Penggunaan ICT dalam pengajaran - pembelajaran di kalangan pensyarah UiTM satu perbandingan di antara cawangan Kelantan dengan cawangan Johor / Heng Buai Chin and Neo Kian Sen.

Heng, Buai Chin and Neo, Kian Sen (2004) Penggunaan ICT dalam pengajaran - pembelajaran di kalangan pensyarah UiTM satu perbandingan di antara cawangan Kelantan dengan cawangan Johor / Heng Buai Chin and Neo Kian Sen. [Research Reports] (Unpublished)

Abstract

Kajian ini dibuat untuk meninjau tahap penguasaan ICT dan sikap pensyarah terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran-pembelajaran. Selain itu, kekerapan penggunaan ICT juga ditentukan. Sampel kajian ini terdiri daripada 123 orang pensyarah, iaitu 46 orang dari k ampus Machang dan 77orang dari kampus Segamat. Borang soal selidik diguna untuk mengumpul data kajian, dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan SPSS 11.5. Dapatan kajian menunjukkan tahap penguasaan ICT pensyarah di kedua-dua kampus sederhana tinggi. Mereka mahir mengguna Word, Excel, Powerpoint, enjin carian dan emel. Pensyarah juga bersikap positif terhadap penggunaan ICT. Sikap positif ini mungkin disebabkan oleh faktor psikologi, faktor kognitif dan faktor profesionalisme. Walaupun mereka mempunyai sikap positif, tetapi tahap penggunaan ICT masih rendah. Hasil kajian menunjukkan tahap penguasaan ICT dan kekerapan penggunaan ICT mempunyai korelasi positif yang sangat tinggi (p≥0.93). Di samping itu, umur pensyarah juga mempunyai hubungan rapat dengan tahap penguasaan dan kekerapan p enggunaan ICT. Pensyarah yang lebih muda biasanya lebih mahir dan lebih kerap mengguna ICT untuk pengajaran-pembelajaran. Pengkaji berpendapat kursus latihan pensyarah bagi menyediakan mereka menghadapi cabaran penerapan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi amat penting dan amat diperlukan. Latihan itu seharusnya menumpu pada penggunaan kemudahan Internet untuk pengajaran, dan kemahiran membina laman web.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of 48382.pdf] Text
48382.pdf

Download (869kB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

48382

Indexing

Statistic

Statistic details