Items where Subject is "The practice of Islam"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items at this level: 168.

A

Waqf reporting in Malaysia / Rashidah Abd Rahman and Dalila Daud. (2012) [Research Reports] (Unpublished)

A thematic review on prophetic leadership in organisations: analysis of patterns and impacts / Siti Syuhada Abd Rahman ... [et al.]. (2022) Jurnal Intelek, 17 (2): 2. pp. 12-23. ISSN 2231-7716

Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari berkaitan isu lokaliti dan pemindahan zakat: analisis terhadap kitab Sabil al-Muhtadin / Muhd Imran Abd Razak. (2016) e-Academia Journal, 5 (1). pp. 1-12. ISSN 2289 - 6589

Keberkesanan zakat bantuan modal kepada usahawan asnaf miskin di Terengganu. / Mohd Sabri Abdul Ghafar ... [et al.]. (2017) [Research Reports] (Unpublished)

Aplikasi Maqasid Shariah dalam pengiklanan amal / Anis Husna Abdul Halim, Mohd Faiz Mohamed Yusof dan Zahrah Fatimah Ariff Irshad. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-15. ISSN 2006-9617 (Submitted)

A study of the factor that influence the awareness to pay zakat on income among employees in Besut / Nurul Aida Abdul Halim. (2012) [Student Project] (Unpublished)

Halal food products by urban Malay Muslims / Hasman Abdul Manan. (2018) In: The Doctoral Research Abstracts. IGS Biannual Publication, 14 . Institute of Graduate Studies, UiTM, Shah Alam.

Factors affecting willingness to accept foreign halal foods by urban Malaysian Malays / Hasman Abdul Manan ... [et al.]. (2019) Journal of Emerging Economies & Islamic Research, 7 (1). pp. 1-10. ISSN 2289-2559

Pakaian wanita Melayu moden Semenanjung Malaysia umumnya berdasarkan pengaruh Islam / Rahimawati Abdul Rahim. [Student Project] (Unpublished)

Analysing wellbeing using Islamic indicators: a multidimensional perspective / Mohamed Saladin Abdul Rasool, Hamidah Irpan and Siti Mariam Ali. (2022) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 4 (1). pp. 46-54. ISSN 2590-3942 (Submitted)

Islamic psychotherapy: its significance and relevance in the empowerment of Islamic civilization / Che Haslina Abdullah ... [et al.]. (2016) e-Academia Journal, 5 (2). pp. 101-105. ISSN 2289 - 6589

Punca-punca penceraian masyarakat Islam Daerah Jasin / Ahmad Abu Bakar, Nazir Idris dan Abd. Rahim Latun. (1989) [Student Project] (Submitted)

Ciri-ciri penguasaan sumber berbahasa arab dalam kalangan pensyarah Institut Tamadun Dan Kefahaman Islam (citu) / Ahmad Fakrulazizi Abu Bakar, Azman Che Mat and Azarudin Awang. (2012) [Research Reports] (Submitted)

Profil demografi Pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA) dalam pembacaan Al-Quran / Mohd Khairulazman Abu Bakar and Azman Che Mat. (2015) e-Academia Journal, 4 (2). pp. 53-61. ISSN 2289 - 6589

Awareness of hibah: a case study among Muslim residents in Seremban, Negeri Sembilan / Muhammad Alif Syazwan Abu Bakar. (2022) [Student Project] (Submitted)

Shariah screening for compliance: a survey / Noor Latiffah Adam and Nordin Abu Bakar. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 81-92. ISSN 0128-0902

Faktor keagamaan dan sikap: perkaitan dengan pencarian maklumat produk makanan halal dalam kalangan keluarga Islam di Malaysia / Nor Azura Adzharuddin dan Siti Zanariah Yusoff. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 29-47. ISSN 0128-0902

Kepentingan dan saranan menuntut ilmu menurut islam berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah / Aemy Aziz ... [et al.]. (2021) Voice of Academia (VOA), 17 (2): 6. pp. 62-71. ISSN 2682-7840

