Kajian terhadap amalan perakaunan pengurusan dalam aspek agihan dana zakat dari perspektif pengurus zakat / Prof. Madya Hajah Azizah Dolah … [et al.]

Dolah, Hajah Azizah (2004) Kajian terhadap amalan perakaunan pengurusan dalam aspek agihan dana zakat dari perspektif pengurus zakat / Prof. Madya Hajah Azizah Dolah … [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

Abstract

Dana zakat yang dipungut oleh pusat - pusat zakat dari tahun ke tahun pada umumnya meningkat. Pertambahan lambakan dana zakat yang pada agregat nasionalnya mencecah ratusan juta ringgit setahun memerlukan pengurusan yang cekap, telus dan berkesan terutamanya bahagian pengagihan. Sehingga ke hari ini, terdapat pusat agihan dana zakat masih di peringkat yang kurang efisyen walaupun hukum agihan dana zakat telah diterangkan di dalam Al Quran dan juga Hadith-hadith Rasul s.a.w. Tambahan pula terdapat fatwa-fatwa dikeluarkan oleh
ulamak berkenaan garis panduan sistem agihan dana zakat. Berasaskan impetus ini, kajian ini cuba menerangkan bahawa terdapatnya masalah di dalam sistem agihan dana zakat. Kajian terokaan ini menyelidik faktor - faktor yang mempengaruhi ketidakcekapan yang berlaku melalui persepsi pengurusan pertengahan dan atasan. Kajian terokaan ini juga mencadangkan beberapa kaedah perakaunan pengurusan serta model sistem agihan yang boleh digunapakai oleh institusi - institusi agihan. Kaedah - kaedah ini boleh membantu institusi tersebut dalam menyempurnakan amanah mereka dan dalam masayang sama menjadikan institusi - institusi ini lebih profesional.
Model agihan dana zakat yang dicadangkan ialah model Kad Pencapaian Berimbang Balanced Scorecard). Model ini mengutarakan 4 perspektif penting untuk mencapai objektif agihan; iaitu perspektif pelanggan (lapan asnaf), perspektif proses pengurusan dalaman, persepktif pembelajaran dan pertumbuhan serta persepktif kewangan (dana zakat yang dikutip).

Metadata

Item Type: Research Reports
Creators:
Creators
Email / ID Num.
Dolah, Hajah Azizah
UNSPECIFIED
Divisions:
Keywords: Perakaunan; Agihan dana; zakat; pengurus zakat
Date: 2004
URI: https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/18203
Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of LP_AZIZAH DOLAH IRDC 04_5.pdf] Text
LP_AZIZAH DOLAH IRDC 04_5.pdf

Download (5MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

18203

Indexing

Statistic

Statistic details