Browse by Document Language

Number of items: 124.

Article

(2020) Pelaksanaan Pendidikan Islam Era Revolusi Industri 4.0 di Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Melaka / Norafifah Ab Hamid … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 171-193. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

(2020) Isu-isu alam sekitar di Malaysia menurut pandangan pakar: satu analisis perbandingan berdasarkan tafsir Al-Misbah / Imaaduddin Abdul Halim. Borneo Akademika, 4 (2): 3. pp. 30-40. ISSN 2462-1641 (Submitted)

(2020) Personal innovativeness and attitude as predictors to students’ engagement in a learning management system environment / Muhammad Fadhli Abdul Rahman, Irfan Naufal Umar and Zaridah Abdullah. Forum Komunikasi (FK), 15 (2). pp. 87-106. ISSN 0128-2379

(2020) Pemasangan panel solar bagi menampung bekalan elektrik tambahan untuk institusi pendidikan agama persendirian di luar bandar : melalui pendekatan program kemasyarakatan komuniti / Nur Azfahani Ahmad ... [et al.]. Malaysian Journal of Sustainable Environment (MySE), 7 (2). pp. 161-184. ISSN 0128-326X

(2020) Muzium dan agenda counter islamophobia : satu analisis / Ahmad Farid Abd Jalal ... [et al.]. Idealogy, 5 (1). pp. 1-16. ISSN 2550-214X

(2020) Sikap guru pendidikan Islam terhadap penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) / Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain dan Ahmad Marzuki Mohamad. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 71-82. ISSN 2006-9617

(2020) Gagasan Madrasah al-Zahra’: pemikiran Said Nursi dalam pendidikan / Mohd Nasir Ayub, Surita Hartini Mat Hassan dan Mohd Asmadi Yakob. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 111-132. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

(2020) Tadbir urus agihan dana zakat di UiTM Cawangan Johor: kajian terhadap isu dan penambahbaikan pengurusan agihan / Siti Noor Ain Aziz … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 9-22. ISSN 2590-3942

(2020) Kajian pemahaman dan pelaksanaan ibadat solat fardu dalam kalangan pelajar di Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Cawangan Gelang Patah / Hasna Bidin dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-14. ISSN 2006-9617

(2020) Permasalahan qada’ solat yang ditinggalkan secara sengaja: satu sorotan kajian / Hasna Bidin, Mohd Nor Firdaus Omar dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 54-70. ISSN 2006-9617

(2020) Relevansi penggunaan konsep istibdal dalam wakaf tunai: kajian terhadap projek Baitul Awqaf UiTM Cawangan Melaka / Norajila Che Mana ... [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 38-47. ISSN 2590-3942

(2020) Tahap amalan kaedah hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar program Al-Quran IMTIAZ / Azman Che Mat … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 57-72. ISSN 2006-9617

(2020) Kepentingan penghasilan komik pendidikan dalam acuan tempatan / Hadi Akbar Dahlan. Forum Komunikasi (FK), 15 (2). pp. 71-86. ISSN 0128-2379

(2020) Dekonstruksi figur Sayyidah Aisyah RA dalam lagu Aisyah Istri Rasulullah : studi semiotika poststrukturalis Roland Barthes / Syaiful Halim. IDEALOGY, 5 (2). pp. 151-166. ISSN 2550-214X

(2020) Kaedah menjayakan pelaksanaan dinar emas sebagai instrumen wakaf / Che Khadijah Hamid and Surita Hartini Mat Hassan. Borneo Akademika, 4 (2): 4. pp. 41-51. ISSN 2462-1641

(2020) Rasuah dan salah guna kuasa: protes sosial Rahim Razali dalam matinya seorang patriot / Siti Normala Hamzah, Mohamad Saleeh Rahamad@Ahamad and Md Azalanshah Md Syed. Forum Komunikasi (FK), 15 (2). pp. 25-50. ISSN 0128-2379

(2020) Adaptasi kesusasteraan rakyat (cerita Si Luncai) dalam karya seni cetakan / Hazrul Mazran Rusli dan Abdul Aziz Zali @ Zalay. IDEALOGY, 5 (1). pp. 43-56. ISSN 2550-214X

