Browse by Document Language

Number of items: 73.

Article

(2002) Parameter kehilangan pantulan (RL) komposit ferit (Lio.sFeo.s)o.4Nio.3ZnO.3Fe204 - termoplastik getah asli / Siti Atkah Abdul Hamid dan Abdul Aziz Mansor. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (7). pp. 58-66. ISSN 0128-5599

(2002) Kawalan proses dengan kaedah statistik / Salimah Ahmad. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (7). pp. 211-217. ISSN 0128-5599

(2002) Peranan ulama' dalam bidang pendidikan Islam di negeri Kelantan: suatu kajian khusus di antara tahun 1940 hingga 1990 / Prof. Madya Dr. Asiah Ali. Jurnal Tasawwur Islam, 5. pp. 1-10. ISSN 1394-8377

(2002) Hubungkait antara pencapaian matematik pelajar aliran sains UiTM Pahang dengan pencapaian matematik peringkat SPM & faktor peribadi / Azizah Aris dan Salimah Ahmad. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (7). pp. 234-242. ISSN 0128-5599

(2002) Pendidikan dewasa: Faktor-faktor dorongan (satu kajian kes di UiTM Pahang) / Jahjaiton Arshad dan Nazirah Ramli. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (7). pp. 1-6. ISSN 0128-5599

(2002) Seni bina masjid di Malaysia / Fairuzah Hj. Basri. Jurnal Tasawwur Islam, 5. pp. 61-69. ISSN 1394-8377

(2002) Kesinambungan ajaran agama Samawi – menurut perspektif Old Testament, New Testament dan the Last Testament (Al-Qur'an) / Ghafarullahudin Hj. Din. Jurnal Tasawwur Islam, 5. pp. 48-60. ISSN 1394-8377

(2002) Kesan amang semi proses ke atas kromosom Setcreasea Purpurea Boom / Sarina Hashim. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (7). pp. 36-43. ISSN 0128-5599

(2002) Prinsip dan etika Islam dalam pemuliharaan alam sekitar / Mohd Nor Mamat. Jurnal Tasawwur Islam, 5. pp. 71-81. ISSN 1394-8377

(2002) Kesan pengisi dan kandungan getah asli ke atas sifat dielektrik komposit getah asli termoplastik – garnet itrium besi (PP/NR -Y3Fe5OI2) / Abdul Aziz Mansor and Siti Atkah Abdul Hamid. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (7). pp. 91-98. ISSN 0128-5599

(2002) Sejauh manakah Malaysia mampu menjadi antara pemimpin teknologi komunikasi maklumat dunia pada abad 21? / Nurulizzah Mohamed dan Syed Mohd Hidzam Syed Osman. Gading Jurnal Akademik, 1 & 2 (7). pp. 200-210. ISSN 0128-5599

(2002) Pengaplikasian kerajaan elektronik oleh jabatan kerajaan : dari perspektif pengurusan rekod / Asmadi Mohammed Ghazali. Wahana Akademik, 1 (1). pp. 109-114. ISSN 1675-2414

(2002) Kepelbagaian serangga pada tanaman sawi bunga, brassica chinensis var parachlnensis (bailey) di ladang kongsi UiTM Cawangan Pahang / M. Muzamil. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (7). pp. 83-86. ISSN 0128-5599

(2002) Analisis fungsi permintaan wang di Malaysia kaedah pembolehubah tertangguh pelarasan separa (tahun 1960 - tahun 2000) / Kamal Bahrin Shamsuddin. Wahana Akademik, 1 (1). pp. 1-13. ISSN 1675-2414

(2002) Keperluan pengurusan maklumat secara Islam / S. Salahudin Suyurno. Jurnal Tasawwur Islam, 5. pp. 82-101. ISSN 1394-8377

(2002) Gambaran sektor pertanian padi di malaysia dan kepenggunaan tenaga buruh di sektor tersebut / Maznah Wan Omar. Wahana Akademik, 1 (1). pp. 21-29. ISSN 1675-2414

(2002) Wang dari perspektif Islam dan konvensional / Ezani Yaakub. Jurnal Tasawwur Islam, 5. pp. 24-47. ISSN 1394-8377

(2002) Pendidikan dari perspektif Islam : UiTM menghadapi alaf baru / Dr. Yaacob Yusoff. Jurnal Tasawwur Islam, 5. pp. 11-23. ISSN 1394-8377

(2002) Perbankan Islam : Bank Islam Malaysia Berhad / Noor Saliza Zainal. Wahana Akademik, 1 (1). pp. 101-108. ISSN 1675-2414

Monograph

(2002) Laporan Tahunan Universiti Teknologi MARA 2002 / Universiti Teknologi MARA. Annual Report. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

