Browse by Document Language

Number of items: 144.

Article

(2006) Kajian hubungan modulus keanjalan dan modulus kepecahan bagi kayu keruing berskala penuh dan berskala kecil / Marzuki Ab. Rahman, Wan Mohd Nazri Wan Abdul Rahman and Mohd Shukari Midon. Jurnal Gading UiTM Pahang, 10 (1). pp. 29-37. ISSN 0128-5599

(2006) Konsep kekurangan relatif dalam ekonomi Islam / Basri Abd. Ghani and Sayuti Abd. Ghani. Jurnal Intelek, 4 (1). pp. 21-29. ISSN 2231-7716

(2006) Team Building PTAR 2006.

(2006) Sepet : sisi semantik, sisi sinematik / Badrul Redzuan Abu Hassan. Jurnal Skrin Malaysia, 3. pp. 233-245. ISSN 1823-1020

(2006) Pemerkasaan integriti akademik di kalangan warga UiTM : teras pencapaian kecemerlangan universiti bertaraf dunia / Musa Ahmad and Roziah Janor. Jurnal CITU, 2 (1). pp. 1-13. ISSN 1823-6146

(2006) The Road Home : penungguan dari warna hati, emosi dan persekitaran politik seorang wanita dalam sinematografi dan pengarahan Zhang Yimou / Anuar Nor Arai. Jurnal Skrin Malaysia, 3. pp. 211-231. ISSN 1823-1020

(2006) Penghayatan terhadap konsep al-Sadaqah di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam / Ghafarullahhuddin Din, Mohd. Radzi Othman and Nazrudin Hashim. Jurnal CITU, 2 (1). pp. 155-178. ISSN 1823-6146

(2006) Konsep dan falsafah Pendidikan Islam / Halipah Hamzah. Jurnal CITU, 2 (1). pp. 15-26. ISSN 1823-6146

(2006) Ruangan khas deklamasi denotatif deklamasi konotatif / Abdul Ghafar Ibrahim. Jurnal Skrin Malaysia, 3. pp. 247-257. ISSN 1823-1020

(2006) Tahap literasi komputer pelajar: satu tinjauan awal / Normala Ismail and Mohamad Kamil Ariff Khalid. Asian Journal of University Education (AJUE), 2 (2). pp. 75-94. ISSN 1823-7797

(2006) Cabaran keberkesanan e-Learning : etika Tawhidik sebagai solusi / Mohd Nor Mamat. Jurnal CITU, 2 (1). pp. 123-139. ISSN 1823-6146

(2006) Sumber sains dan teknologi Islam / Rukiah Mohamad. Jurnal CITU, 2 (1). pp. 67-79. ISSN 1823-6146

(2006) Persepsi guru sukan terhadap aspek keselamatan dalam program sukan / Mawarni Mohamed … [et al.]. Asian Journal of University Education (AJUE), 2 (2). pp. 57-74. ISSN 1823-7797

(2006) Prinsip dan konsep bentuk filem Nujum Pak Belalang / Mastura Muhammad. Jurnal Skrin Malaysia, 3. pp. 171-188. ISSN 1823-1020

(2006) Program pengajian Islam sepanjang hayat di Institut Pengajian Tinggi di Malaysia (IPT) : kajian perlaksanaan di Universiti Malaya (UM) dan Kolej Dar al-Hikmah (KDH), Kajang / Nurhidayah Muhd Hashim and Siti Khadijah Abd Manan. Jurnal CITU, 2 (1). pp. 141-154. ISSN 1823-6146

(2006) Keprihatinan yang luntur terhadap warga emas / Surina Nayan. Jurnal Intelek, 4 (1). pp. 95-105. ISSN 1675-9885

(2006) Adab dan akhlak Islam dalam Pendidikan Islam : satu kajian kes di Selangor / Asmawati Suhid. Jurnal CITU, 2 (1). pp. 53-66. ISSN 1823-6146

(2006) Kefahaman terhadap falsafah sains Islam sebagai pencetus perkembangan sains dan teknologi : satu tinjauan awal / S. Salahudin Suyurno. Jurnal CITU, 2 (1). pp. 81-99. ISSN 1823-6146