Influence of religious affiliation on the affective, normative, and continuance commitment: an analysis of Pakistan health sector / Seema Afzal and Ilhaamie Abdul Ghani Azmi. (2021) Journal of Administrative Science, 18 (1). pp. 70-95. ISSN (eISSN) : 2600-9374

The impact of social-network through the implementation of hudud in Brunei / Mohamad Azwan Ahamad ... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

Keterangan menurut fiqh Islam dan alat keterangan dalam Islam / Mahayuddin Ahmad. (1992) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (1): 8. pp. 85-95. ISSN 0128-5599

Pemerkasaan masjid melalui sistem hisbah / Mohd Miqdad Aswad Ahmad, Zanirah Mustafa@Busu dan Badriah Nordin. (2016) e-Academia Journal UiTMT, 5 (2). pp. 66-72. ISSN 2289-6589

Recession and solution to recover hibah of Tabung Haji / Nurhazira Ahmad. (2019) [Student Project] (Unpublished)

i-Kids prayer mat / Siti Nurul Akma Ahmad … [et al.]. (2013) In: Optimizing Innovation for Global Commercialization Research, Invention, Innovation Design: RIID 2013. Division of Research, Industrial Linkages and Alumni, UiTM Cawangan Melaka, Alor Gajah, Melaka, p. 65. ISBN 978-967-0637-02-0 (Submitted)

Infografik dakwah interaktif / Anwar Ahmad Fauzi ... [et al.]. (2020) In: UNSPECIFIED.

Merungkai kelebihan solat tahajud dalam perspektif sains / Fairuzdzah Ahmad Lothfy …[et al.]. (2016) In: KONAKA Konferensi Akademik 2016 Pengkongsian Ilmu Dari Perspektif Islam, 30 November 2016, UiTM PAHANG.

Issues related to Muslim’s willingness in organ donation: perceived Islamic prohibition and the awareness / Liatul Izian Ali Husin, Norfazlina Ghazali and Noorizan Mohamad Mozie. (2018) Advances in Business Research International Journal (ABRIJ), 4 (2). pp. 79-87. ISSN 2462-1838 (Submitted)

Analisis isu gender berdasarkan al-Quran bagi menangkis tuntutan persamaan hak antara lelaki dan wanita / Baterah Alias … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Preliminary analysis on the aura of female before and after performing ablution (wudu') by using Resonant Field Imaging (RFI) / Noradilah Alias. (2011) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Review of some existing shariah-compliant cryptocurrency / Ahmed Aliyu … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 22-43. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Survey on level of understanding about Baitulmal among students in UiTM Puncak Alam / Nurul Huda Amir Azha. (2019) [Student Project] (Unpublished)

Naas Ali Deen Khalilham / Nur Aini Ariffin. (2023) APB Rembau e-Bulletin, 11. pp. 4-45. ISSN 2682-776X

Hubungan Al-Tijarah dan dunia akademik dari perspektif islam / Jahjaiton Arsad, Mohd Kamal Azman Jusoh and Saiful Johari Musahar. (2007) In: PROSIDING KONAKA ‘07, 4 – 5 DISEMBER 2007, UiTM PAHANG.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian isu kejiranan: kajian di Kota Bharu, Kelantan / Syaimaa’ Asbullah. (2022) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Islam dan konsep "hijau": hubungan antara sikap membuang sampah dan tahap kesedaran di kalangan pelajar institut pengajian tinggi awam / Mas'udah Asmui …[et al.]. (2016) In: KONAKA Konferensi Akademik 2016 Pengkongsian Ilmu Dari Perspektif Islam, 30 November 2016, UiTM PAHANG.

