Browse by Document Language

Number of items: 118.

Article

(2015) Alkohol (arak dan etanol) dalam makanan halal / A Anis Najiha and W.A. Wan Nadiah. Jurnal Intelek, 9 (1). pp. 40-51. ISSN 2231-7716

(2015) ISSN di Malaysia: Sekilas pandang / Azmi Ab Rahman, Ahmad Souffiean Othman and Mohd Nizam Yunus. FIM COMMUNICATION, 2 (3). pp. 20-22. ISSN 2289-9103

(2015) Kajian analitikal terhadap sistem dan tajuk perkara bahan-bahan Islam / Abd Rashid Abd Rahman. TINTA, 24 (5). pp. 5-20. ISSN 0127-5100

(2015) The paradox of information : media sosial vs media massa / Mohd Fauzi Abdullah and Muhammad Izuan Azizan. TINTA, 24 (5). pp. 95-107. ISSN 0127-5100

(2015) Peneraju bahasa dan maklumat / Siti Nor Azimah Abdullah, Nur Amalina Sazuar and Nurul Aina Saidi. TINTA, 24 (1). pp. 22-33. ISSN 0127-5100

(2015) Peraturan pengurusan rekod yang derivative / Abd Rahman Ahmad. TINTA, 24 (4). pp. 40-45. ISSN 0127-5100

(2015) Revolusi teknologi maklumat / Nadiah Badrul Hisham and Noor Amalie Fatihah Mohd Yusri. TINTA, 24 (1). pp. 34-41. ISSN 0127-5100

(2015) Pengalaman sebagai pelajar Pengurusan Sistem Maklumat / Siti Norhezati Bodin. FIM COMMUNICATION, 2 (5). pp. 48-52. ISSN 2289-9103

(2015) Perspektif hubungan Malaysia – Indonesia : satu tinjauan dalam kalangan kepimpinan belia Indonesia / Siti Melinda Haris ... [et al.]. Journal of Administrative Science, 12 (2). pp. 1-17. ISSN 1675-1302

(2015) Perhubungan awam dan perpustakaan / Norasiah Hj Harun. TINTA, 24 (1). pp. 109-126. ISSN 0127-5100

(2015) Kerangka Fiqh kepenggunaan masakini / Mohd Hapiz Mahaiyadin and Muhammad Rahimi Osman. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 135-154. ISSN 2289-9634

(2015) Kemahiran kejuruteraan perahu Melayu : keahlian jurubinanya berdasarkan teori Malakah Ibn Khaldun / Pisol Maidin and Thuraya Ahmad. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 97-113. ISSN 2289-9634

(2015) Paradoks pantang larang : tersurat dan tersirat / Fadhilah Mat Noor. TINTA, 24 (5). pp. 53-67. ISSN 0127-5100

(2015) Mekanisma Istibdal dalam pembangunan tanah wakaf di Terengganu / Mohd Afandi Mat Rani. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 115-133. ISSN 2289-9634

(2015) Analisis bibliometrik terhadap bahan penerbitan berhubung kapur barus: meneliti potensi penyelidikan terbaru / Mohd Farhan Md Ariffin... [et al.]. Jurnal Intelek, 10 (1). pp. 12-24. ISSN 2682-9223

(2015) Anjing pembawa virus rabies: signifikan dan metode interaksi berasaskan fiqh al-hadith / Mohd Farhan Md Ariffin [et al.]. Jurnal Intelek, 10 (1). pp. 55-66. ISSN 2682-9223

(2015) Peribadi pengurus rekod yang cemerlang / Ahmad Azman Mohamad Ramli. TINTA, 24 (2). pp. 4-17. ISSN 0127-5100

(2015) Zakat atas syarikat di Malaysia: analisis potensi / Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah and Mohd Farhan Md. Ariffin. Jurnal Intelek, 10 (1). pp. 25-32. ISSN 2682-9223

(2015) Buku-buku yang perlu di baca sebelum 'mati' / Shaharom TM Sulaiman. TINTA, 24 (2). pp. 18-21. ISSN 0127-5100

(2015) Pustakawan: Pakar maklumat / Haliza Yahya. FIM COMMUNICATION, 2 (2). pp. 42-44. ISSN 2289-9103

Book Section

(2015) Proses adaptasi: kajian lapan karya terpilih dari Malaysia dan Indonesia / Wan Hasmah Wan Teh. In: The Doctoral Research Abstracts. IGS Biannual Publication, 7 (7). Institute of Graduate Studies, UiTM, Shah Alam.

