Browse by Document Language

Number of items: 168.

Article

Mendengar dan menggalakkan manusia bercakap / Darussalam Abu Bakar. (2000) Jurnal FAKULTAS: Jurnal Kolej Cempaka Kenanga (1). pp. 112-117. ISSN 1511-7472

Latihan dan penilaian / Jahjaiton Arsad. (2000) GADING Jurnal UiTM Cawangan Pahang, 5 (3): 11. pp. 85-89. ISSN 0128-5599

Aspek kebudayaan dan perpaduan kaum relevannya dengan IPTA: suatu analisis / A. Aziz Deraman. (2000) Jurnal FAKULTAS: Jurnal Kolej Cempaka Kenanga (1). pp. 2-24. ISSN 1511-7472

Pencirian sifat-sifat kesuperkonduksian seramik Bil.6Pbo.4Sr2Ca2Cu30y / H. Azhan …[et al.]. (2000) GADING Jurnal UiTM Cawangan Pahang, 5 (3): 4. pp. 24-32. ISSN 0128-5599

Anda dan pembacaan / Zohra Ibrahim (Dr). (2000) Jurnal FAKULTAS: Jurnal Kolej Cempaka Kenanga (1). pp. 50-56. ISSN 1511-7472

Penentuan sifat kenyal bahan melalui teknologi ultrasonik / K. Azman, H.A.A. Sidek, H. Azhan, and S.Y.S. Yusainee. (2000) GADING Jurnal UiTM Cawangan Pahang, 5 (4): 1. pp. 1-7. ISSN 0128-5599

Teknik peperiksaan / Habibah Lehar. (2000) Jurnal FAKULTAS: Jurnal Kolej Cempaka Kenanga (1). pp. 96-99. ISSN 1511-7472

Hakcipta intelektual era digital menurut Islam / Mohd Nor Mamat. (2000) Jurnal FAKULTAS: Jurnal Kolej Cempaka Kenanga (1). pp. 36-48. ISSN 1511-7472

Sorotan perkembangan pengiraan nilai ᴫ / Daud Mohamad. (2000) GADING Jurnal UiTM Cawangan Pahang, 5 (3): 8. pp. 54-60. ISSN 0128-5599

Kumpulan pendesak / seminat / Posiah Mohd lsa (Dr). (2000) Jurnal FAKULTAS: Jurnal Kolej Cempaka Kenanga (1). pp. 58-66. ISSN 1511-7472

Pengurusan disorot melalui jendela sirah / Rasid Muhamad. (2000) GADING Jurnal UiTM Cawangan Pahang, 5 (3): 9. pp. 61-77. ISSN 0128-5599

Kepentingan teknologi maklumat (IT) dalam perkhidmatan Sekolah Bestari / Profesor Madya Dr. Raja Abdullah Yaacob and Saidina Omar Samsuri. (2000) Jurnal FAKULTAS: Jurnal Kolej Cempaka Kenanga (1). pp. 26-33. ISSN 1511-7472

Monograph

Laporan Tahunan UiTM 2000. (2000) Annual Report. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

Book

ITM, Institut Teknologi MARA Taklimat Mengenai Rang Undang-Undang Akta Institut Teknologi MARA (Pindaan) 2000 & Maklumat Tambahan / Institut Teknologi MARA. (2000) Institut Teknologi MARA, ITM.

Thesis

Perbandingan skop kerja di antara pengurus penyelenggaraan dan pengurus kemudahan / Mohd Azlan Ab Latif. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Pengurusan penyelenggaraan harta hakmilik bersama bangunan kondominium / Jaminuddin Abd Jalal. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi Mara (UiTM).

