Satu kajian tentang kecenderungan penunggang-penunggang motosikal dalam mengubahsuai motosikal mereka di Kuching / Mohammad Termidzi Arpa

Arpa, Mohammad Termidzi (2001) Satu kajian tentang kecenderungan penunggang-penunggang motosikal dalam mengubahsuai motosikal mereka di Kuching / Mohammad Termidzi Arpa. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Kajian ini adalah berkaitan dengan sikap sesetengah penunggang motosikal yang
sering lnelakukan pengubahsuaian terhadap lnotosikal mereka di sekitar bandaraya
Kuching.
Tujuan dan matlamat kajian ini adalah untuk Inencari apakah faktor sebenar yang
mendorong kecenderungan penunggang motosikal ini terlalu gelnar untuk mengubahsuai
Inotorsikal mereka. Kajian bertujuan untuk mengkaji apakah jenis-jenis pengubahsuaian
yang dilakukan keatas kenderaan tersebut. Selain daripada itu ianya juga adalah untuk
mengkaji pengubahsuaian yang dilakukan itu boleh memberikan kesan salnpingan.la
juga bertujuan untuk melnastikan keberkesanan peraturan-peraturan jalanraya yang
ditetapkan oleh para pihak berkuasa kepada penunggang-penunggang jalanraya
Signifikasi kajian ini ialah ianya boleh Inenjadi salah satu bahan rujukan kepada para
pelajar mahupun orang awam yang ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan
pengubahsuaian motosikal. la. juga. penting kepada jabatan-jabatan tertentu contohnya
Jabatan Pengangkutan Jalan serta pihak polis sebagai bahan rujukan mereka mengenai
masalah ini.
Kaedah Dan Prosidur yang digunakan da.lam menjalankan penyelidikan ialah d.engan
menggunakan ka-edah penyoala-n iaitu mengedarkan borang kaji selidik kepada
penunggang motorsikal di sekitar bandaraya Kuching. Selain daripada itu kaedah
temubual juga akan tumt digunakan bagi mendapatkan maklulnat. M.enggunakan kaedah
pemerhatian menggunakan foto yang berkaitan dengan contoh-contoh pengubahsuaian
Kesimpulan yang boleh didapati daripada penyelidikan ini ialah pelbagai aspek yang
berkaitan dengan pengubahsuaian motosikal telah diketengahkan. Segala aspek kajian
dikupas dari mula hingga ke akhir seperti sikap penunggang, contoh pengubahsuaian
yang dilakuka~ kesan 'pengubahsuaian, komen pihak berkuasa. lni adalah untuk
Inembuka mata masyarakat da.n jabatan-jabatan yang tertentu bahawa ada kemungkinan
gejala pengubahsuaian ini akan mendatangkan gejala yan.g lebih buruk pada masa akan
datang.

Metadata

Item Type: Thesis (Degree)
Creators:
Creators
Email / ID Num.
Arpa, Mohammad Termidzi
UNSPECIFIED
Subjects: H Social Sciences > HE Transportation and Communications > Transportation (General works). Communication and traffic > Malaysia
H Social Sciences > HE Transportation and Communications > Automotive transportation > Special, A-Z > Juvenile drivers. Teenage automobile drivers
Divisions: Universiti Teknologi MARA, Melaka > Alor Gajah Campus > Faculty of Art and Design
Keywords: Penunggang motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan, pengubahsuaian motosikal
Date: 2001
URI: https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/14265
Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of TD_MOHAMMAD TERMIDZI ARPA AD 0_5.pdf] Text
TD_MOHAMMAD TERMIDZI ARPA AD 0_5.pdf

Download (4MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

14265

Indexing

Statistic

Statistic details