentuan dan pembayaran pampasan serta tindakbalas penduduk setempat / Mohd. Rizal Ismail. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian perlaksanaan sistem pengurusan maklumat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Sepang / Abdul Rahman Yakop. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian terhadap kepentingan dan penggunaan kawasan lapang bagi kawasan perumahan awam / Syamsuri Daud. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Proposal for adaptive re-use on pre-war urban schools Case Study: ( former ) St.Mary’s Girls’ School, No.7, Jalan Tengah, Kuala Lumpur / Roslan Salim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on the effectiveness of marketing strategy implemented by Pesakabumi Industries Sdn. Bhd. / Najdah Abd Aziz. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) Kajian terhadap kebisingan dan tahap kejelasan perucapan di bilik kuliah Blok C, Kompleks Tahir Majid, ITM, Shah Alam / Mohd Sauki Abd Rashid. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on the import and export operation of SASA Aircargo Express Sdn. Bhd. in the free commercial zone, Kuala Lumpur International Airport, Sepang / Azizuddin Abd. Malik. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Amalan dan tatacara keselamatan dan kesihatan dalam kerja penyelenggaraan hospital / Nuramali Ahmad Zainy. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian perbandingan reka bentuk tali leher era 60an dan 90an / Rafidah Hj Aman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on customers’ perception towards quality services provided by Telekom Cellular Sdn. Bhd. - TM Touch, base on their expectation and the actual performance / Azian Hanim Amat. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) A study on customer perception of Banting - Klang, Route 127 of kenderaan Klang Banting Berhad / Rafkah Asri. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on customers’ perception towards factors affecting training program at Telekom Training College Eastern Region / Siti Selmah Aziz. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) Keberkesanan poster kempen perlindungan hidupan liar dalam memupuk kesedaran di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi tempatan. (skop kajian - Institut Teknologi MARA, Caw Melaka) / Khairudin Baharum. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on how Klang Port Management Sdn. Bhd. can be fully utilized in promoting international trade / Norhisham Bakar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on consumer awareness on saraspice product in Kuching area / Zamal Bujang. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) Imej dan identiti Jabatan Pertahanan Awam (JPA3). Satu tinjauan / Amli Shah Fuad Shah. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study of customer saving services expectation at Lembaga Tabung Haji Selangor / Hasmi Bin Hassan. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) Kenderaan Klang Banting Berhad (KKBB) service maintenance for Kl-Klang shuttle service / Rozaidi Hj. Md Rodi. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Inventory management - Control and replenishment / Imee Juiana Hj. Tajuddin. Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

(1999) An appraisal on The Mines Shopping Fair complex environment and its’ influences on customer traffic flow / Nor Dalina Haji Ishak. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian analisis mengenai senibina rumah-rumah tradisi Negeri Sembilan / Mariam Azeian Ismail. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Perkembangan rekabentuk gasing dan elemen seni yang digunakan di dalam rekabentuk gasing di Malaysia / Sohana Jani. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on the container yard performance level at Klang port container terminal case study: Klang Port Management Sdn. Bhd. / Hidayatul Wahyunah Kamarudin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on the container yard performance level at Klang port container terminal case study: Klang Port Management Sdn. Bhd. / Hidayatulwahyunah Kamarudin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Shah Alam.