Satu tinjauan budaya pemakaian seluar jeans di kalangan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Teknologi Mara Kampus Alor Gajah, Melaka (kesan dan pengaruh) / Abd. Razak Abd. Rahman. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian perbandingan senireka antara masjid lama dan masjid baru di Melaka / Azari Abdolah. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian, terhadap paparan corak hidup masyarakat Malaysia dalam iklan televisyen untuk iklan korporat Petronas, "Local Hero" dan "Forgiving" dan Iklan MAS, "All Our Lives" / Robiza Abdul Aziz. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Elemen – elemen senireka pada kain rentang masakini dan keberkesanannya sebagai alat perantaraan komunikasi kepada masyarakat / Mohd. Nazri Abdul Rais. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Analisa sistem keselamatan kebakaran pada stadium tertutup (kes kajian: Stadium Putra, Bukit Jalil dan Stadium Malawati, Shah Alam) / Robiah Abdul Rashid. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Pengurusan dan penyelenggaraan Jambatan Pulau Pinang / Mohd Fauzi Abdul Wahab. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian perbandingan reka bentuk kulit majalah hiburan tempatan (kajian kes:- URTV, R.O.T.T.W., Galaxie dan Day & Night) / Ahmad Abdullah. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Dapatan maklumat oleh pengguna melalui sistem ILMU dan DRA: satu perbandingan / Aznur Umiza Abu Kasim. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Sindrom bangunan sakit: punca-punca dan kesannya kepada penghuni bangunan / Azizul Hisham Ahmad. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Satu kajian tentang seni ukiran tradisional yang terdapat pada masjid Kampung Keling, Melaka / Noranizam Ahmad. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian analitik tentang elemen-elemen seni reka yang terdapat pada permainan LEGO / Abdul Wahab Akelah. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian analisis tentang dramatari Makyung dari sudut konsep dan perspektif Seni Tampak / Ezlina Alias. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kawalan ke atas kerja tanah bagi pembangunan kawasan bukit dan kawasan sensitif alam sekitar (KSAS), sejauh manakah keberkesanan laporan penilaian alam sekeliling memepengaruhi keberkesanannya / Rosmalati Aman Shah. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Satu kajian mengenai pengaruh China dalam seni reka binaan Masjid Al-Azim Negeri Melaka / Sarena Arepin. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

Satu kajian mengenai perkembangan seni reka wang kertas Malaysia / Mohamad Hisyam Awaludin. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Pemuliharaan rumah Melayu tradisional Terengganu / Roslan Awang. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian tentang persepsi pelajar perempuan program Seni Reka Grafik di FSSR UiTM mengenai matlamat dan masa depan mereka dalam industri seni reka grafik. Skop kajian : UiTM Kampus Alor Gajah / Samsiah Awang. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian dari aspek grafik terhadap paparan laman web TMnet / Suharni Baharudin. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sistem keselamatan dan kawalan di bangunan bank kajian kes : Bank Simpanan Nasional & Bank Bumiputera Commerce / Haniza Boeran. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Sistem keselamatan dan kawalannya di bangunan bank: kajian kes Bank Simpanan Nasional dan Bank Bumiputra Commerce / Haniza Boeran. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Bagaimana pengiklanan televisyen dan suratkhabar menjadikan kanak kanak 3 hingga 12 tahun sebagai daya tarikan dalam iklan mereka / Mohd Sukri Che Hamid. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Pengendalian dan penggunaan tremolo jenis floyd rose didalam gitar elektrik / Isma Izhar Che Ismail. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Keselamatan laluan sikal di lebuh raya Persekutuan / Mohd Najib Esa. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian mengenai kerosakan struktur kayu (rumah Melayu tradisional) / Mohd Sukaimi Hamzah. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Sistem pembuangan dan pelupusan buangan-buangan terjadual kajian kes: bangunan pusat penyelenggaraan enjin kapal terbang / Suhaila Hamzah. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Penglibatan pelajar dalam aktiviti ko-kurikulum dalam persatuan kajian kes: Universiti Teknologi MARA Sarawak / Ahmad Zakwan Ismail, Dominic Dawong and Mohamad Ismalie Yusop. (2000) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak.

