Browse by Document Language

Number of items: 311.

Article

Pelaksanaan Pendidikan Islam Era Revolusi Industri 4.0 di Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Melaka / Norafifah Ab Hamid … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 171-193. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Kerajaan beta untuk rakyat jelata / Prof Madya Sr Dr Rohayu Ab Majid. (2020) UiTM Newshub.

Penulis jemputan: perjalanan PhD saya / Prof. Madya Dr. Nur Azlina Abd Aziz. (2020) Aspirasi FPP, 1. pp. 33-37. ISSN 2735-0509

Media sosial: Gamer & Youtuber: jutawan milenial di dunia digital / Hilwana Abd Karim ... [et al.]. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 34-37. ISSN 2735-0509

Isu-isu alam sekitar di Malaysia menurut pandangan pakar: satu analisis perbandingan berdasarkan tafsir Al-Misbah / Imaaduddin Abdul Halim. (2020) Borneo Akademika, 4 (2): 3. pp. 30-40. ISSN 2462-1641 (Submitted)

Personal innovativeness and attitude as predictors to students’ engagement in a learning management system environment / Muhammad Fadhli Abdul Rahman, Irfan Naufal Umar and Zaridah Abdullah. (2020) Forum Komunikasi (FK), 15 (2). pp. 87-106. ISSN 0128-2379

Pemasangan panel solar bagi menampung bekalan elektrik tambahan untuk institusi pendidikan agama persendirian di luar bandar : melalui pendekatan program kemasyarakatan komuniti / Nur Azfahani Ahmad ... [et al.]. (2020) Malaysian Journal of Sustainable Environment (MySE), 7 (2). pp. 161-184. ISSN 0128-326X

Muzium dan agenda counter islamophobia : satu analisis / Ahmad Farid Abd Jalal ... [et al.]. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 1-16. ISSN 2550-214X

Sikap guru pendidikan Islam terhadap penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) / Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain dan Ahmad Marzuki Mohamad. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 71-82. ISSN 2006-9617

Teknik mudah menghafal dan mengingati pembezaan fungsi trigonometri dengan kaedah PERMATA / Fadzilawani Astifar Alias ... [et al.]. (2020) Teaching and Learning in Higher Education (TLHE), 1. pp. 7-14. ISSN 9789670841861

Umum: pelajar & perniagaan / Nur Alia Amirnordin ... [et al.]. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 42-44. ISSN 2735-0509

Gagasan Madrasah al-Zahra’: pemikiran Said Nursi dalam pendidikan / Mohd Nasir Ayub, Surita Hartini Mat Hassan dan Mohd Asmadi Yakob. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 111-132. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Tadbir urus agihan dana zakat di UiTM Cawangan Johor: kajian terhadap isu dan penambahbaikan pengurusan agihan / Siti Noor Ain Aziz … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 9-22. ISSN 2590-3942

Kajian pemahaman dan pelaksanaan ibadat solat fardu dalam kalangan pelajar di Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Cawangan Gelang Patah / Hasna Bidin dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-14. ISSN 2006-9617

Permasalahan qada’ solat yang ditinggalkan secara sengaja: satu sorotan kajian / Hasna Bidin, Mohd Nor Firdaus Omar dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 54-70. ISSN 2006-9617

Relevansi penggunaan konsep istibdal dalam wakaf tunai: kajian terhadap projek Baitul Awqaf UiTM Cawangan Melaka / Norajila Che Mana ... [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 38-47. ISSN 2590-3942

Tahap amalan kaedah hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar program Al-Quran IMTIAZ / Azman Che Mat … [et al.]. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 57-72. ISSN 2006-9617

Kepentingan penghasilan komik pendidikan dalam acuan tempatan / Hadi Akbar Dahlan. (2020) Forum Komunikasi (FK), 15 (2). pp. 71-86. ISSN 0128-2379

Dekonstruksi figur Sayyidah Aisyah RA dalam lagu Aisyah Istri Rasulullah : studi semiotika poststrukturalis Roland Barthes / Syaiful Halim. (2020) Idealogy Journal, 5 (2). pp. 151-166. ISSN 2550-214X

Kaedah menjayakan pelaksanaan dinar emas sebagai instrumen wakaf / Che Khadijah Hamid and Surita Hartini Mat Hassan. (2020) Borneo Akademika, 4 (2): 4. pp. 41-51. ISSN 2462-1641

Rasuah dan salah guna kuasa: protes sosial Rahim Razali dalam matinya seorang patriot / Siti Normala Hamzah, Mohamad Saleeh Rahamad@Ahamad and Md Azalanshah Md Syed. (2020) Forum Komunikasi (FK), 15 (2). pp. 25-50. ISSN 0128-2379

Adaptasi kesusasteraan rakyat (cerita Si Luncai) dalam karya seni cetakan / Hazrul Mazran Rusli dan Abdul Aziz Zali @ Zalay. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 43-56. ISSN 2550-214X

Macau Scam: apa yang boleh kita pelajari? / Mohd Syahril Ibrahim. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 45-48. ISSN 2735-0509

Kepatuhan syariah dalam pelancongan alam semulajadi / Mohd Takiyuddin Ibrahim … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Bantuan pembelajaran mengenal warna menggunakan tipografi bagi kanak-kanak rabun warna / Intan Nur Firdaus Muhammad Fuad, Khairul Nizan Mohd Aris dan Mohd Salleh Abdul Wahab. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 63-68. ISSN 2550-214X

Kesejahteraan kesihatan rakyat melalui filantrofi Islam (the wellbeing of people health's through Islamic philanthropy) / Maymunah Ismail … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 11-22. ISSN 2590-3942

Konflik watak dan perwatakan dalam Saladin the animated series : analisis intertekstualiti / Izra Inna Hj Md Idris, Dr. Mohamad Saleeh Rahamad @ Ahamad dan Dr. Md Azalan Shah Md Syed. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 69-92. ISSN 2550-214X

Strategi komunikasi dengan gelandangan semasa pandemik COVID-19: pengalaman sukarelawan sepanjang fasa Perintah kawalan pergerakan di Malaysia / Mohd Alif Jasni, Norruzeyati Mohd Che Nasir and Mohd Nazri Ibrahim. (2020) Forum Komunikasi (FK), 15 (1). pp. 57-91. ISSN 0128-2379

Sepuluh langkah mudah menghasilkan carta alir dengan aplikasi draw.io / Elly Johana Johan. (2020) Teaching and Learning in Higher Education (TLHE), 1. pp. 158-161. ISSN 9789670841861

Kewangan dan pelaburan: simpanan dan pinjaman ASB / Habsah Kasim and Iskandar Ariffin. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 18-19. ISSN 2735-0509

