Items where Subject is "Islamic religious life"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | H | I | J | M | N | S | T | Y | Z
Number of items at this level: 36.

A

Application of critical thinking in teaching Islamic subjects / Syuhaida Idha Abd Rahim, Siti Noorbiah Md Rejab and Mohd Dani Muhamad. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 51-62. ISSN 2289-9634

Pendirian dan amalan Tasawuf Imam Al-Shafi’i R.H.M / Najihah Abd Wahid ... [et al.]. (2014) In: TeSSHI 2014, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

Keberkesanan zakat bantuan modal kepada usahawan asnaf miskin di Terengganu. / Mohd Sabri Abdul Ghafar ... [et al.]. (2017) [Research Reports] (Unpublished)

The concept of zuhud based on fiqh al-hadith / Mohammad Fahmi Abdul Hamid, Ishak Suliaman and Mohd Farhan Md Ariffin. (2016) Jurnal Intelek, 11 (1). pp. 24-30. ISSN 2682-9223

The effectiveness of the halal communication on muslim consumers' buying behaviour / Nor Hidayatun Abdul Razak …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

An analysis of the structure and factors among Malaysian’s people writing a wills / Siti Noredayu Abdullah. (2014) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan.

Recession and solution to recover hibah of Tabung Haji / Nurhazira Ahmad. (2019) [Student Project] (Unpublished)

Kaedah berinteraksi dengan Al- Sunnah yang bertentangan dengan realiti semasa berdasarkan prinsip Dr. Yusuf Al-Qaradawi / Jamalia Aurani, Wan Naimah Wan Daud, Ahmad Termizi Lateh, Noor Azura Zainuddin. (2011) Jurnal Intelek, 6 (2). pp. 177-186. ISSN 2682-9223

Ilmu sebagai pra-syarat dalam memperkukuhkan identiti Melayu-Muslim di era globalisasi / Jaffary Awang. (2004) In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

Halal dan kosher : satu analisis perbandingan / Ahmad Hisham Azizan. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Kecelaruan psikoseksual (psychosexual disorders) menurut Islam : faktor dan cabaran dalam menanganinya / Ahmad Hisham Azizan. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

B

Membina ketamadunan bangsa : Mengurus gelagat manusia dari perspektif islam / Hasan Bahrom. (2004) In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

Poligami: kajian terhadap penerimaan wanita melayu di Negeri Terengganu / Hasan Bahrom & Samsudin Wahab. (2005) [Research Reports] (Unpublished)

D

Sumbangan wanita pada zaman Rasullullah S.A.W. dalam pembinaan tamadun Islam / Minah Dibok. (1994) GADING Jurnal Akademik ITM Cawangan Pahang, 1: 4. pp. 19-29. ISSN 0128-5599

H

Islamic spirituality: the forgotten dimensions / Abang Hamizam and Ida Izumi Abdollah. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (2): 4. pp. 33-54. ISSN 2289-9634

The obligatory of limit kifayah in Selangor / Hanin Nabilah Hammidon. (2016) [Student Project] (Unpublished)

Kedudukan para Nabi, Malaikat dan Jin menurut perspektif Islam / Halipah Hamzah. (2009) ESTEEM Academic Journal, 5 (2). pp. 257-278. ISSN 1675-7939

Pemakanan dan implikasinya terhadap pembangunan insan: satu analisis berdasarkan Kitab Fi Zilal Al-Quran / Halipah Hamzah and Hanani Ahmad Zubi. (2019) Borneo Akademika, 3 (2). pp. 1-11. ISSN 2462-1641

The factors that influence acceptance of paying zakat on income by salary deduction among staffs of Institut Perguruan at Terengganu / Nur Azwa Hayati Hasim. (2008) [Student Project] (Unpublished)

I

A study of the factors that influence of paying zakat on income among staffs in Pejabat Tanah Jajahan Tumpat / Mohd Hafizzul Azmi Ismail. (2012) [Student Project] (Unpublished)

Halal topic journal content analysis in Journal of Islamic Marketing, British Food Journal and Meat Science / Muslim Ismail@Ahmad ...[et al.]. (2019) In: 4th International Halal Conference 2019, 22nd -23rd April, Osaka, Japan.

J

Al-sa‘adah dalam Al-Quran dan Al-Sunnah: analisis pandangan Shah Wali Allah Al-Dihlawi / Noraini Junoh. (2018) e-Academia Journal, 7 (1). pp. 134-148. ISSN 2289 - 6589

M

Amalan 5S dalam persekitaran rumah kediaman menurut perspektif Islam / Zahari Mahad Musa. (2014) Esteem Academic Journal, 10 (2). pp. 98-113. ISSN 1675-7939

Kemahiran kejuruteraan perahu Melayu : keahlian jurubinanya berdasarkan teori Malakah Ibn Khaldun / Pisol Maidin and Thuraya Ahmad. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 97-113. ISSN 2289-9634

Malaysian students’ awareness and experiences of halal products in South Korea / Nurul Shulehaf Mansor … [et al.]. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 135-149. ISSN 0128-0902

Kajian hubungan di antara konsep aurat dalam Islam dengan rekabentuk ruang pejabat di Malaysia / Md Azmi Mohamad Sukaimi ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Implementation of zakat among Muslims in Ipoh: a study of Majlis Agama Islam Dan ‘Adat Melayu Perak (MAIPk) / Nurul Izzah Atirah Mohd Azan. (2021) [Student Project] (Submitted)

Amalan sesudah Ramadan / Mu’allim Mohd Bakri. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Film review as an approach in teaching and learning fundamental of Islam / Farah Safura Muhammud. (2021) e-Academia Journal, 10 (1). pp. 9-15. ISSN 2289 - 6589

Business management in the era of rasulullah s.a.w from the prespectives of al-Quran and hadith / Zanirah Mustafa@Busu. (2016) Journal of Contemporary Social Science Research, 1 (1). pp. 53-56. ISSN 0128-2697

N

Penyelidikan saintifik dalam kerangka maqasid syariah dari perspektif pragmatik- Agama / Norazmi Anas, Engku Ahmad Zaki Engku Alwi dan Zarinatun Ilyani Abdul Rahman. (2017) Idealogy Journal, 2 (2). pp. 2-12. ISSN 2550-214X

S

Pembinaan keupayaan melayu dalam arus globalisasi: Satu kajian mengenai nilai keagamaan masyarakat melayu dalam bidang pendidikan / Zakaria Stapa …[et al.]. (2004) In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

Tahap kepatuhan terhadap keputusan Mahkamah Syariah dalam kes nafkah -satu kajian kes / Fatimah Sulaiman...[et al.]. (2006) [Research Reports] (Submitted)

T

Pemberian hakmilik tanah oleh pihak berkuasa menurut perspektif islam / Mohd Marbawi Taha ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Y

Minda Kaunseling : Bil. 6 Mei 2016 : Konsep menolong menurut Islam / Norhisham Yaa’cob. (2016) Minda Kaunseling (6). pp. 1-2. (Submitted)

Z

Hubungan pergerakan dalam solat dengan terapi kesihatan fizikal / Noor Azura Zainuddin ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

This list was generated on Mon Jul 22 09:06:52 2024 UTC.