Browse by Document Language

Number of items: 169.

Article

(2012) Isu pendaftaran tanah wakaf dan Kanun Tanah Negara 1965 / Sayuti Ab Ghani et al. Jurnal Intelek, 7 (1). pp. 38-45. ISSN 2682-9223

(2012) Pemikiran dakwah Syed Qutb berdasarkan Tafsir Fi Zilal Al-Quran / Halipah Hamzah. Esteem Academic Journal, 8 (2). pp. 106-117. ISSN 1675-7939

(2012) Persepsi ahli politik Pulau Pinang terhadap perlaksanaan dasar-dasar Islam di Pulau Pinang selepas PRU 12 / Zulkifli Dahalan and Mohd Hapiz Mahaiyadin. Esteem Academic Journal, 8 (2). pp. 1-20. ISSN 1675-7939

(2012) Elemen sumbangan dalam pembahagian harta sepencarian : pengalaman kaum wanita Melayu di Malaysia / Mohd Anuar Ramli, Mohd Norhusairi Mat Hussin and Mohammad Aizat Jamaludin. Esteem Academic Journal, 8 (2). pp. 77-92. ISSN 1675-7939

(2012) Pengurusan emosi dalam surah Maryam ayat 21 hingga 26 / Siti Aisyah Yusof...[et al.]. Voice of Academia (VOA), 7 (2). pp. 41-54. ISSN 1985-5079

Book Section

(2012) Memperkukuhkan kapisiti kelestarian perniagaan berskala kecil di Sabah: keperluan campur tangan kerajaan / Ag Bakar Ag Tatama dan Ahmad Suman. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 328-338. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Nilai patriotik di dalam pemilikan dan pembangunan tanah / Mohd Hasrol Haffiz Aliasak, Hamzah Jusoh dan Mohd Yusof Hussain. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 650-657. ISBN 978-967-11354-5-7 (Unpublished)

(2012) Peranan pihak berkepentingan terhadap pembentukan destinasi mesra pelancong / Ahmad Nazrin Aris Anuar … [et al.]. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 351-358. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Pembentukan destinasi mesra pelancong: kajian faktor di peringkat makro / Ahmad Nazrin Aris Anuar … [et al.]. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 359-368.

(2012) Penglibatan komuniti Iban dalam Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR) di Daerah Song, Sarawak / Kwok Chin Hoe dan Haris Abd Wahab. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 825-833. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Mengenali kaedah orang pekak berkomunikasi / Abdul Munir Ismail. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 290-297. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Faktor yang mempengaruhi keberkesanan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik (PPSMI) dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Nibong / Aniza Ismail dan Aslina Ismail. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 385-397. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Nilai dan agama dalam modenisasi: kajian kes Felda / Mohd Zufri Mamat, Ezwan Arman Noor Kamar dan Mohd Hazim Shah Abdul Murad. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 567-582. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Konsep pemberatan hukuman jenayah dalam syariah dan undang-undang sivil: pelaksanaan dan implikasi / Muhammad Aunurrochim Mas’ad ... [et al.]. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 875-883. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Lynas: satu kajian kes persepsi audiens terhadap pelaporan berita dalam media cetak di Malaysia / Eng May Chuen dan Edwin Michael. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 464-474. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Komunikasi mesra melalui media perantaraan dalam perkahwinan: satu kajian kes di Universiti Putra Malaysia / Raha Radzi dan Salihudin Daud. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 957-977. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Kedudukan keterangan Pakar Forensik di bawah seksyen 45 Akta Keterangan 1950 / Ramalinggam Rajamanickam, Anita Abdul Rahim dan Anisah Che Ngah. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 121-132. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Tuntutan nafkah anak selepas pembubaran perkahwinan: perbandingan antara ordinan undang-undang keluarga Islam (Sarawak) 2001 dengan undang - undang Islam / Shadli Sabarudin dan Mohd Noor Daud. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 169-178. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Bandar selamat: satu kajian literatur / Noorliana Safian … [et al.]. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 1-10. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab: kajian kes di UiTM Cawangan Melaka / Anuar Sopian dan Salmah Ahmad. In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 398-413. ISBN 978-967-11354-5-7

