Satu kajian dari aspek grafik terhadap paparan laman web TMnet / Suharni Baharudin

Baharudin, Suharni (2000) Satu kajian dari aspek grafik terhadap paparan laman web TMnet / Suharni Baharudin. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Penulisan tesis ini bertujuan memberitahu umum mengenai sImp peranan seni
reka grafik tidaklah pada karya-karya yang terhasil atas kertas sahaja tetapi selari
dengan kemajuan teknologi komputer yang ada sekarang. Alat komunikasi informasi
"Laman Web" ini menjadi tumpuan tesis kerana mengikut penyelidikan saya, iaitu hasil
daripada temubual dengan pereka Web yang terlibat dan dalam pemerhatian sendiri
hampir keseluruhan pembikinannya dikuasai dengan elemen-elemen grafik. Oleh itu,
seni reka grafik bukan sahaja dinilai dari segi estetika tetapi keberkesanannya dalam
menyampaikan sesuatu mesej agar rnudah difahami oleh penonton.
Penulisan tesis ini juga bertujuan rnemberi pendedahan kepada orang ramai dan
pereka grafik mengenai teknologi infonnasi seperti "Laman Web", sekaligus
mengumumkan bahawa negara kita maju dalam bidang ini dan tidak ketinggalan zaman.
Dalam bentuk penulisan tesis ini, beberapa kaedah penyelidikan telah dibuat seperti,
kaedah temubual bersama tiga orang yang terlibat secara langsung dalam industri ini
iaitu pereka grafik Web Services, Telekom Multimedia (TMnet), untuk memperolehi
maklurnat. Kaedah pemerhatian dilakukan semasa saya menjalani latihan praktik di
Web Services Telekom Multimedia (TMnet). Saya juga telah mengikuti dan terlibat
sarna dalam beberapa projek penghasilan "Laman Web" sepanjang tempoh latihan
praktik dari awal hingga akhir.
Pengumpulan data dibuat dari buku-buku rujukan yang berkaitan dengan tajuk
yang dibincangkan seperti 'Majalah PC', 'Information Design On The Web',
'Designing With Color' dan banyak lagi. Hasil daripada kajian yang dibuat, pengetahuan
yang lengkap tentang "Laman Web" dan proses pembikinannya telah saya perolehi.
Sebagai pelajar grafik dan bakal pereka grafik, merasai bahawa pengetahuan dalam
bidang komputer sangat diperlukan pada masa hadapan. Seni reka grafik memainkan
peranan yang penting dalam keberkesanan menyampaikan sesuatu mesej. Konsep yang
baik disamping penggunaan elemen grafik dan pengolahan yang menarik serta prinsip
asas rekaan yang bermutu tinggi akan memberikan tindakbalas yang positif kepada
pengguna. Sekiranya di dalam pembikinan sebuah "Laman Web" tidak mempunyai atau
tidak menitikberatkan e1emen-elemen grafik yang baik, persembahan itu akan kelihatan
kaku, menjemukan dan matlamat untuk menyampaikan mesej kepada penonton sudah
tentu tidak akan berjaya.

Metadata

Item Type: Thesis (Degree)
Creators:
Creators
Email / ID Num.
Baharudin, Suharni
UNSPECIFIED
Subjects: N Fine Arts > NC Drawing. Design. IIlustration > Study and teaching > Studies and patterns for purposes of instruction
N Fine Arts > NC Drawing. Design. IIlustration > Technique
Divisions: Universiti Teknologi MARA, Melaka > Alor Gajah Campus > Faculty of Art and Design
Keywords: TMnet, Laman web, aspek grafik
Date: 2000
URI: https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/14405
Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of TD_SUHARNI BAHARUDIN AD 00_5.pdf] Text
TD_SUHARNI BAHARUDIN AD 00_5.pdf

Download (1MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

14405

Indexing

Statistic

Statistic details