Penerapan motivasi dan kemahiran belajar di kalangan pelajar diploma pentadbiran awam di UiTM kampus Kota Kinabalu / Julia Andrew

Andrew, Julia (2000) Penerapan motivasi dan kemahiran belajar di kalangan pelajar diploma pentadbiran awam di UiTM kampus Kota Kinabalu / Julia Andrew. [Student Project] (Unpublished)

Abstract

Kertas kerja ini adalah suatu kajian yang dijalankan mengenai penerapan Motivasi dan Kemahiran Belajar di kalangan pelajar-pelajar yang menuntut di UiTM kampus Kota Kinabalu. Tumpuan kajian ini adalah bagi pelajar-pelajar dari Kursus Diploma Pentadbiran Awam yang telah mengambil subjek MKB 050. Faktor-faktor utama yang membantu dalam melaksanakan motivasi ke atas pelajar adalah seperti kecenderungan untuk membaca, minat yang sedia ada, dorongan dan galakan dari pihak-pihak tertentu. Di dalam kajian ini, beberapa kaedah telah digunakan dalam mendapatkan data-data yang diperlukan. Ia terdiri dari sumber data primer ataupun sekunder. Kaedah-kaedah tersebut termasuklah soal selidik, pemerhatian sendiri serta bahan rujukan lain seperti keratan akhbar, majalah, journal, dan buku-buku yang berkaitan. Isu yang utama dalam kajian ini adalah mengenai tabap pencapaian motivasi dikalangan para pelajar serta bagaimana hendak mencapai sesuatu kejayaan yang lebib memuaskan.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of PP_JULIA ANDREW AM S 00_5.pdf] Text
PP_JULIA ANDREW AM S 00_5.pdf

Download (1MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

26943

Indexing

Statistic

Statistic details