Browse by Document Language

Number of items: 178.

Article

(2017) Pengaruh pencarian maklumat kesihatan melalui internet terhadap perubahan tingkah laku kesihatan / Siti Nur Izyandiyana Ab Hadi ... [et al.]. Forum Komunikasi (FK), 12 (1). pp. 53-69. ISSN 0128-2379

(2017) Impact of integrated management on the development of Tarekat Tasawuf in Negeri Sembilan, Malaysia / Mohammad Fahmi Abdul Hamid and Ishak Sulaiman. Jurnal Intelek, 12 (2): 1. pp. 1-10. ISSN 2682-9223

(2017) Ekono'Cinta’Metrik: bila cinta menyatukan kita (Econo'Love'Metrics: when love unites us) / Fadli Fizari Abu Hassan Asari. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (1). pp. 42-59. ISSN 2600-7606

(2017) Wang fiat: Halal yang tidak tayyib / Shafee Ahmad @ Salleh, Ezani Yaakub dan Mohd. Solahuddin Shahruddin. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 105-119. ISSN 0128-0902

(2017) Penggunaan sistem VoTe bagi pengurusan kewangan geran penyelidikan yang efisien (Use of VoTe system for efficient research grant financial management) / Nur Jannah Azman … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (1). pp. 2-9. ISSN 2600-7606

(2017) Permainan mudah alih dan kanak-kanak / Aznan Omar. IDEALOGY, 2 (1). pp. 137-149. ISSN 2550-214X

(2017) Konflik air di Wilayah Kashmir antara India dan Pakistan berdasarkan perspektif geo-ekonomi / Azrul Azlan Abdul Rahman, Mohamad Nasrin Mohamad Nasir dan Mohd Ali Zureen Jamaluddin. IDEALOGY, 2 (2). pp. 137-153. ISSN 2550-214X

(2017) Peranan visual infografis pada surat khabar / Deden Maulana A dan Hari Nugraha. IDEALOGY, 2 (1). pp. 70-100. ISSN 2550-214X

(2017) Mengurangkan kesan voltan neutral ke bumi yang sering merosakkan komputer (Reduces the effects of neutral voltage to the earth that often damage the computer) / Rasdi Deraman … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (1). pp. 80-96. ISSN 2600-7606

(2017) Peranan visual terhadap kemudahbacaan khalayak / Hanafi Mohd Tahir. IDEALOGY, 2 (1). pp. 59-65. ISSN 2550-214X

(2017) Keupayaan menulis dan menangani cabaran penulisan ilmiah bagi pelajar-pelajar siswazah / Hanafi Hj Mohd Tahir, Mohd Khairulnizam Ramlie dan Anwar Fikri Abdullah. IDEALOGY, 2 (2). pp. 83-91. ISSN 2550-214X

(2017) Program Tunas Mekar: tinjauan di negeri Pulau Pinang / Rosley Jaafar. ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 1. pp. 39-49. ISSN 2600-7274

(2017) Hubungan maqasid syariah dan siasah syar’iyyah dalam urus tadbir negara / Mohd Hapiz Mahaiyadin. ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 1. pp. 23-38. ISSN 2600-7274

(2017) Penyingkiran racun siput gondang emas menggunakan granulasi aerobik (Removal of Gondang Emas Pesticide using Aerobic Granulation) / Azlina Mat Saad … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (1). pp. 12-25. ISSN 2600-7606

(2017) Inovasi terbaru rempah sup dari daun nangka (Artocarpus heterophyllus) sebagai pelembut daging (An ingenius innovation of soup spices from jackfruit (Artocarpus heterophyllus) leaf for meat tenderization) / Mahirah Sairuji … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (1). pp. 98-108. ISSN 2600-7606

(2017) Kepentingan pemuliharaan dan penyelenggaraan rumah tradisonal Melayu di abad kini / Mohamad Sohaimi Man. IDEALOGY, 2 (1). pp. 2-13. ISSN 2550-214X

(2017) Kepercayaan pelajar terhadap konsep ubudiyyah dalam pengurusan halal / Mahfuzah Mohammed Zabidi … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 37-55. ISSN 0128-0902

(2017) Inovasi produk "Smart Panel" sebagai kaedah penyelesaian masalah pembentangan hasil kerja pelajar (Smart Panel innovation as a problem solving method for student work's presentation) / Thuraiya Mohd … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (1). pp. 110-129. ISSN 2600-7606

