Kajian terhadap kebisingan dan tahap kejelasan perucapan di bilik kuliah Blok C, Kompleks Tahir Majid, ITM, Shah Alam / Mohd Sauki Abd Rashid

Abd Rashid, Mohd Sauki (1999) Kajian terhadap kebisingan dan tahap kejelasan perucapan di bilik kuliah Blok C, Kompleks Tahir Majid, ITM, Shah Alam / Mohd Sauki Abd Rashid. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Dalam membincangkan masalah bunyi, pemahaman tentang konsep bunyi dan pengertian bunyi adalah penting untuk diketahui terlebih dahulu. Projek ini merupakan satu kajian terhadap bunyi bagi menentukan tahap kebisingan dan tahap kejelasan perucapan bagi sesuatu ruang, khususnya ruang untuk aktiviti pembelajaran. Kajian ini melibatkan satu kaedah pengujian bunyi yang mana lokasinya adalah di Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur ITM. dengan menggunakan alat yang dinamakan ‘Speech Transmission Meter Type 3361’.Alat ini digunakan untuk mengukur tahap kejelasan sesuatu ucapan serta bunyi bising latarbelakang. Perbincangan serta rumusan telah dibuat dengan membandingkan setiap
keputusan pengukuran bagi menentukan tahap kejelasan perucapan sesuatu ruang yang diuji. Keputusan ini telah dapat menentukan punca permasalahan ketidakjelasan sesuatu perucapan atau pertuturan.Hasil keputusan pengukuran juga telah dibandingkan dengan tanggapan pengguna tentang kejelasan pendengaran melalui soal selidik. Akhimya beberapa cadangan diberi untuk mengatasi permasaalah yang telah dikenalpasti.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of TD_MOHD SAUKI ABD RASHID AP 99_5.PDF] Text
TD_MOHD SAUKI ABD RASHID AP 99_5.PDF

Download (1MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

15544

Indexing

Statistic

Statistic details