(2020) Kepatuhan syariah dalam pelancongan alam semulajadi / Mohd Takiyuddin Ibrahim … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

(2020) Bantuan pembelajaran mengenal warna menggunakan tipografi bagi kanak-kanak rabun warna / Intan Nur Firdaus Muhammad Fuad, Khairul Nizan Mohd Aris dan Mohd Salleh Abdul Wahab. IDEALOGY, 5 (1). pp. 63-68. ISSN 2550-214X

(2020) Kesejahteraan kesihatan rakyat melalui filantrofi Islam (the wellbeing of people health's through Islamic philanthropy) / Maymunah Ismail … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 11-22. ISSN 2590-3942

(2020) Konflik watak dan perwatakan dalam Saladin the animated series : analisis intertekstualiti / Izra Inna Hj Md Idris, Dr. Mohamad Saleeh Rahamad @ Ahamad dan Dr. Md Azalan Shah Md Syed. IDEALOGY, 5 (1). pp. 69-92. ISSN 2550-214X

(2020) Strategi komunikasi dengan gelandangan semasa pandemik COVID-19: pengalaman sukarelawan sepanjang fasa Perintah kawalan pergerakan di Malaysia / Mohd Alif Jasni, Norruzeyati Mohd Che Nasir and Mohd Nazri Ibrahim. Forum Komunikasi (FK), 15 (1). pp. 57-91. ISSN 0128-2379

(2020) Taklid Mazhab Syafi’i di Malaysia: satu tinjauan dalam konteks maslahah perpaduan ummah / Mohd Hapiz Mahaiyadin dan Sumayyah Abdul Aziz. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 151-170. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

(2020) Pembangunan keusahawanan asnaf luar bandar di Negeri Pahang (Development of rural asnaf entrepreneurs in Pahang) / Mohd Afandi Mat Rania … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 48-60. ISSN 2590-3942

(2020) Kedudukan tempat simpanan harta (Al-Hirz) dalam jenayah siber masa kini: analisis menurut perspektif Islam / Khairul Azhar Meerangani … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 1-17. ISSN 2006-9617

(2020) Kedudukan tadbir urus wakaf di Malaysia: kajian dari sudut hubungan terhadap Siyasah Shar’iyyah / Mohd Ridzuan Mohamad. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 135-149. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

(2020) Pelaksanaan subjek hubungan etnik tanpa peperiksaan akhir di UiTM Cawangan Melaka / Noor Aziera Mohamad Rohana … [ et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 18-34. ISSN 2006-9617

(2020) Pelaporan berita buli dalam akhbar broadsheet Utusan Malaysia dan tabloid Berita Harian di Malaysia / Mohamed Afiq Amani Mohamed Nahdirsha and Rani Ann Balaraman. Forum Komunikasi (FK), 15 (2). pp. 51-70. ISSN 0128-2379

(2020) Pembangunan mentaliti lestari masyarakat Malaysia / Zuhaira Nasrin Mohamed Zin dan Zul`Azmi Yaakob. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 38-53. ISSN 2006-9617

(2020) Kerangka konseptual gelagat filantropi Muslim = Conceptual framework of Muslim philanthropy behavior / Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 23-32. ISSN 2590-3942

(2020) Pengaruh hinduisme dalam kehidupan masyarakat Melayu : rujukan khusus karya pilihan R. O. Winstedt / Mohd Farhan Abd Rahman ... [et al.]. Idealogy, 5 (1). pp. 109-118. ISSN 2550-214X

(2020) Perkhidmatan penerbangan hijau: satu tinjauan persepsi terhadap pengguna perkhidmatan penerbangan di Malaysia / Muhammad Faizal Nazmi Mohd Haran dan Mohamad Saifudin Mohamad Saleh. Forum Komunikasi (FK), 15 (1). pp. 92-114. ISSN 0128-2379

(2020) Strategi komunikasi kedermawanan dalam kalangan pengguna media sosial berpengaruh (social media influencer) di Malaysia = Philanthropy communication strategy among social media influencer in Malaysia / Muaz Mohd Noor … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 33-47. ISSN 2590-3942

