Browse by Document Language

Number of items: 98.

Article

(2004) Pola pengundian masyarakat Cina dalam pilihanraya Sarawak 2001 / Shaharuddin Badaruddin. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 50-56. ISSN 0128-2635

(2004) Pengertian ekonomi dan iqtisaad dalam pendisiplinan dan skop ekonomi Islam / Basri Abd Ghani. Jurnal Intelek, 2 (1). pp. 69-74. ISSN 2231-7716

(2004) Catatan media elektronik di Malaysia : suatu catatan sejarah ringkas / Mohd Nordin Abdul Rahman. Jurnal Skrin Malaysia, 1. pp. 67-69. ISSN 1823-1020

(2004) Penarek Becha : paradigma dalam sinema Melayu / Ayu Haswida Abu Bakar. Jurnal Skrin Malaysia, 1. pp. 43-45. ISSN 1823-1020

(2004) Melayu dan perniagaan : suatu rintisan sejarah / Ros Hasri Ahmad and Siti Masnah Saringat. Jurnal Akademik UiTM Cawangan Johor, 4 (1). pp. 23-35. ISSN 1511-9300

(2004) Melayu dan perniagaan suatu rintisan sejarah / Ros Hasri Ahmad dan Siti Masnah Saringat. Jurnal Akademik UiTM Cawangan Johor, 4. pp. 23-35. ISSN 9675-1795

(2004) Penerbitan filem dokumentari : satu tinjauan terhadap perkembangan sejarah dan teknologi / Raja Ahmad Alauddin. Jurnal Skrin Malaysia, 1. pp. 1-10. ISSN 1823-1020

(2004) Teori pemilihan kerjaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya / Dr. Ahmad Che Yaacob and Abdul Halim Ramli. Jurnal Akademik UiTM Cawangan Johor, 4 (1). pp. 37-54.

(2004) Ruangan khas teks puisi sebagai refleksi imej alam Melayu / Abd. Ghafar Ibrahim. Jurnal Skrin Malaysia, 1. pp. 71-80. ISSN 1823-1020

(2004) Keusahawanan masyarakat Malaysia - Kearah kesepaduan inisiatif usahawan dan insentif kerajaan/ Mohammad Khairi Ismail. Jurnal Akademik, 3 (3): 9. pp. 55-59. ISSN 0128-2635

(2004) Persoalan Ontologi dan Epistemologi dalam teks dokumentari / Ibrahim Jamaluddin. Jurnal Skrin Malaysia, 1. pp. 55-60. ISSN 1823-1020

(2004) Menangani cabaran ke arah universiti bertaraf dunia : Satu tinjauan / Ab Rahman Kimsin... [et al.]. Gading Business and Management Journal, 8 (2). pp. 27-33. ISSN 2600-7568

(2004) Aplikasi GIS menyokong pembuatan keputusan pemilihan tapak / Zakaria Mat Arof dan Khairil Afendy Hashim. Jurnal Intelek, 2 (1). pp. 4-13. ISSN 2231-7716

(2004) Penilaian semula status "industri" perfileman di Malaysia / Md. Rushdi Kubon Md. Shariff and Aidi Rahimi Haji Ibrahim. Jurnal Skrin Malaysia, 1. pp. 47-53. ISSN 1823-1020

(2004) Komentar industri filem kita : permasalahan dan masa depannya / A. Razak Mohaideen. Jurnal Skrin Malaysia, 1. pp. 61-66. ISSN 1823-1020

(2004) Hubungan antara Asabiyyah dan keruntuhan Kerajaan Baniumayyah : suatu analisis menurut Ibn Khaldun / Ahmad Sabri Osman. Jurnal Intelek, 2 (1). pp. 54-61. ISSN 2231-7716

Monograph

(2004) Info Kampus Isu 36-37 / UiTM Cawangan Sarawak. Bulletin. Universiti Teknologi MARA, Sarawak, Kota Samarahan, Sarawak. (Unpublished)

(2004) Info PinTAR : Bil. 1, 2004 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, Shah Alam. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

