Hubungan antara setem dan tokoh-tokoh di Malaysia / Syreena Jamil

Jamil, Syreena (2000) Hubungan antara setem dan tokoh-tokoh di Malaysia / Syreena Jamil. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Masalah Penyelidikan : Persoalan yang utama dalam kajian ini adalah untuk mengkaji jenis-jenis setem, kegunaan setem dan latar belakang tokoh-tokoh Malaysia yang bersemadi pada setem-setem Malaysia di samping mengetahui hubungan antara
tokoh-tokoh tersebut dengan setem-setem Malaysia. Selain daripada mengetahui kegunaan setem dapatlah juga penulismenyelidik sejarah setem sejak ia diperkenalkan serta perkembangan perkembangan setem-setem tersebut.
Kesignifikan : Kajian ini boleh dijadikan rujukan buat generasi akan datang kerana tajuk tesis ini meliputi sejarah perkembangan setem dan sejarnh tokoh-tukon negara.
Bahan kajian sebegini dapat mengembangkan minda generasi akan datang lebih menyayangi negara dan tidak mengabaikan adat dan tatasusila negara.
Prosedur : Penulis telah bertemuramah dengan Encik Napiah Ali Bin Hassim. Temuraman ini telan dilakukan untuk mendapatkan fakta dan maklumat yang lebil lengkap dan terperinci kerana selain sebagai Pengurus Pusat Sumber Manusia, Pejabat
Pos Shah Alam, beliau juga merupakan seorang penulis Koleksi Setem, Filateli dan Sampul Snrat H.ati. Pertama. Manakala penulis juga telah bertemuramah dengan Encik Khoo Ghee Wee untuk mendapatkan koleksi setem sejak 1840 sehingga kini. Beliau merupakan pemilik sebuah kedai koleksi setem yang
terdapat di Bandar Melaka. Begitu juga dengan teInuramah bersama Encik Yusoff Bin Rono dan Cik Tengku Saripah Bte Tengku Ibrahim bagi mendapatkan maklumat dan latar belakang berkenaan dengan cadangan tukoh yang relevan disetemkan.
Kesimpulan : Daripada ka.lian yang penulis lakukan ini dapatlah juga penulis dan pembaca mengetahui dengan lebih terperinci mengenai .lenis, bentuk dan kegunaan setem. Penggunaan setem juga berubah dari masa ke semasa mengikut tema dan
peristiwa-peristiwa yang berlaku di Malaysia. Malah melalui kajian ini juga, mengkaji sejarah dan maksud disebalik tokoh yang diabadikan ke dalam setem.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of TD_SYREENA HAJl JAMIL AD 00_5.pdf] Text
TD_SYREENA HAJl JAMIL AD 00_5.pdf

Download (1MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

14396

Indexing

Statistic

Statistic details