(2012) Amalan kreativiti Rasulullah SAW dalam pendidikan Islam berdasarkan analisis hadis dan sirah nabawiyah / Tengku Nor Husna Tengku Jamil … [et al.]. In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 63. ISBN 978-967-2846-07-9

Monograph

(2012) Wahana Lestari Perpustakaan Tun Dr Ismail, UiTM Cawangan Johor, Bil 5. 2012 / Universiti Teknologi Mara Johor. Bulletin. UiTM Cawangan Johor, UiTM Segamat Johor. (Unpublished)

(2012) Wahana Lestari: Bil.5 2012 / Perpustakaan Tun Dr. Ismail Cawangan Johor, UiTM Johor. Bulletin. Perpustakaan Tun Dr. Ismail, UiTM Johor, Johor.

(2012) Buletin Perpustakaan Tengku Anis Edisi 2012 / Perpustakaan Tengku Anis. Bulletin. Perpustakaan Tengku Anis, Machang, Kelantan.

(2012) Buletin Kampus Isu Dis 2012-Jan 2013 Bil. 13/ UiTM Kampus Kuala Terengganu. Bulletin. UiTM Kuala Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu.

(2012) Buletin Kampus Isu Mei 2012 Bil. 11/ UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu. Bulletin. UiTM Press, UiTM Kuala Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu.

Conference or Workshop Item

(2012) Pusat Sumber Sekolah sebagai ejen kecemerlangan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) : kajian ke atas pelajar baru sesi Disember-April 2010, UiTM Johor / Nor Diana Abd. Rahman, Nor Ezan Omar and Zailani Shafie. In: 8th Academic Conference, ACCON 2012 UiTM Cawangan Johor, 2 - 4 November 2012, Bukit Gambang Resort City, Pahang.

(2012) Dedahan bunyi ketukan bagi kerja – kerja acuan kayu di tapak bina / Nurul Huda Abdul Hadia, Siti Jamiah Tun Jamil dan Wan Nordiana Wan Ali. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Adakah pemilikan strata merupakan pemilikan sebenar? / Nor Azalina Yusnita Abdul Rahman, Mohd Zamri Husin dan Asma Senawi. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Migrasi sebagai keputusan tingkah laku untuk mencapai kepuasan hidup : suatu kajian empirikal / Mohd Fadzil Abdul Rashid. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) GIS-MCDA bagi mengukur kadar potensi ciri-ciri sosioekonomi dan fizikal setinggan terhadap pencemaran sungai : petempatan setinggan di sepanjang Sungai Tebrau, Johor, Malaysia / Mohd Fadzil Abdul Rashid. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Pola dan penyerakan migrasi di Negeri Perak dari 1980- 2000 dan penelitian awal implikasinya / Mohd Fadzil Abdul Rashid , Mohd Roswodi Mat Zin and Norhazlan Haron. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Pengenalan awal konsep 4R pengurusan sisa pepejal / Asniza Hamimi Abdul Tharim, Asmalia Che Ahmad dan Abdul Muhaimin Ab Wahid. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Epistemologi pembangunan ekonomi Islam vs pembangunan ekonomi barat / Ahmad Fauzee Abdullah dan Kalsom Awang. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Aplikasi GIS dalam membantu mengenalpasti corak kemalangan lalulintas di Daerah Melaka Tengah / Suzanah Abdullah, Haslina Hashim dan Izrahayu Che Hashim. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Analisis penggunaan kecekapan tenaga terhadap sampul bangunan kajian OTTV Bangunan Canselori Universiti Sains Malaysia / Anas Zafirol Abdullah Halim ... [et al.]. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Faktor – faktor yang mempengaruhi pemilihan kursus profesional di universiti awam di Malaysia : tinjauan awal / Norbaizura Abu Bakar ... [et al.]. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Kelestarian Ilmu : Memperkasa Pembangunan Intelektual Warga UiTM –Library For All- / Noor Hidayat Adnan. In: Majlis Perutusan Pentadbiran, 2012. (Unpublished)