(2004) Kecenderungan pendermaan organ di kalangan orang islam: Kajian kes di Pusat Sumber Transplan Nasional, Hospital Kuala Lumpur / Norazlina Abdul Aziz and Muhammad Nizam Awang @ Ali. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Tekanan kerja dalam profesion perguruan: Satu kajian kes / Azlina Abu Bakar, Madihah Mohamad Shukri and Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Pengesanan pencemaran air menggunakan kaedah serakan multispektrum LED merah dan infra merah / A.N. Ahmad … [et al.]. In: STSS 2004 : Sains Teknologi Jilid 1, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Persepsi pelajar terhadap pembelajaran bahasa arab berbantukan komputer: Satu tinjauan awal / Ashinida Aladdin, Afendi Hamat dan Mohd. Shabri Yusof. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Kecekapan sel suria polihablur di bawah pengaruh cuaca tempatan / Mohamad Awang …[et al.]. In: STSS 2004 : SAINS TEKNOLOGI JILID 1, 31 MEI – 1 JUN 2004, HOTEL VISTANA, KUANTAN, PAHANG.

(2004) Ilmu sebagai pra-syarat dalam memperkukuhkan identiti Melayu-Muslim di era globalisasi / Jaffary Awang. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Keperluan graduan statistik di sektor awam / Nazrina Aziz and Nazihah Ahmad. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Pendedahan dan tujuan penggunaan internet di kalangan pelajar: Kajian kes di Universiti Utara Malaysia / Nazrina Aziz dan Abdul Razak Saleh. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Membina ketamadunan bangsa : Mengurus gelagat manusia dari perspektif islam / Hasan Bahrom. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Depresi dan kecenderungan membunuh diri di kalangan pelajar sekolah dan universiti. Kajian tinjauan di Kota Kinabalu, Sabah / Foong Chee Seng and Mazni Mustapha. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Jurang digital dikalangan penduduk berpendapatan rendah di Kuala Lumpur: Satu tinjauan awal / Mohamad Zaki Ibrahim and Mohd Yusof Hussain. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Rekabentuk konsepsi perisian kursus mengajar membaca peringkat pra-sekolah menggunakan pendekatan Vygotsky / Marina Ismail, Norhayati Abd Mukti and Tengku Mohamed Tengku Sembok. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Keberkesanan ujian tanpa musnah terhadap sifat kenyal papan tartal berorientasi (OSB) menggunakan perambatan gelombang ultrasonic / Azman K … [et al.]. In: STSS 2004 : Sains dan Teknologi 1, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Tanggapan pelajar terhadap kepentingan peperiksaan percubaan dan tajuk tumpuan dalam matematik tambahan sijil pelajaran malaysia (spm): Satu tinjauan awal / A.M. Lazim, M.T. Abu Osman dan W.A. Wan Salihin. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Perkembangan staf dan fakulti di institusi pengajian tinggi di Malaysia permasalahan dan implikasinya terhadap pensyarah dan pelajar / Mohd Salleh Lebar. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Permasalahan pengurusan maklumat islam di institusi maklumat Malaysia: Satu analisa / Mohd Nor Mamat. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Pembelajaran berbantukan komputer menggunakan pendekatan bercerita dan permainan dalam perisian kursus akhlak islamiah / Norizan Mat Diah, Tengku Siti Meriam Tengku Wook and Tengku Mohd Tengku Sembok. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Perkembangan penulisan ilmu matematik dan astronomi di Baghdad (132-656h) / Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad … [et al.]. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Penggunaan nombor dalam peribahasa melayu / Daud Mohamad. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Pemaparan kandungan maklumat islam di laman web Ikim dan Abim / Mohd Azul Mohamad Salleh and Nor Azita Ghani. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Penggunaan unified modeling language (UML) dalam pembangunan agen carian maklumat / Junaidah Mohamed Kassim and Hana Yasmien Ishak. In: STSS 2004 : Sains dan Teknologi 1, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Kajian diagnostik tahap kefahaman matematik di kalangan pelajar tahun pertama program matematik UMS: Satu kajian kes / Siti Rahayu Mohd. Hashim …[et al.]. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Suruhanjaya hak-hak asasi manusia Malaysia (Suhakam) dan kesedaran masyarakat: Satu kajian kes di Pulau Pinang / Khairiah Salwa Mokhtar and Yessy Octavia Misdi. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Kesenian dan hiburan bermartabat tinggi: Satu gagasan / Rasid Muhamad and Mohd Kamal Azman Jusoh. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Satu tinjauan ke atas hubungan pengurusan perhubungan pelanggan (CRM) dengan pengurusan pengetahuan (KM) / N. M. Nor Hapiza, H Abdul Razak, O. Khairuddin. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Analisis korelasi logam-logam berat dalam tanah pertanian fraksi litogen dan tak litogen di Sepang dan Petaling Tin, Selangor / Ahmad Mahir Razali … [et al.]. In: STSS 2004 : Sains dan Teknologi 1, 31 MEI – 1 JUN 2004, HOTEL VISTANA, KUANTAN, PAHANG.

