Browse by Document Language

Number of items: 141.

Article

(1999) Teori kabur : ke arah pengembangan paradigma alternatif yang islami / Tahir Ahmad and Daud Mohamad. Gading Business and Management Journal, 5 (2). pp. 39-47. ISSN 0128-5599

(1999) Pendidikan dewasa: satu kajian kes terhadap program pemulihan di rumah pengasih / Marinah Awang and Syed Jamal Abdul Nasir Syed Mohamad. Gading, 5 (2). pp. 56-77. ISSN 0128-5599

(1999) Beberapa aspek kecantikan matematik / Daud Mohamad. Gading, 5 (2). pp. 11-25. ISSN 0128-5599

(1999) 0rganisasi dan komunikasi menurut perspektif Islam : satu tinjauan awal / Rasid Muhammad. Gading, 5 (2). pp. 78-104. ISSN 0128-5599

(1999) Adakah eksport sub-sektor elektrik, elektronik dan jentera serta eksport tekstil dan pakaian di Malaysia dikategorikan sebagai eksport sebuah negara besar atau negara kecil? / Rosita Hj Suhaimi. Jurnal Akademik, 1 (1). pp. 13-30.

(1999) Kesan rawatan gentian ke atas tenaga hentaman dan purata panjang gentian dalam komposit TPNR / Syed Yusainee Syed Yahya, Sahrim Ahmad and lbrahim Abdullah. Gading Business and Management Journal, 5 (2). pp. 1-10. ISSN 0128-5599

(1999) Aplikasi syariah dalam pentadbiran / Zulkarnain Yusuf. Gading, 5 (2). pp. 48-55. ISSN 0128-5599

Monograph

(1999) Laporan Tahunan 1999 / Universiti Teknologi MARA. Annual Report. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