(2017) Uncang Lemuni sebagai produk Herba Warisan Tradisional / Amirah Mohd Ali ... [et al.]. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts (JTHCA), 9. pp. 33-40. ISSN 1985-8914 ; 2590-3837

(2017) Kesedaran pemakanan halal dalam kehidupan beragama / Faridah Mohd Sairi … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 41-66. ISSN 0128-0902

(2017) Keberkesanan kepimpinan berkarisma melalui aspek jasmani dan rohani yang patuh syariah dalam kalangan pelajar universiti / Mohd Kamarul Amree Mohd Sarkam, Hasan Al-Banna Mohamed dan Mohd Hamran Mohamad. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 67-84. ISSN 0128-0902

(2017) Keperluan model pentaksiran kemahiran (psikomotor): suatu pendekatan holistik dalam Pendidikan Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) / Zulkifli Mohd Sidi dan Mohd Nor Mamat. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 169-192. ISSN 0128-0902

(2017) Pandangan Ibnu Khaldun berkaitan kaedah pendidikan dalam Kitab Al-Muqaddimah / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. IDEALOGY, 2 (1). pp. 26-35. ISSN 2550-214X

(2017) Beberapa aspek kearifan tempatan terhadap bahan alami yang digunakan dalam pengurusan jenazah rantau alam Melayu / Muhammad Yusri Yusof @ Salleh ... [et. al]. IDEALOGY, 2 (1). pp. 14-25. ISSN 2550-214X

(2017) Kritikan terhadap politik kepimpinan melalui penghasilan karya seni / Noor Enfendi Desa, Abdul Aziz Zalay @ Zali dan Noor A’yunni Muhammad. IDEALOGY, 2 (2). pp. 122-129. ISSN 2550-214X

(2017) Penyelidikan saintifik dalam kerangka maqasid syariah dari perspektif pragmatik- Agama / Norazmi Anas, Engku Ahmad Zaki Engku Alwi dan Zarinatun Ilyani Abdul Rahman. IDEALOGY, 2 (2). pp. 2-12. ISSN 2550-214X

(2017) Seni kelarai dan seni mural : pertembungan timur dan barat / Nur Adibah Nadiah Mohd Aripin dan Noor A’yunni Muhammad. IDEALOGY, 2 (2). pp. 116-121. ISSN 2550-214X

(2017) Reka Bentuk Dan Pembangunan Model Pengajaran Berasaskan Ict (eE-Tvet) Bagi Kursus Mekanikal Dan Pembuatan Di Kolej Vokasional: Satu Analisis Keperluan / Khairu Nuzul@Mohd Khairul Nuzul Hassan and Abu Bakar Ibrahim. Voice of Academia (VOA), 12 (2). pp. 1-10. ISSN 1985-5079

(2017) Kriteria patuh syariah dalam filem berasaskan ukum fiqh: satu kajian awal / Hajar Opir … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 151-167. ISSN 128-0902

(2017) Kajian perbandingan pemaparan berita LGBT dalam akhbar cetak dan portal berita / Mohamad Yusof Helmy Ramli, Rani Ann Balaraman and Mohamad Saifudin Mohamad Saleh. Forum Komunikasi (FK), 12 (2). pp. 59-74. ISSN 0128-2379

(2017) Memahami pemasaran politik: satu perbincangan asas / Suhaimee Saahar @ Saaba. Forum Komunikasi (FK), 12 (2). pp. 37-58. ISSN 0128-2379

(2017) Pengaruh kreativiti pada representasi visual propaganda berbahasa melayu sewaktu pendudukan Jepun di Malaysia / Saiful Akram Che Cob & Sharulnizam Ramli. IDEALOGY, 2 (1). pp. 36-51. ISSN 2550-214X

(2017) Maslahah di sebalik keharusan prosedur-prosedur rawatan IVF (In-Vitro Fertilisation): suatu kupasan / Mansor Sulaiman … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 57-79. ISSN 0128-0902

(2017) Pembangunan JIG robot pengimpal bagi mengoptimakan masa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas pembuatan (Development of JIG robot welding to optimize teaching and learning time in manufacturing classes) / Norfauzi T. ... [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (1). pp. 62-78. ISSN 2600-7606