(2012) Kearifan pemikiran cendikiawan tempatan dalam rekabentuk dalaman masjid tradisonal / Azizul Azli Ahmad, Aizan Hj Ali @ Mat Zin dan Ezrin Arbi. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Pengaruh kedatangan Islam terhadap senibina dan ornamentasi pada rumah tradisional Melaka / Fadhlina Ahmad ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Rangkaian neural dalam peramalan daya pukulan SMESY / Mahani Ahmad Kardri, Lily Marlia Abdul Latif dan Norazam Arbin. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Kajian awal: Kesediaan kakitangan UiTM Kampus Jengka terhadap cadangan penempatan semula fakulti pengurusan perniagaan dan fakulti sains komputer dan matematik di UiTM Kampus Raub / Azniza Ahmad Zaini …[et al.]. In: PROSIDING KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Kualiti bahan binaan projek perumahan ; kajian kes Perumahan Iskandar Perdana, Seri Iskandar. / Nurhasyimah Ahmad Zamri , Wan Abdullah Wan Alwi and Hasni Suryani Mat Hassan. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Pengalaman menggunakan perisian alice dalam memperkenalkan pengaturcaraan berorientasikan objek / Nursyahidah Alias, Nor Zalina Ismail and Mohd Rizal Razak. In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Nilai kapitalistik di dalam sistem pemilikan tanah masyarakat Melayu di Semenanjung Malaysia / Mohd Hasrol Haffiz Aliasak, Hamzah Jusoh dan Mohd Yusof Hussain. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) How to preserve the Minangkabau Traditional Village study case : Jorong Balerong Bunta, Nagari Rao-rao, Tanah Datar, West Sumatera / Desy Aryanti, Othman Mohd Nor and Zulkefle Hj Ayob. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Penghayatan Fiqh Al-Awlawiyyāt yang lestari membina kehidupan harmonis / Kalsom Awang dan Ahmad Fauzee Abdullah. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Kajian empirikal sumber inspirasi lanskap melayu dalam rupa bentuk kostum tradisional, motif dan ikatan kain / Zulkefle Hj Ayob dan Zainudin Md Nor. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Manhaj pendidikan menurut Badiuzzaman Said Nursi dalam risalah Al-Nur / Mohd Nasir Ayub ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Halal dan kosher : satu analisis perbandingan / Ahmad Hisham Azizan. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Kecelaruan psikoseksual (psychosexual disorders) menurut Islam : faktor dan cabaran dalam menanganinya / Ahmad Hisham Azizan. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Terapi solat dalam menangani penyakit gelisah menurut psikoterapi Islam / Ahmad Hisham Azizan. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Analisis deskriptif terhadap tahap kefahaman dan kesedaran pemakanan halal : kajian kes di empat (4) buah sekolah rendah di negeri Perak / Azilawati Azizan ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Analisis kesilapan tatabahasa Arab dalam ruangan Ta 'Allum Al-Lughatt Al-Arabiyyat / Fauzi Azmi, Saiful Johari Musahar and Muhamad Zaidi Zakaria. In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Sistem pengajaran makmal / Mohd Fairuz Bachok … [et al.]. In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Perselisihan memahami makna bid‘ah hasanah : suatu penyelesaian menurut konsep ikhtilaf / Azri Bhari ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Pengaruh seni Islam dalam tarian dabus Perak : satu tinjauan lapangan / Rozimah Bidin dan Juriah Mohd Amin. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Pembelajaran sebutan-sebutan bahasa mandarin melalui pertandingan Mandarin Idol di UiTM Pahang / Bok Check Meng and Siti Aishah Mohd Rosdy. In: PROSIDING KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Kajian ke atas penggunaan partikel modal pelajar UiTM Johor dalam pembelajaran Bahasa Mandarin / Chong Peng Hwa. In: 8th Academic Conference, ACCON 2012 UiTM Cawangan Johor, 2 - 4 November 2012, Bukit Gambang Resort City, Pahang.

