Pengurusan penyelenggaraan kolej-kolej kediaman dl Universiti Teknologi MARA, Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia / Mohd Dali Mohd Alias

Mohd Alias, Mohd Dali (2002) Pengurusan penyelenggaraan kolej-kolej kediaman dl Universiti Teknologi MARA, Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia / Mohd Dali Mohd Alias. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Pengurusan penyelenggaraan yang cekap amat diperlukan untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan pada bangunan kolej-kolej kediaman disetiap universiti.
Bagi sebuah universiti kemudahan kolej kediaman adalah penting untuk penginapan dan keselesaan pelajar yang tinggal jauh dari universiti. Persekitaran kolej kediaman yang selesa dapat membantu pelajar menjalankan pengajian dengan selesa. Oleh itu kolej kediaman ini perlulah diurus dengan sebaik mungkin bagi menjamin kemudahan yang disediakan dapat berfungsi dengan baik untuk jangkamasa yang panjang. Kolej kediaman ini adalah milik universiti yang dikatakan tidak diselenggara
dengan sempurna. Oleh itu objektif utama kajian ini ialah untuk mendedahkan serta memberi gambaran sebenar mengenai perlaksanaan penyelenggaraan yang diamalkan oleh pengurusan universiti. Penekanan adalah ditumpukan dari aspek guna tenaga, iaitu pekerja yang terlibat secara langsung dengan proses penyelenggaraan iaitu pihak pengurusan sebagai perancang dan pekerja am sebagai pelaksana. Penekanan kajian juga dijalankan terhadap belanjawan pengurusan penyelenggaran di setiap
universiti.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of TD_MOHD DALI MOHD ALIAS AP 02_5.PDF] Text
TD_MOHD DALI MOHD ALIAS AP 02_5.PDF

Download (2MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

15506

Indexing

Statistic

Statistic details