(2017) Konsep halal dan al-Istibra’ Pangasius Sutchii menurut perspektif Islam dan sains akuakultur / Tengku Nor Hidayati Tengku Zainal Abidin, Hasan Ahmad and Ab.Rahim Mohd-Hairul. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 85-98. ISSN 0128-0902

(2017) Sistem Pengurusan Permohonan Penyelidikan: meningkatkan kecekapan operasi di Bahagian Hal Ehwal Akademik, UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat (Research Application Management System: towards operational excellent in Academic Affairs Department, UiTM Johor Branch, Segamat Campus) / Muhammad Asyraf Wahi Anuar … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (1). pp. 28-40. ISSN 2600-7606

(2017) Al-Sulh (perdamaian) menurut perspektif al-Qur’an / Mohd Asmadi Yakob. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 99-108. ISSN 0128-0902

Book Section

(2017) Petunjuk idola (siri buku mewarna): pendidikan alternatif mempelajari Sunnah / Mohd Farhan Abd Rahman … [et al.]. In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2017). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

(2017) Halal fun board games / Mohd Zaid Daud, Azri Bhari and Zulaipa Ruzulan. In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2007). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

(2017) Critical patient signal or C.P.S / Muhammad Hazirwan … [et al.]. In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2007). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

(2017) Design improvement of CNC hotwire cutting 4-axis machine / Ishak Ibrahim @ Yem ... [et al.]. In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2017). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

(2017) Al-darurah al-syarciyyah dan aplikasinya dalam penggunaan muharramat masa kini / Mohd. Hapiz Mahaiyadin. In: The Doctoral Research Abstracts. IGS Biannual Publication, 11 (11). Institute of Graduate Studies, UiTM, Shah Alam.

(2017) MYPLC (My Programmable Logic Control) / Norasid Majid … [et al.]. In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2017). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

(2017) A-PMPK (Aplikasi-Panduan Mudah Perakaunan Kos) / Ahmad Daud Marsam … [et al.]. In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2007). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

(2017) Pengukuran disleksia Al-Quran dalam kalangan murid sekolah rendah / Amiyamin Haji Mohamad Yusop. In: The Doctoral Research Abstracts. IGS Biannual Publication, 12 (12). Institute of Graduate Studies, UiTM, Shah Alam.

(2017) BBJ 4.0 (Bebola Bersih Jauhar 4.0) / Suhana Mohamed … [et al.]. In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2007). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

(2017) Make it balance / Nurul Earena Nazarudin and Noor Faiza M. Jaafar. In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2007). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

(2017) Kembara Laksamana Hang Tuah - Sebuam manifestasi visual Hikayat Hang Tuah melalui karya seni reka grafik & ilustrasi / Walid Muhammad Syafrein Effendi ... [et al.]. In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2017). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

(2017) Ez-Stoopper / Mohd Azuan Tukiar … [et al.]. In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2017). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah.

Monograph

(2017) Buletin Staf Residen Kolej Edisi Mac 2017/ Nur Dalila Adenan (Ed.). Bulletin. Kelab Staf Residen Kolej, UiTM Cawangan Terengganu, Dungun, Terengganu.

(2017) Info Usahawan: Usahawan Pemacu Ekonomi Mapan Edisi 10 Jun-Dis 2017 / Noorazlina Ahmad (Ed.). Bulletin. Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development (MASMED), Dungun, Terengganu.

(2017) Buletin Akademik UiTM Terengganu Januari - Mac 2017/Siti Nor Fadillah Ahmad Shariff and Mohd Azuan Mohd Alias (Ed.). Bulletin. University Publication Centre (UPENA) UiTM Terengganu, Dungun, Terengganu. (In Press)

(2017) Buletin Akademik UiTM Terengganu Oktober-Disember 2017/ Siti Nor Fadillah Ahmad Shariff and Wan Nazriah Wan Nawawi (Ed.). Bulletin. Universiti Publication Centre (UPENA) UiTM Terengganu, Dungun, Terengganu. (In Press)

(2017) Buletin Akademik UiTM Terengganu Julai-September 2017/ Siti Nor Fadillah Ahmad Shariff and Wan Nazriah Wan Nawawi (Ed.). Bulletin. Universiti Publication Centre (UPENA) UiTM Terengganu, Dungun, Terengganu. (In Press)