Unsur-unsur romantisisme yang terdapat dalam filem lakonan dan arahan serta nyanyian P.Ramlee / Noor Hayati Itam Ganti. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Hubungan antara setem dan tokoh-tokoh di Malaysia / Syreena Jamil. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kemudahan kawalan kebakaran di bangunan-bangunan institut latihan perindustrian / Norpisah Jumin. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian diskripsi tentang amalan tradisi seni andaman masyarakat Melayu di Melaka / Rositah Kasim. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Punca masalah sosial dikalangan remaja: Lumba haram di bandaraya Kuching Sebagai tumpuan kajian / Norita Lagang …[et al.]. (2000) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak.

Peranan seni reka grafik dalam promosi Tahun Melawat Selangor 2000 kajian kes : media cetak / Nazlinda Mahamud. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Adat istiadat perkahwinan orang Melayu lama di Melaka / Norizawati Mamat @ Yusof. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Pengagihan rumah kos rendah untuk golongan miskin. Kes kajian : Negeri Selangor Darul Ehsan / Mohd Fadzil Mat Yasin. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sejauh manakah keberkesanan penguatkuasaan Akta Kilang dan Jentera 1967 dijalankan di tapak bina / Nurianie Md Ghazali. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Satu kajian terhadap teknik dan motif ilustrasi pada kad ucapan hari raya serta perkembangannya dari tahun 80-an hingga 90-an / Mastura Md Saad. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Ilustrasi dalam bahan bacaan pendidikan kanak-kanak: Satu kajian tentang ilustrasi buku teks sekolah rendah tahap dua (10 hingga 12 tahun) terbitan Dewan Bahasa Dan Pustaka / Nor Zaliza Md. Nor. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian terhadap muzik dijadikan sumber ide dalam karya kartun di Malaysia / Md. Ridzal Md. Yusof. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian tentang rekaan grafik pada kulit album nasyid Malaysia era 90 an (kajian kes: album Raihan) / Mohamad Asrizam Mohamed Rosty. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Rombong: Sejarah dan perkembangannya / Zarina Mohd Khairi. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian tinjauan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Melayu bandar menganggap wanita dieksploitasi di dalam periklanan media cetak di Malaysia / Bazliana Mohd Kusin. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian mengenai rekabentuk pembungkusan produk coklat di Malaysia (kajian kes : Syarikat Cadbury) / Mohd Nazim Mohd Latip. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sejarah perkembangan Galeri Shah Alam / Nurdiana Mohd Nor. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Suatu kajian terhadap kecenderungan pilihan subjek- subjek, media dan warna dikalangan kanak - kanak yang berumur 5 dan 6 tahun / Fazril Hezri Mohd Ramly. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian terhadap logotype pada pembungkusan minuman kotak Marigold di Malaysia. Hubungan antara logotype dengan kesesuaian visual / Asnita Mohd Sani. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Implikasi pengiklanan kepada masyarakat Malaysia. Kajian dari segi ekonomi dan sosial / Mustafa Khalil Mohd. Yusof. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sistem pengurusan penyelenggaraan bangunan Institut Kemahiran MARA / Nik Sharifullah Nik Kob. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Pengeluaran sijil perakuan menduduki bangunan oleh pihak berkuasa tempatan / Jannatul Akmal Nizamuddin. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian mengenai identiti korporat hotel di Malaysia (kajian kes : Hotel Equatorial) / Molin Azwa Rafie. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian tentang sejarah dan perkembangan seni Dikir Laba di negeri Kelantan / Sharulnizam Ramli. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Membina perisian multimedia mengenai Fiqh al-muamalah untuk tahap kolej / Sazalinsyah Razali. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian perbandingan tentang laman web muzik Modern Rock dengan laman web muzik Jazz dari perspektif senireka / Hisamuddin Sa'ali. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian mengenai pengaruh iklan kempen keselamatan jalan raya terhadap penunggang motosikal / Sharifah Mariam Saiyed Hussin. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Tokoh kraf negara: Haji Tengku Ibrahim Bin Tengku Wook (satu kajian biografi) / Tengku Saripah Haji Tengku Ibrahim. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian tentang tikar pandan dan mengkuang dalam kehidupan masyarakat Melayu / Aznam Tukiaman. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian tentang imej dan subjek yang menjadi kegemaran kanak-kanak tadika dalam lukisan. Kajian kes: kanak-kanak Tabika Kemas di kawasan Johor Bahru, Johor / Mariana Tukiman. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian sistem penyenggaraan jalan raya Shah Alam dari aspek keselamatan dan keselesaan / Hilman Tulot. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Penyelenggaraan bangunan : perbandingan di antara Bangunan Pintar dan Konvensional / Wan Samsul Zamani Wan Hamdan. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sistem penyelenggaraan taman tema. Kajian kes: Bukit Merah Laketown Waterpark / Zarina Zainol. (2000) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Student Project

