Browse by Document Language

Number of items: 172.

Article

(2016) Bahasa juri dalam program Mentor Legend: satu analisis ragam bahasa Za’ba / Mohd Hazreen Shah Hassan dan Mohd Roslan Rosnon. Esteem Academic Journal : Social Sciences & Technology, 12 (2). pp. 1-14. ISSN 1675-7939

(2016) Pemilihan pelajar MDAB berasaskan penilaian kabur / Zamali Tarmudi … [et al.]. Borneo Akademika, 1 (2). pp. 71-78. ISSN 2462-1641

(2016) Trend kutipan zakat perniagaan di negeri Sabah / Nor Alhana Abd Malik … [et al.]. Borneo Akademika, 1 (2). pp. 55-64. ISSN 2462-1641

(2016) Kesedaran pelabur harta tanah terhadap sistem kewangan Islam / Rohayu Ab. Majid and Rosli Said. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 97-121. ISSN 2289-9634

(2016) Minda Kaunseling : Bil. 1 Februari 2016 : Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM Shah Alam sebagai tempat jalani praktikum kaunseling di kalangan pelajar IPTA / Hjh Fozilah Abd Hamid. Minda Kaunseling (1). pp. 1-2. (Submitted)

(2016) Kritikan seni: suatu tinjauan terhadap karya karya Mohamad Hoessein Enas dan Syed Ahmad Jamal sebagai seni warisan bangsa dan budaya Melayu / Mohamad Kamal Abd. Aziz dan Dr. Rahmah Bujang. International Journal of INTI, 21 (1): 4. pp. 23-38. ISSN 0126-5822

(2016) Peranan teknologi komunikasi dan sumbangannya ke arah perkembangan komunikasi dalam organisasi yang berkesan / Ahlam Abdul Aziz. Forum Komunikasi, 11 (2): 3. pp. 51-64. ISSN 0127-8991

(2016) Perkongsian pendapatan suami isteri dalam keluarga Islam dan impak kepada kualiti hidup / Azhar Abdul Aziz , Raihanah Hj Azahari and Khairul Faezi Mohd Said. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 143-160. ISSN 2289-9634

(2016) Minda Kaunseling : Bil. 8 Jun 2016 / Stres di kalangan pelajar universiti / Masrina Abdul Halim. Minda Kaunseling (8). pp. 1-2. (Submitted)

(2016) The concept of zuhud based on fiqh al-hadith / Mohammad Fahmi Abdul Hamid, Ishak Suliaman and Mohd Farhan Md Ariffin. Jurnal Intelek, 11 (1). pp. 24-30. ISSN 2682-9223

(2016) Penilaian model pola komunikasi keluarga menerusi analisis faktor pengesahan (AFP): kajian di Malaysia / Aziyah Abu Bakar ...[et al.]. Forum Komunikasi, 11 (1): 3. pp. 39-64. ISSN 0127-8991

(2016) Persepsi masyarakat terhadap rawatan alternatif Islam: satu kajian kes di negeri Selangor D.E / Khadher Ahmad et al. Jurnal Intelek, 9 (2). pp. 26-36. ISSN 2682-9223

(2016) Misunderstanding on fasting practice in Rajab / Mohd Farhan Md Ariffin and Khadher Ahmad. Jurnal Intelek, 11 (1). pp. 46-52. ISSN 2682-9223

(2016) Working sector and participation relationship: Rukun Tetangga activities in Northern State of Malaysia / Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri...[et al.]. Voice of Academia (VOA), 11 (1). pp. 51-61. ISSN 1985-5079

(2016) Minda Kaunseling : Bil. 7 Mei 2016 : Personaliti berdasarkan turutan kelahiran / Rosdi Ali. Minda Kaunseling (7). pp. 1-2. (Submitted)

(2016) Pola pemilikan harta tanah masyarakat Melayu di Bandar Seri Iskandar dan Mukim Bota / Mohd Hasrol Haffiz Aliasak and Mohd Farid Sa’ad. Malaysian Journal of Sustainable Environment (MySE), 1. pp. 125-151. ISSN 0128-326X

(2016) Similarities between Arabic kinayah and Malay idioms by the theory of al-Naẓm: a comparison / Abdul Basir Awang, Zulkarnain Mohamed dan Md. Nor Abdullah. Jurnal Intelek, 10 (2). pp. 56-62. ISSN 2682-9223