Thesis

(1999) Penggunaan buruh langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan bangunan institut pendidikan tinggi awam dan swasta kajian dari aspek perancangan penggunaan buruh dalam perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Rasli Sudin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Sistem pengurusan kualiti ISO 9002 di dalam syarikat pembinaan implementasi dan permasalahan / Mohd. Naim Abdul Jabar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Penyelenggaraan sistem lif (Kes Kajian: Plaza Perangsang, Intekma Resort, Kajian Sains Gunaan I.T.M S.Alam, Kajian Kejuruteraan I.T.M S.Alam dan Kajian Sains Kesetiausahaan I T.M S.Alam) / Azmin Osman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Sejauhmana bangunan-bangunan tinggi menyediakan peralatan, kemudahan dan ruang kemudahan untuk melakukan penyenggaraan kebersihan / Wan Nurulhekmah Wan Mokhtar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Keberkesanan perlaksanaan penswastaan terhadap sistem pengurusan sisa pepejal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Zaidi Zakaria. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian keselamatan pekerja dalam melakukan kerja penyelengaraan bangunan komersil / Johari Dugel. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Sistem pembekalan gas LPG: aspek keselamatan untuk bangunan industri / Amirul Bahri Hashim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Pengekalan aliran tunai untuk firma pengurusan hartanah kes kajian : Lembah Klang dan Negeri Selangor / Irmarizan Muhammad Sirat. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Perbandingan pengurusan penyelenggaraan chalet di bahagian pendalaman dan tepi pantai dari sudut pandangan fizikal, fungsi dan ekonomi / Mohd. Khalid Aman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian terhadap kepentingan dan penggunaan kawasan lapang bagi kawasan perumahan awam / Syamsuri Daud. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian perlaksanaan sistem pengurusan maklumat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Sepang / Abdul Rahman Yakop. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Akta Pengambilan Balik Tanah (AKTA 486): satu tinjauan terhadap proses pengambilan, penentuan dan pembayaran pampasan serta tindakbalas penduduk setempat / Mohd. Rizal Ismail. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian terhadap kebisingan dan tahap kejelasan perucapan di bilik kuliah Blok C, Kompleks Tahir Majid, ITM, Shah Alam / Mohd Sauki Abd Rashid. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Amalan dan tatacara keselamatan dan kesihatan dalam kerja penyelenggaraan hospital / Nuramali Ahmad Zainy. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian perbandingan reka bentuk tali leher era 60an dan 90an / Rafidah Hj Aman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Keberkesanan poster kempen perlindungan hidupan liar dalam memupuk kesedaran di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi tempatan. (skop kajian - Institut Teknologi MARA, Caw Melaka) / Khairudin Baharum. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Imej dan identiti Jabatan Pertahanan Awam (JPA3). Satu tinjauan / Amli Shah Fuad Shah. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian analisis mengenai senibina rumah-rumah tradisi Negeri Sembilan / Mariam Azeian Ismail. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Perkembangan rekabentuk gasing dan elemen seni yang digunakan di dalam rekabentuk gasing di Malaysia / Sohana Jani. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian mengenal diskriptif masjid Terengkera Melaka / Tharsulizah Kutut. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Keberkesanan bot untuk nelayan laut dalam berdasarkan sistem pengendalian, keselamatan, kapasiti muatan dan penggunaan sumber tenaga di pantai timur semenanjung / Mohd Supiyan Mamat @ Abdul Ghani. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Pengurusan penyelenggaraan lebuhraya Malaysia dalam menyediakan laluan yang selamat, selesa dan sempurna. Kes kajian : Lebuhraya Wilayah Tengah / Mohamad Nurul Azmi Mat Nor. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian tinjauan pandangan masyarakat (pelajar IPT) terhadap peranan kursus Senireka Grafik (ITM) dalam pembangunan sosio-ekonomi bumiputera dan negara (Skop kajian: ITM Melaka) / Mohd Zaki Md Amin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian perkembangan tipografi dalam logo SUKMA. (Kajian kes : logo SUKMA dari tahun 50-an dan 90-an) / Shaharuddin Md Salleh. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian mengenai unsur seni reka dalam tembikar Cina / Azahar Mohd Husin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian terhadap persepsi mata pelajaran pendidikan seni dikalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di pantai timur / Suzana Mohd Nawai. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Perubahan peranan pustakawan akademik dalam era maklumat / Rozaimah Mat Sidek. Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Sistem pengurusan penyelenggaraan bangunan hospital : kajian dari aspek perancangan dan perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Mohd Nazarudin Sidek. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Pandangan masyarakat Melayu terhadap penggunaan seni khat sebagai penonjolan identiti korporat / Sharipah Noor Azura Syed Othman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Konsep Bina Kemudian Jual dalam skim perumahan / Razaman Udin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(1999) Merekabentuk go-kart / Zainal Aabidin Osthman .. [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Cumulative Trauma Disorder (C.T.D) / Sazrin Mohd Mokhtar, Nik Azlin Nik Alui and Shahril Anuar Bahari. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Program pemprosesan data / Zulkarnain Abd. Rahman dan Azmi Mohamed. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Satu kajian mengenai perbandingan reka corak batik sarung jawa (Yogyakarta) dengan batik sarung Malaysia (Terengganu) / Ramizah A. Razak. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Identiti korporat pada sesebuah kafe: kajian kes-kafe Coffee Bean & Tea Leaf / Amelia Ahmad Lathfi. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Satu kajian analisis mengenai kesan animasi Usop Sontorian terhadap kanak-kanak / Hartati Jumiran. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Majalah komik Gempak: satu kajian kes / Mior Mohd Shahril Mior Sharifuddin. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Satu tinjauan mengenai kesan penggunaan 'model' pada papan iklan terhadap pengguna di Malaysia / Rohaiza Mohd Nawi. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Merekabentuk kaki sokongan untuk orang lumpuh / Heally Naji and Safizam Said @ Saat. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Extreme Games - satu tinjauan / Ahmad Noorhaidy Narawi … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Satu kajian tentang pandangan masyarakat remaja sekolah luar bandar tentang teknik dan pengolahan iklan-iklan syarikat rokok di televisyen di sekitar tahun 1999 / Nor Fazlie Safri. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Penghayatan Islam dalam masyarakat hari ini: tumpuan khusus di kalangan warga tua di Negeri Melaka / Rosniza Samsudin…[et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Khemah mudah alih / Syed Mohd Mukhleis Syed Mahadzir. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Masalah Keselamatan Jalan Raya : Satu tinjaun di Kota Samarahan / Sadit Taha ... [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