Reaksi pelajar terhadap penggunaan bahasa inggeris di IPTA/IPTS di Kawasan Kuching - Samarahan / Abang Mohd. Razali Abang Hj. Salleh … [et.al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Satu kajian tentang kesan penggunaan slanga dalam majalah humor Malaysia terhadap pelajar UiTM Melaka / Mohd Akmanizam Abd Latiff. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Merekabentuk susunatur logi bengkel foundri / Mohd Tazri Abd Rahim and Mohd Suffian Musa. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Satu tinjauan budaya pemakaian seluar jeans di kalangan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Teknologi MARA Kampus Alor Gajah, Melaka (kesan dan pengaruh) / Abd. Razak Abd. Rahman. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Perpustakaan UiTM Kampus Samarahan : Kajian mengenai pandangan dan tahap penggunaan perpustakaan dikalangan pelajar sepenuh masa, PLK dan PJJ / Halimah Abdul … [et.al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Kajian kepuasan pelanggan di Klinik Kesihatan Kota Samarahan / Amnah Abdul Wahab … [et.al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Memaksimumkan tahap penggunaan kemudahan dan perkhidmatan serta peranan pusat pelajar dikalangan siswa dan siswi Universiti Teknologi MARA Sarawak / Abdul Aziz Abdullah … [et.al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Rumah Kutai Kanda Rasul No.45, Kampung Bharu, Layang-Layang Kanan, 32800 Parit, Perak / Abdul Bari Abdullah and Azhanizam Yusoh. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Gangsterisma di kalangan pelajar menengah atas di Bandaraya Kuching / Hadiah Aini. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Penerapan motivasi dan kemahiran belajar di kalangan pelajar diploma pentadbiran awam di UiTM kampus Kota Kinabalu / Julia Andrew. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Kajian pengurusan penginapan dan kesannya kepada pembangunan pelajar di Universiti Teknologi MARA Kampus Samarahan Sarawak / Nicholas Balawing ...[et al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Masalah pembangunan tanah adat di Tubau, Bintulu / Nyuak Beraoh. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Perbandingan antara skim pencen dan skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dalam sektor awam / Suria Bujang … [et.al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Amalan penyelenggaraan peralatan/mesin di makmal-makmal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi MARA Shah Alam / Azrul Naim Dzulkapli and Mohd Nazri Jauhari. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Keberkesanan perkhidmatan pelanggan terhadap jualan di Moccis Trading Sdn Bhd / Mohamad Roslan Ental and Hamdiah Jamali. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Satu kajian tentang pembungkusan tempe serta penerimaanya di kalangan penduduk Daerah Muar Johor / Muhamad Farhad Hadithon. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Turbocharges / Iliah Ibrahim, Abdul Mohsein Mohd Shariff and Mohd Azlan Marjo. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Masalah gangguan seksual di tempat kerja / Robert Isa … [et.al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Keberkesanan pelaksanaan skim bantuan am bulanan : Tumpuan di Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Saratok / Jemat Kanchin … [et.al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Keberkesanan pelaksanaan skim bantuan am bulanan: tumpuan di Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Saratok / Jemat Kanchin … [et.al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Kajian kelemahan penguasaan kemahiran membaca di kalangan pelajar tahun satu di sekolah rendah luar bandar Sibu / Sintan Lugat. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Reka bentuk kerusi berkelah / Sohimin Mansor and Mohammad Romzi Tik. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Group Technology / Fazil Mat Yit. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Satu kajian tentang senireka grafik dalam era multimedia kajian kes: pembinaan laman web / Rudi Azlan Md.Sindi. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Analisa pemilihan kerjaya bagi graduan diploma dalam bidang teknikal berdasarkan kaedah pengkadaran faktor : satu kajian kes / Ahmad Fairuz Mohd Amin, Hairman Samsudin dan Andywira Othman. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Kajian terhadap literasi komputer di kalangan siswa-siswi UiTMKS / Siti Rokayah Mohd. Nawawi … [et.al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Kajian tentang perbandingan kaedah pembikinan poster wayang yang dihasilkan secara manual dan bercetak / Hezry Rokman. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Peranan dan keberkesanan pihak Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dalam proses memelihara dan memulihara sungai-sungai Sarawak / Sufian Salleh …[et al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Peranan Unit Pendaftaran Kontraktor dalam membantu kontraktor bumiputra Sarawak, kajian kes di sekitar bandar Kuching / Hairani Solo ... [et al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Peranan Unit Pendaftaran Kontraktor dalam membantu kontraktor Bumiputra Sarawak: kajian kes di sekitar bandar Kuching / Hairani Solo ... [et.al.]. (2000) [Student Project]