Monograph

(2015) IQRA' : Bil. 6 : Jun 2015 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2015) Buletin Kualiti Jilid 1 Isu 2/ Syafini Muda@Yusof ...[et al.]. Bulletin. Unit Komunikasi & Latihan dan Unit Kualiti UiTMCTKKT, Kuala Terengganu, Terengganu.

(2015) IQRA' : Bil. 4 : April 2015 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2015) IQRA' : Bil. 5 : Mei 2015 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2015) IQRA' : Bil. 3 : Mac 2015 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2015) IQRA' : Bil. 2 : Februari 2015 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2015) IQRA' : Bil. 1 : Januari 2015 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2015) IQRA' : Bil. 7 : Julai 2015 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2015) IQRA' : Bil. 8 : Ogos 2015 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2015) Wahana Lestari: Bil.8 2015/ Perpustakaan Tun Dr. Ismail Cawangan Johor, UiTM Johor. Bulletin. Perpustakaan Tun Dr Ismail, UiTM Johor, Johor.

(2015) Buletin Kampus Isu Mei 2015 Bil. 20/ UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu. Bulletin. UiTM Press, UiTM Kuala Terengganu, Kuala Terengganu.

(2015) Buletin PTA UiTM Kelantan / Nordelina Zulkarnain. Bulletin. Perpustakaan Tengku Anis, Machang , Kelantan.

Conference or Workshop Item

(2015) Dana khairat: pengalaman institusi pengajian tinggi / Hasan Bahrom and Rawi Nordin. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Laksamana Pīrī Reis dan sumbangannya kepada kartografi Dawlah ᶜUthmāniyyah / Ahmad Sobrie Haji Ab Rahman and Roziah Sidik @ Mat Sidek. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Pandangan HAMKA terhadap ayat-ayat embriologi dalam tafsir al-Azhar / Wan Helmy Shahriman Wan Ahmad, Sharifah Norshah Bani Syed Bidin and Kamarul Shukri Mat Teh. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Paradigma ilmu kitab jawi di alam Melayu: satu pengenalan / Rahimin Affandi Abd. Rahim … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Peranan laman jaringan sosial dalam mengukuhkan ukhwah kekeluargaan / Rosilawati Sultan Mohideen … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Perbezaan tanggungjawab peribadi pelajar di Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) / Siti Marhamah Kamarul Arifain … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Budaya berfikir kritis berteraskan Al-Quran sebagai asas pembinaan budaya berfikir masyarakat Melayu kini / Norafifah Ab Hamid ... [et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Seni tenunan songket: identiti, lambang dan tradisi budaya Melayu / Arba’iyah Ab. Aziz. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Penterjemahan budaya Melayu Sarawak melalui hidangan tradisi / Sabariah Abd Samad...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Pengurusan harta dalam Islam: hibah sebagai instrumen dalam menjamin kemaslahatan masyarakat di Alam Melayu / Nor Azlina Abd Wahab ... [et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Kritikan seni dan identiti budaya Melayu: suatu tinjauan terhadap karya Mohamad Hoessein Enas dan Syed Ahmad Jamal / Mohamad Kamal Abd. Aziz. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Tenun Pahang Diraja: melestarikan kesenian warisan Melayu melalui aktiviti tenun dalam kalangan banduan / Habibah Abdul Jabbar...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