(2006) Intelektual: Satu perbincangan konseptual / Ruslan Zainuddin dan Rosiatimah Mohd Isa. Jurnal Intelek, 4 (2). pp. 59-69. ISSN 2231-7716

(2006) Kesejajaran etika keilmuan menurut Al-Ghazali dalam pembinaan masyarakat Islam Hadhari / Azizah Zakaria and Azizon Salleh. Jurnal CITU, 2 (1). pp. 27-51. ISSN 1823-6146

Monograph

(2006) Info PinTAR, Bil. 3, 2006 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2006) 21 strategi pengukuhan Universiti Teknologi MARA abad 21. Bulletin. Jabatan Komunikasi Korporat & Perhubungan Antarabangsa, Shah Alam.

(2006) Buku panduan syarat kemasukan program Universiti Teknologi MARA / Jabatan Komunikasi Korporat & Perhubungan Antarabangsa. Bulletin. UiTM , Jabatan Komunikasi Korporat & Perhubungan Antarabangsa, Shah Alam. (Submitted)

(2006) Laporan Tahunan Universiti Teknologi MARA 2006 / Jabatan Komunikasi Korporat & Perhubungan Antarabangsa. Annual Report. Jabatan Komunikasi Korporat & Perhubungan Antarabangsa, UiTM, Shah Alam.

Conference or Workshop Item

(2006) Isu dan cabaran ke arah pengukuhan program akademik di kolej bersekutu UiTM Pahang / Mohd Tahir Abas …[et al.]. In: UNSPECIFIED.

(2006) Penghasilan tingkah laku simpan pelayan menggunakan ASP interaktif / Khairul Nizam Abd Halim and Norsoleha Ibrahim. In: UNSPECIFIED.

(2006) e-Leva: Medium penyelesaian masalah pengurusan sumber manusia bagi penilaian pengajaran dan pembelajaran / Khairul Nizam Abd Halim, Razulaimi Razali and Roslan Jamaludin. In: UNSPECIFIED.

(2006) Operasi e-LEva di UiTM Pahang: Satu kajian kes / Khairul Nizam Abdul Halim. In: Prosiding Kolokium 2004-2006 Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang.

(2006) Perisian pengarangan multimedia dalam e-pembelajaran / Khairul Nizam Abdul Halim. In: Prosiding Kolokium 2004-2006 Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang.

(2006) Kesilapan pengungkapan perkataan yang berasal dari bahasa Arab di kalangan pensyarah: Satu renungan / Mohd Zaki Abdul Latiff. In: UNSPECIFIED.

(2006) Kaedah Pengeluaran Batu dari Kuari dan Kegunaannya / Kamarudzaman Abdullah. In: PROSIDING KOLOKIUM 2004-2006 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG.

(2006) Integriti pengurusan penentu kepada kecemerlangan pendidikan universiti / Mohd Zahari Abdullah @ Rafie. In: UNSPECIFIED.

(2006) Aspek Pengajaran di sebalik watak haiwan di dalam AI-Quran: Iktibar bagi pensyarah UiTM dalam peningkatan kerjaya / Minah Dibok …[et al.]. In: UNSPECIFIED.

(2006) Makmal maya: Androgogi bestari dalam merangsang pembelajaran sains / Siti Suhaila Harith and Umaimah Harith. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2006, 21 – 22 Disember 2006, UiTM PAHANG.

(2006) Penggunaan isu semasa dalam pengajaran dan pembelajaran / Mohd Nasir Ibrahim. In: UNSPECIFIED.

(2006) Tanggungjawab dan peranan pensyarah UiTM Pahang / Jamaludin Kasim. In: UNSPECIFIED.

(2006) Taman Negara Pulau Pinang sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran / Mazlin Kusin and Shaikh Abdul Karim Yamani. In: UNSPECIFIED.

(2006) Penilaian kemudahan pengajaran dan pembelajaran (P & P) di Universiti Teknologi MARA Pahang: Penemuan dan cadangan / M. Muzamil, H. Sarina and A.Z. Zalifah. In: UNSPECIFIED.

(2006) Ke arah universiti bertaraf dunia / Abdullah Suhaimi Mohamed. In: Prosiding Kolokium 2004-2006 Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang.