Kaedah berinteraksi dengan Al- Sunnah yang bertentangan dengan realiti semasa berdasarkan prinsip Dr. Yusuf Al-Qaradawi / Jamalia Aurani, Wan Naimah Wan Daud, Ahmad Termizi Lateh, Noor Azura Zainuddin. (2011) Jurnal Intelek, 6 (2). pp. 177-186. ISSN 2682-9223

Kebolehupayaan membaca al-Quran di kalangan pelajar Diploma UiTM Terengganu : satu kajian kes / Azarudin Awang, Azman Che Mat and Ahmad Nazuki @ Marzuki Yaakub. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

Penghayatan Fiqh Al-Awlawiyyāt yang lestari membina kehidupan harmonis / Kalsom Awang dan Ahmad Fauzee Abdullah. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Kepentingan siasah syar’iyyah untuk membentuk dasar kesejahteraan keluarga dalam negara bermasyarakat majmuk / Awang Nib Zuhairi Awang Ahmad, Hadenan Towpek and Abdul Razak Abdul Kadir. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 44-63. ISSN 2006-9617 (Submitted)

The moderating effects of Islamic spiritual intelligence on the relationship between financial, human, and social capital, and business success of Muslim micro-entrepreneurs / Awang Moslem Awang Annuar. (2022) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Factor that affects the eagerness to perform pilgrimage of Umrah and Hajj / Anith Nabila Azhar…[et al.]. (2020) e-Journal of Media and Society (e-JOMS), 5. ISSN 2682-9193

Halal dan kosher : satu analisis perbandingan / Ahmad Hisham Azizan. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Analisis deskriptif terhadap tahap kefahaman dan kesedaran pemakanan halal : kajian kes di empat (4) buah sekolah rendah di negeri Perak / Azilawati Azizan ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

B

Seronoknya solat / Zawani Badri … [et al.]. (2017) In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2017). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

Sah ke solat saya ni? / Abdul Mukti Baharudin and Hajah Makiah Tussaripah Jamil. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Wajib ke saya solat / Abdul Mukti Baharudin and Hajah Makiah Tussaripah Jamil. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Maqasid syariah dalam mengekang zina / Dr Adibah Bahori. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Membina ketamadunan bangsa : Mengurus gelagat manusia dari perspektif islam / Hasan Bahrom. (2004) In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

Poligami: kajian terhadap penerimaan wanita melayu di Negeri Terengganu / Hasan Bahrom & Samsudin Wahab. (2005) [Research Reports] (Unpublished)

Kadar penentuan 'uruf zakat perhiasan emas di Malaysia / Prof Madya Dr Hasan Bahrom, Mohd Sirajuddin Siswadi Putera Muhamed Shith and Hajar Opir. (2012) [Research Reports] (Unpublished)

The implementation of Hudud Law in Malaysia: (with reference to theft and robbery) / Ainaa Bazilah Bakhori … [et al.]. (2012) [Student Project] (Unpublished)

Kajian pemahaman dan pelaksanaan ibadat solat fardu dalam kalangan pelajar di Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Cawangan Gelang Patah / Hasna Bidin dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-14. ISSN 2006-9617

Permasalahan qada’ solat yang ditinggalkan secara sengaja: satu sorotan kajian / Hasna Bidin, Mohd Nor Firdaus Omar dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 54-70. ISSN 2006-9617

Multimedia medium pembangunan dakwah / Aiza Budin …[et al.]. (2005) Jurnal Gading, 9 (2). pp. 183-201. ISSN 0128-5599

C

Tahap amalan kaedah hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar program al-Quran IMTIAZ / Azman Che Mat … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 45-74. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Penghayatan prinsip Islam Hadhari di kalangan warga kampus / Che Bakar Che Mat ... [et al.]. (2009) [Research Reports] (Unpublished)

Penjagaan Paliatif / Hasimah Chik. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

D

Aurat: apa pandangan Islam / Minah Dibok. (2001) GADING Jurnal UiTM Cawangan Pahang, 6 (1 & 2): 13. pp. 175-185. ISSN 0128-5599

H

A study on factors contributed toward neighborliness at Kampung Morten / Aisyah Balqis Hamdan and Nur Amira Suhaimi. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Kaedah menjayakan pelaksanaan dinar emas sebagai instrumen wakaf / Che Khadijah Hamid and Surita Hartini Mat Hassan. (2020) Borneo Akademika, 4 (2): 4. pp. 41-51. ISSN 2462-1641

The obligatory of limit kifayah in Selangor / Hanin Nabilah Hammidon. (2016) [Student Project] (Unpublished)