(2016) Teknologi mobile menerusi ikon dan simbol dalam seni arca / Aznan Omar. IDEALOGY, 2 (1). pp. 99-106. ISSN 2550-214X

(2016) A review of the entrepreneurial orientation construct in entrepreneurship research / Sylvia Nabila Azwa Ambad and Kalsom Abdul Wahab. Borneo Akademika, 1 (1). pp. 41-51. ISSN 2462-1641

(2016) Kaedah pengajaran Discipline Based Art Education (DBAE) dalam penerapan kemahiran kepekerjaan dan budaya keusahawanan Islam terhadap pelajar seni visual di IPT Malaysia / Rozimah Bidin dan Juriah Mohd Amin. ASEAN Entrepreneurship Journal (AEJ), 2 (2). pp. 98-113. ISSN 2289-2125

(2016) Seniman Abdullah Ariff Sebagai Propagandis Visual Sewaktu Pendudukan Jepun Di Malaya. International Journal of INTI, 21 (1). ISSN 0126-5822

(2016) Kualiti perkhidmatan antara pengurusan kontemporari dan perspektif Islam: kajian perbandingan / Firman Shakti Firdaus … [et al.]. ASEAN Entrepreneurship Journal (AEJ), 2 (1). pp. 86-97. ISSN 2289-2125

(2016) Kemudahan bacaan dan keboleh bacaan tipografi dan visual terhadap reka bentuk kulit buku / Hanafi Hj. Mohd Tahir. IDEALOGY, 2 (1). pp. 59-63. ISSN 2550-214X

(2016) Pengecaman lengkok fertiliti ekstrim di Semenanjung Malaysia dengan pendekatan analisis plot kotak fungsian / Hazlenah Hanafiah, Adelina Ebun and Hasnawati Guliling. Borneo Akademika, 1 (1). pp. 62-69. ISSN 2462-1641

(2016) Pemuliharaan pendidikan rohaniyyah melalui pengajian islam / Suhailah Hj. Abd. Muin and Saharia Hj. Ismail. Borneo Akademika, 1 (1). pp. 30-40. ISSN 2462-1641

(2016) Minda Kaunseling : Bil. 4 April 2016 : Panduan mengatasi gejala ‘mood swings’ (Siri 1) / Salwani Ibrahim. Minda Kaunseling (4). pp. 1-2. (Submitted)

(2016) Minda Kaunseling : Bil. 5 Mei 2016 : Panduan mengatasi gejala ‘mood swings’ (Siri 2) / Salwani Ibrahim. Minda Kaunseling (5). pp. 1-2. (Submitted)

(2016) Azimuth (from Pasir Salak to Kuala Kangsar) : a question of beauty and beyond / Izaddin Matrahah. IDEALOGY, 2 (1). pp. 52-57. ISSN 2550-214X

(2016) Karekteristik catan yang menjadi yang menjadi keutamaan penghayat di Malaysia : konseptual framework / Khayril Anwar Khairudin. IDEALOGY, 2 (1). pp. 65-69. ISSN 2550-214X

(2016) Pelaksanaan Advance Medical Directive (AMD): tinjauan dari perspektif maslahah / Muhamad Sayuti Mansor, Muhammad Safwan Harun dan Muhammad Ikhlas Rosele. Esteem Academic Journal : Social Sciences & Technology, 12 (2). pp. 84-94. ISSN 1675-7939

(2016) Wakaf tunai instrumen pembangunan sosioekonomi ummah di Malaysia / Surita Hartini Mat Hassan and Dr. Mohd Nasir Ayub. Voice of Academia (VOA), 11 (2). pp. 22-40. ISSN 1985-5079

(2016) Fabricated hadith: unraveling contradiction between society and scholar towards mutual agreement / Mohd Farhan Md Ariffin and Khadher Ahmad. Jurnal Intelek, 11 (1). pp. 31-39. ISSN 2682-9223

(2016) Eagle threat: significant and control techniques according to al-Hadith perspective. Jurnal Intelek, 10 (2). pp. 29-40. ISSN 2682-9223

(2016) I Want To Touch a Dog: Islam, penyesuaian tradisi dan pembentukan imej Melayu moden / Md Azalanshah Md Syed. Forum Komunikasi, 11 (2): 2. pp. 23-50. ISSN 0127-8991