(2017) IQRA' : Bil. 10 : Oktober 2017 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2017) IQRA' : Bil. 11 : November 2017 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2017) IQRA' : Bil. 12 : Disember 2017 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2017) IQRA' : Bil. 2 : Februari 2017 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2017) IQRA' : Bil. 3 : Mac 2017 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2017) IQRA' : Bil. 4 : April 2017 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2017) IQRA' : Bil. 5 : Mei 2017 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2017) IQRA' : Bil. 8 : Ogos 2017 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2017) IQRA' : Bil. 9 : September 2017 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2017) Wahana Lestari: Bil 1 2017 / Perpustakaan Tun Dr. Ismail Cawangan Johor, UiTM Johor. Bulletin. Perpustakaan Tun Dr. Ismail UiTM Cawangan Johor, Johor.

(2017) IQRA' : Bil. 1 : Januari 2017 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2017) IQRA' : Bil. 6 : Januari 2017 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2017) IQRA' : Bil 7 : Julai 2017 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2017) Buletin Kampus Isu Sept-Okt 2017 Bil. 26/ UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu. Bulletin. UiTM Press, UiTM Kuala Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu.

Conference or Workshop Item

(2017) Sejarah institusi ketenteraan di Malaysia dan sumbangan kepada kelangsungan ketamadunan / Burhanuddin Jalal … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Peranan IPTA dan IPTS dalam menerapkan pendidikan al-Quran di dalam kurikulum sebagai kursus teras bagi semua pelajar Islam di Malaysia: Kajian awal di beberapa buah IPT di Malaysia / Nor Ashiqeen Jamaluddin … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Kartun bertemakan dakwah islamiyah atas talian: Interpretasi dakwah sarkastik dan satira / Fazlina Mohd Radzi and Azahar Harun. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Analisis kerelevanan kurikulum kursus pemikiran dan tamadun Islam (CTU151) terhadap pelajar di UiTM / Rubiah Abu Bakar … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Toleransi agama dalam kehidupan komuniti Muslim baharu: Tinjauan dari aspek cabaran / Azarudin Awang … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Penentuan tarikh perkahwinan Rasulullah SAW berdasarkan pengiraan takwim hijri terkini / Nur Jannah Ballazi … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Aplikasi syarat kesahihan hadith terhadap model komunikasi berkesan / Muhammad Taufik Md Sharipp … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Aktiviti pembangunan saham wakaf di Johor / Nurfarhana Mohd Daud … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Paradigma tauhid dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat (CSR) / Norajila Che Man, Muhammad Rahimi Osman and Mohd Faizal P.Rameli. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Kepentingan kepercayaan konsep ilmu dalam pembentukan pandangan alam / Mahfuzah Mohammed Zabidi and Rohaya Sulaiman. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Pembangunan dan pengesahsahihan instrumen manhaj rabbãniyyah sebagai indikator komunikator Islam / Muhammad Taufik Md Sharipp, S Salahudin Suyurno and Mohamad Shafiei Ayub. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Sejarah dan implementasi dekorasi cina dalam pembinaan masjid terawal di Melaka / Nor Adina Abdul Kadir … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Penjagaan akal menurut perspektif Islam dalam konteks maqasid syariah / Fadhilah Adibah Ismail … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Wasatiyyah sebagai asas pembuatan keputusan pelabur Muslim / Noor Hasyimah Sulaiman … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Budaya berfikir kritis Islam sebagai pendekatan dalam mengukuhkan jatidiri masyarakat Melayu kini / Norafifah Ab Hamid … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Pendekatan terhadap Islam: Satu sorotan awal / Mohd Farhan Abd Rahman and Muhamad Azrul Azwan Azman. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Perubahan akhlak saudara kita selepas memeluk Islam di Johor / Nur Najwa Hanani Abd Rahman … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Pengurusan harta menurut Islam: Analisa menurut perspektif maqasid syariah / Nor Azlina Abd Wahab … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Maqasid syariah dalam pelancongan menurut Islam / Nor Azlina Abd Wahab … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Penilaian pakar dalam model konseptual penggunaan berhierarki Islam / Basri Abd. Ghani and Ahmad Azrin Adnan. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Prasasti Terengganu: Kepentingannya dalam sejarah tamadun Islam Alam Melayu / Nor Adina Abdul Kadir … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Hukum Kanun Brunei dan Hukum Kanun Melaka: Suatu ristaan sejarah / Dzulkiflee Abdul Latif. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Kajian literatur istilah ‘Umran Ibn Khaldun / Abdul Qayuum Abdul Razak and S. Salahudin Suyurno. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Total quality management and halal certification of food product in Malaysia / Rizuwan Abu Karim … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Komunikasi intra personal dalam dialog antara agama: Pengalaman saudara baru / Azarudin Awang … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Unsur-unsur takmilah dalam filem Islam / Mohamad Shafiei Ayub … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Gagasan Madrasah al-Zahra’: Penubuhan universiti Islam di akhir kerajaan Turki Uthmani / Mohd Nasir Ayub … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Urustadbir harta wakaf Melaka: Strategi penambahbaikan oleh Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) / Norajila Che Man … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Dakwah melalui media sosial: Penerimaan dalam kalangan warga IPD Setiu, Terengganu / Azman Che Mat … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Pembelajaran berpusatkan pelajar dan pencapaian pelajar Bahasa Arab / Azman Che Mat … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Keindahan konsep tauhid dalam rekabentuk motif-motif seni tradisi Melayu / Shaliza Dasuki … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Pemantauan dan penguatkuasaan halal terhadap produk makanan import oleh Jakim / Mohd Zaid Daud … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Metodologi penulisan Syed Qutb dalam kitab Fi Zilal al-Quran / Halipah Hamzah and Noormala Rabu. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Kelangsungan budaya masyarakat Chetti Melaka era globalisasi / Siti Nurul Izza Hashim … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Peranan sufi dalam penyebaran Islam di Nusantara / H Sumanta MA. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Pembangunan tanah wakaf melalui inovasi istibdal / Che Zuina Ismail … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Elemen kekal harta wakaf: Analisis menurut fuqaha dan undang-undang di Malaysia / Che Zuina Ismail … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Siapakah yang sayang: Pengurusan gerontologi, kajian di Rumah Amal Baitul Rahmah, Rawang / Nurzahidah Jaafar … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Genre historiografi Ibn al-Athir / Norsaeidah Jamaludin … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Perlaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan permainan digital bagi kursus CTU281: Kesan terhadap motivasi diri pelajar grafik di UiTM Alor Gajah / Ilinadia Jamil … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Peranan laman Facebook dalam penyampaian maklumat pengurusan pusaka / Mohd Khairy Kamarudin, Mohd Hafizie Suhaimi and Nasrul Hisyam Nor Muhamad. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Peranan Sultan Abu al-Hasan ‘Ali al-Marini dalam kerajaan Banu Marin di Fas, al-Maghrib (1331-1351M) / Mariam Farhana Md Nasir … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Dilema hak suami pasca penceraian: Suatu penelitian awal di Malaysia / Mohd Ab Malek Md Shah … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Perspektif kitab Quran terhadap bidang pengurusan rekod / Ahmad Azman Mohamad Ramli … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Za’Ba, Melayu dan kolonialisme Inggeris / Noor Aziera Mohamad Rohana … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Pembangunan wakaf kesihatan: Model operasi dan pengurusan Hospital Waqaf An-Nur (HWAN) / Norizah Mohamed @ Daud … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Metodologi penulisan isu kenabian menurut Badiuzzzaman Said Nursi dalam kitab Rasail al-Nur / Muaz Mohd Noor … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Aktiviti pembangunan spiritual bagi asnaf zakat fakir dan miskin di Selangor / Emie Sylviana Mohd Zahid … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Profil asnaf zakat di kalangan pelajar UiTM Melaka Kampus Bandaraya / Nor Rafedah Mohsan … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Sejarah Universiti al-Azhar sebagai model institusi pendidikan wakaf terulung / Mohd. Ali Muhamad Don. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Mekah pusat dunia: Hubungan dengan Brunei / Muhammad Hadi Muhammad Melayong. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Madrasah menggapai mutu / H Maksum MA. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Konsep amar makruf nahi mungkar dalam kerangka dakwah Islam / Razali Musa … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Sejarah pengajian pondok dan tokoh ulama: Kajian di daerah Besut, Terengganu Darul Iman / Mohd Zainodin Mustaffa … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Potensi seni iluminasi al-Qur’an mushaf Malaysia / Nik Narimah Nik Abdullah … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Konsep kepimpinan Melayu Islam di Nusantara menurut teks Bustan al-Salatin / Shah Rul Anuar Nordin. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Etika pengurusan sumber manusia bagi Muslimpreneurs dalam perniagaan berskala kecil / Mohd Faizal P.Rameli … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Ta’liq talak: Antara peruntukan perundangan dan amalan di Melaka / Noormala Rabu … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Pengurusan akidah di Malaysia secara berorganisasi: Satu tinjauan awal tentang jalinan antara institusi Islam kerajaan pusat dan negeri di Malaysia / Sophian Rambli and Engku Ahmad Zaki Engku Alwi. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Media baharu dan budaya popular Islam: Peranan dan realiti / Aini Faezah Ramlan … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Pendekatan fuqaha dalam memahami illah riba bagi emas & perak / Mohd Asyadi Redzuan … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Jender dalam perspektif Nasaruddin Umar / H Jamali Sahrodi MA and Amin Maulana. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Pengambilan hukum uruf dalam zakat emas perhiasan negeri-negeri di utara Malaysia / Noraini Saro and Tutasting@Rawi Nordin. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Penetapan had kifayah zakat pelajar di UiTM: Satu keperluan / Baharuddin Sayin … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Kaedah hafazan : Suatu tinjauan ringkas / Siti Suriyani Sulaiman. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Akhlak terbina komunikasi sempurna / S.Salahudin Suyurno … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