(2020) Hadith palsu di Malaysia: tinjauan perkembangan dan keberadaannya di dalam kitab-kitab jawi silam dan buku-buku agama terpilih / Mohd Shukri Mohd Senin. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

(2020) Peranan komunikasi visual semasa Pandemik Covid 19 / Hanafi Mohd Tahir, Shahrel Nizar Baharom, Mohd Shahril Abd Rashid. IDEALOGY, 5 (2). pp. 35-40. ISSN 2550-214X

(2020) Demokrasi pendidikan dalam sistem pengajian di institusi pondok : pelaksanaan dan amalan / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. IDEALOGY, 5 (1). pp. 119-130. ISSN 2550-214X

(2020) Kefahaman pelajar sekolah agama terpilih di Selangor terhadap doktrin syiah / Mukhamad Khafiz Abdul Basir ... [et al.]. IDEALOGY, 5 (1). pp. 145-150. ISSN 2550-214X

(2020) Adaptasi cerita fabel nusantara dalam pertunjukan sirkus / Greta Ariati Mulyosantoso and Chrisdina Wempi. IDEALOGY, 5 (2). pp. 49-58. ISSN 2550-214X

(2020) Undang-undang perlanggaran adat di Mahkamah Anak Negeri: konflik pemakaiannya terhadap orang Islam dalam kerangka perundangan plural di Sabah / Pg Ismail Pg Musa, Siti Zubaidah Ismail dan Narizan Abdul Rahman. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 73-87. ISSN 2006-9617

(2020) Analisis deskriptif bagi penggunaan aplikasi Quizizz ke atas guru dalam penilaian prestasi murid bagi subjek matematik / Rafiee Jamian, Nurul Hafizah Zainal Abidin dan Roslah Arsad. Mathematical Sciences and Informatics Journal (MIJ), 1 (2). pp. 87-97. ISSN 2735-0703

(2020) Pengintepretasian kesalahan ila’ dalam enakmen undang-undang keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 / Shadli Sabarudin. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 35-41. ISSN 2006-9617

(2020) Seni drama Islamik: ciri kepengarahan Mior Hashim Manap / Wawarah Saidpudin. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 42-56. ISSN 2006-9617

(2020) Pampasan ganti rugi ke atas mangsa kemalangan jalan raya: titik integrasi antara diyat dan insurans di Malaysia / Siti Aisyah Samudin. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 15-37. ISSN 2006-9617

(2020) Kefahaman dan penghayatan pelajar terhadap kursus hubungan etnik / Suhaila Sharil ... [et al]. IDEALOGY, 5 (2). pp. 141-150. ISSN 2550-214X

(2020) Elemen budaya dalam karya seni catan Malaysia : satu tinjauan / Siti Humaini Said Ahmad @ Syed Ahmad. IDEALOGGY, 5 (1). pp. 157-164. ISSN 2550-214X

(2020) Pencitraan keris sebagai kiasan keindahan budaya melayu dalam filem Rahim Razali / Siti Normala Hamzah, Dr. Mohamad Saleeh Rahamad @ Ahamad, Prof. Madya Dr. Md Azalan Shah Md Syed. Idealogy, 5 (1). pp. 165-178. ISSN 2550-214X

(2020) Analisis kesalahan skrip main peranan (Role play): penterjemahan teks Bahasa Melayu ke Bahasa Arab melalui aplikasi Google Translate / Anuar Sopian…[et al.]. e-Journal of Media & Society (e-JOMS), 5. pp. 1-8. ISSN 2682-9193

(2020) Motif kesukarelawan remaja muslimah di Terengganu / Wan Asri Wan Aziz … [et al.]. Borneo Akademika, 4 (2): 1. pp. 1-12. ISSN 2462-1641

Book Section

(2020) Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Digital Library : Info Kertas Soalan Digital / Perpustakaan Tun Abdul Razak. In: Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Digital Library. Perpustakaan Tun Abdul Razak, Shah Alam, Selangor, p. 17. (Unpublished)

(2020) Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Digital Library : Info My Knowledge Management / Perpustakaan Tun Abdul Razak. In: Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Digital Library. Perpustakaan Tun Abdul Razak, Shah Alam, Selangor, p. 16. (Unpublished)

