Analisis kerelevanan kurikulum kursus pemikiran dan tamadun Islam (CTU151) terhadap pelajar di UiTM / Rubiah Abu Bakar … [et al.]

Ismail, Che Zuina and Awang, Azarudin and Sulaiman, Noor Hasyimah (2017) Analisis kerelevanan kurikulum kursus pemikiran dan tamadun Islam (CTU151) terhadap pelajar di UiTM / Rubiah Abu Bakar … [et al.]. In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Abstract

Kerelevanan antara bahan pengajaran dan penilaian memberi impak yang besar kepada pembangunan modal insan. Pembelajaran banyak bergantung kepada dinamik interaksi antara dua elemen utama tersebut.Kertas kerja cadangan kajian kerelevanan kursus Pemikiran dan Tamadun Islam (CTU151)iaitu satu matapelajaran Pendidikan Islam di UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu dirangka atas tujuan untuk menganalisa kesesuaian kursus tersebut kepada pelajar.Tumpuan kajian adalah untuk melihat tahap serta hubungan kandungan dan penilaian kursus. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan yang akan melibatkan seramai 100 orang pelajar yang akan dipilih secara rawak dan soal selidik akan digunakan sebagai instrumen kajian. Kajian rintis akan dijalankan bagi melihat kebolehpercayaan instrumen dengan menggunakan Alpha Cronbach. Satu set borang soal selidik yang mengandungi bahagian A (demografi responden) dan bahagian B, C dan D (Soalan yang berkaitan pembolehubah) akan digunakan. Data akan dianalisa menggunakan perisian SPSS (Statistic Packages For Sosial Science) dan akan dilaporkan dalam bentuk statistik deskriptif berbentuk min, peratusan dan sisihan piawai serta statistik inferensi untuk meihat hubungan. Analisa kolerasi akan digunakan bagi melihat kolerasi pembolehubah kajian. Hasil keputusan yang akan didapati dari kajian ini akan memberi satu natijah dan jawaban kepada kerelevanan kursus CTU 151 kepada pelajar samada perlu penambahbaikan atau sebaliknya.

Metadata

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Creators:
Creators
Email / ID Num.
Ismail, Che Zuina
UNSPECIFIED
Awang, Azarudin
UNSPECIFIED
Sulaiman, Noor Hasyimah
UNSPECIFIED
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > Curriculum
Divisions: Universiti Teknologi MARA, Melaka > Alor Gajah Campus
Event Title: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017)
Event Dates: 14-15 November 2017
Page Range: pp. 1109-1117
Keywords: Kurikulum; Islam; Tamadun Islam; CTU151
Date: 2017
URI: https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/20244
Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of PRO_RUBIAH ABU BAKAR M 17.pdf] Text
PRO_RUBIAH ABU BAKAR M 17.pdf

Download (943kB)

ID Number

20244

Indexing

Statistic

Statistic details