Penilaian terhadap tahap efikasi diri dan pengetahuan isi kandungan dalam kalangan guru matematik / Ku Hafisal Ku Mahamud and Abdull Sukor Shaari. (2020) Jurnal Intelek, 15 (2): 1. pp. 1-11. ISSN 2682-9223

Taklid Mazhab Syafi’i di Malaysia: satu tinjauan dalam konteks maslahah perpaduan ummah / Mohd Hapiz Mahaiyadin dan Sumayyah Abdul Aziz. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 151-170. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Pembangunan keusahawanan asnaf luar bandar di Negeri Pahang (Development of rural asnaf entrepreneurs in Pahang) / Mohd Afandi Mat Rania … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 48-60. ISSN 2590-3942

Teknologi dalam perniagaan / Norhaniza Md Akhir ... [et al.]. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 38-41. ISSN 2735-0509

Idea perniagaan: COVID-19 dan perniagaan / Norhaniza Md Akhir, Tengku Sharifeleani Ratul Maknu Tengku Sulaiman and Nooraza Tukiran. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 20-22. ISSN 2735-0509

Kedudukan tempat simpanan harta (Al-Hirz) dalam jenayah siber masa kini: analisis menurut perspektif Islam / Khairul Azhar Meerangani … [et al.]. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 1-17. ISSN 2006-9617

Aspirasi FPP: pencapaian fakulti / Dr. Wan Normila Mohamad. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 49-50. ISSN 2735-0509

Pengurusan dan strategi kepuasan pelanggan vs kegembiraan pelanggan. “Customer satisfaction vs customer delight”: definisi dan konsep / Dr. Wan Normila Mohamad. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 6-10. ISSN 2735-0509

Kedudukan tadbir urus wakaf di Malaysia: kajian dari sudut hubungan terhadap Siyasah Shar’iyyah / Mohd Ridzuan Mohamad. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 135-149. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Pelaksanaan subjek hubungan etnik tanpa peperiksaan akhir di UiTM Cawangan Melaka / Noor Aziera Mohamad Rohana … [ et al.]. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 18-34. ISSN 2006-9617

Umum: cadangan panduan menunaikan umrah: do’s and dont's / Nurhanani Aflizan Mohamad Rusli ...[et al.]. (2020) Aspirasi FPP, 1. pp. 28-32. ISSN 2735-0509

Miskonsepsi pelajar dalam topik trigonometri / Siti Asmah Mohamed... [et al.]. (2020) Teaching and Learning in Higher Education (TLHE), 1. pp. 131-139. ISSN 978-967-0841-86-1

Pengurusan dan strategi: 10 tips perniagaan online / Maziah Mohamed Arif. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 6-8. ISSN 2735-0509

Pelaporan berita buli dalam akhbar broadsheet Utusan Malaysia dan tabloid Berita Harian di Malaysia / Mohamed Afiq Amani Mohamed Nahdirsha and Rani Ann Balaraman. (2020) Forum Komunikasi (FK), 15 (2). pp. 51-70. ISSN 0128-2379

Pembangunan mentaliti lestari masyarakat Malaysia / Zuhaira Nasrin Mohamed Zin dan Zul`Azmi Yaakob. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 38-53. ISSN 2006-9617

Kerangka konseptual gelagat filantropi Muslim = Conceptual framework of Muslim philanthropy behavior / Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 23-32. ISSN 2590-3942

Pengaruh hinduisme dalam kehidupan masyarakat Melayu : rujukan khusus karya pilihan R. O. Winstedt / Mohd Farhan Abd Rahman ... [et al.]. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 109-118. ISSN 2550-214X

Perkhidmatan penerbangan hijau: satu tinjauan persepsi terhadap pengguna perkhidmatan penerbangan di Malaysia / Muhammad Faizal Nazmi Mohd Haran dan Mohamad Saifudin Mohamad Saleh. (2020) Forum Komunikasi (FK), 15 (1). pp. 92-114. ISSN 0128-2379

Komuniti: e-Dagang sebagai norma baharu / Zaidatulhusna Mohd Isnani. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 23-24. ISSN 2735-0509

Pembangunan diri: kenali personaliti diri / Dr. Jamilah Mohd Mahyideen, Nurhanani Aflizan Mohamad Rusli and Hafisah Yaakob. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 17-19. ISSN 2735-0509

Kepimpinan: memahami kecerdasan emosi (Emotional Intelligence - EQ) dalam kepimpinan / Dr. Jamilah Mohd Mahyideen ... [et al.]. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 9-11. ISSN 2735-0509

Elemen pengurusan kelas pensyarah cemerlang Pendidikan Islam di politeknik / Ahmad Firdaus Mohd Noor ... [et al.]. (2020) Jurnal Intelek, 15 (2): 16. pp. 162-173. ISSN 2682-9223

Strategi komunikasi kedermawanan dalam kalangan pengguna media sosial berpengaruh (social media influencer) di Malaysia = Philanthropy communication strategy among social media influencer in Malaysia / Muaz Mohd Noor … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 33-47. ISSN 2590-3942

Hadith palsu di Malaysia: tinjauan perkembangan dan keberadaannya di dalam kitab-kitab jawi silam dan buku-buku agama terpilih / Mohd Shukri Mohd Senin. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Peranan komunikasi visual semasa Pandemik Covid 19 / Hanafi Mohd Tahir, Shahrel Nizar Baharom, Mohd Shahril Abd Rashid. (2020) Idealogy Journal, 5 (2). pp. 35-40. ISSN 2550-214X

Demokrasi pendidikan dalam sistem pengajian di institusi pondok : pelaksanaan dan amalan / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 119-130. ISSN 2550-214X

Kefahaman pelajar sekolah agama terpilih di Selangor terhadap doktrin syiah / Mukhamad Khafiz Abdul Basir ... [et al.]. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 145-150. ISSN 2550-214X

Adaptasi cerita fabel nusantara dalam pertunjukan sirkus / Greta Ariati Mulyosantoso and Chrisdina Wempi. (2020) Idealogy Journal, 5 (2). pp. 49-58. ISSN 2550-214X

Kitar hayat pembangunan pengaturcaraan: suatu kaedah bagi memahami asas logik dalam pengaturcaraan / Jamal Othman. (2020) Teaching and Learning in Higher Education (TLHE), 1. pp. 23-30. ISSN 9789670841861

Khazanah sejarah UiTM: a second chance: life and mission of Arshad Ayub / Jabatan Arkib Universiti. (2020) Archive Collection, 7.

Khazanah sejarah UiTM: the MARA Institute of Technology: yesterday, today and tomorrow / Jabatan Arkib Universiti. (2020) Archive Collection, 6.

Khazanah sejarah UiTM: majlis pelancaran logo Universiti Teknologi MARA / Jabatan Arkib Universiti. (2020) Archive Collection, 5.