(2020) Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Digital Library : Penggunaan perpustakaan digital oleh pengguna luar negara / Perpustakaan Tun Abdul Razak. In: Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Digital Library. Perpustakaan Tun Abdul Razak, Shah Alam, Selangor, p. 18. (Unpublished)

Monograph

(2020) Sinergi Keusahawanan Cawangan Melaka: Sinergi ilmu menjana ekonomi baharu / Unit Keusahawanan, PJI, UiTM Cawangan Melaka. Bulletin. Universiti Teknologi MARA , Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Mohamad Tarmizi bin Adnan, Penyelenggara Am Stesen Keretapi Tanah Melayu Berhad Stesen Labis, Johor/ Miera Natasha Farhana Ab Rashid & Syarifah Nur 'Aisyi Al-Wafa Syed Ahmad Afandi. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Mohd Arafat bin Raja Ahamad Pengurus Stesen Stesen Keretapi Tanah Melayu Layang-Layang mengenai pengalaman beliau sebagai pengurus stesen/ Fakhira Amirah Abdul Hamid & Shafieza Ibrahim. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Wan Mahadi bin Wan Ismail Pengusaha Tembaga Di Syarikat Wanisma Craft & Trading mengenai pengalaman beliau sebagai seorang pengusaha tembaga/ Nur Aqilah Abdul Ranie & Nurul Huda Md Jais. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Ibrahim bin Yusof mengenai pengalaman beliau berkhidmat bersama Keretapi Tanah Melayu Berhad: Stesen Keretapi Tanjong Pagar, Singapura/ Azreen Sofia Abdul Syukor & Nurulsyahirah Misman. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) E-Wahana Lestari Perpustakaan Tun Dr Ismail, UiTM Segamat Johor, Vol 2, Jul-Dis 2020. Bulletin. UiTM Cawangan Johor, UiTM Segamat Johor.

(2020) E-Wahana Lestari Perpustakaan Tun Dr Ismail, UiTM Segamat Johor, Vol 1, Jan-Jun 2020. Bulletin. UiTM Cawangan Johor, UiTM Segamat Johor.

(2020) Info Usahawan: Usahawan Pemacu Ekonomi Mapan Edisi 15 Januari - Mac 2020 / Noorazlina Ahmad (Ed.). Bulletin. Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development (MASMED), Dungun, Terengganu.

