Satu kajian, terhadap paparan corak hidup masyarakat Malaysia dalam iklan televisyen untuk iklan korporat Petronas, "Local Hero" dan "Forgiving" dan Iklan MAS, "All Our Lives" / Robiza Abdul Aziz

Abdul Aziz, Robiza (2000) Satu kajian, terhadap paparan corak hidup masyarakat Malaysia dalam iklan televisyen untuk iklan korporat Petronas, "Local Hero" dan "Forgiving" dan Iklan MAS, "All Our Lives" / Robiza Abdul Aziz. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Tujuan Penyelidikan: Penyelidikan yang dibuat adalah bertujuan untuk melihat bagaimana paparan tema corak hidup masyarakat Malaysia dalam pengiklanan dan adakah mesej yang cuba disampaikan itu dapat memberikan unsur positif kepada masyarakat. Dari penyelidikan yang dibuat juga kita dapat mengetahui tujuan ia dijadikan tema utama oleh pihak yang menghasilkan iklan ini dan dari situ kita dapat melihat kepekaan mereka dengan isu-isu semasa dan bagaimana mereka menggarap isu-isu tersebut menjadi satu karya kreatif.
Kesignifikanan Penyelidikan: Penyelidikan ini selain daripada dapat memberikan kefahaman kepada penulis untuk mendalami lagi bidang periklanan, ia juga sedikit sebanyak ia dapat memberi maklumat dan inspirasi kepada mereka yang terlibat dalam
dunia pengiklanan dengan menghasilkan karya yang bermutu. Selain itu ia juga dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah, guru-guru dan juga orang perseorangan. Daripada penyelidikan ini juga penulis dapat merekod persepsi masyarakat ke atas iklan ini.
Kaedah dan Metadologi: Untuk mendapatkan maklumat yang tepat dua kaedah telah dilakukan dilakukan iaitu pertama, melalui kaedah primer dan kaedah sektmder. Bagi kaedah data primer, temubual telah dibuat dengan mereka terlibat antaranya ialah Cik
Latifah binti Ibrahim seorang Studio Manager dari Leo Burnett Advertising Sdn. Bhd. iaitu agensi periklanan yang bertanggungjawab menghasilkan iklan korporat untuk Petronas dan MAS. Selain itu juga penulis telah menemuramah En Marzuki bin Maani seorang Creative Director dari McCann Erickson (M) Sdn. Bhd. Penulis juga telah menyediakan sebanyak 100 helai kertas soal selidik yang telah diedarkan kepada orang ramai di negeri Perak dan Selangor. Hasil daripada soal selidik tersebut telah dibuat keputusannya telah dibuatjadual dan peratusan. Melalui kaedah data sekunder pula, penulis telah memperoleh maklumat melalui kaedah pengumpulan data-data daripada pembacaan buku, majalah-majalah dan suratkhabar tennasuk juga melalui simpanan peribadi penuhs.
Penulis juga telah mendapat bahan melalui sumber internet begitu juga dengan pita rakaman video yang diberikan oleh pihak Leo Burnett. Rumusan: Secara keseluruhannya, hasil daripada penyelidikan yang dibuat dapat disimpulkan bahawa sememangnya situasi yang berlaku di sekeliling yang berkaitan
dengan masyarakat sebenarnya boleh dijadikan satu sumber inspirasi dalam menghasilkan iklan dan penerapan unsur ini benar-benar memberikan kesan kepada penonton.
Pengadaptasian situasi kehidupan masyarakat ke dalam iklan merupakan satu langkah baik yang yang dibuat oleh pengiklan.Penghasilan tesis ini juga bukan sahaja bertujuan untuk
memenuhi syarat matapelajaran malah dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk manamanapihak.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of TD_ROBIZA ABDUL AZIZ AD 00_5.pdf] Text
TD_ROBIZA ABDUL AZIZ AD 00_5.pdf

Download (1MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

14406

Indexing

Statistic

Statistic details