Khazanah sejarah UiTM: MARA sa-chara [secara] ringkas / Jabatan Arkib Universiti. (2020) Archive Collection, 4.

Khazanah sejarah UiTM: sambutan ulang tahun pertama kejayaan pendakian gunung Everest / Jabatan Arkib Universiti. (2020) Archive Collection, 3.

Khazanah sejarah UiTM: teater muzikal destini anak bangsa Tan Sri Arshad Ayub / Jabatan Arkib Universiti. (2020) Archive Collection, 2.

Khazanah sejarah UiTM: pertemuan setelah 30 tahun bekas pelajar-pelajar RIDA 1955/1957 / Jabatan Arkib Universiti. (2020) Archive Collection, 1.

Bangunan Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin. (2020) Memori Korporat (79).

Institut Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan. (2020) Memori Korporat (73).

Institut Teknologi MARA Cawangan Selangor. (2020) Memori Korporat (74).

Keris Sempana Alam Buana lambang kebesaran Institut Teknologi MARA. (2020) Memori Korporat (77).

Konvokesyen pertama Indiana University -ITM. (2020) Memori Korporat (83).

Konvokesyen pertama eksekutif MBA. (2020) Memori Korporat (82).

Laman Arca MIM, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin. (2020) Memori Korporat (80).

Penubuhan Pusat Pendidikan Islam (PPI). (2020) Memori Korporat (81).

Perasmian Pusat Islam oleh YB Menteri Pendidikan. (2020) Memori Korporat (78).

Perutusan Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan mengenai kemajuan Institut Teknologi MARA pada usia 10 tahun. (2020) Memori Korporat (75).

Universiti Teknologi MARA rai pelancaran Arshad Ayub Graduate Business School, kenang jasa Arshad Ayub. (2020) Memori Korporat (76).

Undang-undang perlanggaran adat di Mahkamah Anak Negeri: konflik pemakaiannya terhadap orang Islam dalam kerangka perundangan plural di Sabah / Pg Ismail Pg Musa, Siti Zubaidah Ismail dan Narizan Abdul Rahman. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 73-87. ISSN 2006-9617

Analisis deskriptif bagi penggunaan aplikasi Quizizz ke atas guru dalam penilaian prestasi murid bagi subjek matematik / Rafiee Jamian, Nurul Hafizah Zainal Abidin dan Roslah Arsad. (2020) Mathematical Sciences and Informatics Journal (MIJ), 1 (2). pp. 87-97. ISSN 2735-0703

Pembangunan diri: perancangan pembangunan peribadi personal dan kerjaya / Zarifah Fadilah Ramli and Hilwana Abd Karim. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 12-14. ISSN 2735-0509

Pengintepretasian kesalahan ila’ dalam enakmen undang-undang keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 / Shadli Sabarudin. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 35-41. ISSN 2006-9617

Seni drama Islamik: ciri kepengarahan Mior Hashim Manap / Wawarah Saidpudin. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 42-56. ISSN 2006-9617

Pampasan ganti rugi ke atas mangsa kemalangan jalan raya: titik integrasi antara diyat dan insurans di Malaysia / Siti Aisyah Samudin. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 15-37. ISSN 2006-9617

Kefahaman dan penghayatan pelajar terhadap kursus hubungan etnik / Suhaila Sharil ... [et al]. (2020) Idealogy Journal, 5 (2). pp. 141-150. ISSN 2550-214X

Elemen budaya dalam karya seni catan Malaysia : satu tinjauan / Siti Humaini Said Ahmad @ Syed Ahmad. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 157-164. ISSN 2550-214X

Pencitraan keris sebagai kiasan keindahan budaya melayu dalam filem Rahim Razali / Siti Normala Hamzah, Dr. Mohamad Saleeh Rahamad @ Ahamad, Prof. Madya Dr. Md Azalan Shah Md Syed. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 165-178. ISSN 2550-214X

Analisis kesalahan skrip main peranan (Role play): penterjemahan teks Bahasa Melayu ke Bahasa Arab melalui aplikasi Google Translate / Anuar Sopian…[et al.]. (2020) e-Journal of Media and Society (e-JOMS), 5. pp. 1-8. ISSN 2682-9193

Kepimpinan: tips menjadi pemimpin hebat dalam perniagaan / Nooraza Tukiran and Maziah Mohamed Arif. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 11-15. ISSN 2735-0509

Bicara Tokoh bersama Ybhg. Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja / Kursi Institusi Raja-Raja Melayu. (2020) UiTM Newshub.

Bengkel perancangan strategik Kursi Institusi Raja-Raja Melayu / Kursi Institusi Raja-Raja Melayu. (2020) UiTM Newshub.

Memorandum persefahaman antara Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) dan Universiti Teknologi MARA / Fakulti Kejuruteraan Awam. (2020) UiTM MoU / MoA. (Unpublished)

Memorandum persefahaman di antara Universiti Teknologi MARA dan Raintown Heritage Design Sdn. Bhd. / Fakulti Pendidikan. (2020) UiTM MoU / MoA. (Unpublished)

Memorandum persefahaman di antara Universiti Teknologi MARA dan Majlis Paralimpik Malaysia / Fakulti Pendidikan. (2020) UiTM MoU / MoA. (Unpublished)

Memorandum persefahaman di antara Universiti Teknologi MARA dan Majlis Daerah Kuala Langat / Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan. (2020) UiTM MoU / MoA. (Unpublished)

UiTM News Hub: Bicara Tokoh bersama Ybhg. Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja / Kursi Institusi Raja-Raja Melayu. (2020) UiTM News Hub.

Motif kesukarelawan remaja muslimah di Terengganu / Wan Asri Wan Aziz … [et al.]. (2020) Borneo Akademika, 4 (2): 1. pp. 1-12. ISSN 2462-1641

Cabaran kerjaya ekonomi GIG dalam industri pekerjaan di Malaysia / Hafisah Yaakob ... [et al.]. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 22-25. ISSN 2735-0509

Ekonomi impak Projek Landasan Berkembar Elektrik Gemas-Johor (PLBEGJB) kepada pertumbuhan ekonomi Negeri Sembilan / Hafisah Yaakob ... [et al.]. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 15-17. ISSN 2735-0509

Pelaburan dalam sukuk prihatin sebagai langkah pemulihan ekonomi negara tahun 2020 / Nurazilah Zainal ... [et al.]. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 30-33. ISSN 2735-0509

Aspirasi FPP: minat dan bakat anak muda Suku Temuan / Nur Fadhlina Zainal Abedin. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 2-5. ISSN 2735-0509

Sambal belacan dapur ibu: bukti kejayaan perniagaan keluarga / Nur Fadhlina Zainal Abedin. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 2-4. ISSN 2735-0509