(2020) Transkrip temu bual bersama Encik Azman bin Abd Kadir mengenai pengalaman beliau di KTM Sedenak sebagai ketua stesen/ Nur Ain Farisah Ahmad Termiji & Syarifah Nurhaziqah Syed Sukri. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Puan Sazilah Mohd Yusof, Pengusaha Pembuatan Labu Sayong mengenai pengalaman beliau sebagai pengusaha/ Nurul Farhani Kamarul Azhar & Nur Syasya Imani Mohd Sulaiman. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Puan Hajah Natipah@Nor Tipah Binti Abdul Kadir mengenai pengalaman beliau sebagai Adiguru Tenun Pahang Diraja/ Nurul Amirah Farhanah Azhari & Nurul Syahirah Shamsudin. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Puan Zaiton binti Kassim Alumni ITM pada tahun 1974 mengenai pengalaman beliau sewaktu mengambil Kursus Kajian Perpustakaan/ Noraishah Intau Azmi & Ayla Farihah Subry. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Puan Summi binti Din Pembantu Pegawai Latihan Kanan mengenai pengalaman beliau dalam Seni Kraftangan Anyaman Rotan/ Syaffiqa Bharin & Nor Fakhira Abdul Razak. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Manja bin Md Perang sebagai pekerja Stesen KTMB Genuang mengenai Stesen KTMB Genuang/ Nur Izzatti Esmadi & Nur Amira Mohd Said. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Johari bin Sapar, Pengendali Stesen Keretapi Tanah Melayu Stesen Renggam, Johor/ Hanis Zahirah Hanifah & Nuratikah Mohd Fauzi. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Ismail Bin Haji Abdul Hamid tokoh pembuatan kompang mengenai pengalaman beliau dalam pembuatan kompang Ahmad Fitri Haron & Muhammad Azri Faiz Kasmani. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Puan Nor Azmah binti Abd Aziz Alumni Fakulti Sains Perpustakaan mengenai pengalaman dan kerjaya beliau sebagai alumni dalam bidang Sains Perpustakaan di Institut Teknologi Mara (ITM)/ Nurul Amiza Hasdey & Khairun Nawwar Hairudin. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Norman bin Abu Bakar, Pengurus Stesen Keretapi Tanah Melayu Stesen Batu Caves, Selangor/ Hanis Hashim & Nur Asyiqin Mohd Samsi. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Puan Norma binti Mohd Darus bekas Pengarah Pustakawan Perpustakaan Awam Perlis mengenai pengalaman beliau dalam bidang kajian sains perpustakaan/ Siti Savarina Kamaruddin & Nurul Ain Mohd Khairudin. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Kamarun bin Karim, mengenai pengalaman beliau sebagai Pegawai Kerani di Stesen Keretapi Lama Johor Bahru/ Nur 'Aqilah Mad Serehan & Nurul Farhana Dahalan. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Roslan Jamaluddin Atlet Sukan Hoki Negara/ Akmal Mustaqim Maharani & Muhammad Nur Ariff Noorshah. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Nor Saiful Zaini bin Nasruddin Mohammad, Atlet Sukan Hoki Malaysia/ Nor Liana Malek & Nurul Syafika Atilia Mat Salleh. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Dr. Zahidi bin Dato' Zainol Rashid Alumni Fakulti Pengurusan Maklumat mengenai pengalaman beliau dan kerjaya beliau dalam bidang Sains Perpustakaan di ITM/ Nurul Anissafina Marwan & Mohamad Fairuz Nor Yazid. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Cik Noraseela Mohd Khalid Atlet Olahraga Lari Berpagar Acara 400 Meter/ Muhammad Saiful Anuar Mat Salleh & Amirul Ariff Mohammaden. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Nazmizan bin Muhammad atlet lari pecut negara/ Nik Sahal Afandi Megat & Siti Nur Syahira Zakaria. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Puan Lilian Tan bekas atlet bina badan Malaysia mengenai pengalaman beliau dalam Sukan Bina Badan/ Nurul Aini Mohamad Harani & Uzma Aqilah Md Zain. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Atan bin Ahmad, Station Master Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) Bukit Timah mengenai sejarah dan pengalaman beliau di stesen/ Nurul Husna Mohamed & Yasmine Arisya Yahya. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Puan Hajah Paiza binti Idris, Mantan Ketua Pustakawan Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) UiTM mengenai pengalaman beliau dalam bidang Sains Perpustakaan/ Nurul Nabilla Mohd Fadzil & Siti Khairun Najihah Hai Rozzaman. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Puan Fatimah binti Salleh atlet sukan bola jaring Malaysia mengenai pengalaman beliau sebagai atlet negara/ Nur Syamimi Mohd Fauzi & Nurul Aimi Nadiah Azani. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) E-Katalog Virtual Inspirasi 1.0 / Fakulti Seni Lukis & Seni Reka UiTM Cawangan Melaka. Bulletin. Faculty of Art and Design, Bandaraya Melaka.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Azman bin Abd Kadir Pengurus Stesen Keretapi Tanah Melayu Stesen Kulai Johor/ Rahmahtunnisah Mohd Rostam & Siti Nor Aqilah Awan. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Tuan Syazali Effendi bin A.Wahab mengenai pengalaman beliau dalam bidang Silat Seni Gayong/ Siti Nur Izzah Mohd Sofian & Nurul 'Izzati Yazid. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Hashim bin Muji, Pengurus Stesen Keretapi Woodlands mengenai sejarah dan pengalaman beliau sebagai Pengurus Stesen Keretapi / Siti Nurul Fatehah Mohd Zamlani & Nurayuni Salim. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkip temubual bersama Encik Muhammad Azman bin Nawi Pemandu Keretapi Tren Electric Train Service di Stesen Keretapi Gemas Negeri Sembilan/ Muhd Luqman Nurhakim A.Idrus & Muhd Asyraf Najmi R Azmi. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Rahiban bin Kasim bekas Pengurus Felda Chempelak mengenai pengalaman beliau sebagai Pelukis/ Penulis Khat/ Khairul Azraaf Othman & Sara Aliya Zamri. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Mohd Yazid bin Imran, mengenai pengalaman beliau sebagai Atlet Kebangsaan Malaysia: Sukan Kriket dan Sukan Olahraga Merejam Lembing/ Nurul Ridhwana Ridzuan & Nur Fauzira Faim Ismail. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temu bual bersama Puan Kamariah binti Abdul Hamid Mantan Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultan Abdul Samad Universiti Putra Malaysia mengenai pengalaman beliau sebagai alumni dalam bidang Kajian Sains Perpustakaan/ Muhammad Syazwan Rolee & Nur Auni Athirah S. Rosli. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Nor Azman bin Idris, mengenai Stesen Keretapi Tanah Melayu Layang- Layang, Johor/ Nur Khairina Roslan & Nurfarhanah Amirah Faisal. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Abdul Halid bin Jaafar Pengurus Stesen Stesen Keretapi Tanah Melayu Kluang mengenai pengalaman beliau sebagai Pengurus Stesen/ Nur Farhana Roslee & Siti Nur Liyana Ishak. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Badarzaman bin Jusoh@Harun Penyelaras Unit Kebudayaan Majlis Perbandaran Kuantan mengenai pengalaman beliau dalam Kesenian Tarian Gamelan/ Natasha Aisya Rosli, Nur Sakina Aqilah Shahlan & Umi Nadea Muhammad Kamal Abduh. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Puan Dahlia binti Zainal Alumni ITM Kursus Sains Perpustakaan pada tahun 1978 pengalaman beliau semasa menjadi pelajar ITM Kursus Sains Perpustakaan/ Nurfarahin Rosli & Nurulhikmah Kamaliah Sampornak. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Abdul Hamid bin Mire, mengenai pengalaman beliau sebagai Juruteknik di Stesen Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) Gemas, Negeri Sembilan/ Nur Shafiqah Tazali & Nuraisyah Azlan. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) E-Bulletin ACIS Edisi 1 / 2020. Bulletin. Akademi Pengajian Islam Kontemporari, UiTM, Shah Alam.