(2006) Kepimpinan transformasional: Konsep dan aplikasinya dalam memantapkan pengajaran dan pembelajaran / Rasid Muhamad. In: UNSPECIFIED.

(2006) Kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosi (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ): Mencari keseimbangan dalam pengajaran dan pembelajaran di universiti / Rasid Muhamad, Mohd Nazri Mohd Noor and Jahjaiton Arsad. In: UNSPECIFIED.

(2006) Konsep hadhari serta kaitannya dengan islam: Satu perspektif / Rasid Muhamad. In: PROSIDING KOLOKIUM 2004-2006 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG.

(2006) Sifat mazmumah yang perIu dijauhi oIeh staf akademik UiTM Pahang: Fokus pengajaran 'AI-Aktsariyyah' di daIam AI-Quran / SaifuI Johari Musahar and Mohd Kamal Azman Jusoh. In: UNSPECIFIED.

(2006) Penubuhan muzium sejarah semulajadi di Malaysia: Isu dan cabaran / Muzamil Mustaffa, Sarina Hashim and Mohd Shahrim Senik. In: Prosiding Kolokium 2004-2006 Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang.

(2006) Kaitan tahap keberkesanan pengajaran dengan latihan pengajaran secara formal / Abd Razak Said …[et al.]. In: UNSPECIFIED.

(2006) Kerjaya pensyarah: Ibadah atau musibah? / Sharifah Faigah Syed Alwi …[et al.]. In: UNSPECIFIED.

(2006) Nafkah keluarga muslim bagi suami isteri bekerja / Sharifah Faigah Syed Alwi, Minah Dibok and Ruaain Mustari. In: PROSIDING KOLOKIUM 2004-2006 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG.

(2006) Pengajaran dan pembelajaran efektif menghasilkan modal insan dinamik / Sharifah Zannierah Syed Marzuki and Hasni Abdullah. In: UNSPECIFIED.

Book

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2006) Istiadat Konvokesyen Ke-63 : Mei 2006 : Dewan Sri Budiman, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2006) Istiadat Konvokesyen Ke-65 : 9 - 14 November 2006 : Dewan Sri Budiman, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

Universiti Teknologi MARA, UiTM (2006) Majlis Makan Malam Sempena Ulang Tahun Ke-50 Universiti Teknologi MARA : Bersama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XII & Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dan YAB Dato' Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia / Universiti Teknologi MARA. Jabatan Komunikasi Korporat & Perhubungan Antarabangsa, UiTM, Shah Alam.