(2016) Media fotografi sebagai platform kempen pilihan raya menerusi media cetak dan sosial di Malaysia / Md. Nagib Padil ... [et al.]. IDEALOGY, 2 (1). pp. 134-141. ISSN 2550-214X

(2016) The elements of culture values on malay traditional food wrapping : ketupat / Mhd Nor Osman, Norhasandi Mat and Mohd Khairul Azahari Abdul Rani. IDEALOGY, 2 (1). pp. 119-132. ISSN 2550-214X

(2016) Solat jemaah: kajian terhadap pengetahuan dan penghayatan mahasiswa UiTM Kedah / Noor Syahidah Mohamad Akhir (Dr) ... [et al.]. Voice of Academia (VOA), 11 (2). pp. 51-60. ISSN 1985-5079

(2016) Objek harian, memori dan momen serta hubungkaitnya dengan karya seni visual / Mohamad Hafiz Yahaya. IDEALOGY, 2 (1). pp. 13-21. ISSN 2550-214X

(2016) Bukti arkeologi Islam di Semenanjung Malaysia / Mohamad Hanif Md Noor. IDEALOGY, 2 (1). pp. 77-86. ISSN 2550-214X

(2016) Paparan usahawan Malaysia dalam rancangan televisyen “Lensa” / Ahmad Faisal Mohamed Fiah. ASEAN Entrepreneurship Journal (AEJ), 2 (1). pp. 97-106. ISSN 2289-2125

(2016) Minda Kaunseling : Bil. 2 Februari 2016 : Kaunselor sebagai mentor / Hjh Siti Aluyah Mohd Ali. Minda Kaunseling (2). pp. 1-2. (Submitted)

(2016) Minda Kaunseling : Bil. 3 Mac 2016 : Cara gaya pembelajaran dan kaitannya dengan pencapaian akademik / Hjh Siti Aluyah Mohd Ali. Minda Kaunseling (3). pp. 1-2. (Submitted)

(2016) Pereka grafik sambilan dan permasalahan / Mohd Nasiruddin Abdul Aziz. IDEALOGY, 2 (1). pp. 47-50. ISSN 2550-214X

(2016) Isu kesahan dalaman terhadap kaedah penyelidikan kuasi eksperimen di dalam pendidikan keusahawanan / Noraini Nasirun … [et al.]. ASEAN Entrepreneurship Journal (AEJ), 2 (2). pp. 90-97. ISSN 2289-2125

(2016) Pengaruh kapabilitas inovasi dan pembelajaran terhadap kinerja industri kerajinan Yogyakarta / Dr. Ratna Roostika, Tri Wahyuningsih and Dr. Sigit Haryono. ASEAN Entrepreneurship Journal (AEJ), 2 (2). pp. 9-18. ISSN 2289-2125

(2016) Modul Keusahawanan Pelajar: born to be corporate leader / Entrepreneur (Modul Team Khas Usahawan Muda-(Tekum) / Muhammad Ashyaraf Sulaiman and Noor Zahirah Mohd Sidek. ASEAN Entrepreneurship Journal (AEJ), 2 (1). pp. 43-50. ISSN 2289-2125

(2016) Filem seram tempatan: menelusuri perubahan kepercayaan masyarakat Melayu / Hani Salwah Yaakup, Wan Amizah Wan Mahmud and Mohd Shahizan Ali. Forum Komunikasi, 11 (2): 4. pp. 65-86. ISSN 0127-8991

(2016) Minda Kaunseling : Bil. 6 Mei 2016 : Konsep menolong menurut Islam / Norhisham Yaa’cob. Minda Kaunseling (6). pp. 1-2. (Submitted)

(2016) Vokal Schwa dalam kata pinjaman bahasa Arab / Ahmad Fauzi Yahaya...[et al.]. Voice of Academia (VOA), 11 (1). pp. 18-29. ISSN 1985-5079

(2016) Kekerapan penerbitan di SCOPUS mengenai flora-flora dalam al-Quran dan al-Hadith / Mohd Asmadi Yakob … [et al.]. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 123-142. ISSN 2289-9634

(2016) Apresiasi seni dari kaca mata Zainon Abdullah / Zainon Abdullah. IDEALOGY, 2 (1). pp. 89-97. ISSN 2550-214X

Book Section

(2016) Pembangunan instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS) di Malaysia / Najahudin Lateh. In: The Doctoral Research Abstracts. IGS Biannual Publication, 10 (10). Institute of Graduate Studies, UiTM, Shah Alam.