(2012) Penerimaan budaya pelbagai kaum di Malaysia melalui iklan Petronas / Noorlida Daud, Azlan Zainal dan Mohd Rozali Othman. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Tinjauan konsep kehidupan di perumahan bertingkat / Rohaya Ghani dan Mastura Jaffar @ Mustapha. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Kajian pengetahuan dan amalan pengurusan kewangan peribadi di kalangan staf UiTM Pahang / Mohd Samsuri Ghazali, Fadli Dali and Mohd Faizal Azrul Azuan Che Harun. In: PROSIDING KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Kajian pengetahuan dan amalan pengurusan kewangan peribadi di kalangan staf UiTM Pahang / Mohd Samsuri Ghazali, Fadli Dali, Mohd Faizal Azrul Azuan Che Harun. In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Peranan sains dan teknologi dalam kerja-kerja konservasi bangunan bersejarah / Al-Hafzan Abdullah Halim, Siti Norlizaiha Harun and Md Yusof Hamid. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Ketamadunan kaum ’ad dalam sains berdasarkan al-quran dan sejarah / Halipah Hamzah dan Zaiton Din. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Warisan budaya rumah Minangkabau Negeri Sembilan dan Sumatera Barat : ruang dalaman dan pengaruh matrilineal / Setiawan Hardono dan Azizi Bahauddin. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Pengurusan Zakat di IPTA : pengalaman dan cabaran di UiTM / Nazrudin Hashim and Mohd Zainoddin Mustaffa. In: 8th Academic Conference, ACCON 2012 UiTM Cawangan Johor, 2 - 4 November 2012, Bukit Gambang Resort City, Pahang.

(2012) Faktor – faktor kejayaan e-perolehan : kajian literatur / Norfashiha Hashim dan Ilias Said. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Inovasi bangku gypsum / Zulkarnian Hassan and Siti Maryam Ali Yasin. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Perancangan tanah lapang ke arah kejiranan mapan : kajian kes bandar Kota Bharu / Khalilah Hassana ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Skima warna asal bangunan warisan di Malaysia / Azira Ibrahim, Siti Norlizaiha Harun dan Mohd Zaki Shamsudin. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Perubahan suhu kesan perubahan lanskap di Metropolitan Lembah Kinta : kajian kes di Bandaraya Ipoh, Perak / Mohd Hairy Ibrahim ... [et al.]. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Kesan perubahan iklim terhadap keselesaan terma : isu dan cabaran di sekolah / Mohd Hairy Ibrahim ... [et al.]. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Produk pelancongan jejak warisan negara : kajian literatur / Nur Hanim Ilias dan Azran Mansor. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Produk pelancongan jejak warisan Bandar Alor Setar, Kedah Darulaman : isu dan cabaran / Nur Hanim Ilias dan Azran Mansor. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Keindahan dalam reka bentuk motif seni hiasan fabrik tradisional melayu: satu analisa formalistik / Abd. Rasid Ismail dan Ahmadrashidi Hassan. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Al-Juwayni : biografi dan sumbangannya dalam bidang ilmu kalam di nusantara / Khalid Ismail ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Kesan teknologi hijau terhadap sewaan bangunan pejabat di Malaysia / Noor Halil Ismail ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Representasi semantik lewat adat-istiadat perkahwinan Minangkabau / Ainol Hasanal Jalaluddin. In: 8th Academic Conference, ACCON 2012 UiTM Cawangan Johor, 2 - 4 November 2012, Bukit Gambang Resort City, Pahang.

(2012) Penggunaan kata kerja kini dalam Al-Quran dari sudut masa / Abd Rahman Jamaan. In: 8th Academic Conference, ACCON 2012 UiTM Cawangan Johor, 2 - 4 November 2012, Bukit Gambang Resort City, Pahang.

