Minda Kaunseling : Bil. 6 Mei 2016 : Konsep menolong menurut Islam / Norhisham Yaa’cob

Yaa’cob, Norhisham (2016) Minda Kaunseling : Bil. 6 Mei 2016 : Konsep menolong menurut Islam / Norhisham Yaa’cob. Minda Kaunseling (6). pp. 1-2. (Submitted)

Abstract

Sikap tolong-menolong merupakan salah satu amalan mulia yang sangat dituntut oleh ajaran Islam. Islam mewajibkan pada
setiap umatnya untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Pertolongan dalam Islam mempunyai bentuk yang meluas
termasuklah bantuan sesi kaunseling. Menurut Lembaga Kaunselor Malaysia (Akta Kaunselor 1998), kaunseling didefinisikan
sebagai salah satu proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan
oleh Kaunselor Berdaftar mengikut Kod Etika Kaunseling untuk mencapai satu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang
akan berterusan sepanjang hayat klien. Secara kesimpulannya, kaunseling dapat didefinisi sebagai satu proses pertolongan
yang bertujuan untuk membantu klien.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of AJ_MINDA KAUNSELING BIL 6 MEI 16.pdf] Text
AJ_MINDA KAUNSELING BIL 6 MEI 16.pdf

Download (1MB)

ID Number

14618

Indexing

Statistic

Statistic details