CD doa naik kenderaan / Hanif Hashim … [et al.]. (2012) In: RIID 2012: Innovation For Sustainable Growth. Bahagian Penyelidikan dan Jaringan Industri, UiTM Melaka, Alor Gajah, Melaka, p. 115. (Submitted)

Faktor-faktor pengabaian solat fardhu : cadangan penambahbaikan modul solat / Nadiyah Hashim, Rohaya Sulaiman and Sharifah Anom Omar. (2013) [Research Reports] (Unpublished)

Panic buying and hoarding of drugs during the covid-19 pandemic in the perspective of Islamic ethics / Ruslan Husein Marasabessy and Muhammad Nurul Alim. (2023) In: Melaka International Social Sciences, Science, and Technology (MIC3ST) 2023. Division of Research, Industrial Linkages and Alumni, UiTM Cawangan Melaka, Alor Gajah, Melaka, p. 62. (Submitted)

I

Penerapan konsep dan nilai-nilai Islam di Taman Tasik Shah Alam, Selangor Darul Ehsan / Muhammad Fariz Ishak. (2012) [Student Project] (Unpublished)

Teori tadbir urus wakaf pendidikan di universiti awam berteraskan Maqasid Al Syariah / Che Zuina Ismail … [et al.]. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 64-73. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Keys to succesful exclusive breastfeeding / Mardhiah Ismail … [et al.]. (2012) In: PROSIDING KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

Understanding of gharar in sale among ACIS students UiTM Puncak Alam / Nur Sabrina Ismail. (2019) [Student Project] (Unpublished)

Halal topic journal content analysis in Journal of Islamic Marketing, British Food Journal and Meat Science / Muslim Ismail@Ahmad … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 19-31. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

J

Interactive multimedia CD ROM for learning hajj as supplementary learning platform of hajj course in Malaysia / Ilinadia Jamil. (2013) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Al-sa‘adah dalam Al-Quran dan Al-Sunnah: analisis pandangan Shah Wali Allah Al-Dihlawi / Noraini Junoh. (2018) e-Academia Journal, 7 (1). pp. 134-148. ISSN 2289 - 6589

Amalan dan kefahaman agen terhadap al-wakalah dalam takaful: Kajian kes di Pahang Tengah / Mohd Kamal Azman Jusoh … [et al.]. (2008) In: Prosiding Kolokium 2007-2008 Universiti Teknologi MARA Pahang, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

Instrumen glosari sebagai kaedah penambahbaikan dalam pembelajaran pemikiran dan tamadun Islam di kalangan pelajar semester 2 UiTM Kelantan / Nor Asmira Jusoh … [et al.]. (2018) [Research Reports] (Submitted)

K

Length of business operation and its relationship with compliance behaviour of business zakat among owners of SMEs / Mohd Rahim Khamis ... [et al.]. (2018) Journal of Emerging Economies & Islamic Research, 6 (3). pp. 1-14. ISSN 2289-2559

L

Shariah risk profiling through shariah based business modeling: A rectification plan for shariah audit finding (SNCR-01) for company xyz / Mohd Helmi Ahmad and Najahuddin Lateh. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Islam and english: Islamizing our Malaysian youths / Sheema Liza ldris and Zuraidar Badaruddin. (2006) In: UNSPECIFIED.

M

Kerangka Fiqh kepenggunaan masakini / Mohd Hapiz Mahaiyadin and Muhammad Rahimi Osman. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 135-154. ISSN 2289-9634

Factors consumers in Halalan Tayyiban among students in UiTM Puncak Alam / Nurul Izzah Mahbob. (2020) [Student Project] (Unpublished)

Waqf : aporverty alleviation tool in Malaysia / Che’ Khalilah Mahmood, Nor Haliza Hamzah and Wan Nor Hafidzah Wan Mohd. (2017) Gading Journal For The Social Sciences, 20 (2). pp. 13-20. ISSN 0128-5599

Malaysian students’ awareness and experiences of halal products in South Korea / Nurul Shulehaf Mansor … [et al.]. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 135-149. ISSN 0128-0902