(2015) Konsep seni dalam Islam: satu sorotan / Nor Adina Abdul Kadir … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Pembikinan filem Islam di Malaysia: perjalanan dakwah atau pelaburan komersil / Shafezah Abdul Wahab, Siti Najah Raihan Sakrani and Prof Madya Dr Mohd Adnan Hashim. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Adat perkahwinan masyarakat Melayu, kesejajarannya dengan nilai Islam: kajian di Shah Alam / Che Zaharah Abdullah...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Adat melenggang perut : antara adat dan Islam / Anis Mardiana Ahmad...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Analisis kandungan rupa bentuk fesyen pakaian Melayu di Malaysia / Hasma Ahmad...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Evolusi penggunaan motif dan ragam hias dalam tenunan songket / Nani Hartina Ahmad...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Kisah disebalik asal usul nama kampung di Dewan Undangan Negeri Tanjung Dawai / Sarah Sabir Ahmad...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Refleksi Islam dalam pakaian tradisional Melayu: baju / Asliza Aris...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Revolusi penggunaan kain perca pada tenunan kreatif / Yusof Daud@Ismail...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Analisis kebangkitan Volga Bulgaria 922 M / Harliana Halim … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Teori Kenneth F. Greene dalam konsep pendominasian politik Melayu di Sarawak / Nur Aida Hj Kipli. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Kajian pemikiran Badiuzzaman Said Nursi terhadap kenabian berdasarkan kitab Rasail an-Nur / Muaz Hj Mohd Noor … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Penggunaan bahasa slanga dalam aplikasi IM (Instant Messaging) WhatsApp: kajian di kalangan pelajar UiTM / Siti Nasarah Ismail...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Kajian tinjauan literatur terhadap aplikasi mudah alih berunsurkan Islam “Islamic mobile apps” / Ronizam Ismail … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Pencarian teman hidup berlandaskan Islam melalui laman jaringan social / Fakrulnizam Jafri … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Faktor agama sebagai faktor utama mengubah tingkah laku seorang banduan / Ahmad Zaidi Johari, Mohd Izam Ghazali and Alis Puteh. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Adaptasi pelajar pribumi: kajian kes di Sungai Siput, Perak / Suhaila Kamal ... [et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Gaya bahasa dalam teater tradisional Mek Mulung / Mohamad Yazi Kerya...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Penilaian kesahan instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) dengan menggunakan model pengukuran Rasch / Najahudin Lateh … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Seni kontemporari: prospek mendokumentasi identiti masyarakat Melayu melalui ilustrasi stiker / Nurin Elani Makrai...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Pendidikan Islam dengan akhlak moral pelajar: sorotan falsafah pendidikan Islam / Siti Noorbiah Md Rejab … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Gejala sosial di Malaysia: pendekatan islam dan peranan pemimpin dalam usaha pencegahan / Rajwani Md. Zain, Khairullah Mokhtar and Mushaddad Hasbullah. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Media sosial sebagai medium terkini pembentukan akhlak dalam kalangan pelajar / Aina Sabariah Md.Isa and Huzaimah Hj Ismail. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Kesan penggunaan media sosial terhadap perpaduan ummah di kalangan masyarakat Islam di Malaysia / Afiqah Mior Kamarulbaid … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Apresiasi barang kemas tradisional Melayu: satu kajian mengenai budaya bahan / Nazirah Mohamad Ba’ai...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Elemen matematik dalam seni ukiran kayu rumah Melayu tradisional Negeri Sembilan / Marina Mohamed...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Aspek-aspek tidak patuh syariah dalam amalan jampi di Malaysia / Juriah Mohd Amin, PM Dr Huzaimah Ismail and PM Supani Husain. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Islamisasi di Alam Melayu : kesan dan pengaruh dalam aspek pendidikan / Suliah Mohd Aris ... [et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Keusahawanan tani menurut perspektif Islam / Noorfazreen Mohd Aris … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Ciri-ciri budaya dan tradisi dalam penghasilan pengiklanan : rekabentuk seni visual tipografi atau muka taip didalam surat khabar ‘The Malay Mail’ / Mastura Haji Mohd Jarit and Ruslan Abdul Rahim. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Wakaf sebagai alternatif pebiayaan pendidikan tinggi / Mohd. Ali Muhamad Don. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Hukum kanun Melaka dari aspek undang-undang kekeluargaan / Zanirah Mustafa@Busu ... [et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Lelaki berpakaian seperti perempuan: antara gender identity disoder, undang-undang Syariah dan perlembagaan Malaysia / Yuhanza Othman … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Keberkesanan dakwah melalui laman jaringan sosial dalam membentuk masyarakat Islam / A.Rauf Ridzuan … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Legasi mazhab Syafi’i di Malaysia: antara kekangan tradisionalisme dan tuntutan liberalism / Muhammad Ikhlas Rosele … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Program pembangunan sosio-ekonomi untuk memperkasa sara hidup golongan asnaf Melayu Muslim: tinjauan pengalaman Lembaga Zakat Selangor (LZS) / Noorsalwati Sabtu...[et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Reka bentuk bengkung alam Melayu / Norizan Sajar ... [et al.]. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Pemahaman serta pengamalan makanan sunnah dan sunnah pemakanan warga Universiti Teknologi Mara (UiTM) Johor Kampus Pasir Gudang / Siti Fairuz Sujak … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Backpack menjelajah dunia: pencetus perubahan minda Melayu muda / Muhammad Ashyaraf Sulaiman. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Hikmah dalam berdakwah sebagai manhaj rabbaniyyah: satu sorotan definisi / S.Salahudin Suyurno … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Kajian Turathiy dan ‘Ilmiy terhadap buah-buahan dan herba yang disebut dalam al-Quran dan al-Hadith / Mohd Asmadi Yakob … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

(2015) Seni sulaman tekat tradisional dalam tekstil Melayu / Saemah Yusof and Muliyadi Mahamood. In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

(2015) Kerangka Teori E-Wasiat / Zainal Fikri Zamzuri … [et al.]. In: 1st International Islamic Heritage Conference (ISHEC) 2015, 11-12 November 2015, Hotel Mahkota, Melaka.