Teknologi: bina website sendiri semudah ABC / Nur Fadhlina Zainal Abedin. (2020) Aspirasi FPP, 1. pp. 25-27. ISSN 2735-0509

Idea perniagaan: 5 idea perniagaan 2020 / Nur Fadhlina Zainal Abedin and Mohd Elfee Abd Rashid. (2020) ASPIRASI FPP. pp. 26-28. ISSN 2735-0509

Book Section

Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Digital Library : Info Kertas Soalan Digital / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) In: Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Digital Library. Perpustakaan Tun Abdul Razak, Shah Alam, Selangor, p. 17. (Unpublished)

Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Digital Library : Info My Knowledge Management / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) In: Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Digital Library. Perpustakaan Tun Abdul Razak, Shah Alam, Selangor, p. 16. (Unpublished)

Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Digital Library : Penggunaan perpustakaan digital oleh pengguna luar negara / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) In: Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Digital Library. Perpustakaan Tun Abdul Razak, Shah Alam, Selangor, p. 18. (Unpublished)

Monograph

IQRA': Bil.11/2020 Disember / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA': Bil.11/2020 November / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA': Bil.10/2020 Oktober / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA': Bil.9/2020 September / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA': Bil.8/2020 Ogos / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA': Bil.7/2020 Julai / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA': Bil.6/2020 Jun / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA': Bil.5/2020 Mei / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA': Bil.4/2020 April / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA': Bil.2/2020 Februari / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA': Bil.1/2020 Januari / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

Dasar penyerahan bahan harta intelek Universiti Teknologi MARA ke repositori institusi universiti / Perpustakaan Abdul Razak. (2020) Manual. Perpustakaan Tun Abdul Razak. (Unpublished)

Sinergi Keusahawanan Cawangan Melaka: Sinergi ilmu menjana ekonomi baharu / Unit Keusahawanan, PJI, UiTM Cawangan Melaka. (2020) Bulletin. Universiti Teknologi MARA , Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah.

Transkrip temubual bersama Encik Mohamad Tarmizi bin Adnan, Penyelenggara Am Stesen Keretapi Tanah Melayu Berhad Stesen Labis, Johor/ Miera Natasha Farhana Ab Rashid & Syarifah Nur 'Aisyi Al-Wafa Syed Ahmad Afandi. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Bekerja dalam situasi pandemik : urus tugasan, urus tekanan / Prof. Madya Ts. Dr. Kay Dora Abd Ghani. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

IDRM2020: harapan bumi rafflesia / Prof. Madya Ts. Dr. Kay Dora Abd Ghani. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

EXPLORE @ Physic dan EXPLORE @ Chemistry di Varsity @ School Smk Pauh Jaya / Abdul Halim Abd Hamid. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

lsu-isu syariah dalam pengaplikasian produk al mudharabah di perbankan Islam di Malaysia / Siti Nur Husna Abd Rahman. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Cerpen: seteguh keringat kemerdekaan / Siti Nur Husna Abd Rahman. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Cerpen: anak merdeka / Siti Nur Husna Abd Rahman. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Ciri-ciri Kafa’ah / Siti Nur Husna Abd Rahman. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Difa' Shail mempertahankan diri / Siti Nur Husna Abd Rahman. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Konsep kafa'ah dalam perkahwinan / Siti Nur Husna Abd Rahman. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

The 16th HRH Sultan Zainal Abidin Debate Competition Challenge Cup 2020 / Abdul Fattah Abd. Ghani. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Puisi: silaturrahim melalui sukan / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Sukan dan jalinan silaturrahim / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Zikir: ingatkan diri erti ketenangan / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Kenapa prasangka buruk / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Transkrip temubual bersama Encik Mohd Arafat bin Raja Ahamad Pengurus Stesen Stesen Keretapi Tanah Melayu Layang-Layang mengenai pengalaman beliau sebagai pengurus stesen/ Fakhira Amirah Abdul Hamid & Shafieza Ibrahim. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

e-MyAgrosis 2019 Vol 1 / Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor. (2020) Bulletin. Kelab MyAgrosis, Segamat, Johor.

e-MyAgrosis 2020 Vol 2 / Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor. (2020) Bulletin. Kelab MyAgrosis, Segamat, Johor.

Transkrip temubual bersama Encik Wan Mahadi bin Wan Ismail Pengusaha Tembaga Di Syarikat Wanisma Craft & Trading mengenai pengalaman beliau sebagai seorang pengusaha tembaga/ Nur Aqilah Abdul Ranie & Nurul Huda Md Jais. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Encik Ibrahim bin Yusof mengenai pengalaman beliau berkhidmat bersama Keretapi Tanah Melayu Berhad: Stesen Keretapi Tanjong Pagar, Singapura/ Azreen Sofia Abdul Syukor & Nurulsyahirah Misman. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Lawatan akademik dari Universitas Indonesia / Nor Aimi Abdul Wahab. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Lawatan pelajar SOKSEK.... / Ainnie Rahayu Abdullah. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Wahana Lestari: Bil 2 2020 / Perpustakaan Tun Dr. Ismail Cawangan Johor, UiTM Johor. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Dr Ismail, UiTM Johor, PTDI, UiTM Kampus Segamat, Johor.

Wahana Lestari: Bil 1 2020 / Perpustakaan Tun Dr. Ismail Cawangan Johor, UiTM Johor. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Dr Ismail, UiTM Johor, PTDI, UiTM Kampus Segamat, Johor.

Sesi latihan dan commissioning alat FKK 2020 / Nur Fadzeelah Abu Kassim. (2020) Bulletin. Faculty of Chemical Engineering.

Paradigma Johor: Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development Edisi 04 Jul-Dis 2020 / Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Johor. (2020) Bulletin. Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development (MASMED, Segamat, Johor.

Info Usahawan: Usahawan Pemacu Ekonomi Mapan Edisi 15 Januari - Mac 2020 / Noorazlina Ahmad (Ed.). (2020) Bulletin. Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development (MASMED), Dungun, Terengganu.