(2012) Ekspo Selangkah ke UiTM 2012: Keberkesanan pelaksanaan dan cadangan penambahbaikan / Caroline Joseph … [et al.]. In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Membudayakan pelancongan Islam di Malaysia : strategi dan isu / Lina Munirah Kamarudin dan Hairul Nizam Ismail. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Persepsi kakitangan awam terhadap persekitaran pejabat (kajian kes : lima belas Pejabat Kerajaan Negeri Sembilan) / Noorazlina Kamarulzaman dan Alia Abdullah Saleh. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Metodologi penghasilan indikator bandar Islam / Norizam Lagiman, Ibrahim Ngah dan Ismail Mustari. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Pembentukan model penggunaan emas sebagai kontrak Takaful / Najahudin Lateha, Ezani Yaakob dan Siti Noorbiah Md Rejab. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Tahap keselamatan tapak pembinaan kajian kes : projek pembangunan kawasan industri / Azran Mansor ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Kajian penerokaan peluang kerjaya sebagai pekerja binaan di Negeri Perak / Norazlin Mat Salleh ... [et al.]. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Masjid Zahir, Kedah dari segi sejarah / Farid Mat Zain, Ezad Azraai Jamsari dan Zaini Mohd Salleh. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Amalan kebatinan dalam seni silat melayu : analisis terhadap dasar menentang lima perkara dalam pertubuhan gerak Seni Silat Abjad (ASLI) Jabat Kilat Malaysia / Mohd Muhaizam Md Ishak. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Analisis hukum penggunaan etanol dalam makanan dan minuman / Nor Musfirah Mohamad ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Kaedah promosi hartanah yang efektif. kajian kes : perumahan di Bandaraya Ipoh, Perak / Noryanto Asroun Mohamad Asroun ... [et al.]. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Kajian hubungan di antara konsep aurat dalam Islam dengan rekabentuk ruang pejabat di Malaysia / Md Azmi Mohamad Sukaimi ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Elemen geometri dalam senibina rumah melayu tradisional Negeri Sembilan / Marina Mohamed, Nor Fadhilah Dzulkifli and Nazirah Ramli. In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Analisa reka bentuk tingkap tradisional dan hubungannya dengan prinsip islam di rumah menara Yaman, ‘Old City of Sana’a’, Yaman / Abdul Hamid Mohammed ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Pemilihan perkhidmatan oleh pelajar di kolej kediaman kampus universiti menggunakan kaedah proses hierarki analisis / Ainun Hafizah Mohd and Siti Rosiah Mohamed. In: PROSIDING KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Pengurusan hartanah pertanian padi yang efektif ke arah memperkasakan asnaf zakat / Siti Nadiah Mohd Ali ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Analisis kadar pulangan pelaburan bagi tanah pertanian padi : kajian kes Daerah Perak Tengah / Siti Nadiah Mohd Ali and Nor Nazihah Chuweni. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Kajian kes analisis kestabilan empangan Durian Tunggal, Melaka / Mohd Mawardi Mohd Kamal, Normadiana Mohammad Hanapi and Mohd Fadhilridhwan Mohd Fazuki. In: PROSIDING KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Hadith-hadith pusaka dalam Al-Sunan Alsittah : kajian takhrij hadith dan analisis hukum / Amir Mohd Nason, Dr Jasni Sulong dan Wan Kamal Nadzif Wan Jamil. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Pengaruh adat perpatih dan agama dalam rekabentuk rumah traditional bumbung panjang di Negeri Sembilan / Othman Mohd Nor ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Dari pendidikan kelas bawahan ke transformasi sosial: sisi perjuangan pelatih SITC dalam membentuk warisan bangsa / Zuraidah Mohd Sulaiman. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Kesunyian dan hubungan sosial di kalangan warga tua di Semenanjung Malaysia / Mazura Mokhtar, Saharani Abdul Rashid and Yusharina Yusof. In: PROSIDING KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Pelestarian landskap dan budaya orang asli / Norizan Mt Akhir dan Zulkefle Hj Ayob. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Penglibatan Sektor Bukan Kerajaan di Malaysia, Singapura dan Indonesia dalam mengembangkan potensi dana wakaf suatu perbandingan / Mohd Ali Muhamad Don. In: 8th Academic Conference, ACCON 2012 UiTM Cawangan Johor, 2 - 4 November 2012, Bukit Gambang Resort City,Pahang.