Kajian permasalahan pembantu rumah warga Indonesia di bandaraya Kuching / Azlin Sylvia … [et.al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Further development of crank mechanism through PLC / Wan Hasidi Wan Muhamad, Sheikh Rizuan Jalaluddin dan Muhd Hanif Hasan. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Kajian pengaruh media massa terhadap remaja di Universiti Teknologi Mara Kampus Samarahan / Haslina Wasli... [et al]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Sejauh mana perlaksanaan program pendidikan kesihatan oleh Jabatan Kesihatan di sekolah-sekolah bagi mengatasi masalah keracunan makanan selaras dengan kempen kebersihan dalam meningkatkan tahap kebersihan pelajar-pelajar di negeri Perak / Mohd. Fakhrurazi Yahya, Suhaimi Abdul Rahim dan Jamaludin Mat Noh. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Sistem kutipan royalti pasir di Sarawak : Kajian kes di Bahagian Sarikei / Abu Bakar Yamin … [et.al.]. (2000) [Student Project] (Unpublished)

Entrepreneurship Project

ETR 300 : Pesona Puyuh Sdn. Bhd. / Mohd Faizal Abd Latif ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Impiana Leather Enterprise/ Rohani Abdul Rahim... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

ETR 300 : POSTCOMS / Hirni Abdul Rahman ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

The Five Enterprise / Norhashimah Abu Bakar... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Misy Sunshine Specialist Centre / Norazian Ahmad... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Neuronet Sdn. Bhd. / Mohd Khaizam Ahmad Shahabudin ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Easy Rider Accessories Sdn. Bhd. / Armizam Arbai…[et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Fimza Muslim's Collection / Hasliza Awang… [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Indah Saujana Enterprise / Fazilah Azmi ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Prawn World Restaurant / Dien Ayu Esmail ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Rancangan Perniagaan Asas Keusahawanan (ETR300): Menjual dan menerima tempahan bunga = Golden florist collection / Zuriani Ghazali … [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

ETR 300 Golden Pearl Resor t/ Nazirah Hadzam... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Seri Manis Sdn Bhd / Hafiza Haji Abd. Wahab ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Syarikat Bumijaya / Hazlina Hassan ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Mesra Jaya Enterprise / Husna Husni ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Al-Azhar Calligraphy Sdn Bhd / Hairmanshah Idris Shaari... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Off Spring Supplier Enterprise / Azman Ismail... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

