Penalti terhadap kelewatan bayaran kad kredit : kajian perbandingan Sistem Perbankan Islam dan konvensional / Qurratu’Aini Yusof

Yusof, Qurratu’Aini (2017) Penalti terhadap kelewatan bayaran kad kredit : kajian perbandingan Sistem Perbankan Islam dan konvensional / Qurratu’Aini Yusof. [Student Project] (Unpublished)

Abstract

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis penalti kelewatan bayaran kad kredit di antara Perbankan Islam dan Konvensional yang tidak mengikuti kehendak
syarak. Objektif kajian ialah pertama mengenal pasti penalti yang dikenakan terhadap kelewatan bayaran kad kredit dalam Sistem Perbankan Islam dan Konvensional. Kedua, menghuraikan penggunaa kad kredit menurut pandangan Islam. Ketiga, menganalis perbandingan penalti antara Sistem Perbankan Islam dan Konvensional. Bagi tujuan pengumpulan data, pengkaji telah menggunakan kaedah kajian kualitatif iaitu kaedah analisis dokumen dan temu bual semi berstruktur. Hasil daripada kajian menunjukkan Sistem Perbankan Islam dan Konvensional mengenakan penalti ke atas pengguna, mengetahui bahawa hukum penalti adalah haram dan perbandingan penalti Sistem Perbankan Islam adalah rendah berbanding Sistem Perbankan Konvensional. Kesimpulannya, Sistem Perbankan Islam adalah diharuskan berbanding Konvensional
kerana mengambilkira peratusan adalah rendah bagi menampung kerugian sebenar bank.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of PPb_QURRATU’AINI YUSOF ACI B 18_5.pdf] Text
PPb_QURRATU’AINI YUSOF ACI B 18_5.pdf

Download (283kB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

23395

Indexing

Statistic

Statistic details