A study of the level of awareness on the distribution of property according to Islamic faraid law: a case study among clients of the Kuantan Syariah court / Shahrul Anuar Marzuki. (2018) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Pembelajaran berbantukan komputer menggunakan pendekatan bercerita dan permainan dalam perisian kursus akhlak islamiah / Norizan Mat Diah, Tengku Siti Meriam Tengku Wook and Tengku Mohd Tengku Sembok. (2004) In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

Penubuhan Jabatan/Institut Fatwa di Malaysia: Sabah dan Sarawak / Dr. Hj. Mohd. Kamel Mat Salleh. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

The understanding about the concept of hibah among Malay language students, semester 5, Academy of Language Studies, UiTM Shah Alam / Muhamad Fahmi Mazzalan. (2019) [Student Project] (Unpublished)

Pembangunan rohani dalam amalan tarekat: kajian terhadap tarekat ahmadiyyah di Negeri Sembilan / Mohd Muhaizam Md Ishak, Pisol Maidin and Mohammad Mahyuddin Khalid. (2012) [Research Reports] (Unpublished)

Konsep keluhuran Al-Quran sebagai perlembagaan hidup dan manifestasinya terhadap rahmat sekalian alam / Muhammad Fahmi Md Ramzan and Nurfarhana Mohd Daud. (2019) Borneo Akademika, 3 (2). pp. 23-30. ISSN 2462-1641

Concept and punishment of Al-Qadzf / Amiruldin Md Sham. (2008) In: PROSIDING KOLOKIUM 2007-2008 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PAHANG.

Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law / Onny Medaline and Ida Nad Nadirah. (2023) In: Melaka International Social Sciences, Science, and Technology (MIC3ST) 2023. Division of Research, Industrial Linkages and Alumni, UiTM Cawangan Melaka, Alor Gajah, Melaka, p. 76. (Submitted)

Elemen al-hirz dan kedudukannya dalam jenayah siber masa kini / Khairul Azhar Meerangani … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 55-79. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Kedudukan tadbir urus wakaf di Malaysia: kajian dari sudut hubungan terhadap Siyasah Shar’iyyah / Mohd Ridzuan Mohamad. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 135-149. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Celebration: Ramadhan and staff birthday / Azlinda Mohamad Nor and Assoc. Prof. Dr. Mahmathi Karuppannan. (2023) Prescription (4): 8. pp. 1-2.

Penghayatan nilai Islam ke arah memperkukuh prinsip rukun negara / Noor Aziera Mohamad Rohana … [et al.]. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 51. ISBN 978-967-2846-07-9

Kajian hubungan di antara konsep aurat dalam Islam dengan rekabentuk ruang pejabat di Malaysia / Md Azmi Mohamad Sukaimi ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

A study on level of awareness and knowledge about waqf among academy of contemporary islamic studies students / Muhammad Adeeb Mohd Ali Bahari. (2019) [Student Project] (Unpublished)

Implementation of zakat among Muslims in Ipoh: a study of Majlis Agama Islam Dan ‘Adat Melayu Perak (MAIPk) / Nurul Izzah Atirah Mohd Azan. (2021) [Student Project] (Submitted)

Analisis Tinjauan Literatur Sistematik (SLR) berkaitan penentu gelagat filantropi / Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz … [et al.]. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 60. ISBN 978-967-2846-07-9

Amalan sesudah Ramadan / Mu’allim Mohd Bakri. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Antara isu berkaitan riba / Mu’allim Mohd Bakri. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Islam dan kedamaian / Mu’allim Mohd Bakri. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Effect of attitude on religious appreciation among students in public university / Noor Zafarina Mohd Fauzi ... [et al.]. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 february 2021, secretariat@i-ledhs2021.apbuitmck.com.

Institusi kehakiman Islam / Abd Khalil Mohd Khalid. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (4): 7. pp. 75-83. ISSN 0128-5599

Awareness of Muslim consumers in choosing halal products at Muar, Johor / Nur Farah Adhirah Mohd Sani. (2022) [Student Project] (Submitted)

Akidah sejahtera ummah bahagia / Muhammad Saiful Islami Mohd Taher dan Mohd Muhaizam Md Ishak. (2021) In: Asas Kefahaman Islam Dalam Realiti Semasa. Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kedah, pp. 22-48.

