Satu kajian mengenal diskriptif masjid Terengkera Melaka / Tharsulizah Kutut

Kutut, Tharsulizah (1999) Satu kajian mengenal diskriptif masjid Terengkera Melaka / Tharsulizah Kutut. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Tujuan utama penulis dalam mengkaji mengenai diskriptif Masjid
Terengkera ini adalah untuk mengetahui serta menambahkan pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan proses pembelajaran. Selain daripada itu, penulis dapat mengetahui dengan lebih selanjutnya mengenai latar belakang serta asal usul
masjid tersebut. Dari segi kepentingannya pula ialah, dengan adanya tesis ini dapatlah membantu para pembaca dan pengkaji sejarah yang akan datang untuk dijadikan sebagai rujukan. Penyelidikan ini Juga, penting kepada umum kerana, sekurang-kurangnya mereka tahu akan kewujudan Masjid Terengkera.
Kajian ini juga dibuat melalui penyelidikan dan rujukan di dalam buku , melalui perbincangan serta melalui pemerhatian dan pengamatan dengan melihat sendiri atau pergi ke tempat tersebut. Dari pengkajian yang telah dibuat, satu kepuasaan dapat dirasakan di dalam diri penulis kerana banyak perkara yang tidak diketahui telah dapat diatasi. Walaupun kajian ini tidak lengkap, tetapi penulis berharap ia akan memberi serta menambahkan pengetahuan kepada orang lain.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of TD_THARSULIZAH KUTUT AD 99_5.pdf] Text
TD_THARSULIZAH KUTUT AD 99_5.pdf

Download (1MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

14392

Indexing

Statistic

Statistic details