Entrepreneurship Project

(1999) Ampaian Millenium Summit Technology Sdn Bhd / Muhammad Ashraf ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Legacy Shopping Centre Sdn. Bhd. : pasaraya Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis / Ahmad Rizal Ab. Halim ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Aqua PVC Sdn. Bhd : pembekal barangan plastik (water soluble plastic) / Khairul Razikin Abd Razak ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Aqua Fish Enterprise / Alina Abd. Hir…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Smartech Industries / Faraik Harim Abdul Razak... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Minaret-Techno Enterprise / Izawani Abdullah... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 : Syarikat Mutiara Penawar / Mohd Rizo Abdullah ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Shop-In Enterprise / Afifuddin Abdullah Sani... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Round The World Restaurant / Rohaya Jaafar... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Zircon Tiles Enterprise / Norzainariah Abu Hassan ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Takhta Puteri Enterprise / Noor Ain Adenan … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Sistemedec Sdn Bhd / Khairul Anuar Ahmad... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Multi Dynamic Party Enterprise / Melina Syahmirza Ahmad … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Hitech Code / Mohd Hafiz Ahmad … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 Hi-Tech Sdn. Bhd. / Norhayati Ahmad... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Golden Leaves Nursery / Mohd Farid Hussin … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 : Aman Prima Sheds Sdn.Bhd. / Laili Marina Ahmed Nurain... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Maju Insaf Tani Enterprise / Mohd Apandi Aini ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Phenomenon Technology Sdn. Bhd / Sarah Alias... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Selera Food Industries: Mentega kacang / Ahmad Faizal Aminuddin…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Sassa Enterprise / Siti Rokiah Daud... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Kris Mas Enterprise / Mohd Shahril Amir Hamzah … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan : Smart CD Company / Arniezlyn Ariffin... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Centra Islamic Illusory Studies Sdn. Bhd / Rosnani Awang Teh ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Management Services: Next Step Management Services / An’ Nissa Hanim Azizool Arif...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Heazz Enterprise / Puteri Katijah Bahari .... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Daily Care Baby Centre: penjualan barangan bayi / Norazlin Baharom … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Zafni Enterprise / Mohd Farid Baharudin ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Rancangan perniagaan Global Feed Sdn. Bhd. / Anifah Bunasir... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Kayangan De Village Resort / Hailmi Daud ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 Creative Furniture Sdn. Bhd. / Ibrahim Daud... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Rancangan Perniagaan : Cindai Utara Enterprise / Salleh Daud... [et. al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Megastore convenience shop / Abdul Hanif Doraoh…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Stesen Minyak Esso / Norzehan Hashim … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Smartwalk Enterprise / Norashikin Hat... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Tropicana Jam Enterprise / Arafah Husin…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) To Care Sdn. Bhd. / Mohd Farid Hussin … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) HydroClear Sdn. Bhd. : syarikat perawatan air / Suraimi Ibrahim ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Bina Juara Sdn. Bhd. / Mohd. Fadly Ideris ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) C.A.D Design Graphic Communication / Fifi Erma Mariam Jamari … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 : Creative Ceiling Enterprise / Samidah Jindang... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) MEGACOM Enterprise / Khairin Nur Khalid… [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Unique Pillar Enterprise / Mat Fauzi Mahmood... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Superior Selection Enterprise / Mohd Faizzul Mahmudin... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Aurum Industri : Kilang penyaduran emas / Sufian Mahyiddin ...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Laser Tech Enterprise : permainan laser / Roshapizah Mat Arus ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Amanjaya Grocery (AJG) / Khairul Nizam... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Lights Decor Enterprise / Maslinda Mat Rodzi … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Teratak Lagenda Chaley (TLC) / Suhaida Md Saad... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Arnafa Circuit Enterprise)/ Nazrul Zambri Md. Yusof... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 Excellent Training Centre / Saadatul Hayati Mohamed...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Sri Kebab Enterprise / Mohd Fadylisham Mohd Hadi … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Keli Aquatic Farm / Fadzli Mohd Idris … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Insta Feas Enterprise / Mohd Shuhairi Mohd Noor ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Syarikat Pedas Sdn Bhd / Mohd Syahmi Mohd Noor ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Bunny Farm Enterprise: Penternakan arnab secara komersial / Nor Asyanti Mohd. No r… [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Clockwise Enterprise: menjual dan membaiki jam tangan / Norzaiti Mohd Nor … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Rancangan Perniagaan Delima Enterprise / Aznor Mohd Yusof …[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Blanco Sport Café / Norfashiha Mohd. Afendi … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Sunbright Maintenance / Aini Fadzli Mohd. Kamil ...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Miracle Enterprise : mesin pengayak tepung / Siti Akhtar Mohshim ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Watcherz Enterprise / Arif Mokhtar and Rahemy Abd Rahim. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Rounatysouza De’ Choco Café / Norhaniza bt. Mokhtarudin ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) De’ Style office equipment / Alfisyahrina Molis…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Laman Pesona Enterprise / Haslynda Muhammad Sam… [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Laman Pesona Enterprise: senireka hiasan taman dalaman / Haslynda Muhammad Sam…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) ETR 300 : M. N. Pioneer Transport Enterprise / Mazni Mustafa Al-Bakri ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Caboot's Enterprise / Farah Sabryna Nasarudin…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : TeleArt Concept Sdn. Bhd. / Azizi Nordin... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) MNS Tiles Enterprise / Norfadli Nordin ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Tamara Enterprise / Rashidi Omar... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Penjualan ulam secara komersial: Sri Ulam Enterprise / Afilia Ramdzan Ali…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Srigamat Enterprise / Arbainah Ramlan…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Global Enteprise: Rancangan Perniagaan Pembuatan Parket / Fadhil Iskandar Salim… [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Morras Lanscaping Consultant / Ranggi Sani ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Morliaa Enterprise / Asrul Khan Sher Jang Khan…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Alert Fashion Sdn. Bhd. / Azlindawati Sulaiman .... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Empirical Sdn. Bhd. / Zahira Mohamed Tahir ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Rancangan Perniagaan Asas Keusahawanan (ETR300): Ayul Wira Gagah: Menjual alat kelengkapan tentera / Tuan Hilmi Tuan Mat … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Muphic Studio: Studio Grafik & Multimedia / Aznam Tukiaman…[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Esprit De Corps Sdn. Bhd. / Aida Wahid... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Sacis Engineering Sdn. Bhd. / Wan Norhidayah Hj. Wan Muntil ...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : Option – 1 Enterprise / Zarina Zaharuddin...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Rancangan Perniagaan Asas Keusahawanan (ETR300): Dreamworks Animation Sdn. Bhd. / Zaminuddin Zainal Abidin … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) FiCCE Sdn. Bhd / Mohd Zahidi Zaini ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Sinaran Vision Enterprise / Farid Kamal Zainuddin ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) MJ Reject Shop Sdn. Bhd. / Normieliza Zulkefle …[ et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1999) Asas Keusahawanan (ETR 300) : MS Enterprise / Marzukhe Zulkiple... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Research Reports

(1999) Kajian klinikal lukisan kanak-kanak mengikut tahap perkembangan / Prof Dr. Abdul Shukor Hashim. [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 25 01:34:55 2022 UTC.