(2012) Prinsip Islam di kediaman muslim menegak : kajian perbandingan susun atur ruang dalaman pangsapuri di Malaysia dan Yemen / Muhammad Suhaimi Musa ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Kajian perbandingan anatomi daun bagi beberapa spesies shorea roxb., hopea roxb., dan vatica linn. (dipterocarpaceae) / Nor Lailatul Wahidah Musa and Liliwirianis Nawi. In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Aspek keselamatan berkaitan rumah kediaman dalam Islam : satu huraian berdasarkan kaedah-kaedah fiqh / Zahari Mahad Musa. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Pelaporan maklumat kewangan secara sukarela oleh pihak berkuasa tempatan di internet: Kajian di Negeri Pahang / Lily Mazlifa Mustafa … [et al.]. In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Transformasi pensyarah ke arah kecemerlangan akademik dan penyelidikan melalui cadangan penubuhan pusat penyelidikan Sultan Haji Ahmad Shah / Muzamil Mustaffa … [et al.]. In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Pembangunan industri akuakultur mapan di Tanah Bencah Setiu / Nazatul Azrin Nazri … [et al.]. In: PROSIDING KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Rahsia kejayaan kelab memanah UiTM Pahang: Dari aspek psikologi / Mohamad Azmi Nias and Adam Feizrel Linoby. In: PROSIDING KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Kualiti hidup penduduk Felda di Wilayah Iskandar Malaysia / Ezhwan Nur Arshad ... [et al.]. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Ciri-ciri inovasi dalam rekaan pakaian oleh pelajar pelajar seni reka fesyen, Fakulti Seni lukis & Seni Reka, UiTM Perak / Muhamad Rozali Othman. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Sumbangan ulama Melayu terhadap ilmu tafsir di alam Melayu: suatu pengenalan / Nasif Sidquee Pauzi dan Rasyad Afif Ibrahim. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Transformasi pengurusan percukaian di pihak berkuasa tempatan (PBT) Malaysia berkonsepkan aplikasi star rating / Soeb Pawi, Nurhayati Md Salleh dan Fazira Shafie. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Pandangan kakitangan akademik dan bukan akademik terhadap penilaian prestasi di UiTM Cawangan Pahang / Abd Razak Said, Azmi Salim and Wan Hanisah Wan Ismail. In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Kajian awalan : tunggakan sewa menurut perspektif Islam / Nor Aini Salleh dan Masthurhah Ismail. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Pengunaan kaedah baki pendapatan dan kaedah nisbah sewa – pendapatan sebagai teknik pengukuran kemampuan di kalangan penyewa di perumahan awam Malaysia / Nor Aini Salleh dan Nor’Aini Yusof. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Potensi, kerelevenan dan kesediaan sistem fotovoltan (PV) bagi keperluan tenaga elektrik domestik di Malaysia / Syamsyir Akmal Senawi … [et al.]. In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Akhbar utama negara pemacu budaya mengarang dan akal budi dalam berita / Sharil Nizam Sha’ri, Noor Aina Dani dan Jessica Ong. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Sumbangan baitulmal dalam pembangunan ekonomi ummah : kajian baitulmal Negeri Perlis / Siti Fatimah Sudin ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Pemikiran intelektual alam Melayu : tumpuan syair dagang No. MSS 3160, muka surat 13-14 / Norsiah Sulaiman. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Pemberian hakmilik tanah oleh pihak berkuasa menurut perspektif islam / Mohd Marbawi Taha ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Roles and functions of Geographic Information System (GIS) in various fields / Wan Nur Syazwani W. M, Rusamah Abd Jalil and Noorsazwan Ahmad Pugi. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Analisis penentu perbezaan upah mengikut kemahiran di Malaysia / Nik Azma Wail … [et al.]. In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

(2012) Pengaruh budaya luar dalam senibina masjid di Lembah Kinta, Perak : kajian kes terhadap masjid yang dibina pada tahun 1880-1930 / Wan Noor Anira Hj Wan Ali , Norasikin Hj Hassan dan Khalilah Hassan. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Konsep tajrih menurut sarjana hadith dan tajrih yang tidak muktabar / Wan Kamal Nadzif Wan Jamil dan Amir Mohd Nason. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, UiTM Perak.