(2020) E-Bulletin ACIS Edisi 2 / 2020 : Melonjak Lebih Tinggi. Bulletin. Akademi Pengajian Islam Kontemporari, UiTM, Shah Alam.

(2020) IQRA' : Bil 3 : Mac 2020 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2020) Dasar Harta Intelek Universiti Teknologi MARA Edisi 2020 / Universiti Teknologi MARA. Manual. Institute of Research Management and Innovation (IRMI), Shah Alam.

(2020) 79th Issue Info Kampus UiTM Sarawak Bulletin/ Universiti Teknologi MARA Sarawak. Bulletin. Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak, Sarawak.

(2020) Transkrip temubual bersama Datin Mardhiah binti Md Zin Alumni ITM mengenai pengalaman dan kerjaya beliau dalam bidang Sains Perpustakaan/ Nur Aziera Md Shah & Wan Nuralya Syazwani Wan Saifpuddin. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Puan Faizah Binti Abdul Aziz mengenai pengalaman beliau sebagai Alumni Fakulti Pengurusan Maklumat, Tahun 1968 sehingga 1978/ Nurul Ain Farhana Zaharul Mahadi & Nur Hidayah Shahruddin. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Muhammad Ramdzan bin Mahfol Penyelaras Persatuan Kuda Kepang Seri Budaya mengenai pengalaman beliau dalam Bidang Senitari Kuda Kepang/ Nur Farah Iffah Zaini & Shakira Huda Zainal. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2020) Transkrip temubual bersama Encik Ariffin bin Abdul Hamid, Ketua Stesen Keretapi mengenai Stesen Keretapi Tanah Melayu Pasir Gudang, Johor/ Anis Aqila Zainuddin & Nur Shafira Husna Mazlan. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Conference or Workshop Item

(2020) Sistem e-PA / Azilawati Abdullah @ Abd Aziz ...[et al.]. In: 2nd Kelantan International Learning and Innovation Exhibition 2019 (KILIEx 2019), 19th - 20th August 2019, UiTM Kelantan Kampus Machang.