(1999) Satu kajian mengenal diskriptif masjid Terengkera Melaka / Tharsulizah Kutut. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Keberkesanan bot untuk nelayan laut dalam berdasarkan sistem pengendalian, keselamatan, kapasiti muatan dan penggunaan sumber tenaga di pantai timur semenanjung / Mohd Supiyan Mamat @ Abdul Ghani. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study of local customer perception on quality of counter services provided by Tabung Haji (TH) / Suhaini Mat Daud. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) Pengurusan penyelenggaraan lebuhraya Malaysia dalam menyediakan laluan yang selamat, selesa dan sempurna. Kes kajian : Lebuhraya Wilayah Tengah / Mohamad Nurul Azmi Mat Nor. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian tinjauan pandangan masyarakat (pelajar IPT) terhadap peranan kursus Senireka Grafik (ITM) dalam pembangunan sosio-ekonomi bumiputera dan negara (Skop kajian: ITM Melaka) / Mohd Zaki Md Amin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian perkembangan tipografi dalam logo SUKMA. (Kajian kes : logo SUKMA dari tahun 50-an dan 90-an) / Shaharuddin Md Salleh. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Permint Plywood Sdn. Bhd. How customer services influence business market loyalty / Mohd Kamal Mohd Ali. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) Satu kajian mengenai unsur seni reka dalam tembikar Cina / Azahar Mohd Husin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian terhadap persepsi mata pelajaran pendidikan seni dikalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di pantai timur / Suzana Mohd Nawai. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Bookstore's centralized approach of recording system (BCARS) / Norizan Mohd Saleh. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on the effectiveness of sale promotion (sales mission) done by Malaysian Tourism Promotion Board (MTPB) for the corporate customer within Kuala Lumpur / Esmady Fazudin Mokhtarruddin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) A study on employees level of satisfaction and its impact at front office department in achieving marketing excellence / Ferhat Mushid. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) Measuring the effectiveness of physical distribution: by using UST truck services to Perodua / Faiszie Rakiman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) Perubahan peranan pustakawan akademik dalam era maklumat / Rozaimah Mat Sidek. Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on the effectiveness of the teacher support teacher programme in Kota Tinggi district, Johore / Saadon Saman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Sistem pengurusan penyelenggaraan bangunan hospital : kajian dari aspek perancangan dan perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Mohd Nazarudin Sidek. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Pandangan masyarakat Melayu terhadap penggunaan seni khat sebagai penonjolan identiti korporat / Sharipah Noor Azura Syed Othman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kenderaan Klang Banting Berhad a study on operation problems and passenger travel characteristics in Kenderaan Klang Banting Berhad bus services [Klang - Shah Alam route] / Tengku Marzuky Tengku Makhtar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Konsep Bina Kemudian Jual dalam skim perumahan / Razaman Udin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Effect of gap infront the finger tip on tensile strength of finger joint / Omar Wahijan. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Pulau Pinang.

(1999) A study on: reasons that influence malay parents in Kota Bharu to choose Private Higher Learning Institutions (PHLIS) for their children / Wan Ab.Aziz Wan Ahmad. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

Student Project

(1999) The environmental degradation of adhesive joint / Muhazli Muhammad and Rosli Yusof. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Redesigning an institutional building for low-energy using energy-10 software / Richard Anyi and Cendric Masuil @Alexander. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Environmental assisted cracking in power plant / Zainuddin Yahya and Mustafa Bakri. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Fortran program utilizing panel method on arbitrary lifting airfoil in two-dimensional incompressible flow to obtain Cl, Cd & Cm / Abdul Rahman Abdullah. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Research of mechanical components of the Malaysian army tank Alvis Scorpion 90 / Razman Marsoff Johar and Wan Zul Atfi Yusmar Wan Yusof. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Cumulative Trauma Disorder (C.T.D) / Sazrin Mohd Mokhtar, Nik Azlin Nik Alui and Shahril Anuar Bahari. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Merekabentuk go-kart / Zainal Aabidin Osthman .. [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Program pemprosesan data / Zulkarnain Abd. Rahman dan Azmi Mohamed. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Research on computer numerical control machine / Zulkifli Mohamed … [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1999) A Study on the implementation of ISO 9000 quality system and its significance / effect on the product quality of ford vendors / Adenan Che Weel. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Behaviour of reinforced concrete beam with silica fumes under static loading / Amer Yusuff @ Md. Yusoff. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Behaviour of reinforced concrete beam with silica fume under dynamic loading / Rudy Tawie Joseph Sipi. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Satu kajian mengenai perbandingan reka corak batik sarung jawa (Yogyakarta) dengan batik sarung Malaysia (Terengganu) / Ramizah A. Razak. [Student Project] (Unpublished)

(1999) The performance of leased data circuit and digitaline II installation services for corporate, global & government (eastern) customers within Pahang area / Mohd Shamsurizal Ab Rahim Halimi. [Student Project] (Submitted)

(1999) Asset and inventory management system for ESPEK, RISDA, Kuala Lumpur / Eyanto Dsyam Asmady Abas. [Student Project] (Unpublished)

(1999) A study on customer perception on PERDA Can Fruit Juice in relation to the local competitors / Muhammad Hisham Abdul Aziz. [Student Project] (Submitted)

(1999) Mayban Finance Berhad The study on the factors attracting customers to ASN loan at Wangsa Maju branch / Mohd Zamri Abdul Manan. [Student Project] (Submitted)

