Pengagihan rumah kos rendah untuk golongan miskin. Kes kajian : Negeri Selangor Darul Ehsan / Mohd Fadzil Mat Yasin

Mat Yasin, Mohd Fadzil (2000) Pengagihan rumah kos rendah untuk golongan miskin. Kes kajian : Negeri Selangor Darul Ehsan / Mohd Fadzil Mat Yasin. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Setelah berbagai isu yang membabitkan perumahan kos rendah ini diperkatakan samada secara formal atau pun tidak, namun permasalahan perumahan kos ~ rendah terus menjadi polimik masyarakat yang masih tidak berpenghujung. Lantaran, dissertasi ini cuba mengupas dan
memperbincanqkan secara lebih akademik, rasional dan berfakta tentang isuisu berkaitan dengan perumahan kos rendah. Untuk tujuan itu, senario perumahan khasnya perumahan kos rendah secara umum dikupas bagi menjadi dasar kepada hujah-hujah yang dikemukakan disamping melihat kepada permasalahan dan kemelut. tentang 'perumahan kos rendah ini. Perbincangan seterusnya lebih menfokuskan kepada kes kajian, iaitu pengagihan perumahan kos rendah di Negeri Selangor khashya untuk
golongan miskin yang merupakan golongan sasar kepada pengagihan rumah kos rendah itu sendiri. lanya menjadi tunjang kepada dissertasi ini kerana secara lansung menjadi isu yang ing,in di ketengahkan di dalam perbincanqan.Isu pengagihan ini dinilai dari pelbagai sudut terutamanya dari segi sistem, harga rumah, pendekatan, spesifikasi yang merupakan elemen panting yang perlu dikaji bagi memastikan matlamat pengagihan untuk golongan miskin tercapai. Bagi melihat dan mendapatkan sendiri pandangan awam terhadap
isu-isu yang berkaitan, satu borang soalselidik diedarkan. Lanjutan dari itu, analisa secara diskriptif di buat terhadap isu-isu berbangkit,dan ianya adalah
berasaskan kepada maklumat-maklumat yang telah dikumpul dandiperbincangkan.Sebagai pelengkap kepada kajian yang dibuat dan sebagai kesimputan dengan perbincangan-perbincangan sebelumnya. Cadangan-cadangan dikemukakan denganharapan ianya dapat menyumbang kepada penyelesaian isu-isu berkaitan dan setidak-tidaknya menjadi satu alternatif yang boleh di pertimbangkan

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of TD_MOHD FADZIL MAT YASIN AP 00_5.pdf] Text
TD_MOHD FADZIL MAT YASIN AP 00_5.pdf

Download (0B)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

13807

Indexing

Statistic

Statistic details