(2020) Read@USM: #readuniusm #jombacausm #usmmembaca #malaysiamembaca #dekadmembaca / Nor Azan Ibrahim … [et al.]. In: Library and Information Professional Seminar (LibPro), 10 November 2020, Shah Alam, Malaysia (Virtual Conference).

(2020) Scavenger hunt: latihan kemahiran literasi maklumat dikalangan pelajar interim UiTM Johor Kampus Segamat / Ts. Dr. Syamsul Hendra Mahmud, Mawar Noor BAbdullah and Siti Rozana Mat Sanat. In: Library and Information Professional Seminar (LibPro), 10 November 2020, Shah Alam, Malaysia (Virtual Conference).

(2020) VCO-Trigonatural Cream / Nur Madiha Mohd Ramzi ...[et al.]. In: 2nd Kelantan International Learning and Innovation Exhibition 2019 (KILIEx 2019), 19th - 20th August 2019, UiTM Kelantan Kampus Machang.

(2020) Sistem pencarian pakar oleh Unit Pengurusan Kualiti UiTM Cawangan Kelantan / Nik Zam Nik-Wan ...[et al.]. In: Extended Abstract of 2nd Kelantan International Learning and Innovation Exhibition 2019 (KILIEx 2019), 19th - 20th August 2019, UiTM Kelantan Kampus Machang.

(2020) Amanat Naib Canselor UiTM 2020 : Menyerlah Potensi, Membentuk Masa Hadapan. In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Book

Universiti Teknologi MARA, Bahagian Transformasi Universiti (2020) Pelan Strategik UiTM 2025 : Menyerlahkan Potensi Membentuk Masa Hadapan / Universiti Teknologi MARA. 1 ed. UiTM Press, Shah Alam. ISBN 9789671899212

Thesis

(2020) Kualiti hidup penerima bantuan zakat asnaf fakir dan miskin: kajian di Kuching, Sarawak / Mohamad Bazli Md Radzi. Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Teaching Resource

(2020) Cara membuat labelling bahan harta intelek bagi penempatan di Bilik Koleksi Akses Terhad, Perpustakaan Tun Abdul Razak / Abdul Halim Mohd Daud dan Rizana Mohd Radwan. [Teaching Resource] (Unpublished)

(2020) Kaedah mendeposit bahan harta intelek UiTM ke sistem Repositori Institusi Universiti / Rizana Mohd Radwan. [Teaching Resource] (Unpublished)

Entrepreneurship Project

(2020) Penternakan Belut Secara Komersil : Eel World / Muhd. Hairul Azman Abas... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2020) Annas Company / Amril Fazli Abd Manan ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2020) Smart Access Technology : smart-card / Mohd Azwanizam Abd Wahab... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2020) Arowana Chicken Enterprise / Zamzuri Hasan... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Submitted)

(2020) Senstech Enterprise / Mohd. Zuhaidi Hashim... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2020) A. D. F Enterprise / Sahida Abu Hasssan. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2020) Vision Coconut Sdn. Bhd. : perusahaan hasil-hasil kelapa / Muhammad Fazzli Kasim ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2020) A.M.N Sdn. Bhd / Che Don Mohd Izam. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Research Reports

(2020) Model pentadbiran wakaf pendidikan sekolah agama rakyat (SAR) di utara semenanjung Malaysia / Mohd Nasir Ayub … [et al.]. [Research Reports] (Submitted)

(2020) Pemerolehan kemahiran lisan berdasarkan aktiviti simulasi berpasangan / Azman Che Mat ... [et al.]. [Research Reports] (Submitted)

(2020) COVID-19 : kesan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) ke atas sosio-emosi mahasiswa / Rosman Mahmood, Mazidah Puteh & Nurulnadwan Aziz. [Research Reports] (Submitted)

(2020) Aktiviti kesukarelawan dan pencapaian akademik mahasiswa: satu kajian kes ke atas KORSISPA / Wan Asri Wan Ab Aziz ... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Tue May 24 06:52:51 2022 UTC.