(2004) Kimia dan perubatan dalam tamadun islam zaman Abbasiyyah / Roziah Sidik @ Mat Sidek … [et al.]. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Pembinaan keupayaan melayu dalam arus globalisasi: Satu kajian mengenai nilai keagamaan masyarakat melayu dalam bidang pendidikan / Zakaria Stapa …[et al.]. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Pengautomasian pengurusan projek kepujian / Rossilawati Sulaiman …[et al.]. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Konsep pembiayaan dan pinjaman dalam sistem kewangan islam / Sharifah Faigah Syed Alwi. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Tanggapan pelajar bukan bidang terhadap kursus dan graduan matematik / Zamali Tarmudi and Abu Osman Md. Tap. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Kajian awalan penanaman tumbuhan ubatan di luar habitat asalnya / Wan Hanisah Wan Ismail … [et al.]. In: Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Pengurusan komunikasi keorganisasian: Sejauhmanakah efisiennya? / Wan Idros Wan Sulaiman. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

(2004) Isu kerosakan bangunan perumahan teres kos rendah / Mohd Nazaruddin Yusoff, Mazlan Ismail and Zainal Md Zan. In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

Book

UiTM, Jabatan Komunikasi Korporat (2004) Istiadat Konvokesyen Ke-59 : 15 - 24 April 2004 : Dewan Sri Budiman, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

UiTM, Jabatan Komunikasi Korporat (2004) Istiadat Konvokesyen Ke-60 : 19 - 29 Ogos dan 26 September 2004 : Dewan Sri Budiman, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

UiTM, Jabatan Komunikasi Korporat & Perhubungan Antarabangsa (2004) Buku panduan staf UiTM : Pengurusan pengukuhan kecemerlangan UiTM / Jabatan Komunikasi Korporat & Perhubungan Antarabangsa. Pindaan 2004 . UiTM, Jabatan Komunikasi Korporat & Perhubungan Antarabangsa, Shah Alam.

UiTM, Universiti Teknologi MARA (2004) Direktori Pakar UiTM Perlis 2003/2004: Unit Penyelidikan & Penyelidikan, UiTM Cawangan Perlis/ Universiti Teknologi MARA, UiTM. Universiti Teknologi MARA, UiTM, Perlis.