MCF Brilliant Sdn Bhd / Nor Faisziana Ismail, Yuhanizah Mohamad Yusop and Hasliza Hussin. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

ETR 300 : Farmer’s Friend Sdn. Bhd. / Zuhri Ismail...[et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Perniagaan barangan Playstation Cybernetic Empire Sdn. Bhd. / Azlina Jaapar…[et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Memproses dan mengedar tablet ubat batuk: Carisma Care Center / Aminuddin Jali…[et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

DuraInfo Enterprise / Joeraimi Jonit ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Emphasis Car Rental: syarikat penyewaan kenderaan / Ahmad Anuar Juhari…[et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Sekolah Memandu Alaf / Azlina Kamaruddin ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

ETR 300 : Perniagaan Barangan Kristal / Suhaili Kassim ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

ETR 300 : Smart Collection / Nor Waheeda Mat ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

ETR 300 : Perusahaan Labu Sayong / Mohd. Azrul Mat Said ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

M. Brothers Enterprise / Mohd Azrul Md Said... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

ETR 300 : Perniagaan Hobby Centre / Murni Md. Saman ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Rancangan Perniagaan Asas keusahawanan (ETR300): Dananir Associates Perkhidmatan Membekal & Mengedar Buku / Zaida Mirad … [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

S.M Sdn Bhd / Mohamad Rizan Mohamad Aris... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Creative Enterprise / Ashraf Zuwairi Mohamad Ibrahim... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Ceria Enterprise / Shahiran Mohamed... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

ETR 300 Body Mask Enterprise / Norlizan Mohamed Noor, Md Gamel Abd Nasser Mohamad Yusop and Ahmad Farid Noorisham. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Rancangan Perniagaan Asas Keusahawanan (ETR300): Nasi Segera (Minit Rice) / Zuraiha Mohd @ Ahmad … [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

H2Z Academic Resource Center / Mohd Zubir Mohd Juzad … [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Syarikat Aneka Food Sdn. Bhd.: Pemprosesan Kerepek Udang dan Cakar Ayam / Shamshul Izhar Mohd Salleh … [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Galaxie Sdn. Bhd / Emmy Suriani Mokhtar... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Max-B Sdn. Bhd. / Mohd Fazli Mokhtarudin... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

PLUSS-3 Cafe / Norsharina Nordin ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Syarikat Megaqua Sdn. Bhd. / Muhamad Ismail Omar ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Warisan Industri / Azwan Radzi... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Syarikat Mentari Sdn Bhd / Rusnita Ropa... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

ETR 300 : Sekolah Rendah Islam An-Nur Raihan / Nafizah Sadih ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Extreme Outdoor Sdn Bhd / Ruzita Sahak ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Sunset view restaurant / Saliza Sahedan... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Restoran Terapong Citra Utara / Nazuha Salleh... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Bella Fashion House, Fitting Scanner / Shamila Shari... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

ETR 300 : Rancangan Perniagaan : Northen Seaweed Enterprise / Afif Sulaiman...[et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

D'Oriental Auto Trading / Mohd Zakir Tahir... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Deliceux Enterprise / Mohd Ezwan Ahmad... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

ETR 300 : Impiana Nursery Centre / Irdawati Tukimin ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Cactus Trading / Wan Noor Zailani Wan Hasan ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Asas Keusahawanan (ETR 300) : Lambaian Resort / Khairuddin Win... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Nata De Coco, Suria Enterprise / Mohd Hairy Yaakop … [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Projek penanaman dan pemasaran bawang / Nor Hazila Yahya ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Sejoli Seri Andaman / Norlelawati Zainal Abidin ... [et al.]. (2000) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Research Reports

Perkhidmatan Rujukan dan Maklumat di Perpustakaan Tun Abdul Razak 1. Kajian kes terhadap pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda dari Fakulti Pengajian Maklumat Universiti Teknologi MARA / Romi Rampun @ Ramlan. (2000) [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Sat Sep 30 12:26:55 2023 UTC.