Konvensyen KIK Zon Utara 2019 / Sharaf Ahmad. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Transkrip temu bual bersama Encik Azman bin Abd Kadir mengenai pengalaman beliau di KTM Sedenak sebagai ketua stesen/ Nur Ain Farisah Ahmad Termiji & Syarifah Nurhaziqah Syed Sukri. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Puisi: manusia dan nilai / Husnul Rita Aris. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Puisi: manusia ciptaan maha hebat / Husnul Rita Aris. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Apabila manusia kreatif luar batasan / Husnul Rita Aris. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Anak kecil acuan pertama / Husnul Rita Aris. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Transkrip temubual bersama Puan Sazilah Mohd Yusof, Pengusaha Pembuatan Labu Sayong mengenai pengalaman beliau sebagai pengusaha/ Nurul Farhani Kamarul Azhar & Nur Syasya Imani Mohd Sulaiman. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Puan Hajah Natipah@Nor Tipah Binti Abdul Kadir mengenai pengalaman beliau sebagai Adiguru Tenun Pahang Diraja/ Nurul Amirah Farhanah Azhari & Nurul Syahirah Shamsudin. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Al-Farabi tokoh falsafah lslam / Nur Nabilah Azimoha. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Transkrip temubual bersama Puan Zaiton binti Kassim Alumni ITM pada tahun 1974 mengenai pengalaman beliau sewaktu mengambil Kursus Kajian Perpustakaan/ Noraishah Intau Azmi & Ayla Farihah Subry. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Sah ke solat saya ni? / Abdul Mukti Baharudin and Hajah Makiah Tussaripah Jamil. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Wajib ke saya solat / Abdul Mukti Baharudin and Hajah Makiah Tussaripah Jamil. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Maqasid syariah dalam mengekang zina / Dr Adibah Bahori. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Paradigma Johor: Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development Edisi 03 Jan-Jun 2020 / Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Johor. (2020) Bulletin. Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development (MASMED), Segamat, Johor.

E-Dinamik edisi kedua 2020 / Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor. (2020) Bulletin. Universiti Teknologi MARA, Johor, Segamat, Johor.

Transkrip temubual bersama Puan Summi binti Din Pembantu Pegawai Latihan Kanan mengenai pengalaman beliau dalam Seni Kraftangan Anyaman Rotan/ Syaffiqa Bharin & Nor Fakhira Abdul Razak. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Pendekatan amar maaruf nahi mungkar / Dr. Adibah Bohar. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Penjagaan Paliatif / Hasimah Chik. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Peranan spiritualiti dalam menghadapi total pain / Hasimah Chik and Dr. Che Zarrina Sa’ari. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Penang Civil Engineering Student Society (P’CES) / Nurol Huda Dahalan and Nur Shafieza Azizan. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Transkrip temubual bersama Encik Manja bin Md Perang sebagai pekerja Stesen KTMB Genuang mengenai Stesen KTMB Genuang/ Nur Izzatti Esmadi & Nur Amira Mohd Said. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Sifat-sifat utama seorang pemimpin / Ahmad Faiz Haji Ahmad Ubaidah. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Mahasiswa sebagai aset penting negara & penentu jalatuju masa depan ummah / Ahmad Faiz Haji Ahmad Ubaidah. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Pahala Trading: Gerobok Rezeki / Nur Syazwani Halim and Nuruladilah Mohamed. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Transkrip temubual bersama Encik Johari bin Sapar, Pengendali Stesen Keretapi Tanah Melayu Stesen Renggam, Johor/ Hanis Zahirah Hanifah & Nuratikah Mohd Fauzi. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Encik Ismail Bin Haji Abdul Hamid tokoh pembuatan kompang mengenai pengalaman beliau dalam pembuatan kompang Ahmad Fitri Haron & Muhammad Azri Faiz Kasmani. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Mini konvensyen KIK: PHOENIX JSG beraksi di peringkat kebangsaan 2019 / Suhaiza Hasan. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Transkrip temubual bersama Puan Nor Azmah binti Abd Aziz Alumni Fakulti Sains Perpustakaan mengenai pengalaman dan kerjaya beliau sebagai alumni dalam bidang Sains Perpustakaan di Institut Teknologi Mara (ITM)/ Nurul Amiza Hasdey & Khairun Nawwar Hairudin. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Encik Norman bin Abu Bakar, Pengurus Stesen Keretapi Tanah Melayu Stesen Batu Caves, Selangor/ Hanis Hashim & Nur Asyiqin Mohd Samsi. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Dari meja Ketua Pusat Pengajian / Dr. Anas Ibrahim. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Pencapaian sepanjang 2020 / Juliana Idrus. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Bengkel pemantapan projek pelajar tahun akhir / Norain Isa. (2020) Bulletin. Faculty of Chemical Engineering.

Abah, sungguh dirimu memberi inspirasi / Farhatun Atmam Jamaluddin. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Kisah tauladan 1: tidak mendapat ikan tetapi mendapat syurga / Makiah Tussaripah Jamil. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Dari meja koordinator / Dr. Mohd Muzafa Jumidali. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Adab dan komitmen menuntut ilmu / Norlela Kamaluddin. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Transkrip temubual bersama Puan Norma binti Mohd Darus bekas Pengarah Pustakawan Perpustakaan Awam Perlis mengenai pengalaman beliau dalam bidang kajian sains perpustakaan/ Siti Savarina Kamaruddin & Nurul Ain Mohd Khairudin. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Webinar Pengurusan Stress dan Pemantapan Kendiri (PESPEK) 2020 - “It’s OKAY not to be OKAY” / Roziah Keria. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Transkrip temubual bersama Encik Kamarun bin Karim, mengenai pengalaman beliau sebagai Pegawai Kerani di Stesen Keretapi Lama Johor Bahru/ Nur 'Aqilah Mad Serehan & Nurul Farhana Dahalan. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Pengaruh budaya hedonisme atas remaja di Malaysia / Mohd Hidayat Mahadi. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

COVID 19 dan iman sebagai seorang Muslim / Mohd Hidayat Mahadi. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Transkrip temubual bersama Encik Roslan Jamaluddin Atlet Sukan Hoki Negara/ Akmal Mustaqim Maharani & Muhammad Nur Ariff Noorshah. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Puisi: Lima Hari Syawal / Aishah Mahat. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Puisi “angin pilu” / Aishah Mahat. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Pencapaian penyelidikan 2019 / Ainorkhilah Mahmood. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Pencapaian perundingan 2019 / Ainorkhilah Mahmood. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Transkrip temubual bersama Encik Nor Saiful Zaini bin Nasruddin Mohammad, Atlet Sukan Hoki Malaysia/ Nor Liana Malek & Nurul Syafika Atilia Mat Salleh. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

lmpak Pemerkasaan Dasar lndustri Kreatif Negara kepada ekonomi negara / Nuruul Hidayah Mansor and Mohamad Shafie Ayub. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Transkrip temubual bersama Dr. Zahidi bin Dato' Zainol Rashid Alumni Fakulti Pengurusan Maklumat mengenai pengalaman beliau dan kerjaya beliau dalam bidang Sains Perpustakaan di ITM/ Nurul Anissafina Marwan & Mohamad Fairuz Nor Yazid. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Cik Noraseela Mohd Khalid Atlet Olahraga Lari Berpagar Acara 400 Meter/ Muhammad Saiful Anuar Mat Salleh & Amirul Ariff Mohammaden. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Cabaran ODL / Profesor Madya Dr. Noorsuhada Md Nor. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Kelangsungan The 5th Symposium on Damage Mechanism in Materials and Structures (SDMMS 20.21) / Profesor Madya Dr Noorsuhada Md Nor. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Program Cantas Gagal / Prof. Madya Dr. Noorsuhada Md Nor. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Larian maya = Virtual run / Dr. Masyitah Md Nujid. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Program kemasyarakatan: Inisiatif sesama insan APB UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban / Nur Hakimah Md Sallehuddin. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