Thesis

(2004) Peranan dan tanggungjawab Juruukur Bangunan di dalam pihak berkuasa tempatan di Lembah Klang / Siti Zubaidah Muhalid. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2004) Pengurusan penyelenggaraan sistem pengagihan air / Azriana Sharif. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(2004) Laporan cadangan merekabentuk ruang dalaman pusat informasi WWF (World Wildlife Fund), Zoo Negara Hulu Kelang, 68000 Ampang Selangor Darul Ehsan Untuk WWF (World Wildlife Fund) / Siti Aishah Omar. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan pengubahsuaian dan merekabentuk dalaman Kelab Penyokong Bolasepak Arsenal ( Malaysia) No. 46, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Untuk Arsenal Football Club - Supporters Of Malaysia ( AFCSM ) Kuala Lumpur / Mohd Ikhwan Razali. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Cadangan merekabentuk ruang dalaman Honey Cafe di Lot A dan B 26 Jalan Greentown 10, Business Centre, 31350 Ipoh, Perak Darul Ridzuan / Mohd Amin Mohd Yussoff. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan merekabentuk dalaman" Institusi Pusat Bahasa di Lot 67 A , B , C dan D, Persiaran Greentown 7, Greentown Business Centre, 30450 Ipoh, Perak Untuk Institusi Inter Culture Language School / Maizawani Shaari. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan menaik taraf ruang dalaman bilik pameran dan pusat servis Chevrolet di Lot 123 dan 124, Jalan Dato’ Seri Ahmad Said, Bandaraya Ipoh, Perak untuk Tetuan DRB - Hicom Berhad / Lily Suhana Mohd Nawi. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan naik taraf dan rekabentuk ruang dalaman Kinderland Nursery di University Teknologi Mara Kampus Seri Iskandar, 32600 Perak untuk badan kebajikan kakitangan UiTM / Leny Rabona Ramli. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan menaiktaraf dan merekabentuk dalaman Kompleks Sejarah Kota Ngah Ibrahim di alamat Lot 761 Jalan Menteri 34000 Matang Taiping untuk Tetuan Jabatan Muzium Dan Antikuiti Perak Darul Ridzuan / Khairul Amin Zainal Abidin. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan merekabentuk dalaman Pusat Rehabilitasi Obesiti untuk Tetuan Pusat Perubatan Pantai / Izham Abdull Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Astronautic Discovery Place, dipejabat jualan Suasana Sentral untuk Agensi Angkasa Negara / Azree Abdul Khadir. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan merekabentuk Yacht Gallery di Taman Awam Pesisiran Muara Sungai Dinding Lumut, Perak / Ahmad Nor Akmal Abdul Rahim. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Tangga pelbagai guna untuk ladang mangga / Muhammad Haizam Ibrahim. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Kerusi rehat untuk penoreh getah / Amar Muhamad. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Restoran Larisata bagi Cawangan Lumut di Bangunan No. 6F Jalan Mustafa Al- Bakri, Lorong Bukit Ungku Busu, 32200 Lumut, Perak Darul Ridzuan / Mohd Rafi Mohd Yusuf. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan menaiktaraf dan rekabentuk dalaman pusat latihan ‘Silat Olahraga’ di Lorong Mewah 3 Fasa 1E, Bandar Tun Razak, Cheras Kuala Lumpur untuk Persekutuan Silat Kebangsaan Kuala Lumpur (PESAKA) / Razdhan Moktar. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan pengubahsuaian dan rekabentuk dalaman Kelab Proton di rumah banglo 2-tingkat sediada di atas Lot 76, Seksyen 89A, Jalan Ampang Kuala Lumpur / Sahrulyzam Arifin. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Cadangan rekabentuk dalaman Galeri Seramik Perak No. 1077 Jalan Brash, Taman Rekreasi Sultan Abdul Aziz, 30350 Ipoh, Perak Darul Ridzuan untuk Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia / Aizul Azree Abdul Wahab. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Report proposed new interior design of Astro Café At Lot 101-102. Persiaran Greentown Greentown Business Centre, 30450 Ipoh, Perak for Astro Centre Ipoh / Suzeliana Buniami @ Buniyami. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan pengubahsuaian dan merekabentuk dalaman Hotel Tepian Bayu (Famili Hotel) Lot. 201, Jalan Iskandar, Lumut Perak Darul Ridzuan untuk Oriental Star Sdn. Bhd / Saifulnizam Shamsul Bahri. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan rekabentuk dalaman bagi Kelab Skuter di No 7 , Jalan Kia Peng, Seksyen 063, Kuala Lumpur / Nur Afida Arif. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan merekabentuk dalaman Pusat Penerangan Pelancongan Melaka di Bangunan Bastion House, Jalan Kota, Bandar Hilir, Melaka / Mohd Hairul Taib. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan rekabentuk dalaman ‘The Ethniccuisine’‘-Sarawakians Restaurant’ di No. 6F. Jalan Mustaffar Al-Bakri, Lorong Bukit Busu, 32220 Lumut, Perak Darul Ridzuan / Maziana Abdul Malek. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan menaiktaraf dan merekabentuk dalaman Kelab Golf Kinta di Jalan Changkat 31000 Batu Gajah untuk Tetuan Kelab Golf Kinta Negeri Perak Darul Ridzuan / Azrin Mohammad. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan merekabentuk dalaman ‘ Ornamental Fishes Aquarium Gallery ’ di Waterfront Premonade, Lumut, Manjung, Perak Darul Ridzuan untuk Jabatan Perikanan Malaysia / Siti Balkish Zakaria. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Paintball X-Tion Games di Jalan Dato’ Onn, 55100 Kuala Lumpur untuk Rela Ria Sendirian Berhad / Abdullah Abdul Karim. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan rekabentuk ruang dalaman Rumah Nur Women Care Centre at Lot 1077, Jalan Brash, Taman Rekreasi Sultan Abdul Aziz, 30350 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. untuk Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Perak / Raudah Abdul Latif. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan cadangan rekabentuk dalaman gudang Tower Record dil Lot 1225 , Seksyen 57, Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. / Nurhasikin Ab. Hamid. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Laporan akhir cadangan menaiktaraf rekabentuk ruang dalaman Designer Music No 11, Persiaran Kampar, 30250, Ipoh Perak / Siti Fairos Ahamad Shafian. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Kajian mengenal faktor-faktor yang menggalakkan para remaja untuk menyertai Program Khidmat Negara yang akan dijalankan. Kajian kes: remaja / Norismah Ismail...[et.al]. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Masalah ponteng sekolah dikangan remaja: tumpuan di Taman Rambai Utama Fasa 4, Melaka / Mohd Farid Mohd Shahisah, Azlan Abdul Aziz dan Maznum Mohd Yusof. [Student Project] (Unpublished)