(2012) Penambahbaikan pembelajaran di sekolah agama kerajaan negeri Johor : kajian pelaksanaan sistem anjal / Ahmad Nawani Yaakob and Nor Rashidah Mohamed. In: 8th Academic Conference, ACCON 2012 UiTM Cawangan Johor, 2 - 4 November 2012, Bukit Gambang Resort City, Pahang.

(2012) Konsep bangunan lestari / Mohd Nazaruddin Yusoff, Kamarudin Mohd Nor dan Siti Akhtar Mahayuddin. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

(2012) Asimilasi budaya melayu dalam masyarakat cina peranakan di Negeri Kelantan : kajian di Kampung Pasir Parit, Chetok, Pasir Mas, Kelantan / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) History of the arrival of Islam in Malaysia : an analysis of early Islamic occupation in Malaysia / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Penyesuaian peribadi eksekutif ekspatriat syarikat pembinaan Malaysia di negara tamu : satu analisis / Halmi Zainol dan Mohmad Mohd Derus. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

(2012) Student Timetable Assistant System (Stasys) / Noor Azrin Zainuddin, Nafisah Jamingan @ Amin and Mohamad Azlan Shah Mohamed Azman. In: 8th Academic Conference, ACCON 2012 UiTM Cawangan Johor, 2 - 4 November 2012, Bukit Gambang Resort City, Pahang.

(2012) Hubungan pergerakan dalam solat dengan terapi kesihatan fizikal / Noor Azura Zainuddin ... [et al.]. In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Book

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2012) Istiadat Konvokesyen Ke-77 : 24 November - 6 Disember 2012 : Dewan Agung Tuanku Canselor, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2012) Manual Sistem Papan Tanda Universiti Edisi 2012 / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2012) 7 lokasi menarik di UiTM / Jabatan komunikasi Korporat. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2012) Istiadat Konvokesyen Ke-76 : 12-20 Mei 2012 : Dewan Agong Tuanku Canselor, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2012) Koleksi Penganugerahan Ijazah Kehormat UiTM / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam. ISBN 978-967-363-459-0

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2012) Manual Imej & Identiti Korporat Universiti Edisi 2012 / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam. ISBN 978-967-363-413-2

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2012) Manual Pengurusan Acara & Protokol Universiti Edisi 2012 / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2012) Melakar peristiwa pengkisahan sejarah kampus-kampus ITM-UiTM / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam. ISBN 978-967-363-458-3

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2012) Perutusan Tahun Baharu 2012 Naib Canselor UiTM : Memperkasakan Kecemerlangan Akademik UiTM : Dewan Agong Tuanku Canselor 2012 : 31 Januari 2012 / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam. (Unpublished)

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2012) Teks Ucapan Sempena Istiadat Konvokesyen UiTM ke-76 : 12-20 Mei 2012 : Dewan Agong Tuanku Canselor, UiTM / Jabatan Komunikasi Korporat. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam. (Unpublished)

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2012) Teks Ucapan Sempena Istiadat Konvokesyen UiTM ke-77 : 24 November - 6 Disember 2012 : Dewan Agong Tuanku Canselor, UiTM / Jabatan Komunikasi Korporat. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam. (Unpublished)

Thesis

(2012) "Aku, Diponegoro, Karawang Bekasi": satu kajian terhadap unsur gaya bahasa hiperbola sajak-sajak Chairil Anwar / Khairunnisa' Abdul Rahim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

(2012) Bahasa tubuh seorang aktor dalam tarian klasikal India Bharatanatyam / Abdul Rahman Bohari. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

(2012) Teori "Color Symbolism" didalam filem animasi Pendek Kembali / Mohd Haziq Kasim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

(2012) Novel Republik Nusa: proses kajian, penulisan dan adaptasi Surah Al-Kafirun / Ahmad Shazwan Md Yusof. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

(2012) Novel Binti Abdullah: kajian dan proses kreatif / Mohd Fadzly Mohd Fairuz. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Alam).