Monograph

(2016) Wahana Lestari: Bil 1 2016 / Perpustakaan Tun Dr. Ismail Cawangan Johor, UiTM Johor. Bulletin. Perpustakaan Tun Dr. Ismail UiTM johor, Johor. (Unpublished)

(2016) IQRA' : Bil. 1 : Januari 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil. 5 : Mei 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil. 3 : Mac 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM.

(2016) IQRA' : Bil. 4 : April 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, Universiti Teknologi MARA. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil. 6 : Jun 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM.

(2016) IQRA' : Bil. 7 : Julai 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA': Bil. 2 : Februari 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM.

(2016) IQRA': Bil. 5 : Mei 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM.

(2016) IQRA' : Bil 1 : Januari 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil 10 : Oktober 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil 11 : November 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil 12 : Disember 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil 2 : Februari 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil 3 : Mac 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil 4 : April 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil 5 : Mei 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil 6 : Jun 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil 8 : Ogos 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2016) IQRA' : Bil 9 : September 2016 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

Conference or Workshop Item

(2016) Penyimpanan dan pendokumentasian karya kreatif di FSSR, UiTM Melaka / Haslinda Abdul Razak...[et.al]. In: ISME Colloquium 2016 : Pengukuhan Budi Dan Jati Diri, June 2016, Tanjung Bidara Resort, Melaka.

(2016) Geometri dalam rekabentuk naskhah dala'ilal-khayrat: suatu kajian awal / Ashraf Abdullah dan Sumardianshah Silah. In: ISME Colloquium 2016 : Pengukuhan Budi Dan Jati Diri, June 2016, Tanjung Bidara Resort, Melaka.

(2016) Tapak warisan arkeologi Lembah Bujang: keunikan arkeopelancongan di negeri Kedah / Farhana Abdullah...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Keunikan ukiran patung kayu dalam kehidupan kaum Jah Hut dalam keperluan dan kepercayaan / Nor Edzrine Abdullah Sani. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Kempen budi bahasa melalui senireka bentuk pembungkusan produk SME / Farhanah Abu Sujak...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Identiti visual seni catan moden Malaysia melalui media campuran dalam konteks kebudayaan / Fairus Ahmad Yusof...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Analisis proses penghasilan lakaran awal dari segi penggunaan material, idea dan pengisian (contents) mengikut bidang-bidang yang terdapat di Fakulti Seni Lukis & Seni Reka, UiTM Melaka: kajian kes pameran Think Things pada tahun 2016 / Salmah Ali...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Pemikiran visual terhadap permainan ceper berasaskan sistem sosial budaya / Zulpaimin Hamid dan Abdul Halim Hussain. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Cetusan idea seni tekat Perak / Azni Hanim Hamzah...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Seni sebagai praktis sosial: garis teori dan amalan dalam seni rupa kontemporari Malaysia / Diana Ibrahim...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka..

(2016) Menggembur ‘Memori Kolektif’: potensi ‘Seni Partisipatori’ sebagai media konservasi budaya / Diana Ibrahim...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Alam sebagai sumber reka bentuk motif-motif seni hiasan fabrik masyarakat melayu / Abd. Rasid Ismail, Ahmadrashidi Hasan dan Shahariah Mohamed Roshdi. In: ISME Colloquium 2016 : Pengukuhan Budi Dan Jati Diri, June 2016, Tanjung Bidara Resort, Melaka.

(2016) Struktur reka bentuk mimbar masjid baru Terengganu / Noor Hafiza Ismail...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Pelaksanaan PBS guru-guru PSV hilir Perak dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan estetik / Lee Hoi Yeh dan Mohd Zahuri Khairani. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Budaya visual ‘Seni Kolam’ dalam sistem sosial Masyarakat India / Santhi Letchumanan, Lee Hoi Yeh dan Abdul Halim Hussain. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Illustrasi poster kempen alam sekitar dalam simbol kebudayaan / Muliyati Mat Alim...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Keindahan tengkolok getam pekasam warisan kesultanan Perak Darul Ridzuan / Liza Marziana Mohamad Noh...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Aturan pertiga (rule of thirds) sebagai elemen baru dalam pembelajaran komposisi bagi menghasilkan karya seni catan / Shahariah Mohamed Roshdi...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Artistik Rhiz : seni rupa kontemporari Malaysia / Shahariah Mohamed Roshdi, Mohd Haniff Mohd Khalid dan Abd. Rasid Ismail. In: ISME Colloquium 2016 : Pengukuhan Budi Dan Jati Diri, June 2016, Tanjung Bidara Resort, Melaka.