Thesis

(2006) Pembangunan fasiliti di stesen minyak / Norsuraya Abdul Rahman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2006) Kajian terhadap sistem perolehan dengan projek-projek pembaharuan semula bangunan / Hasiah Idris. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(2006) Laporan cadangan mereka bentuk ruang perniagaan Zing Garden Crystal, bertempat ditingkat satu, Lot If-15,Lot If-16, Lot If-17, Pusat Membeli belah Shah Alam City Centre, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan / Nuraidawati Mohd Anis. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan merekabentuk semula ruangan dalaman Rosegar Kafe di Lot 27, Tingkat G Kompleks Ipoh Parade 32600 Perak Darul Ridzuan / Nur Hidayah Abdul Mazlan. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan merekabentuk ruang dalaman kedai pakaian Echo Park di Lot G19B Ipoh Parade, Jalan Sultan Abdul Jalil,Greentown, 30450 Ipoh,Perak / Zuraidah Ahmad Akhir. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Galeri Malaysian Medical Relief Society (MERCY) di Suasana Sentral Damansara Kuala Lumpur / Zulhilman Mansor. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan mereka bentuk baru bagi restoran bertemakan Wayang Kulit (Restoran Purwa) Dialamat No. 18, Jalan Untversiti Seksyen 11/1, 47200 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan / Zoriyana Ishak. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Cadangan rekabentuk Kedai Royal Selangor Pewter di Lot GF03, SACC Mall Shah Alam, Selangor / Noor Amiza Ahmad Zainar. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan menaiktaraf rekabentuk dalaman Restoran Nasi Ayam Nusantara di Lot 156, Jalan Gopeng, Off Gunong Rapat, 30300 Ipoh, Perak Darul Ridzuan / Wan Amirudin Wan Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Cadangan menaik taraf Butik Radioactive S06-S07, Tingkat 2, Ipoh Parade, Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown, 30450 Ipoh, Perak Darul Ridzuan / Sufian Mat. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan merekabentuk ruang dalaman Sendayu Tinggi Spa. di No 291, Jalan Medan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur / Siti Nor Amira Norrizan. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Pusat Jagaan Harian Kanak-Kanak, Bandar Ipoh, di Lot 07, Jalan Brash, 31400, Ipoh, Perak Darul Ridzuan / Radziah Azmi. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Kedai Kyosho RC di LOT 05,06,07,08 Tingkat 2 Maju Junction Mall, Jalan Tuanku Abdul Rahman Off Jalan Sultan Ismail 57000, Kuala Lumpur / Rabiatulaqilah Mohd Isa. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Manchester United Supporters Club Malaysia (MSCM) di Lot 129, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala lumpur. / Nazrul Ezam Fadzil. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Liverpool Supporters Club Malaysia (LSCM) di NO 76,Jalan Telawi Tiga, Bangsar, Kuala Lumpur / Mohd Isa Arshad. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan membina ruang rekabentuk dalaman restoran bertema Lubnan di Jambatan Putrajaya 62675 Putrajaya Wilayah Persekutuan / Nashrah Rosly. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan merekabentuk baru Aura Seri Spa Aromatherapy & Beauty Dino. 7, Lorong 1617c, 46350 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Untuk Tetuan Aura Seri Spa @ Beauty / Muna Azraa Amran. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Salun L’oreal Professionnel & Academy di Lot 31, 31-1 Jalan Sp-1 Taman Semabok Perdana 75050 Melaka / Muhammad Ariff Abd Ghani. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Cadangan merekabentuk dalaman MSC Malaysia Showcase di Lot 201A, 201B, 201C, SURIA KLCC Kuala Lumpur / Azly Abu Kassim. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Butik Sukan Teva di Lot G07, G08, dan G09 Ipoh Parade, Jalan Sultan Abd Jalil, Greentown, 30300 Ipoh, Perak Darul Ridzuan / Abdul Rashid Md Basir. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Cadangan rekabentuk dalaman Number Eight Guesthouse di Malacca Heritage Lane, Jalan Laksamana, Bandar Hilir, 75000 Melaka / Anwar Effendy Nadzri. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan pengubahsuaian dan rekabentuk dalaman Pusat Servis dan Aksesori Sham Cycle Sendirian Berhad, di Lot 189 , Jalan Sultan Iskandar, 30250 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Untuk Tetuan Encik Ibrisham Daud / Hadzwan Ekhsan Radzali. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Pusat Jagaan Harian Kanak-Kanak Spastik, Bandar Ipoh, Dl Lot 89, 91, Jalan Jambu, Taman Teh Tean Seng, 31400, Ipoh, Perak Darul Ridzuan / Idaura Fadhya Che Ibrahim. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Cadangan rekabentuk dalaman pusat rekabentuk labu sayong di No 2 Jalan Sultan Azlan Shah 30250 Ipoh, Perak Darul Ridzuan / Noor Hidayah Ahmad Sani. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Cadangan merekabentuk imej baru restoran sushi king di Lot G18 Aras Bawah, Kinta City Shopping Centre, Ipoh, Perak Darul Ridzuan untuk tetuan Sushi Kin Sdn. Bhd. / Noor Shafiqah Muhammad Nayan. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Restoran Seri Melayu, di atas No 12 Jalan Titiwangsa, Lorong Titiwangsa 1, untuk Restoran Seri Melayu,Jalan Conlay,Kuala Lumpur / Nur Azmira Ariff. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Kelab Pemilik Ferrari Lot 129,Jalan Maarof Bangsar, Kuala Lumpur / Muhamad Asri Bohari. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan merekabentuk dalaman pusat informasi kitar semula di Lot 137, Seksyen 44, Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur / Nur Sabrina Kamarul Bahrin. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Cadangan rekabentuk dalaman Kedai Buku Borders di Lot 19b, Tingkat Bawah, Kompleks Membeli-Belah Ipoh Parade, Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown, 30300 Ipoh, Perak / Noorul Hafiza Mohd Zain. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Proposed new interior design and schemes for Mini Cooper Showroom (Auto Bavaria) Malaysia at Lot 137, Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur / Shaiful Ezhan Kamaruddin. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Noor Arfa ‘Soft Furnishing’ di The Curve, Aras 1 G27, 47800 Damansara, Kuala Lumpur / Syujairi Dzarfa Rudini Arshad. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Proposed new design outlet & information centre for Sarakraf Sdn Bhd Lot 231 Off Jalan Ampang 50250 Kuala Lumpur / Tengku Arbaiyah Tengku Abdul Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan menaiktaraf rekabentuk dalaman Minerva Bookstore Sdn Bhd di Lot 114G, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur / Zaima Zainal Abidin. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan mengubahsuai rekabentuk dalaman untuk UMW Toyota Motor Sdn Bhd di LOT 4798, Jalan Kuala Kangsar, 30100 Ipoh, Perak / Ahmad Faizal Jaffar. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman ruang pameran kereta Honda di Lot 189 Jalan Sultan Iskandar Shah 32500 Ipoh Perak / Mohd Azman Alias. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman kedai kasut BATA di Lot Tingkat 2 Lot 05,06,07,08, Maju Junction Mall, Jalan Tuanku Abdul Rahman Off Jalan Sultan Ismail 57000 Kuala Lumpur / Norasiah Abdul Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Cadangan merekabentuk Pusat Seni Kreatif Kanak-Kanak Art Attack di Taman The Teng Seng, 31400 Ipoh , Perak Darul Ridzuan / Noradila Anura. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan pengubahsuaian dan merekabentuk dalaman The Fitness Junction di No 2, Jalan Kelab Golf, 30350 Ipoh, Perak Darul Ridzuan untuk Tetuan Lea Elizabeth Yeo / Nor Adila Mohd Kamari. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan merekabentuk ruang dalaman Galeri Setem Dl Suasana Sentral Kondo Lot B, Off Jalan Damansara Kuala Lumpur Sentral / Norhashimah Mat Ishak. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan merekabentuk ruang dalaman Organik Kafe di Lot 9461N, Pusat Perdagangan Greentown Bandaraya Ipoh, Daerah Kinta, Perak Darul Ridzuan / Normizah Masri. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan merekabentuk ruang dalaman Butik Sarimah Adzrina di Lot 102 Aras 1, The Curve, No 6, Jalan Pju 7/3, Mutiara Damansara, 47800 Petaling Jaya, Selangor Malaysia / Norsalimah Yusof. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Cadangan rekabentuk Ipoh White Coffee Cafe di Lot 15, Jalan Tun Sambanthan, 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan / Nur Eliana Mohamad. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan merekabentuk ruang dalaman galeri penyu laut di Pusat Penyu dan Ekosistem Marin Rantau Abang 23050 Dungun, Terengganu / Norsalmi Ramli. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Butik Clarks Retail Shop di Lot 58-61, Tingkat 5 Berjaya Times Square Mall No. 1 Jalan Imbi 55100, Kuala Lumpur / Muhammad Nazmi Ghazali. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman Microsoft Xbox Retail Shop di Lot 58-61, Tingkat 5 Berjaya Times Square Mall No. 1 Jalan Imbi 55100, Kuala Lumpur / Nazrul Nizam Mat Dahalan. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan rekabentuk dalaman bagi Highway Hotel di kawasan Rehat & Rawat Seremban, KM 273 Lebuhraya Utara Selatan, Negeri Sembilan / Mohd Azizul Zakaria. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Kemasukan filem Indonesia dalam industri filem tempatan : kajian keatas teknik promosi Grand Brilliance tahun 2005 / Hartinee Hashim. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Latar set sebagai aspek mise-en-scene.Kajian terhadap filem Qaisy & Laila / Abdul Razak Abdul Hamid. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Laporan cadangan naik taraf rekabentuk dalaman Toy Museum di Jalan Tanjung Bungah, 11200 Pulau Pinang / Zulkifli Abdul Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Kuala Lumpur sebagai lambang modenisasi dalam filem Malaysia kontemporari / Wan Nasrah Abdul Rahim. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Tarian Melayu sebagai refleksi jati diri Melayu dalam Pontianak Harum Sundal Malam II / Hasnorwan Zarifi Abu Hasan. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Tarian Melayu sebagai refleksi jatidiri Melayu dalam Pontianak Harum Sundal Malam 11 / Hasnorwan Zarifi Abu Hasan. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Aspek tema dalam penulisan skrip Soal Hati, Soalnya Siapa? dan Qaisy& Laila : kajian terhadap penulis skrip Habsah Hassan / Narul Zatul Akmar Dagang. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Kajian terhadap panggung wayang jenis lama dan baru (Sinepleks) dari segi teknologi penayangan (satu kajian asas) / Haryati Hashim. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Kaji selidik mengenai penggunaan media elektronik di kalangan pelajar tahun akhir di Fakulti Pengurusan Maklumat / Mardiah Hj. Abdul Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Representasi watak dan ketokohan Hang Tuah dalam filem-filem melayu; kajian terhadap interpretasi pengarah / Zunaidah Ibrahim. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Tema dan ideologi pengarah dalam filem-filem komedi arahan Afdlin Shauki / Mozaid Idris. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Langit petang: permindahan novel ke filem dari sudut latar masa, tempat dan masyarakat / Siti Hajar Kamarudin. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Adaptasi novel ke filem: kajian ke atas kekurangannya di Malaysia / Norhidayu Kasim. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Representasi pontianak sebagai 'hantu wanita' dalam filem Melayu / Arina Md Saat. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Teknik dan ideologi di dalam dokumentari di Malaysia: satu kajian terhadap The Big Durian (2003), The Year Of Living Vicariously (2005) dan Lelaki Komunis Terakhir (2006) / Mazni Mohamad Isa. [Student Project] (Submitted)

