Kajian analitikal terhadap sistem dan tajuk perkara bahan-bahan Islam / Abd Rashid Abd Rahman

Abd Rahman, Abd Rashid (2015) Kajian analitikal terhadap sistem dan tajuk perkara bahan-bahan Islam / Abd Rashid Abd Rahman. TINTA, 24 (5). pp. 5-20. ISSN 0127-5100

Abstract

Penggunaan tajuk perkara sebagai punca akses digunakan untuk bahan-bahan di perpustakaan dan sistem pencarian dalam mendapatkan kembali maklumat yang terdapat di dalam pengkalan data dan enjin pencarian di dalam internet Carian yang penting adalah untuk mengenal dan memahami Islam secara lebih dekat tanpa prejudis dan penuh ketulusan. Peng org anisasian bahan-bahan Islam menjadi satu aktiviti yang penting di kalangan orientalis dan pengkaji perbandingan agama, kebudayaan dan ketamadunan. Mengorganisasikan bahan-bahan Islam tersebut memerlukan kepakaran yang mendalam dalam
ilmu-ilmu Islam tersebut Pakar-pakar taksonomi dan tajuk perkara Islam perlu dikenalpasti dari kalangan cendiakawan Islam tempatan dan luar negeri yang sedia bekerjasama untuk menghasilkan sebuah senarai istilah Islam yang lebih berstrukturdan menepati kaedah perkembangan ilmu Islam itu sendiri. Penggunaan terma Islam dalam bahasa Inggeris amat terhad dalam konsep
yang difahami mengikut kacamata barat dan orang Kristian itu sendiri. LCSH adalah senarai tajuk perkara yang paling banyak digunakan di seluruh dunia khasnya di dunia Islam sendiri. Tatabahasa yang piawai adalah masalah bias yang ketara dalam LCSH. LCSH bukanlah keseluruhannya tidak mencukupi tetapi dalam tajuk perkara yang berkaitan dengan Islam terdapat ruang yang luas untuk pembaikan dan pengembangan.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of AJ_ABD RASHID ABD RAHMAN TINTA 15.pdf] Text
AJ_ABD RASHID ABD RAHMAN TINTA 15.pdf

Download (32MB)

ID Number

14110

Indexing

Statistic

Statistic details