(2016) Visual iklan berunsurkan seksual di media Internet: persepsi golongan bawah umur / Fatrisha Mohamed Yussof...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Aplikasi teknik tempa dan peleburan dalam seni arca besi Raja Shahriman Raja Aziddin / Liza Marziana Mohammad Noh...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Budaya Melayu sebagai simbol dan makna dalam seni catan moden Malaysia / Liza Marziana Mohammad Noh...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Pengaruh elemen vegetal dalam seni mushaf nusantara / Nurul Huda Mohd Din...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Kartun bertemakan keagamaan atas talian: interpretasi dakwah dan sindiran / Fazlina Mohd Radzi...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Kartun editorial internet indie Melayu: kritikan,politik dan social melalui rangkaian sosial facebook bertemakan pribahasa lama Melayu / Fazlina Mohd Radzi, Shahariah Mohamed Roshdi dan Nurkhazilah Idris. In: ISME Colloquium 2016 : Pengukuhan Budi Dan Jati Diri, June 2016, Tanjung Bidara Resort, Melaka.

(2016) Interpretasi kandungan imej fotografi digital sosio - masyarakat melayu berdasarkan konsep literasi visual / Nadzri Mohd Sharif...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Inovasi media TMK dalam pendekatan pembelajaran dan pengajaran pendidikan seni visual berasaskan gaya belajar visual / Siti Hayati Haji Mohd Yusoff. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Penilaian pengunjung terhadap pameran karya seni "Travelog" pelajar seni halus UiTM Melaka / Amiruddin Osman, Rosli Zakaria dan Shahrul Munir Mohd Kaulan. In: ISME Colloquium 2016 : Pengukuhan Budi Dan Jati Diri, June 2016, Tanjung Bidara Resort, Melaka.

(2016) Model landskap bandaraya Islam di kawasan tropika berdasarkan empat faktor nilai rekabentuk / Nur Hafizah Ramle dan Ramle Abdullah. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Apresiasi karya seni catan ‘Siri Dungun’ dalam pendekatan etnomatematik / Rushana Sulaiman @ Abd Rahim. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Persona komunikasi tipografi di dalam artifak kartografi / Wan Juria Emeih Wahed dan Ridzuan Hussin. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Penghayatan nilai-nilai patriotisme dalam arca awam pelajar UiTM Melaka sempena pertandingan hiasan patriotisme daerah Alor Gajah / Wan Mohd Zulkifle Wan Yaacob...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Permata yang hilang: pembelajaran penulisan seni khat dan jawi / Ainun Jariah Yaacob...[et.al]. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Sulaman keringkam : motif kemasan sisi beridentiti Melayu tempatan / Norhasliyana Hazlin Zainal Amri, Hamdzun Haron dan Abdul Latif Samian. In: Empowering Local Mind In Art Design & Cultural Herritage 3rd ISME International Colloquium 2016, 27 & 28 December 2016, Universiti Teknologi MARA, Melaka.

(2016) Stail abstrak arca awam Kuala Lumpur: refeleksi terhadap tegahan agama Islam membina arca berbentuk figura bernyawa / Rosli Zakaria. In: ISME Colloquium 2016 : Pengukuhan Budi Dan Jati Diri, June 2016, Tanjung Bidara Resort, Melaka.

Book

UiTM, Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA) (2016) Dasar Pengurusan Laman Sesawang Universiti Edisi 2016. Dasar Pengurusan Laman Sesawang Universiti . Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA), Shah Alam.