Kajian terhadap pandangan pelanggan dan permasalahan dalam skim pajak gadai Islam / Muhammad Saiful Islami Mohd Taher, Siti Aisyah Yusof dan Mohd Adib Shujaa’ Ahmad. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

Rukhsah / Siti Saufirah Mohd Tahir. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Profil asnaf zakat di kalangan pelajar UiTM Melaka Kampus Bandaraya / Nor Rafedah Mohsan … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Penghayatan Islam dan nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran / Rasid Muhamad. (1996) GADING Jurnal Akademik ITM Cawangan Pahang, 2 (2): 4. pp. 34-40. ISSN 0128-5599

The management of waqf universities in Selangor, Malaysia / Mohd. Ali Muhamad Don and Muhamad Rahimi Osman. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 45-60. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Organisasi dan komunikasi menurut perspektif islam: satu tinjauan awal / Rasid Muhammad. (1999) GADING Jurnal UiTM Cawangan Pahang, 5 (2): 7. pp. 78-104. ISSN 0128-5599

Metodologi penentuan hukum Islam golongan ekstremisme agama : satu pengantar / Muhd Imran Abd Razak ... [et al.]. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 13-28. ISSN 2550-214X

The etiquettes of agriculture in Islam / Zanirah Mustapha @Busu ...[et al.]. (2017) Journal of Contemporary Social Science Research, 2 (1). pp. 28-36. ISSN 0128-2697

N

The importance of higher education assistance through zakat Selangor / Nur Amira Wahida Nasharuddin. (2021) [Student Project] (Submitted)

A study on the importance of halal certificate on customer's buying decision / Noranas Nasip Serak. (2014) [Student Project] (Unpublished)

The understanding of online gambling among Muslim students in UiTM Dungun / Muhammad Amirul Aliff Nasri. (2021) [Student Project] (Submitted)

Pendidikan Islam: alternatif ke arah kecemerlangan pembangunan / Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad. (1992) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (1): 7. pp. 69-84. ISSN 0128-5599

Kwik kuts & co : Skinning machine / Mohammad Syahmi Nordin ... [et al]. (2017) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Peluasan konsep asnaf mualaf zakat / Tutasting @ Rawi Nordin ... [et al.]. (2010) [Research Reports] (Submitted)

Pendidikan islam secara informal: kajian terhadap penglibatan belia dalam aktiviti keagamaan di negeri Melaka / Tutasting @ Rawi Nordin, Hasan Bahrom dan Abdul Hadi Mohd Salleh. (2002) [Research Reports] (Unpublished)

O

Pengaruh kepercayaan dan agama Islam dalam perubatan tradisional masyarakat Melanau Sarawak / Salmah Omar and Rafidah Mohamad Cusairi. (2015) In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

Kritikan terhadap Garis Panduan Tadbir Urus Syariah (GP28) dalam koperasi di Malaysia / Mohamad Fadhilah Al Hakkam Othman, Mat Noor Mat Zin and Nurul Ilyana Muhd Adnan. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 1-15. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Bicara wasiat & pengurusan harta pusaka menurut Islam / Norlida Othman. (2021) What’s What FSKM, 1. pp. 20-21. ISSN 2756-7729

R

The factors of delay in claiming immovable property among residents in Shah Alam / Siti Nurul Sarah Rahim. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Preserving halal Integrity in herbs and herbal industry supply chain / Salini Rajendran and Nitty Hirawaty Kamarulzaman. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 93-104. ISSN 0128-0902

Wasiat : konsep dan pemakaiannya / Yusof Ramli. (2005) Jurnal CITU, 1 (2). pp. 53-66. ISSN 1823-6146

A study on factors that make people pay zakat / Nurjuani Ramli @ Rinih. (2012) [Student Project] (Unpublished)

Gharar in online shopping: a case study among UiTM students / Nur Izzati Rodzi. (2021) [Student Project] (Submitted)