(2017) Kajian awal tahap kesukarelawan di kalangan rakyat Johor, Malaysia / Nik Rozilaini Wan Mohamed … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Book

UNSPECIFIED (ed.). (2017) Buku Panduan Pelajar / Fakulti Muzik, UiTM Shah Alam. Faculty of Music, Shah Alam.

UNSPECIFIED (ed.). (2017) Istiadat Konvokesyen Ke-86 : 15-20 April 2017 : Dewan Agung Tuanku Canselor, UiTM. Bahagian Canseleri dan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam.

UiTM, Jabatan Komunikasi Korporat (2017) Istiadat Konvokesyen Universiti Teknologi MARA Ke-87 : 14-21 Oktober 2017 : Dewan Agung Tuanku Canselor, UiTM. Bahagian Canseleri dan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

Thesis

(2017) Pengurusan dana wakaf universiti menurut enakmen wakaf Negeri Selangor / Mohd. Ali Muhamad Don. PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(2017) Penalti terhadap kelewatan bayaran kad kredit : kajian perbandingan Sistem Perbankan Islam dan konvensional / Qurratu’Aini Yusof. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Peranan Perbadanan Wakaf Selangor dalam membangunkan sktor pendidikan di Selangor / Ainun Safiya Maiddin. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Praktis dan masalah pembahagian harta pusaka Di Shah Alam, Selangor / Amiratul Nadhirah Amran. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Sumbangan zakat terhadap Sektor Pendidikan di Negeri Pulau Pinang Pada Tahun 2015-2016 / Nor Juliana Fitrah Haznan. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Tahap pemahaman pelajar tentang Bay’ Salam dalam transaksi jual beli emas secara online / Nur Adibah Aqilah Mohd Khairuddin. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Perhubungan awam dalam menyampaikan mesej melalui filem : kajian kes filem Redha / Nadzirah A. Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Projek penulisan antologi cerpen Jeritan Jiwa: kajian terhadap teori strukturalisme dinamik dari Puisi Bicara, Kupilih Curiga dan Demi Sebuah Mimpi / Nor Dalila Ab Malik. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Self determination menerusi watak wanita dalam filem Embun (2002) dan Paloh (2003) / Nur Shaeda Abd Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Penyuntingan formalism dalam filem Kapsul (2015) dan Last Life in The Universe (2003): satu kajian perbandingan / Muhammad Norazam Abdul Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Pengurusan keselamatan dalam produksi teater Live Spectacle (NARUTO) dan dia Semanis Honey Muzikal dari perspektif teori domino / Mohamad Atiq Abdul Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Kepentingan penajaan sebagai alat pemasaran dalam pembinaan jenama : PSA Design & Management Sdn. Bhd. / Najwa Ashiqen Bdul Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Pengaruh media sosial (instafamous) dalam mewarwarkan sesuatu produk atau acara majlis dengan menggunakan teknik pemasaran viral / Nurain Fatin Abdul Rasid. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Strategi mempromosikan serta mempertahankan warisan Melayu: kajian terhadap muzium warisan Melayu Universiti Putra Malaysia / Amir Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Bentuk naratif dari pespektif teori filem kognitif: kajian terhadap filem Identity (2003) dan Predestination (2014) / Mohd Safwan Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Pengurusan keselamatan dan kesihatan terhadap kecekapan pekerja belakang tabir di Istana Budaya / Nurul Shuhada Amir Nasuruddin. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Perlaksanaan pengurusan strategik : Kuala Lumpur Performing Arts Centre (KLPAC) / Nadhirah Amran. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Strategi promosi Majlis Perbandaran Klang terhadap tempat warisan: Jambatan Kota, Klang / Najmina Munazah Badrulshah. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Kajian perbandingan bentuk pengurusan penyelenggaraan barangan teknikal di KLPAC dan Istana Budaya / Sofia Fadilah. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Strategi pemasaran bagi butik Calaqisya dalam aspek persaingan, sasaran pasaran dan kepuasan pelanggan / Nur Amanina Aisya Ismail. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Pengiklanan internet dalam program Jom Kurus 1 Malaysia / Nasruddin Jamil. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Permasalahan teori Male Gaze Laura Mulvey: transgender dalam filem Boys Don’t Cry (1999) / Nurul Hazwani Kamaruzaman. [Student Project] (Unpublished)