Book

UiTM, Jabatan Komunikasi Korporat (2002) Istiadat Konvokesyen Ke-55 : Jun 2002 : Dewan Sri Budiman, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

UiTM, Jabatan Komunikasi Korporat (2002) Istiadat Konvokesyen Ke-56 : 10 - 22 Oktober 2002 : Dewan Sri Budiman, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

Thesis

(2002) Pengurusan dan pentadbiran pembinaan oleh kontraktor menurut perspektif islam / Fadzleen Syaheeda Mohd Shukri. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Kajian ke atas nilai kadar pembaziran bahan binaan di tapak bina / Norsuzilawati Abdul Malek. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Laluan melepaskan diri di Resort (kes kajian: Impiana Resort, Cherating dan Duta Palm Resort, Rawang) / Aslida Omar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Kegagalan rekabentuk rumah teres dua tingkat dan kesannya ke atas penyelenggaraan di Lembah Klang (10 - 20 tahun) / Nuzaihan Aras Agus Salem. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Rumah pintar : ciri-ciri dan keberkesanannya (kes kajian : kondominium Vista Millennium, D’Melor dan Andalusia) / Norezan Asmangi. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Kegagalan struktur tanah punca dan cara mengatasinya kajian kes : Hulu Kelang / Haslili Mohd Hashim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Perak.

(2002) Kajian sejarah dan keunikan pada beca di Melaka / Fauziawati A. Manap. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Kajian pemeliharaan fasad bangunan rumah kedai tradisional dl Kuala Lumpur. kajian kes : Jalan Petaling, Chinatown. / Shafiru Ab. Ghani. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Penyelenggaraan kestabilan cerun dilebuhraya / Arlina Ahmad. Degree thesis, thesis, Universitit Teknologi MARA.

(2002) Satu kajian karya pelukis wanita di Malaysia dan pendekatan mereka dari dekad 80-an hingga 2000 / Nor Azila Anuwal. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Kajian mengenai pengetahuan dan pendedahan pelajar-pelajar tingkatan satu hingga tiga terhadap seni muzik gamelan di sekitar negeri Johor / Haryani Hamdan. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Satu kajian mengenai pengaruh adat perpatih ke atas upacara perkahwinan di Negeri Sembilan skop kajian: Daerah Rembau, Negeri Sembilan / Salwa Hamzah. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Terjemahan berita sukan golf dalam 'Berita Harian' Malaysia / Abdul Majeed Hj. Ahmad. Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Adat perkahwinan tradisional Melayu Melaka / Shahhidah Jaafar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka.

(2002) Kaedah penyelenggaraan fasad luar Menara Berkembar PETRONAS (KLCC) / Siti Jazila Md Ali. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Satu kajian terhadap pandangan kanak-kanak peringkat umur 12 tahun terhadap siri animasi kartun Doraemon di televisyen kajian kes : di tiga buah sekolah rendah di negeri Kelantan / Siti Fairuz Md Hashim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Perbandingan pengurusan penyenggaraan antara institusi pengajian tinggi awam dan swasta / Norhaliza Md. Zainal. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Pengurusan penyelenggaraan kolej-kolej kediaman dl Universiti Teknologi MARA, Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia / Mohd Dali Mohd Alias. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Satu tinjauan terhadap permainan gitar kidal menggunakan gitar kanan(tali songsang) aplikasi, perbezaan dan kesannya dalam permainan / Mohammad Effandi Othman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Kepadanan kata kerja dalam penterjemahan: satu kajian kes teks The Great Gatsby dan Semantic Theory / Indrani A. S. Pillay. Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Kajian terhadap keberkesanan penggunaan telesidang sebagai media pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / Mazlizam Ramli. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

(2002) Satu kajian mengenai penghasilan dokumentari kempen mencegah kebakaran terbitan Syarikat Concept Communication & Promotion Sdn. Bhd. Untuk Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia / Faridah Ramli. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Pengawalan vandalisme keatas rekabentuk kompleks membeli – belah / Rozliani Rosli. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Kajian kes permasalahan yang dihadapi oleh golongan ibu tunggal: Kajian kes di Kuching / Siti Khatizah Safiyuddin …[et.al]. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak.

