Browse by Document Language

Number of items: 54.

Article

(2001) Pembangunan bahan terjemahan : kaedah memperkayakan penerbitan Bahasa Melayu / Azhar Ab. Wahab. Jurnal FAKULTAS, 3. pp. 83-93. ISSN 1511-7472

(2001) Mahasiswa sebagai agen utama pembangunan k-ekonomi / Prof. Dato' Dr. Adrian Alias. Jurnal FAKULTAS, 3. pp. 1-8. ISSN 1511-7472

(2001) Pembangunan urbanisasi Sarawak dan cabarannya / Rosita Hj. Suhaimi. Jurnal Akademik UiTM Sarawak, 2 (1). pp. 41-58. ISSN 0128-2635

(2001) Ilmu menjulang kelangsungan pembangunan martabat / Megat Md Hatta Megat Othman. Jurnal FAKULTAS, 3. pp. 95-104. ISSN 1511-7472

(2001) Perbandingan pengauditan di antara sistem konvensional dan Islam / Haji Shafi Mohamad and Muaaz Haji Othman. Jurnal Akademik UiTM Sarawak, 2 (1). pp. 59-73. ISSN 0128-2635

(2001) Penilaian tingkah laku taklinear menggunakan kaedah empirik / Norazan Mohamed Ramli and Habshah Midi. Jurnal Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif, 3 (1). pp. 19-35. ISSN 1823-0822

(2001) Suatu kaedah menganggar kos perisian berasaskan spesifikasi formal / Abdullah Mohd Zin, Maridah Mohamad Shah and Abd Malik Md Yusof. Jurnal Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif, 3 (1). pp. 75-85. ISSN 1823-0822

(2001) Teknologi maklumat dan telekerja : satu tinjauan awalan dan implikasinya di Malaysia / Balakrishnan Parasuraman. Jurnal Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif, 3 (1). pp. 115-123. ISSN 1823-0822

(2001) Ulasan buku : ketahui undang-undang kontrak dan agensi di Malaysia / Mohd. Basir Suleiman. UiTM Law Review, 1. pp. 155-157. ISSN 1511-9068

Monograph

(2001) Laporan Tahunan Universiti Teknologi MARA 2001 / Universiti Teknologi MARA. Annual Report. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

Book

UITM, Jabatan Komunikasi Korporat (2001) Istiadat Konvokesyen Ke-53 : Dewan Sri Budiman, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

UiTM, Jabatan Komunikasi Korporat (2001) Istiadat Konvokesyen Ke-54 : Oktober 2001 : Dewan Sri Budiman, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

Thesis

(2001) Satu kajian tentang kecenderungan penunggang penunggang motosikal dalam mengubahsuai motosikal mereka di Kuching / Mohammad Termidzi Haji Arpa. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2001) Satu kajian tentang kecenderungan penunggang-penunggang motosikal dalam mengubahsuai motosikal mereka di Kuching / Mohammad Termidzi Arpa. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2001) Satu kajian mengenai pengetahuan para pelajar Universiti Teknologi MARA Kampus Alor Gajah Melaka terhadap koridor raya multimedia (MSC) / Lihasrizad Ismail. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2001) Kajian tentang aspek muzik dalam rentak asli / Mohd Hayzul Mohd Ramli. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2001) Satu kajian tentang lukisan ilustrasi dalam catan moden Malaysia / Siti Kalsom Mohd Tahir. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka.

(2001) Bagaimana pertuturan seharian mempengaruhi proses menyanyi Kes studi: tabiat pertuturan yang kurang sempurna(“bad speaking habit”) / Fadlita Mohd Taib. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(2001) Senibina Melayu tradisi kajian dan dokumentasi senibina Melayu tradisi : Masjid Lama Kampung Lubuk Emas, Lambor Kanan, Lambor, 32600, Bota, Perak Darul Ridzuan. / Norafiza Azizan, Ahmad Hafizie bin Md Nor and Mohamad Hanif Abdul Wahab. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Rumah Hjh. Ramlah Bt Jasod, Kg Kubang Chandong, Bota Kanan, Perak Darul Ridzuan / Rozita Hassan and Nor Maya Gussalleh. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Program penyelenggaraan dan perlaksanaannya ke atas projek usahasama transit ringan automatik (PUTRA-LRT) / Zulhilmi Muhammad. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Rumah Andak Endah Batu 9 ½ , Kampung Selat , Bota Kanan, Parit, Perak Darul Ridzuan / Syarina Kamarudin and Rohaida Abd. Razak. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Peranan SALCRA dalam pembangunan masyarakat di Daerah Engkelili / Dayang Doliana Abang Abdullah … [et.al.]. [Student Project]