Construction of mobile Fidyah calculator / Arifah Fasha Rosmani. (2016) Journal of Computing Research and Innovation (JCRINN), 1 (1): 7. pp. 44-52. ISSN 2600-8793

The concept of Umrah DIY / Siti Atikah Rusli, Arni Abdul Gani and Nor Asmalina Mohd Anuar. (2023) In: Voice of Academia. Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah, pp. 79-92. ISBN 9772682784004 (Submitted)

S

The standard elements for Muslim friendly accommodation premises / Siti Syahirah Saffinee … [et al.]. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 121-134. ISSN 0128-0902

Maqasid Shariah in the guidelines for iddah of women upon husband’s death / Fatimah Salleh … [et al]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 77-94. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Penghayatan Islam dalam masyarakat hari ini: tumpuan khusus di kalangan warga tua di Negeri Melaka / Rosniza Samsudin…[et al.]. (1999) [Student Project] (Unpublished)

Pengambilan hukum uruf dalam zakat emas perhiasan negeri-negeri di utara Malaysia / Noraini Saro and Tutasting@Rawi Nordin. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Penetapan had kifayah zakat pelajar di UiTM: Satu keperluan / Baharuddin Sayin … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Heart rates variability difference in different salat positions and five times prayer among male Maahad Tahfiz students / Aznirah Hanum Sekeni. (2015) [Student Project] (Unpublished)

Waqf administration under Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak ; a paradigm shift : case study on Wakaf Masjid Melayu Taiping, Perak, Malaysia / Mudirah Shaharudin, Noraini Johari and Mohd Salim Jasiman. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

The difference Syariah learning methodology between ACIS students in UiTM Puncak Alam and Pondok school / Nurul Atirah Shaiful Rahim. (2019) [Student Project] (Unpublished)

Analysing the knowledge and practise of Hibah among Batu Gajah society / Nur Umairah Batrisyia Shamsul Kamal. (2022) [Student Project] (Submitted)

Practicing zakat of employment among lecturer in MARA University of Technology in Dungun / Munirah Shukri. (2021) [Student Project] (Submitted)

Pembinaan keupayaan melayu dalam arus globalisasi: Satu kajian mengenai nilai keagamaan masyarakat melayu dalam bidang pendidikan / Zakaria Stapa …[et al.]. (2004) In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

The guide in determining the criteria in developing contract parameters of shari’ah compliant e-commerce / Roshaimizam Suhaimi, Muhamad Rahimi Osman and Ismail Ahmad. (2017) ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 1. pp. 50-58. ISSN 2600-7274

Tahap kepatuhan terhadap keputusan Mahkamah Syariah dalam kes nafkah -satu kajian kes / Fatimah Sulaiman...[et al.]. (2006) [Research Reports] (Submitted)

Ibadah solat pelajar UiTM Kota Samarahan: keselarian antara kefahaman dan amalan / Rohaya Sulaiman, Nadiyah Hashim and Sharifah Anom Omar. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

Riba dalam al-Qur'an dan al-Sunnah / Sharifah Faigah Syed Alwi. (2003) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2003, 5-7hb Disember 2003, Holiday Villa Cherating, Kuantan.

Nafkah keluarga muslim bagi suami isteri bekerja / Sharifah Faigah Syed Alwi, Minah Dibok and Ruaain Mustari. (2006) In: PROSIDING KOLOKIUM 2004-2006 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG.

Hakikat perceraian dalam islam: Halal tetapi dibenci Allah S.W.T. / Sharifah Faigah Syed Alwi, Abdul Khalil Mohd Khalid and Zulkefli Mohamed. (2005) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2005, 13 -15 Disember 2005, UiTM PAHANG.

T

Pemberian hakmilik tanah oleh pihak berkuasa menurut perspektif islam / Mohd Marbawi Taha ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Pemilikan bersama tanah pusaka : Realiti, masalah dan cabaran / Mohd Marbawi Taha, Jasni Sulong and Mohd Nasir Ayub. (2015) Esteem Academic Journal, 11 (2). pp. 47-59. ISSN 1675-7939

Islamisasi ilmu: beberapa persoalan / Azman Taher. (1990) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 2 (1): 3. pp. 15-32.