(2004) Satu kajian berkenaan kepentingan penggunaan computer dalam pendidikan seni muzik / Adrian Patrick. [Student Project] (Unpublished)

Research Reports

(2004) Kaedah melakar untuk diterjemahkan dalam bentuk lukisan cadangan seni reka perindustrian / Shahriman Zainal Abidin dan Marzuki Ibrahim. [Research Reports] (Unpublished)

(2004) Audit Komunikasi satu kajian kes di ITM / Abdullah @ Kassim B. Mohammad dan Ali B. Dina. [Research Reports] (Submitted)

(2004) Fenomena hidu gam di kalangan remaja sekolah: kajian kes di kawasan persisiran pantai Sarawak / Che Bakar Che Mat... [et al]. [Research Reports] (Unpublished)

(2004) Kajian terhadap amalan perakaunan pengurusan dalam aspek agihan dana zakat dari perspektif pengurus zakat / Prof. Madya Hajah Azizah Dolah … [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2004) Penggunaan ICT dalam pengajaran - pembelajaran di kalangan pensyarah UiTM satu perbandingan di antara cawangan Kelantan dengan cawangan Johor / Heng Buai Chin and Neo Kian Sen. [Research Reports] (Unpublished)

(2004) Kajian taraf hidup, pendidikan dan cabaran: Menelusuri penghidupan ibu tunggal di Mukim Tanjung Dawai, Daerah Kuala Muda / Zaliha Hj Hussin…[et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2004) Evaluation of Digital Surface Model (DSM) constructed using digital photogrammetry for mapping applications / Associate Prof. Dr Jasmee Jaafar. [Research Reports] (Unpublished)

(2004) Kajian aplikasi sistem dalam perlaksanaan zakat berkomputer di negeri Melaka / Ismadi Md Badarudin ... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2004) Kajian terhadap rekabentuk, perisian dan ciri-ciri maklumat kiosk di UiTM (Zon Utara) / Asmadi Mohammed Ghazali…[et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2004) Kaedah melakar untuk diterjemahkan dalam bentuk lukisan cadangan seni reka perindustrian / Shahriman Zainal Abidin…[et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Mon May 23 15:13:09 2022 UTC.