(2017) 2D animated project Pishang?!: creative visual transition as an art of combining the scene / Putra Ikmal Hakim Mohamad Nasir. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Projek teater Mamak The Musical : teknik improvisasi pergerakan terhadap perkembangan watak Anil / Mohammad Nazreen Mohamad Zamri. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Tarian Mengadap Rebab dalam persembahan Mak Yong: satu kajian semiotik elemen simbol / Noor Ziana Mohamad Zin. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Risiko teater muzikal islamik di Malaysia : Teater Muzikal Islamik Imam Shafie (2014) / Muhammad Haffez Mohd Amin. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Projek teater mamak the musical- impak psikologi warna kostum kepada emosi watak Veeta melalui teori Carl Jung / Nurul Aidilla Syamimie Mohd Shaffi. [Student Project] (Unpublished)

(2017) TV Al-Hijrah: pelaksanaan rancangan berbentuk Islamik / Nur Syuhada Rashidi. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Strategi pemasaran digital dalam mempromosikan filem tempatan di Malaysia: Grand Brilliance / Norliyana Roslan. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Ketidakselarasan pendapatan bagi kakitangan belakang tabir dalam bidang perfileman di Malaysia / Mohd Safik Rosmin. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Analisis gesture melalui sistem ‘Jacques Lecoq’ untuk aktor dalam filem Opera Jawa (2006) arahan Garin Nugroho / Mohammad Amirul Ashraf Rozi. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Filem Suspiria (1977): pengaruh pop art dan pencahayaan / Muhammad Syarafi Saadon. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Short 2D animation project swapped: study of child and elderly character design in Up (2009) and Pinocchio (1940) / Nur Lydiana Sallehin. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Strategi pemasaran Astro Shaw terhadap filem Ola Bola (2016) / Mohamad Iqbal Shaari. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Rakaman cetak rompak digital: filem-filem tempatan di Malaysia / Nur Fathin Fitriyah Shurki. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Projek penulisan skrip Kumang Tandangsari (2016): adaptasi ruang dari teks A Tale Of Two Cities (1994) ke skrip filem cereka /cNur Afifah Wagiman. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Projek teater Benua Igau : aplikasi teknik ekspresi wajah terhadap watak Maya dan Inik melalui teori Paul Ekman / Sharifah Nor Azzifa Wan Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Kajian penggunaan kaedah periklanan dan promosi dalam meningkatkan pasaran Jakel Trading / Izzatul Syahirah Yusof. [Student Project] (Unpublished)

(2017) Projek animasi pendek Satu: aplikasi palet warna seni naif dalam visual animasi / Zarith Faziera Zainasir. [Student Project] (Unpublished)

Research Reports

(2017) Keberkesanan zakat bantuan modal kepada usahawan asnaf miskin di Terengganu. / Mohd Sabri Abdul Ghafar ... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 25 01:14:20 2022 UTC.