English Language Enhancement for Rural Schools (ELERS) / Nur Hakimah Md Sallehuddin and Fatin Aliyah Hassan. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

SnT2 School @ SMK Samagagah / Mohd Bukhari Md Yunus. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Transkrip temubual bersama Nazmizan bin Muhammad atlet lari pecut negara/ Nik Sahal Afandi Megat & Siti Nur Syahira Zakaria. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Prof. Madya Norma binti Abu Seman bekas Pensyarah Fakulti Pengurusan Maklumat mengenai pengalaman beliau dalam bidang kajian Sains Perpustakaan / Muhamad Iqmal Hakim Mohamad and Muhammad Izzat Nazeri. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Puan Lilian Tan bekas atlet bina badan Malaysia mengenai pengalaman beliau dalam Sukan Bina Badan/ Nurul Aini Mohamad Harani & Uzma Aqilah Md Zain. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Civil Engineer Entrepreneur Day (CEED) 2020 / Noor Syafeekha Mohamad Sakdun and Hafizah Muhamad Azlan. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Transkrip temubual bersama Encik Atan bin Ahmad, Station Master Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) Bukit Timah mengenai sejarah dan pengalaman beliau di stesen/ Nurul Husna Mohamed & Yasmine Arisya Yahya. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Bengkel penulisan artikel berindeks Scopus tahun 2020 / Mu'allim Mohd Bakri. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Konsep lhya' al-Mawat / Mu'allim Mohd Bakri. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Menuju kebangkitan Islam / Mu'allim Mohd Bakri. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Poligami yang diidamkan / Muallim Mohd Bakri. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Permasalahan berkaitan Ihya’ al-Mawat / Muallim Mohd Bakri. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Antara isu berkaitan riba / Mu’allim Mohd Bakri. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Transkrip temubual bersama Puan Hajah Paiza binti Idris, Mantan Ketua Pustakawan Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) UiTM mengenai pengalaman beliau dalam bidang Sains Perpustakaan/ Nurul Nabilla Mohd Fadzil & Siti Khairun Najihah Hai Rozzaman. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Puan Fatimah binti Salleh atlet sukan bola jaring Malaysia mengenai pengalaman beliau sebagai atlet negara/ Nur Syamimi Mohd Fauzi & Nurul Aimi Nadiah Azani. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Penutupan bulan kemerdekaan / Noorezal Atfyinna Mohd Napiah. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Potensi Aplikasi Blockchain dalam pengurusan zakat / Nur Syahirah Mohd Noh. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Tafsiran mimpi Nabi Yusuf AS dan pengurusan ekonomi / Nur Syahirah Mohd Noh. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

E-Katalog Virtual Inspirasi 1.0 / Fakulti Seni Lukis & Seni Reka UiTM Cawangan Melaka. (2020) Bulletin. Faculty of Art and Design, Bandaraya Melaka.

Transkrip temubual bersama Encik Azman bin Abd Kadir Pengurus Stesen Keretapi Tanah Melayu Stesen Kulai Johor/ Rahmahtunnisah Mohd Rostam & Siti Nor Aqilah Awan. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Pembangunan bakat halal di Malaysia / Nursyamimi Zawani Mohd Shoid. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Transkrip temubual bersama Tuan Syazali Effendi bin A.Wahab mengenai pengalaman beliau dalam bidang Silat Seni Gayong/ Siti Nur Izzah Mohd Sofian & Nurul 'Izzati Yazid. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

2020 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition / Siti Sabrina Mohd Sukri. (2020) Bulletin. Faculty of Chemical Engineering.

Rukhsah / Siti Saufirah Mohd Tahir. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Lawatan Ilmiah ke Akademi Jawi Malaysia Sdn. Bhd. oleh Pelajar UiTM Caw. Negeri Sembilan Kampus Seremban / Mohd Islah Mohd Yusof. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Transkrip temubual bersama Encik Hashim bin Muji, Pengurus Stesen Keretapi Woodlands mengenai sejarah dan pengalaman beliau sebagai Pengurus Stesen Keretapi / Siti Nurul Fatehah Mohd Zamlani & Nurayuni Salim. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Bengkel ENT300 / Azrinawati Mohd Zin. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Kolokium Sains, Teknologi dan Inovasi (1st KOSTI) / Azrinawati Mohd Zin. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Aku maafkan kau / Nadiah Hj. Mohd Zin. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Puasa dan wanita / Nadiah Hj. Mohd Zin. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Lawatan Ilmu Ke-6: pemantapan ilmu sains untuk pelajar tahun 6 SK Lahar Kepar, Penaga, SPU / ChM Marina Mokhtar. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Bengkel penulisan “Enrich Publication: Change Your Capability and Enhance Your Speed” / Hafizah Muhamad Azlan. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Taklimat pembelajaran norma baharu / Hafizah Muhamad Azlan and Noor Syafeekha Mohamad Sakdun. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Jamuan raya JSG: warna warni Aidilfitri2019 / Nur Maizatul Azra Mukhtar. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Majlis perpisahan En. Mohd Noor Mohd Ali (Persaraan) & pertukaran kampus 7 pensyarah fizik / Nur Maizatul Azra Mukhtar. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Transkip temubual bersama Encik Muhammad Azman bin Nawi Pemandu Keretapi Tren Electric Train Service di Stesen Keretapi Gemas Negeri Sembilan/ Muhd Luqman Nurhakim A.Idrus & Muhd Asyraf Najmi R Azmi. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Gotong-royong pemindahan makmal JSG Bertam ke Permatang Pauh / Mohd Haris Ridzuan Ooi Abdullah. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Muafakat membawa berkat / Mohamed Syazwan Osman. (2020) Bulletin. Faculty of Chemical Engineering.

Ops! Pelajar balik kampung / Mohamed Syazwan Osman. (2020) Bulletin. Faculty of Chemical Engineering.

Shield+: dari makmal ke pentas masyarakat / Mohamed Syazwan Osman. (2020) Bulletin. Faculty of Chemical Engineering.