(2001) Amalan Budaya Gendang Melayu Sarawak Di Sadong Jaya, Kota Samarahan / Mohammad Rashidi Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Rekabentuk persekitaran pusat penjagaan warga tua Kajian kes: Rumah Sri Kenangan Cheras / Syahrin Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Satu kajian penghasilan siri kartun animasi dua dimensi di Malaysia / Bonica Akang. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Keberkesanan hubungan di antara siswa-siswi dengan pensyarah dalam peningkatan prestasi akademik di UiTM Kampus Samarahan Sarawak / Mohamad Nizam Bujang ... [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Impak Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) Samarahan Keatas Penduduk dan Sekitar Kota Samarahan / Catherine Agam … [et.al.]. [Student Project]

(2001) Kajian terhadap penggunaan buku dalam era teknologi maklumat: persepsi di kalangan pelajar semester 06 Fakulti Pengajian Maklumat, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor / Sylvester Doon. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Pengaruh Internet di kalangan remaja: Satu kajian kes terhadap remaja di Kuching / Roselinawati Hamdan … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Kajian ke atas pengambilan ecstasy dikalangan belia di Kuching / Johan Isha … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Tinjauan ke atas masalah setinggan di kawasan Bandaraya Kuching / Lanying Juing … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Kecenderungan membaca Majalah Ujang di kalangan remaja berusia 15 tahun / Mohd Ridzuan Khalid. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Keperluan pembangunan “infrastruktur asas' di kawasan Hulu Padawan / Bonnie/Boniface Lasek. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Kajian penglibatan wanita dalam bidang perniagaan di sekitar Bandaraya Kuching / Maimunah Latip … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Kajian tentang kepentingan pemasaran perkhidmatan Bahagian Multimedia di Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah (PPAK) / Shahrom Mat Noh. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Keberkesanan program bantuan pembangunan pertanian di kawasan Asajaya, Samarahan / Fauzie Mohamad … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Mengenalpasti faktor-faktor yang menyumbang kepada kecemerlangan perkhidmatan dan kemudahan di Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR 1), Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor / Noor Afliza Mohamed. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Penggunaan koleksi bahan pengurusan Pusat Sumber Maklumat di Perpustakaan Tun Abdul Razak 1 (PTAR 1), UiTM Shah Alam satu kajian di kalangan pelajar Pengurusan Pusat Sumber Maklumat (IS 223) dari Fakulti Pengajian Maklumat / Mohd Shamsuddin Othman. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Perbandingan penggunaan dan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta di Kuching / Hazarina Pen ... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Kajian keberkesanan penswastaan di sektor Perkhidmatan Awam Kajian Kes: Hospital Umum Sarawak / Mohamad Suffian Saidi … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Kesan projek hidro-elektrik Batang Ai terhadap masyarakat setempat / Chendang Umpur … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Keberkesanan koperasi sebagai membantu ekonomi sektor luar bandar / Zaleha Zaidon … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2001) Kajian kepuasan pemilik-pemilik rumah kos rendah, rancangan perumahan rakyat (R.P.R): Kajian kes di kawasan Rempangi, Kuching, Sarawak / Melissa Suryennie Zainiar … [et.al.]. [Student Project]

Entrepreneurship Project

(2001) Idaman Bridal House; Wedding Packages / Rozalia Mohamad Zain ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2001) Rancangan Perniagaan ETR 300 Esprit de' Corps Sdn. Bhd. / Abd. Razak Hussin... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2001) Syarikat Icy Cool Sdn. Bhd. / Farah Zirah Ismail ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2001) Global Vision Packaging (M) Sdn. Bhd. Packaging / Aminuddin Hj. Kassim... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2001) ETR 300 : Inter Home Enterprise / Abdul Latif Mohd Said ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Research Reports

(2001) Kajian program takmir: pelaksanaan dan keberkesanan di masjid, Daerah Alor Gajah, Melaka / Affendi Ismail...[et.al]. [Research Reports] (Unpublished)

(2001) Kajian gelagat tabungan isi rumah di negeri Melaka / Mohamed Saladin Abdul Rasool , Arifin Md Salleh , Ismadi Ismail , Dr. Nor Ghani Md Nor , Mahadzir Ismail. [Research Reports] (Submitted)

(2001) Kompilasi pelukis-pelukis moden Malaysia dekad 80 an dan 90 an / Ahmad Rashidi Hasan ... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2001) Kajian mengenai beban kerja staf sokongan kumpulan C dan D di Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak Kampus Samarahan / Amrizah Kamaluddin ... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2001) Persepsi dan komunikasi : kesannya ke atas ketaatan, personallti, motivasi dan kepuasan kerja / Ismail Sualman. [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Mon May 23 15:11:36 2022 UTC.