(1999) Sound pressure lever / Muhd Arif Abdul Rahim. [Student Project] (Unpublished)

(1999) To add hourly chime to the digital clock / Mohd. Zamani Abdul Rahman and Mohd. Jamil Mohd. Zain. [Student Project] (Unpublished)

(1999) How can excellent customer service assist "PPI" in maintaining loyal corporate market / Hamiyati Abdullah. [Student Project] (Submitted)

(1999) The effect of nitrogen and phosphorus compounds on the efficiency of sewage treatment plants / Rizal Abu Bakar. [Student Project] (Submitted)

(1999) Solid modeling of reinforced concrete beam under dynamic loading / Zulkifli Abu Hassan. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Creativity in marketing: a study of its relevance with service quality to KOP Computer Sdn Bhd / Zatil ‘Adilah Abu Yazib. [Student Project] (Submitted)

(1999) An analysis on factors that motivate customers to remain loyal with Telekom Malaysia Berhad / Afzainizah Adam. [Student Project] (Submitted)

(1999) A study on customer satisfaction towards seminar package offered by Hotel Seri Malaysia Sungai Petani / Azlina Ahmad. [Student Project] (Submitted)

(1999) Identiti korporat pada sesebuah kafe: kajian kes-kafe Coffee Bean & Tea Leaf / Amelia Ahmad Lathfi. [Student Project] (Unpublished)

(1999) The effectiveness of continuos training programs in PPIIKT lead to customer service quality / Azlinah Ambak. [Student Project] (Submitted)

(1999) A study of the potential customer's in corporate sector's awareness of the services offered by Kopetro Travel & Tours Kerteh branch / Che Zaituhanas Awang. [Student Project] (Submitted)

(1999) Game roller / Mohammad Shabanie Hamzah and Zul Affendi Mohd. Isa. [Student Project] (Unpublished)

(1999) A study on promotional strategy to enhance the perfomance of Zakat's collection in Melaka / Shahriyah Hj.Sha'ari. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Hi-Fi Intercom / Mohd Rizal Ishak and Mohd Isamir Md Isa. [Student Project] (Unpublished)

(1999) A study on the level of customer satisfaction towards physical distribution services provided by BERNAS Perdana Sdn. Bhd. / Noorhani Ismail. [Student Project] (Submitted)

(1999) Responsiveness of TM Touch in handling customer complaints towards company’s performance and customer loyalty / Mardhiah Jaalam. [Student Project] (Submitted)

(1999) Late delivery order from PETRONAS MITCO Japan to customer / Che Hamiza Jafar. [Student Project] (Submitted)

(1999) KWSP investment scheme in Tabung Haji: how to attract new investor through an effective promotion / Maimunah Jalil. [Student Project] (Submitted)

(1999) Customer satisfaction survey on TM family and friend / Mohd Muzammer Jamaluddin. [Student Project] (Submitted)

(1999) Telekom Malaysia: customer satisfaction towards centrex services in Kota Kinabalu area / Roslinda Juanis. [Student Project] (Submitted)

(1999) Satu kajian analisis mengenai kesan animasi Usop Sontorian terhadap kanak-kanak / Hartati Jumiran. [Student Project] (Unpublished)

(1999) The effectiveness of direct mail advertising towards tour package service practice by Perpel Travel & Tours Sdn Bhd Kota Bharu / Rosmanira Junoh. [Student Project] (Submitted)

(1999) A study on preferences towards patriot brand through outdoor sales (ODS) activities / Jusnita Suzlin Jusoh. [Student Project] (Unpublished)

(1999) A study on the marketing communication mix by Kopetro Travel and Tours Kerteh / Mahyudi Kaban. [Student Project] (Submitted)

(1999) Object counter / Azmi Kasim and Sazrol Azizee Ariff. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Analysis on retailers perceptions and preferences towards the Jasmine Super New / Norhasimah Kassim. [Student Project] (Submitted)

(1999) Mini table tennis game / Ma Erwan Mahmud and Zaid Jumat. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Kajian ke atas permasalahan kelewatan proses kelulusan tukar syarat tanah (kes kajian : Pejabat Tanah Dan Galian Selangor) / Hazrul Mamat. [Student Project] (Unpublished)

(1999) A study on dealers’ perception towards services provided by Telekom Cellular Sdn. Bhd –TMTOUCH / Rahaidawiah Masood. [Student Project] (Submitted)