Siri bedah artikel jurnal : pengurangan kandungan minyak dan mikroplastik dari air dengan menggunakan mikro-kapalselam (mikro-motor) dari bahan bermagnet / Mohamed Syazwan Osman. (2020) Bulletin. Faculty of Chemical Engineering.

Wacana industri kajian impak alam sekeliling / Mohamed Syazwan Osman. (2020) Bulletin. Faculty of Chemical Engineering.

Webinar permodelan kualiti air / Mohamed Syazwan Osman. (2020) Bulletin. Faculty of Chemical Engineering.

Paradigma Johor: Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development Edisi 07 Jan-Jun 2022 / Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Johor. (2020) Bulletin. Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development (MASMED), Segamat, Johor.

Transkrip temubual bersama Encik Rahiban bin Kasim bekas Pengurus Felda Chempelak mengenai pengalaman beliau sebagai Pelukis/ Penulis Khat/ Khairul Azraaf Othman & Sara Aliya Zamri. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Era Tulip / Normaisarah Othman. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Garis Panduan EKSA PTAR : Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kundusif Sektor Awam. (2020) Manual. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Shah Alam. (Submitted)

Orang Yang Beruntung / Nasif Sidquee Pauzi. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Langkah pemilihan produk makanan yang mempunyai logo halal sahih / Nurul Atikah Poniran. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Aktiviti ACISN9: Bengkel Classcraft Application / Nurul Atikah Poniran and Athira Ayuni Asmadi. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Transkrip temubual bersama Encik Mohd Yazid bin Imran, mengenai pengalaman beliau sebagai Atlet Kebangsaan Malaysia: Sukan Kriket dan Sukan Olahraga Merejam Lembing/ Nurul Ridhwana Ridzuan & Nur Fauzira Faim Ismail. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temu bual bersama Puan Kamariah binti Abdul Hamid Mantan Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultan Abdul Samad Universiti Putra Malaysia mengenai pengalaman beliau sebagai alumni dalam bidang Kajian Sains Perpustakaan/ Muhammad Syazwan Rolee & Nur Auni Athirah S. Rosli. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Encik Nor Azman bin Idris, mengenai Stesen Keretapi Tanah Melayu Layang- Layang, Johor/ Nur Khairina Roslan & Nurfarhanah Amirah Faisal. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Encik Abdul Halid bin Jaafar Pengurus Stesen Stesen Keretapi Tanah Melayu Kluang mengenai pengalaman beliau sebagai Pengurus Stesen/ Nur Farhana Roslee & Siti Nur Liyana Ishak. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Encik Badarzaman bin Jusoh@Harun Penyelaras Unit Kebudayaan Majlis Perbandaran Kuantan mengenai pengalaman beliau dalam Kesenian Tarian Gamelan/ Natasha Aisya Rosli, Nur Sakina Aqilah Shahlan & Umi Nadea Muhammad Kamal Abduh. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Puan Dahlia binti Zainal Alumni ITM Kursus Sains Perpustakaan pada tahun 1978 pengalaman beliau semasa menjadi pelajar ITM Kursus Sains Perpustakaan/ Nurfarahin Rosli & Nurulhikmah Kamaliah Sampornak. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Pembelajaran jarak jauh atas talian (ODL): penambahbaikan kualiti berterusan (CQI) bagi penilaian pelajar untuk mata pelajaran ‘‘Soil Mechanics (CEG461)” / Siti Fatimah Sadikon and Badrul Nizam Ismail. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Program usahasama perkongsian ilmu antara MINDA, Politeknik Ungku Omar dan Fakulti Kejuruteraan Awam, UiTM Pulau Pinang / Ts. Syahrul Fithry Senin. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

Menyelesaikan masalah dalam organisasi / Adlina Nadhirah Sofian ...[et al.]. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

E-Pembelajaran Berkesan / Nur Sofiah Suhaimi. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Transkrip temubual bersama Encik Abdul Hamid bin Mire, mengenai pengalaman beliau sebagai Juruteknik di Stesen Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) Gemas, Negeri Sembilan/ Nur Shafiqah Tazali & Nuraisyah Azlan. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

ODL: pencetus kreativiti pelajar / Prof. Madya Dr. Tey Li Sian and Shahreena Melati Rhasbudin Shah. (2020) Bulletin. Unit Penerbitan FKAPP.

E-Bulletin ACIS Edisi 1 / 2020. (2020) Bulletin. Akademi Pengajian Islam Kontemporari, UiTM, Shah Alam.

E-Bulletin ACIS Edisi 2 / 2020 : Melonjak Lebih Tinggi. (2020) Bulletin. Akademi Pengajian Islam Kontemporari, UiTM, Shah Alam.

Dasar Pengurusan Fasiliti UiTM : Edisi 2 2020. (2020) Manual. Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur, UiTM Shah Alam.

Dasar Pengurusan Infrastruktur UiTM : Edisi 2 2020. (2020) Manual. Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur, UiTM Shah Alam.

Dasar Pengurusan Projek UiTM : Edisi 2 2020. (2020) Manual. Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur, UiTM Shah Alam.

Dasar Pengurusan Ruang UiTM : Edisi 2 2020. (2020) Manual. Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur, UiTM Shah Alam.

Dasar Pengurusan Tenaga UiTM : Edisi 2 2020. (2020) Manual. Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur, UiTM Shah Alam.

IQRA' : Bil 3 : Mac 2020 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. (2020) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

Dasar harta intelek Universiti Teknologi MARA edisi 2020 / Universiti Teknologi MARA. (2020) Manual. Institute of Research Management and Innovation (IRMI), Shah Alam.

79th Issue Info Kampus UiTM Sarawak Bulletin/ Universiti Teknologi MARA Sarawak. (2020) Bulletin. Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak, Sarawak.

Jamuan hari raya UiTM Cawangan Pulau Pinang / Wan Zarina Wan Kamaruddin. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Program MDAB outreach @ school 2019 / Wan Zarina Wan Kamaruddin. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Transkrip temubual bersama Datin Mardhiah binti Md Zin Alumni ITM mengenai pengalaman dan kerjaya beliau dalam bidang Sains Perpustakaan/ Nur Aziera Md Shah & Wan Nuralya Syazwani Wan Saifpuddin. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Puan Faizah Binti Abdul Aziz mengenai pengalaman beliau sebagai Alumni Fakulti Pengurusan Maklumat, Tahun 1968 sehingga 1978/ Nurul Ain Farhana Zaharul Mahadi & Nur Hidayah Shahruddin. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

STEM Grooming Camp: penglibatan 32 buah sekolah dari negeri-negeri zon utara / Intan Syaffinazzilla Zaini. (2020) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Transkrip temubual bersama Encik Muhammad Ramdzan bin Mahfol Penyelaras Persatuan Kuda Kepang Seri Budaya mengenai pengalaman beliau dalam Bidang Senitari Kuda Kepang/ Nur Farah Iffah Zaini & Shakira Huda Zainal. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Transkrip temubual bersama Encik Ariffin bin Abdul Hamid, Ketua Stesen Keretapi mengenai Stesen Keretapi Tanah Melayu Pasir Gudang, Johor/ Anis Aqila Zainuddin & Nur Shafira Husna Mazlan. (2020) Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Conference or Workshop Item

Implementasi Kebijakan Perguruan Tinggi di Masa Pandemi (Studi Banding: Pembelajaran Kriya Batik Indonesia – Malaysia). (2020) In: UNSPECIFIED.