(2002) Keberkesanan pengiklanan transit pada badan bas awam (Kajian kes: Bandaraya Johor Bahru) / Fazlin Yatimin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2002) Caj perkhidmatan dan kos penyelenggaraan bagi rumah pangsa kos sederhana rendah / Firdaus Yusof. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(2002) Model automatic horizontal bandsaw machine II / Mohammad Mohamed Shariff, Harith Shah Sallehudin and Saiful Adli Aman. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Kajian akhir ARC 471 Dewan Bandaran Ipoh / Mohd Azhar Mat Ali, Lina Mohd Zin and Nor Asliza Harun. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Kajian pembangunan bandar dan kesannya terhadap tanah pertanian di pantai barat daya, Sabah (kes kajian :Daerah Papar, Sabah) / Peter Valentine Amandus Junior. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Kepentingan penggunaan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Fakulti Pengajian Maklumat Universiti Teknologi MARA / Haniffah Amit. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Kajian kes literasi komputer dikalangan orang dewasa yang bekerja : Kawasan kajian di Wisma Bapa Malaysia, Kuching / Norzie Nani Fadzil ... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Aplikasi analisis regrasi berganda ke atas penilaian sewa rumah kedai / Harison Hasan. [Student Project] (Submitted)

(2002) Masalah-masalah penjaja wanita Bumiputera di pasar minggu Satok / Kasmarita Kaseh. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Kajian penglibatan bumiputera dalam industri kecil dan sederhana (IKS) - pengusaha perabot: tumpuan di bahagian bahagian Sarikei, Sibu dan Betong / Othman Let … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Kajian penglibatan bumiputera dalam industri kecil dan sederhana (IKS) - Pengusaha Perabot: Tumpuan di bahagian bahagian Sarikei, Sibu dan Betong / Othman Let ... [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Kajian terhadap kesedaran kempen kitar semula di kalangan penduduk Bandaraya Kuching / Sabrina Mahili Saaba. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Peranan dan keberkesanan institusi kebajikan anak yatim dalam pembentukkan insan. kajian kes di Kompleks Kebajikan Anak Yatim Laila Taib Kuching / Noor Fadhleen Mahmud … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Kajian kes penderaan dan penganiayaan terhadap isteri : Kajian kes di Kuching / Nurulhuda Mohamad Nordan … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Kajian terhadap keperluan maklumat dan tingkah laku pencarian maklumat elektronik di Perpustakaan Raja Tun Uda, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan / Mohd Nizam Moktar. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Keberkesanan pembelajaran secara fleksibel bagi pelajar pendidikan jarak jauh program Diploma Pentadbiran Awam (AL110) Universiti Teknologi MARA: satu kajian ces / Siti Nurul Huda Muhammat. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Sejauhmanakah tahap kesedaran alam sekitar di kalangan pelajar diploma pentadbiran awam dan pensyarah UiTM kampus Kota Kinabalu / Norayati Nordin and Dayang Salmah Jamil. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Kajian penggunaan perpustakaan dikalangan pelajar di Universiti Teknologi MARA Kampus Samarahan, Cawangan Sarawak / Suhaila Othman … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Satu tinjauan: adakah wujud budaya membaca di kalangan pelajar tahun akhir Fakulti Pengajian Maklumat Universiti Teknologi MARA Shah Alam / Siti Nor Salleh. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Persepsi terhadap sistem penilaian pekerja dan prestasi pekerja di unit pengurusan sumber manusia Jabatan Ketua Menteri / Baijury Dzulhizam. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Keberkesanan program sumbangan amal untuk pelajar-pelajar miskin anjuran Yakin / Sharifah Suharni Wan Alwi … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Kajian mengenai sesi pendidikan pengguna yang dianjurkan oleh Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR): keberkesanannya terhadap pelajar tahun satu Fakulti Pengajian Maklumat Universiti Teknologi MARA, Shah Alam / Mohd Firdhaus Yusuf. [Student Project] (Unpublished)

Entrepreneurship Project

(2002) ADIMAS 2001 / Abdul Hadi Md Aris. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Research Reports

(2002) Kajian pengurusan dana dan harta masjid Daerah Alor Gajah / Abdul Hadi Mohd Salleh, Tutasting@Rawi Nordin dan Hasan Bahrom. [Research Reports] (Unpublished)

(2002) Pendidikan islam secara informal: kajian terhadap penglibatan belia dalam aktiviti keagamaan di negeri Melaka / Tutasting @ Rawi Nordin, Hasan Bahrom dan Abdul Hadi Mohd Salleh. [Research Reports] (Unpublished)

(2002) Pengendalian kes perceraian di mahkamah syariah Perlis : satu tinjauan / Prof. Madya Che Latifah Hj. Ismail , Abd Aziz Harjin and Abdul Muin Abdul Rahman. [Research Reports] (Unpublished)

(2002) Laporan akhir kajian tahap patriotik rakyat Malaysia: kajian di lembah klang / Prof Madya Abdullah @ Kassim Mohamad , Prof Madya Dr. Mokhtar Muhammad , Haliza Hasan. [Research Reports] (Submitted)

This list was generated on Wed May 25 01:57:50 2022 UTC.