(1999) Mini table tennis game (Scoreboard) / Mohd Nawi Mat and Wan Yusairy Wan Razali. [Student Project] (Unpublished)

(1999) A study on secondary school students awareness toward the existence of JAIPETRA College within Kota Bharu area / Aminuddin Mat Jusoh. [Student Project] (Submitted)

(1999) A study of effective marketing strategies on hand tuft carpet product towards individual consumer end - market / Intan Syafinaz Mat Shafie. [Student Project] (Submitted)

(1999) A study on the effectiveness of advertising by Malaysia Tourism Promotion Board / Yuslinda Md Yunus. [Student Project] (Submitted)

(1999) The impact of the economic crisis to Harian Metro in terms advertisement and readership / Mohammed Zulfadhli Md. Sa’at. [Student Project] (Submitted)

(1999) Electronic method in measuring particle motion / Mior Yusof Mior Othman and Sharulnizzat Ismail. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Majalah komik Gempak: satu kajian kes / Mior Mohd Shahril Mior Sharifuddin. [Student Project] (Unpublished)

(1999) An awareness study of retailers in Kuala Terengganu on Sajimas Product / Fadhilah Mohamad. [Student Project] (Submitted)

(1999) The study on the profile of market niche of Penang Golf Resort Berhad in meeting customer needs / Maziharita Mohamood. [Student Project] (Submitted)

(1999) Customer loyalty towards PETRONAS MITCO Japan / Noorazura Mohd Daud. [Student Project] (Submitted)

(1999) Digi teacher as a teaching aid / Mohd Zainy Mohd Jalal and Mohd Radzuan Othman. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Satu tinjauan mengenai kesan penggunaan 'model' pada papan iklan terhadap pengguna di Malaysia / Rohaiza Mohd Nawi. [Student Project] (Unpublished)

(1999) A study on the effect of service quality toward customer loyalty at Telekom Malaysia Berhad / Haslizahanim Mohd Razali. [Student Project] (Submitted)

(1999) A study on the acceptance of new service (car rental) by Kopetro Travel and Tours Kerteh / Khairil Ashraf Mohd Said. [Student Project] (Submitted)

(1999) The long duration timer / Mohd Faizal Mohd Saleh and Zainudi Abdul Wahab. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Knight Rider lamp / Mohd Shahrul Mohd Sallah and Muhafes Mohamad. [Student Project] (Unpublished)

(1999) A study on Hotel Perdana sales people tasks / Mohd Noor Hisham Mustapha. [Student Project] (Submitted)

(1999) Merekabentuk kaki sokongan untuk orang lumpuh / Heally Naji and Safizam Said @ Saat. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Extreme Games - satu tinjauan / Ahmad Noorhaidy Narawi … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1999) The study on effectiveness of sales promotion done by Awana Kijal Golf & Beach Resort, Terengganu / Ruhaizi Othman. [Student Project] (Submitted)

(1999) A study on how Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) liberalization program affects Malaysian automotive industry / Rusnida Ramli. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Elektrisola Malaysia Sdn. Bhd : A study on the internal customer perception towards purchasing department service functions / Rozita Halina Rosli. [Student Project] (Submitted)

(1999) A study on customer service at Tabung Haji counter / Haizan Runsah. [Student Project] (Submitted)

(1999) Satu kajian tentang pandangan masyarakat remaja sekolah luar bandar tentang teknik dan pengolahan iklan-iklan syarikat rokok di televisyen di sekitar tahun 1999 / Nor Fazlie Safri. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Re-engineering the gear design for drilling machine / Mohd. Adham Sakijan, Saharudin Abd. Kadir and Syahrul Haslin Hasnan. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Penghayatan Islam dalam masyarakat hari ini: tumpuan khusus di kalangan warga tua di Negeri Melaka / Rosniza Samsudin…[et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Sound actuated switch / Mohd Hilmi Sudin and Mumammad Nordin. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Khemah mudah alih / Syed Mohd Mukhleis Syed Mahadzir. [Student Project] (Unpublished)

(1999) A study on factors that influence the participation of bumiputera and non bumiputera within Kuala Lumpur toward investing in ASW 2020 scheme / Sharifah Zuliana Syed Zuber. [Student Project] (Submitted)