Sistem e-PA / Azilawati Abdullah @ Abd Aziz ...[et al.]. (2020) In: 2nd Kelantan International Learning and Innovation Exhibition 2019 (KILIEx 2019), 19th - 20th August 2019, UiTM Kelantan Kampus Machang.

Infografik dakwah interaktif / Anwar Ahmad Fauzi ... [et al.]. (2020) In: UNSPECIFIED.

Kit penyingkir warna lestari alam “bananaSWaT”/ Nor Azliza Akbar ... [et al.]. (2020) In: The 9th International Innovation, Invention and Design Competition 2020, 17 May-10 Oct 2020, Perak, Malaysia.

Read@USM: #readuniusm #jombacausm #usmmembaca #malaysiamembaca #dekadmembaca / Nor Azan Ibrahim … [et al.]. (2020) In: Library and Information Professional Seminar (LibPro), 10 November 2020, Shah Alam, Malaysia (Virtual Conference).

Scavenger hunt: latihan kemahiran literasi maklumat dikalangan pelajar interim UiTM Johor Kampus Segamat / Ts. Dr. Syamsul Hendra Mahmud, Mawar Noor BAbdullah and Siti Rozana Mat Sanat. (2020) In: Library and Information Professional Seminar (LibPro), 10 November 2020, Shah Alam, Malaysia (Virtual Conference).

MD lego meningkatkan kefahaman dan kemahiran murid dalam topik darab dan bahagi / Karthikesan Manikabasagan. (2020) In: UNSPECIFIED.

Fraction master game kit: FM game kit / Karthikesan Manikabasagan and Vivithraah Panneir Selvam. (2020) In: UNSPECIFIED.

“Letter Chunk” meningkatkan kemahiran membentuk kosa kata dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu / Karthikesan Manikabasagan, Sana Kaiteri Yehambaram dan Komathi Subramaniam. (2020) In: The 9th International Innovation, Invention & Design Competition, 17 May - 10 Oct 2020, Perak, Malaysia.

VCO-Trigonatural Cream / Nur Madiha Mohd Ramzi ...[et al.]. (2020) In: 2nd Kelantan International Learning and Innovation Exhibition 2019 (KILIEx 2019), 19th - 20th August 2019, UiTM Kelantan Kampus Machang.

e-Teaching Portfolio (e-TP) dan e-Course File (e-CF) sebagai pemudahcaraan bagi pensyarah akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang / Emie Sylviana Mohd Zahid, Mohd Marbawi Taha dan Nurfahiratul Azlina Ahmad. (2020) In: The 9th International Innovation, Invention & Design Competition, 17 May - 10 Oct 2020, Perak, Malaysia.

Sistem pencarian pakar oleh Unit Pengurusan Kualiti UiTM Cawangan Kelantan / Nik Zam Nik-Wan ...[et al.]. (2020) In: Extended Abstract of 2nd Kelantan International Learning and Innovation Exhibition 2019 (KILIEx 2019), 19th - 20th August 2019, UiTM Kelantan Kampus Machang.

Penggunaan madu kelulut sebagai kultur pemula dalam keju sawit: 'trigokes'-trigona keju sawit / Afiza Tan Sali dan Fathmah Salim. (2020) In: UNSPECIFIED.

Amanat Naib Canselor UiTM 2020 : Menyerlah Potensi, Membentuk Masa Hadapan. (2020) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Book

Universiti Teknologi MARA, Bahagian Transformasi Universiti Pelan Strategik UiTM 2025 : Menyerlahkan Potensi Membentuk Masa Hadapan / Universiti Teknologi MARA. (2020) 1 ed. UiTM Press, Shah Alam. ISBN 9789671899212

Thesis

Pengurusan kewangan masjid: kajian di daerah Ranau, Sabab / Suhailin Lajimin. (2020) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Kualiti hidup penerima bantuan zakat asnaf fakir dan miskin: kajian di Kuching, Sarawak / Mohamad Bazli Md Radzi. (2020) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Teaching Resource

Cara membuat labelling bahan harta intelek bagi penempatan di Bilik Koleksi Akses Terhad, Perpustakaan Tun Abdul Razak / Abdul Halim Mohd Daud dan Rizana Mohd Radwan. (2020) [Teaching Resource] (Unpublished)

Kaedah mendeposit bahan harta intelek UiTM ke sistem Repositori Institusi Universiti / Rizana Mohd Radwan. (2020) [Teaching Resource] (Unpublished)

Entrepreneurship Project

Penternakan Belut Secara Komersil : Eel World / Muhd. Hairul Azman Abas... [et al.]. (2020) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Annas Company / Amril Fazli Abd Manan ... [et al.]. (2020) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Smart Access Technology : smart-card / Mohd Azwanizam Abd Wahab... [et al.]. (2020) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Arowana Chicken Enterprise / Zamzuri Hasan... [et al.]. (2020) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Senstech Enterprise / Mohd. Zuhaidi Hashim... [et al.]. (2020) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

A. D. F Enterprise / Sahida Abu Hasssan. (2020) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Vision Coconut Sdn. Bhd. : perusahaan hasil-hasil kelapa / Muhammad Fazzli Kasim ... [et al.]. (2020) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

A.M.N Sdn. Bhd / Che Don Mohd Izam. (2020) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Research Reports

Model pentadbiran wakaf pendidikan sekolah agama rakyat (SAR) di utara semenanjung Malaysia / Mohd Nasir Ayub … [et al.]. (2020) [Research Reports] (Submitted)

Pemerolehan kemahiran lisan berdasarkan aktiviti simulasi berpasangan / Azman Che Mat ... [et al.]. (2020) [Research Reports] (Submitted)

COVID-19 : kesan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) ke atas sosio-emosi mahasiswa / Rosman Mahmood, Mazidah Puteh & Nurulnadwan Aziz. (2020) [Research Reports] (Submitted)

Aktiviti kesukarelawan dan pencapaian akademik mahasiswa: satu kajian kes ke atas KORSISPA / Wan Asri Wan Ab Aziz ... [et al.]. (2020) [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Thu Jun 8 13:04:27 2023 UTC.