(2006) Genre filem muzikal dalam sinema Malaysia tahun 1976-2006 / Syahfiza Mohamad Zaki. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Sistem pengkodan dan tanda menerusi mise-en-scene dalam trilogi Yasmin Ahmad / Marziah Mohamed Mukhtar. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Aplikasi subgenre dalam filem Melayu kajian kes terhadap filem mistik, I Know What U Did Last Raya dan Potret Mistik / Mohd Rizal Mohd Hamdan. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Keberkesanan perkhidmatan meja rujukan di perpustakaan / Abdul Ismail Mohd Jawi. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Perbandingan slot siaran tayangan siri animasi tempatan dan antarabangsa: implikasi terhadap industri animasi tempatan / Mohd Nazri Mohd Nasir. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Penggunaan bahan bercetak dalam melaksanakan tugasan akademik di kalangan pelajar di UiTM Kampus Puncak Perdana / Sahidawati Iziwn Mohd Sahlan. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Lagu-lagu runut di dalam membantu pembinaan naratif filem : kajian terhadap filem Rock (2005) / Mohd Ferdaus Najib. [Student Project] (Unpublished)

(2006) Genre filem biografi: kajian ke atas filem-filem Malaysia kontemporari / Norfariza Subri. [Student Project] (Unpublished)

Entrepreneurship Project

(2006) Grafika design (pembuatan banner, bunting dan backdrop) / Abd. Razak Abd. Rahman...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Research Reports

(2006) Keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) : satu kajian kes terhadap tahap kesedaran literasi pengguna e-Komuniti di kawasan Ketengah / Amri Ab.Rahman, Farok Zakaria and Ainun Nadzirah Mahmood. [Research Reports] (Submitted)

(2006) Persepsi, kesedaran dan tindakan masyarakat Islam terhadap makanan berasaskan daging ayam halal - Kajian kes di Kuching, Sarawak / Abang Sulaiman Bin Abang Salleh ... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Persepsi, kesedaran dan tindakan masyarakat Islam terhadap makanan berasaskan daging ayam halal: kajian kes di Kuching, Sarawak / Abang Sulaiman Bin Abang Salleh , Mohd Amran Bin Hasbullah , Wan Ariffin Bin Wan Yon. [Research Reports] (Submitted)