Book

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2015) Istiadat Konvokesyen Ke-82 : 9-18 Mei 2015 : Dewan Agung Tuanku Canselor, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

UiTM, Bahagian Pentadbiran (2015) Buku Panduan Staf: Faculty of Business and Management, Universiti Teknologi MARA / Faculty of Business and Management, UiTM. Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, UiTM.

Thesis

(2015) A study on the figure drawing of local historical comics / Mohamad Akmal Ariff Kamarudin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2015) Reka bentuk aplikasi morfologi Arab menggunakan animasi interaktif / Bashasunnahar Puasa. Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2015) Repositioning documentary film in Malaysia: an empirical study of production criteria and practices / Khairulfazi Haji Sa'ari. PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2015) Target costing implementation decision and organizational capabilities from the perspectives of the balanced scorecard model: a study on Malaysian automotive industry / Hussein Hussein Hamood Sharaf Addin. PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(2015) Projek penulisan Novel Nabi: Teori takmilah dalam naratif bergenre Islami / Mohd Fatrim Syah Abd Karim. [Student Project] (Submitted)

(2015) Satira kesusasteraan dalam konteks sosiobudaya India (India): kajian terhadap filem 3 Idiots (2009) dan pk (2014) / Athirah Abdul Rahim. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Evolusi pemasaran industri songket melalui lensa pemasaran 7p / Nur Azrin Abdullah Zawawi. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Teknik montaj dan aplikasinya terhadap konsep ruang-masa dalam Kajian filem bisikan syaitan (2013) / Arnie Syahidayu Azhar. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Hubungan pengaruh gaji terhadap motivasi kakitangan produksi teater di Kuala Lumpur / Engku Munirah Nabihah Engku Abd Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Trailer sebagai medium publisiti dan pemasaran: penelitian terhadap trailer filem Polis Evo (2015) / Mohd Shahrul Nizam Jaafar. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Pengaplikasian garis panduan patuh syariah oleh stesen TV: satu kajian terhadap TV Alhijrah / Fatin Hanisah Kamarudin. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Strategi pemasaran produk rekaan oleh Hatta Dolmat / Nurul Jannah Kamarulzaman. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Jenis perancangan, strategi dan kesan pelaksanaan festival citrawarna Malaysia untuk mempromosikan budaya warisan / Siti Mariah Safiah Mahamood. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Gaya kepimpinan dalam pengurusan Putrajaya Floria Sdn Bhd: Festival Royal Floria, Putrajaya 2015 / Nur Ain Fatihah Mansur. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Projek antologi cerpen sang orient: kajian terhadap konsep orientalisme / Nurul Nadiah Mior Zulfli. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Blue ocean strategy (BOS): kajian terhadap syarikat produksi filem di Malaysia / Mohamad Basrie Mohamad. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Projek animasi pendek where’s my car?: representasi sinestesia di dalam animasi / Sabariyah Mohd Yusoff. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Aplikasi struktur latihan pergerakan kreatif kanak-kanak prasekolah dalam teater / Aimi Muslihah Mohd Zulkefli. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Penjenamaan semula artis Malaysia dan Liyana Fizi: satu kajian di kalangan pendengar muzik Malaysia / Nabil Fikri Muhammad Fairuz. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Pendekatan elemen teori bandura dalam teater kanak-kanak misi menyelamat / Nurfathin Shiera Muhammad Raffi. [Student Project] (Unpublished)

(2015) The journey (2014): bahasa filem dari perspektif semiotik / Nur Syahirah Osman. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Interpretasi sosial masyarakat distopia di dalam filem The Hunger Games: Catching Fire (2013) / Amzar Razali. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Penggunaan strategi pemasaran 7p dalam produk seramik negara / Noralia Sulaiman. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Projek akhir Teater Sri Panggung: Teknik Nancy Zi, Chi Yi dalam meningkatkan kualiti pernafasan dan pengawalan suara dalam lakonan / Mohammad Azwan Yahya. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Short film project nina nak kahwin? : breaking the fourth wall, an existentialist approach / Qistina Yusof. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Pengurusan busana tradisional Minangkabau di Muzium Adat Negeri Sembilan: Kajian busana Bundo Kanduang / Muhammad Syafiq Zaine. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Exploring gender as a social construct: re-reading Little Women from a feminist perspective / Atielia Zakaria. [Student Project] (Unpublished)

(2015) Pemuliharaan bangunan warisan: satu tinjauan ke atas bangunan Muzium Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang / Muhamad Amirul Hafiz Zulkifli. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 25 01:35:56 2022 UTC.