(2012) Foucault dan Derrida : kajian Queer Theory dalam Filem ... Dalam Botol (2011) / Aini Mohd Noh. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

Student Project

(2012) Pantai Melawi sebagai destinasi pelancongan pantai, di Bachok, Kelantan / Tengku Noramira Raja Omar. [Student Project] (Unpublished)

(2012) Perletakan Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Tsung Hwa di Pusat Bandar Kuala Kangsar, Perak / Fatin Farhana Mohd Suhaimi. [Student Project] (Unpublished)

(2012) Cadangan merekabentuk galeri kaligrafi di Ukay Boulevard, Lot Pt 2633, Jalan Lingkaran Tengah 2 daerah Gombak Selangor Darul Ehsan / Amirul Firdaus Mohd Hatta. [Student Project] (Unpublished)

(2012) Cadangan menaiktaraf rekabentuk dalaman kepada ruang sedia ada Rumah Kelab Diraja untuk Kelab Ipoh Diraja di P.O Box 3, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, Ipoh, Perak Darul Ridzuan untuk Kelab Diraja Ipoh. / Mior Muhamad Ihsan Noor Azam. [Student Project] (Unpublished)

Research Reports

(2012) Pembangunan rohani dalam amalan tarekat: kajian terhadap tarekat ahmadiyyah di Negeri Sembilan / Mohd Muhaizam Md Ishak, Pisol Maidin and Mohammad Mahyuddin Khalid. [Research Reports] (Unpublished)

(2012) Stres dalam kalangan jururawat Hospital Kuala Lumpur / Sakinah Mat Zin, Nazlin Emieza Ngah and Rusnah Ismail. [Research Reports] (Unpublished)

(2012) Model penyelesaian kadar kemiskinan umat Islam negeri Kedah / Maznah Wan Omar ...[et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2012) Pencapaian tahap kemahiran menulis Bahasa Arab sebagai bahasa ketiga dalam kalangan pelajar IPTA / Fauzi Azmi, Saiful Johari Musahar and Prof. Madya Rasid Muhamad. [Research Reports] (Unpublished)

(2012) Penerbitan kamus Arab di Malaysia diantara tahun 2005 - 2010: satu kajian / Adhanawati Abdul Rapa. [Research Reports] (Unpublished)

(2012) Ciri-ciri penguasaan sumber berbahasa arab dalam kalangan pensyarah Institut Tamadun Dan Kefahaman Islam (citu) / Ahmad Fakrulazizi Abu Bakar, Azman Che Mat and Azarudin Awang. [Research Reports] (Submitted)

(2012) Kadar penentuan 'uruf zakat perhiasan emas di Malaysia / Prof Madya Dr Hasan Bahrom, Mohd Sirajuddin Siswadi Putera Muhamed Shith and Hajar Opir. [Research Reports] (Unpublished)

(2012) Pemikiran matematik orang Melayu Terengganu dalam pembentukan corak tenunan songket / To' Puan Prof Madya Dr Rokiah Embong … [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2012) Kaedah transliterasi: Strategi pembelajaran bahasa dalam menguasai kemahiran menulis bahasa arab / Suzzana Othman, Ahmad Harith Syah Md Yusuf and Abdul Hadi Mohd Salleh. [Research Reports] (Unpublished)

(2012) Peranan media massa dalam pembangunan modal insan: kajian kes di kalangan pelajar FKPM UiTM Melaka / Aini Faezah Ramlan and Siti Hajar Abd Aziz. [Research Reports] (Submitted)

(2012) Peranan media massa dalam pembangunan modal insan: kajian kes di kalangan pelajar FKPM UiTM Melaka / Aini Faezah Ramlan dan Siti Hajar Abd Aziz. [Research Reports] (Unpublished)

(2012) Pencapaian matematik antara pelajar bumiputera daripada sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa melayu dan bahasa cina / Syafiza Saila Samsudin, Hasmiah Bahari and Ung Ling Ling. [Research Reports] (Unpublished)

(2012) Analisis dan reka bentuk animasi dua dimensi teks dan grafik dalam pembelajaran morfologi bahasa arab / Janudin Sardi @ Mohd Yusop and Asma' Ammar. [Research Reports] (Unpublished)

(2012) Kesan media sosial, isu semasa dan personaliti calon ke atas tren pengundian / Prof Madya Dr Ismail Sualman … [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Tue May 24 03:44:56 2022 UTC.