The application of Halal in supply chain management: Principles in the design and management of Halal food supply chains / Marco Tieman. (2013) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

U

Forum santapan jiwa & iqra’: aku cinta Nabi / Perpustakaan Tengku Anis. (2023) Buletin IQRA'. (In Press)

Sambutan maulidur rasul peringkat PTA / Perpustakaan Tengku Anis. (2022) Buletin IQRA'. (In Press)

Seminar bicara halal dan ‘hygiene’ / Perpustakaan Tengku Anis. (2022) Buletin IQRA'. (In Press)

W

The understanding of cash waqf: a study on UiTM Terengganu students / Wan Ilyas Wan Ahmad Kamil. (2022) [Student Project] (Submitted)

Awareness on prohibited elements in Muamalat: common practice in life / Wan Musyirah Wan Ismail, Ida Rahayu Mahat and Nurul Asma Mazlan. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 95-109. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Takaful securitization viability based on alternative risk transfer mechanism / Wan Zamri Wan Ismail. (2022) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Kajian kes perbezaan jantina dalam pembentukan sahsiah muslim pelajar / Wan Ahmad Zakry Wan Kamarudin. (2015) e-Academia Journal, 4 (1). pp. 22-29. ISSN 2289 - 6589

Ngaji kitab bersama para Kiai Cirebon ‘memaknai jihad Islam’ untuk meraih sukma pancasila / Siti Fatimah M.Hum. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Y

Innovation in application of Hiyal (legal device) on Ijarah based contract in Malaysia / Mohd Ashrof Zaki Yaakob … [et al.]. (2014) In: IIDEX 2014: invention, innovation & design exposition. Research Innovation Business Unit, Shah Alam, Selangor, p. 112.

Gaya hidup sihat melalui pemakanan: kajian terhadap penulisan ulama-ulama nusantara dalam Kitab Jawi / Dr. Mohd Asmadi Yakob , Prof. Madya Zakaria Mustaffa and Mohd. Takiyuddin Hj. Ibrahim. (2011) [Research Reports] (Submitted)

Menangani tekanan emosi model al-Quran / Siti Aisyah Yusof …[et al.]. (2013) [Research Reports] (Unpublished)

Khusyuk dalam melaksanakan ibadah solat: peranannya dalam mencegah perkara keji dan mungkar / Muhammad Saiful Anuar Yusoff ... [et al.]. (2018) e-Academia Journal, 7 (1). pp. 108-119. ISSN 2289 - 6589

Aplikasi syariah dalam pentadbiran / Zulkarnain Yusuf. (1999) GADING Jurnal UiTM Cawangan Pahang, 5 (2): 5. pp. 48-55. ISSN 0128-5599

Z

The role of halalan-toyyiban supply chain practices as significant predictors towards excellent customer service management / Anizah Zainuddin, Sarah Irdina Ridzwan and Sarah Batrisyia Ridzwan. (2020) Advances in Business Research International Journal, 6 (1). pp. 1-10. ISSN 2462-1838

Solat bio theraphy module / Noor Azura Zainuddin... [et al.]. (2014) Jurnal Intelek, 9 (1). pp. 23-33. ISSN 2682-9223

Hubungan pergerakan dalam solat dengan terapi kesihatan fizikal / Noor Azura Zainuddin ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Consumer preferences on Syariah based personal loan and pawnshop: a case study of Bank Rakyat Kuala Kangsar / Rozaidawati Zainul Aznam. (2000) [Student Project] (Submitted)

The spending habits among ACIS students based on Dharuriyyah Concepts according to Maqasid Syariah / Ezzah Nur Akhfa Zakaria. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Dasar Islamisasi kerajaan Angkatan Perpaduan Ummah (APU) di negeri Kelantan 1990-1995 / Mohd Zulkifli Zakaria and Fauzilah Salleh. (1995) [Student Project] (Submitted)

This list was generated on Tue May 21 00:40:18 2024 UTC.