(1999) Masalah Keselamatan Jalan Raya : Satu tinjaun di Kota Samarahan / Sadit Taha ... [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1999) The effectiveness of logistics management in providing an efficient lead-time management for export distribution / Siti Hawa Talib. [Student Project] (Unpublished)

(1999) A study on the effectiveness of EDI system in promoting freight forwarding and shipping industries / Wan Ismail Wan Ibrahim. [Student Project] (Unpublished)

(1999) The relationship between product offering and customer service in determining customer demand at Pesama Timber Corporation Sdn. Berhad / Noraida Yahya. [Student Project] (Submitted)

(1999) A study on PETRONAS Smartpay card (PSPC) - an alternative of using indent / Raslina Yahya. [Student Project] (Submitted)

(1999) A study on awareness level of Kelantanese towards Crescent Network Sdn. Bhd. (CNSB) promotion activities / Norhasniza Yusoff. [Student Project] (Submitted)

Entrepreneurship Project

(1999) Ampaian Millenium Summit Technology Sdn Bhd / Muhammad Ashraf ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Legacy Shopping Centre Sdn. Bhd. : pasaraya Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis / Ahmad Rizal Ab. Halim ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Aqua PVC Sdn. Bhd : pembekal barangan plastik (water soluble plastic) / Khairul Razikin Abd Razak ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Aqua Fish Enterprise / Alina Abd. Hir…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Smartech Industries / Faraik Harim Abdul Razak... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) H&N Eye Believe Sdn. Bhd. / Hazida Abdul Razak and Nor'ida Amin Nordin. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Minaret-Techno Enterprise / Izawani Abdullah... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 : Syarikat Mutiara Penawar / Mohd Rizo Abdullah ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Shop-In Enterprise / Afifuddin Abdullah Sani... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Round The World Restaurant / Rohaya Jaafar... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Zircon Tiles Enterprise / Norzainariah Abu Hassan ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Takhta Puteri Enterprise / Noor Ain Adenan … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Sistemedec Sdn Bhd / Khairul Anuar Ahmad... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Multi Dynamic Party Enterprise / Melina Syahmirza Ahmad … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Hitech Code / Mohd Hafiz Ahmad … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 Hi-Tech Sdn. Bhd. / Norhayati Ahmad... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Golden Leaves Nursery / Mohd Farid Hussin … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 : Aman Prima Sheds Sdn.Bhd. / Laili Marina Ahmed Nurain... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Maju Insaf Tani Enterprise / Mohd Apandi Aini ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Phenomenon Technology Sdn. Bhd / Sarah Alias... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Selera Food Industries: Mentega kacang / Ahmad Faizal Aminuddin…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Sassa Enterprise / Siti Rokiah Daud... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Kris Mas Enterprise / Mohd Shahril Amir Hamzah … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan : Smart CD Company / Arniezlyn Ariffin... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Centra Islamic Illusory Studies Sdn. Bhd / Rosnani Awang Teh ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Management Services: Next Step Management Services / An’ Nissa Hanim Azizool Arif...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Heazz Enterprise / Puteri Katijah Bahari .... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Daily Care Baby Centre: penjualan barangan bayi / Norazlin Baharom … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Zafni Enterprise / Mohd Farid Baharudin ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Rancangan perniagaan Global Feed Sdn. Bhd. / Anifah Bunasir... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 : Fairyland Pet's Hotel / Nor Azian Darus ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Kayangan De Village Resort / Hailmi Daud ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 Creative Furniture Sdn. Bhd. / Ibrahim Daud... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Rancangan Perniagaan : Cindai Utara Enterprise / Salleh Daud... [et. al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Megastore convenience shop / Abdul Hanif Doraoh…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Sunway Disney : Taman Boneka / Amily Fikry @ Aziz... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Stesen Minyak Esso / Norzehan Hashim … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Smartwalk Enterprise / Norashikin Hat... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Tropicana Jam Enterprise / Arafah Husin…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) To Care Sdn. Bhd. / Mohd Farid Hussin … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) HydroClear Sdn. Bhd. : syarikat perawatan air / Suraimi Ibrahim ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Bina Juara Sdn. Bhd. / Mohd. Fadly Ideris ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) C.A.D Design Graphic Communication / Fifi Erma Mariam Jamari … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 : Creative Ceiling Enterprise / Samidah Jindang... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) MEGACOM Enterprise / Khairin Nur Khalid… [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Unique Pillar Enterprise / Mat Fauzi Mahmood... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Superior Selection Enterprise / Mohd Faizzul Mahmudin... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Aurum Industri : Kilang penyaduran emas / Sufian Mahyiddin ...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Laser Tech Enterprise : permainan laser / Roshapizah Mat Arus ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Amanjaya Grocery (AJG) / Khairul Nizam... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Lights Decor Enterprise / Maslinda Mat Rodzi … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Teratak Lagenda Chaley (TLC) / Suhaida Md Saad... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Arnafa Circuit Enterprise)/ Nazrul Zambri Md. Yusof... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 Excellent Training Centre / Saadatul Hayati Mohamed...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Sri Kebab Enterprise / Mohd Fadylisham Mohd Hadi … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Keli Aquatic Farm / Fadzli Mohd Idris … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Insta Feas Enterprise / Mohd Shuhairi Mohd Noor ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Syarikat Pedas Sdn Bhd / Mohd Syahmi Mohd Noor ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Bunny Farm Enterprise: Penternakan arnab secara komersial / Nor Asyanti Mohd. No r… [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Clockwise Enterprise: menjual dan membaiki jam tangan / Norzaiti Mohd Nor … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Northern Glass Enterprise / Azarul Azlan Mohd Radhi ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Rancangan Perniagaan Delima Enterprise / Aznor Mohd Yusof …[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Blanco Sport Café / Norfashiha Mohd. Afendi … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Sunbright Maintenance / Aini Fadzli Mohd. Kamil ...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Miracle Enterprise : mesin pengayak tepung / Siti Akhtar Mohshim ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Watcherz Enterprise / Arif Mokhtar and Rahemy Abd Rahim. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Rounatysouza De’ Choco Café / Norhaniza bt. Mokhtarudin ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) De’ Style office equipment / Alfisyahrina Molis…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Laman Pesona Enterprise / Haslynda Muhammad Sam… [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Laman Pesona Enterprise: senireka hiasan taman dalaman / Haslynda Muhammad Sam…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 : M. N. Pioneer Transport Enterprise / Mazni Mustafa Al-Bakri ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Caboot's Enterprise / Farah Sabryna Nasarudin…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : TeleArt Concept Sdn. Bhd. / Azizi Nordin... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) MNS Tiles Enterprise / Norfadli Nordin ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Tamara Enterprise / Rashidi Omar... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Penjualan ulam secara komersial: Sri Ulam Enterprise / Afilia Ramdzan Ali…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Srigamat Enterprise / Arbainah Ramlan…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Global Enteprise: Rancangan Perniagaan Pembuatan Parket / Fadhil Iskandar Salim… [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Morras Lanscaping Consultant / Ranggi Sani ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Morliaa Enterprise / Asrul Khan Sher Jang Khan…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Alert Fashion Sdn. Bhd. / Azlindawati Sulaiman .... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Empirical Sdn. Bhd. / Zahira Mohamed Tahir ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Rancangan Perniagaan Asas Keusahawanan (ETR300): Ayul Wira Gagah: Menjual alat kelengkapan tentera / Tuan Hilmi Tuan Mat … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Muphic Studio: Studio Grafik & Multimedia / Aznam Tukiaman…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Esprit De Corps Sdn. Bhd. / Aida Wahid... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Sacis Engineering Sdn. Bhd. / Wan Norhidayah Hj. Wan Muntil ...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Option – 1 Enterprise / Zarina Zaharuddin...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Rancangan Perniagaan Asas Keusahawanan (ETR300): Dreamworks Animation Sdn. Bhd. / Zaminuddin Zainal Abidin … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) FiCCE Sdn. Bhd / Mohd Zahidi Zaini ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Sinaran Vision Enterprise / Farid Kamal Zainuddin ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) MJ Reject Shop Sdn. Bhd. / Normieliza Zulkefle …[ et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : MS Enterprise / Marzukhe Zulkiple... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Research Reports

(1999) Kajian klinikal lukisan kanak-kanak mengikut tahap perkembangan / Prof Dr. Abdul Shukor Hashim. [Research Reports] (Unpublished)

(1999) Following the academic progress of students who have successfully completed the pre-science course in Mara Institute Of Technology Sarawak / Iris Syawe Seh Ling … [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(1999) Three decades of the Malaysian common market : Appraisal, overview and future directions / Wee Chong Hui … [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 25 17:49:14 2022 UTC.