(2006) Pentadbiran dan pengagihan harta seorang muslim: satu kajian mengenai prosedur undang-undang dan pentadbiran di wilayah utara / Nurrulhuda Ahmad ... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Mengukur tahap keberkesanan (kualiti) pengajaran dan implikasinya terhadap latihan pengajaran secara formal / Abd. Razak Said ... [et al.]. [Research Reports] (Submitted)

(2006) Keberkesanan perlaksanaan program latihan khidmat negara di Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak / Shaharuddin Badaruddin … [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Kajian kecenderungan minat kerja sendiri di kalangan pelajar-pelajar Universiti Teknologi MARA, Kelantan / Hj. Nik Abdullah Zawawi Che Mat, Md. Sabri Mohamad. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Keperluan maklumat di kalangan pelajar diploma pengurusan maklumat di kampus UiTM Kedah, Kelantan dan Johor / Rosli Hassan ... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Kajian terhadap corak agihan dan pembentukan modul agihan zakat di kalangan asnaf fakir dan miskin di pantai timur / Mohd Saufi Ismail, Hasan Bahrom and Wan Yusrol Wan Yusof. [Research Reports] (Submitted)

(2006) Peranan dan cabaran agensi pelancongan bumiputera dalam era globalisasi: satu tinjauan agensi pelancongan bumiputera di negeri Melaka dan Negeri Sembilan / Habsah Kasim, Md. Tahir Abd Hamid dan Azizah Mohammad Amin. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Penghasilan produk kraf berteraskan plastik kitar semula HDPE / Hanif Hj. Khairi , Prof. Madya Dr. Marzuki Hj. Ibrahim. [Research Reports] (Submitted)

(2006) Profil tumbuhan tinggi di hutan Universiti Teknologi Mara Kampus Kota Kinabalu / Abdul Manap Mahmud, Ansir Salim dan Ajimi Haji Jawan. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Kajian tanaman Mangga Melaka Delight (MA 224): kaedah pengurusan oleh petani / Ainun Jariah Manaf, Mohd Zuli Jaafar and Abd. Khalil Mohd Khalid. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Pembelajaran berbantukan komputer menggunakan pendekatan permainan dalam belajar membaca bahasa / Norizan Mat Diah, Marina Ismail dan Suzana Ahmad. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Identiti kawasan Rehat dan Rawat (R&R) di lebuhraya Utara - Selatan (R&R Tapah, R&R Sungai Perak Dan R&R Gunung Semanggol, Perak Darul Ridzuan) / Nadiyanti Mat Nayan and Norhafizah Abdul Rahman. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Laman web institusi zakat di Malaysia: satu penilaian / Ismadi Md Badarudin, Zainal Fikri Zamzuri and Abdul Hadi Salleh. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Tahap pembudayaan ICT (Information & Communication Technology) di kalangan pensyarah UiTM Pulau Pinang dan UiTM Perlis / Koni Md Taha, Tengku Muhaini Tuan Mat and Hasfazilah Ahmat. [Research Reports] (Submitted)

(2006) Asas sumber-sumber zakat di Malaysia: satu penerokaan / Arifin Md. Salleh ... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Kajian pembangunan model kejuruteraan jasad batuan lemah dan terluluhawa / Prof. Madya Ir. Dr. Hjh. Zainab Mohamed. [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Kajian penggunaan MK7003 yang dihasilkan dari Kaolin tempatan sebagai bahan gantian separa terhadap ketahanlasakkan konkrit / Muhd Norhasri Muhd Sidek, Mohd Fadzil Arshad and Dr Megat Azmib Megat Johari (USM). [Research Reports] (Unpublished)

(2006) Tahap kepatuhan terhadap keputusan Mahkamah Syariah dalam kes nafkah -satu kajian kes / Fatimah Sulaiman...[et al.]. [Research Reports] (Submitted)

(2006) Penggunaan kaedah transliterasi dalam buku teks Bahasa Arab : satu kajian kes / Ahmad Nazuki @ Marzuki Yaakub, Adam Mat & Azman Che Mat. [Research Reports] (Submitted)

(2006) Analisa pembatasan stokastik ke atas kecekapan teknikal di sektor pembuatan di Malaysia: kajian kes bagi Industri Kecil dan Sederhana (IKS) / Zalina Zahid and Marziah Mokhtar. [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 25 00:58:54 2022 UTC.