Thesis

(2016) Pembangunan instrumen pelaburan emas patuh syariah (iPEPS) di Malaysia / Najahudin Lateh. PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Teaching Resource

(2016) Taklimat Orientasi Perpustakaan UiTM Perak Cawangan Seri Iskandar / Perpustakaan UiTM Perak. [Teaching Resource] (Unpublished)

Student Project

(2016) Faktor-faktor pembangunan tanah wakaf / Kamal Arij Kamaruzaman. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Kefahaman pelajar UiTM Puncak Alam terhadap konsep Takaful / Muhamad Afifi Zakaria. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Kefahaman pelajar UiTM Puncak Alam terhadap pembayaran Zakat Fitrah / Muhamad Amir Rahimi Rosedi. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Hukuman jenayah zina dalam Islam dan pelaksanaannya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia / Faisal Husen Ismail and Jasni Sulong. [Student Project]

(2016) Mere Behen Ki Shaadi : Implementasi spektakuler sinema Bollywood ke dalam teater / Mohd Zhafir Muzani Mohamad. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Projek filem pendek Mimpi Untuk Terbang: aspek estetika filem realisme sosial / Putri Purnama Sugua. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Projek penulisan novel genre romantis Eksploit: kajian terhadap isu pemerdagangan manusia – Wang Kelian / Fatimah Syukriah Mohd Fauzi. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Strategi terjemahan makna dalam sari kata filem ‘Puteri Gunung Ledang’ / Taz’irah Nailah Abd. Hadi. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Klasifikasi fonem vokal subdialek Johor Bahru : kajian kes di Kampung Melayu Majidee / Nazrul Muhamin Abdul Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Pendekatan pemasaran 7P terhadap generasi Y: kajian kes ke atas Muzium Kesenian Islam, Malaysia / Mohammed Khairil Fazlin Abdul Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Projek festival mini Sweets & Treats – aplikasi teori kepimpinan Servant terhadap pengurus / Rabi’ah Abu Bakar. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Ciri pragmatik dalam teks ucapan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin Abu Bakar / Rozzer Achong. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Projek acara standstill: mekanisme islam dalam pengurusan acara sub budaya / Mohamad Rayhan Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Projek teater Cinta Sampai Mati: teknik Pepper’s Ghost dalam pementasan teater / Muhammad Arif Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Kritikan sosial dalam filem Hantu Gangster (2012) / Nurhatikah Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(2016) TV AlHijrah: pengaplikasian prinsip islam dalam intipati program / Nur Amira Ahmad Jamal. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Analisis perbandingan bentuk kata kerja bahasa Melayu dan bahasa Inggeris : Kajian berdasarkan buku kumpulan cerpen ‘BIDADARI BURUNG’ dan buku terjemahannya ‘THE BIRD NYMPH’ / Nuaimah Ahmad Zaiki @ Ahmad Zaki. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Fenomena pengekalan dan peralihan dialek dalam kalangan masyarakat di Kg Pendiat, Bota / Nor Aqilah Aliasam. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Projek animasi 2D hungry cat: penggunaan teknik splatter berus digital dalam rekaan latar belakang animasi 2D / Nurul Adrikah Amin. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Analisis kontrastif : Bentuk kata adjektif bahasa Melayu dalam novel Hujan Pagi / Siti Mardhiah Amran. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Perlambangan imej orang muda dan orang tua dalam peribahasa Melayu: analisis teori relevans / Nurul Aida Nadira Anuar. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Cakera padat filem cetak rompak: kajian terhadap demografi yang mempengaruhi permintaan / Farah Hafizah Azman. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Realisme di dalam filem Birdman (2014): kajian terhadap aspek estetika / Muhammad Roshede Basri. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Satira sebagai penyampaian moral: kajian terhadap watak utama di dalam filem Mamat Khalid / Nurul Nadiah Fauzi. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Analisis konteks wacana dalam novel contengan jalanan / Muhammad Faizuddin Hashim. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Analisis semantik kognitif pantun melayu / Muhamad Fadzllah Hj Zaini. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Pemaparan sosiobudaya Minangkabau dalam sinema Indonesia: Dibawah Lindungan Ka’abah (2011) dan Tenggelamnya Kapal Van Der Vick (2013) / Anis Fitrah Ilahi Nazri. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Metafora dalam kartun editorial Senyum Kambing: analisis teori hibrid / Noor Nazirah Jaafar. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Identiti Istana Budaya: pengurusan polisi tahun 1998 hingga 2015 / Nurulnadiah Jamaluddin. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Peminjaman leksikal bahasa Inggeris dalam peristilahan ekonomi : analisis kaedah dan aspek peminjaman istilah / Amir Imran Jamil. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Seni tradisi Malaysia: strategi pemasaran program inspitari / Muhammad Khairul Azrie Johar. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Lirik lagu tulisan S. Amin Shahab suci dalam debu, umpama mimpi dalam mimpi, dan asyik : satu kajian perlambangan sufisme / Izyan Zayanah Jumahat. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Pemaparan Queer menerusi kelas sosial di dalam filem-filem Indonesia / Nurhidayah Kamaruzaman. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Manual perancangan pengurusan produksi luar negara ke Malaysia / Nur Farrah Khasim. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Projek penghasilan buku panduan sebagai kaedah kawalan Standard Operation Procedure (SOP) / Ajirah Madzasid. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Metafora konsepsi berdasarkan tajuk berita akhbar / Nursafawatie Mahadi. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Citra wanita dalam lirik lagu dahulu dan kini / Shasha Fazwin Mazlan. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Sumpah Orang Minyak (1958) : sinematografi hitam putih dalam konteks genre seram / Muhammad Asyraf Md Ali. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Perubatan tradisional Islam patah tulang: kajian kes di kampung Bukit Hangus, mukim Jeneri, Kedah / Munirah Mhd Rejab. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Elemen semiotik dalam seni persembahan Rodat Terengganu / Faiz Syahmi Mohd. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Tarian kuda kepang Persatuan Kuda Kepang Sawah Sempadan / Adilah Mohd Asari. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Analisis pragmatik kata DARI dan DARIPADA / Nur Arifah Mohd Din. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Authorship pengarah filem tamil Mani Ratnam / Ilya Insyirah Mohd Isa. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Pembuatan dan penamaan kuih-muih tradisional Melayu / Syaza Mohd Radzi. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Perhubungan awam pementasan teater tradisional Mek Mulung di Istana Budaya / Muhammad Izzat Mohd Ridzwan. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Projek animasi pendek 2d chef ahmas: penekanan pergerakan watak melalui teknik Rotoscoping / Norfarhana Diyani Mohd Rosli. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Metafora hati dalam korpus tradisional dan korpus kontemporari : satu analisis teori hibrid / Nur Faizzah Mohd Zalkanil. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Bentuk-bentuk kiasan dalam novel jalur sinar di celah daun dan kaedah terjemahannya dalam bahasa Inggeris “A Ray Of Light Among The Leaves” / Zafirah Adila Mustapha. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Projek animasi pendek 2D B.C. : rupa bentuk dan warna melalui abstrak ekspresionisme sebagai set animasi / Raja Muhammad Afiq Raja Mohd Yusof. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Perubatan Melayu: gangguan jin dalam masyarakat di kampung Seberang Takir / Mohamad Nasrulhaq Razali. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Prosedur terjemahan unsur budaya dalam novel Sakura Mengorak Kelopak / Siti Norain Rosdi. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Ketidaksantunan berbahasa dalam media sosial Facebook / Afifah Nurfarhanis Roslan. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Konsep intuisi di dalam filem Boyhood (2014) / Siti Amanda Rostam. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Konservasi koleksi dan artifak di galeri Sultan Azlan Shah / Saiyidatul Aqmar Rozzaman. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Projek novel epik-fantasi Atreo Hali Ega: kajian terhadap kisah Raja Suran (Sulalatus Salatin) / Nur Azrin Shahira Sahak. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Falsafah di sebalik ukiran kayu tradisional di Kampung Kelubi, Pasir Puteh, Kelantan / Khairunnisa’ Sukri. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Lakuan bahasa menolak dalam filem Labu Dan Labi / Sharifah Farah Adila Syed Faizal Badrul. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Sistem panggilan dalam bahasa Banjar / Noor Syifaa Wan Embun. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Teleologi : konsep moraliti dalam dua filem arahan Liew Seng Tat / Muhammad Rizal Zaman. [Student Project] (Unpublished)

(2016) Sikap dan motivasi pelajar sekolah swasta setiabudi terhadap bahasa Melayu / Nor Fatin Humairah Zawawi. [Student Project] (Unpublished)

(2016) The Roommate (2011) : permasalahan obsesi watak utama melalui teori psikoanalisis / Noor Nazurah Zulkepli. [Student Project] (Unpublished)

Research Reports

(2016) Unsur-unsur syiah dalam kesusasteraan Melayu tradisional / Mohd Akmal Sidik ... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 25 00:12:46 2022 UTC.