Browse by Document Language

Number of items: 119.

Article

(2019) Polemik amalan ibadah harian di Malaysia / Mohamad Anas Mohamad Yaakub dan Aminuddin Ruskam. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 38-63. ISSN e-ISSN:2006-9617

(2019) Dimensi kebebasan dan limitasi al-Tafakkur dalam proses psikoterapi menurut al-Sunnah: perbandingan terhadap meditasi komplimentari bukan Islam / Rahim KZ, Khairulnazrin Nasir dan Saifullah Mamat. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 15-37. ISSN e-ISSN:2006-9617

(2019) Hukum meninggalkan solat fardu antara kufur dan fasiq: analisis dalil berdasarkan mazhab empat / Hasna Bidin…[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 88-108. ISSN e-ISSN:2006-9617

(2019) Kaedah komunikasi non-verbal dalam hafalan al-Quran di pra sekolah / Safinah Ismail…[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-14. ISSN e-ISSN:2006-9617

(2019) Pembangunan spiritual: konsep dan pendekatan dari perspektif Islam / Emie Sylviana Mohd Zahid. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 64-87. ISSN e-ISSN:2006-9617

(2019) Wasiat wajibah: satu sorotan terhadap enakmen wasiat orang Islam di Malaysia / Asjad Mohamed…[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 124-140. ISSN e-ISSN:2006-9617

(2019) Aplikasi seni ilmuminasi Al-quran mushaf Malaysia terhadap seni reka grafik / Nik Narimah Nik Abdullah...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 16-30. ISSN e-ISSN:2006-9617

(2019) Budaya berfikir kritis Islam dan kepentingannya kepada masyarakat Melayu era kontemporari / Norafifah Ab Hamid...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 1-16. ISSN e-ISSN: 2006-9617

(2019) Kartun bertemakan dakwah Islamiyah atas talian: interpretasi dakwah satira dan sarkastik / Fazlina Mohd Radzi dan Azahar Harun. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 50-61. ISSN e-ISSN:2006-9617

(2019) Emas sumber zakat harta: penelitian terhadap pelaksanaan kutipan di Malaysia / Noraini Saro dan Rawi Nordin. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance, 1 (1). pp. 30-37. ISSN eISSN: 2590-3942

(2019) Satu analisis kualitatif terhadap faktor pendorong pembayaran zakat oleh syarikat / Adibah Abdul Wahab. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance, 1 (1). pp. 1-14. ISSN eISSN: 2590-3942

(2019) Rekabentuk kenderaan: pemikiran rekabentuk kearah inovasi / Muhammad Hasri Abdul Rahim, Wan Zaiyana Mohd Yusof dan Nurkhazilah Idris. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual (I.S.I). pp. 1-10. ISSN 2637-0115

(2019) Merekod markah menggunakan kod QR ke dalam sistem pendaftaran kokurikulum (marks recorded in co-curricular registration system using QR code) / Teh Faradilla Abdul Rahman dan Zamri Abu Bakar. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (2). pp. 19-39. ISSN 2600-7606

(2019) Amalan pengurusan kualiti menurut perspektif konvensional dan Islam : Suatu kajian strategi / Lokman Abdul Rasol, Siti Norma Aisyah Malkan@Molkan. Gading Journal for the Social Sciences, 22 (00). pp. 143-149. ISSN 2600-7568

(2019) Pembelajaran melalui aktiviti perniagaan di kalangan para pelajar MDAB/ Nor Hidayatun Abdul Razak... [et. al.]. Gading Journal for the Social Sciences, 22 (00). pp. 111-116. ISSN 2600-7568

(2019) Tanggungjawab sosial korporat (CSR): penglibatan institusi perbankan berasaskan Islam terpilih di Malaysia dalam industri wakaf / Mohd Yusra Abdullah…[et.al]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance, 2 (1). pp. 45-54. ISSN eISSN: 2590-3942

(2019) Mekanisme penilaian kursus dan hubungannya dengan penerimaan pelajar terhadap kursus CTU di UiTM / Rubiah Abu Bakar … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 75-92. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

(2019) Sistem penilaian pengalihudaraan untuk pembangunan perumahan lestari (Ventilation Flow Evaluation System for Sustainable Housing Development) / Nur Azfahani Ahmad … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (2). pp. 55-70. ISSN 2600-7606

(2019) Warna kontemporari dalam karya seni / Aimi Atikah Roslan dan Dr Syed Alwi Syed Abu Bakar. IDEALOGY, 4 (1). pp. 1-13. ISSN 2550-214X

(2019) Drivers of audit failure and fraudulent financial reporting: Evidence from Nigerian distressed banks / Augustine Ehijeagbon Akhidime. Management & Accounting Review (MAR), 18 (1). pp. 1-24. ISSN 2550-1895

(2019) Proses identifikasi jenis bakteria dengan menggunakan aplikasi BactFinder© (bacterial identification process using BactFinder© mobile application) / Nadiawati Alias … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (2). pp. 1-18. ISSN 2600-7606

(2019) Tahap kepuasan staf terhadap persekitaran dan sistem kerja di fakulti kejuruteraan awam UiTM Cawangan Pahang / Rohaya Alias, Nor Maslina Mohsan and Siti Hawa Rosli. Gading Journal for the Social Sciences, 22 (00). pp. 105-110. ISSN 2600-7568

(2019) E-kira CGPA EC110 membantu dalam proses pembelajaran pelajar program diploma kejuruteraan awam UiTM cawangan Pahang / Haslin Idayu Amaruddin, Noraida Mohd Saim and Nurul Farraheeda Abdul Rahman. Gading Journal for the Social Sciences, 22 (00). pp. 30-39. ISSN 2600-7568

(2019) Keberkesanan pengajaran pensyarah ekonomi / Mohamad Kamil Ariff Khalid and Normala Ismail. Gading Journal for the Social Sciences, 22 (00). pp. 156-161. ISSN 2600-7568

(2019) Negara dan transformasi pembangunan jaringan keselamatan sosial di Malaysia / Muhammad Ariff Asyrul Adnan, Rafizah Mohd Noor, Akmal Hisham Abdul Rahim [et al.]. Gading Journal for the Social Sciences, 22 (00). pp. 162-175. ISSN 2600-7568

(2019) Integriti pengguna media sosial / Intan Syahriza Azizan...[et al.]. Voice of Academia (VOA), 15 (3). pp. 32-44. ISSN 2682-7840

(2019) Inovasi Smartfan dalam usaha menjimatkan penggunaan tenaga elektrik di tempat kerja (‘Smartfan’ - an energy saving innovation for workplace) / Nur Jannah Azman, Wan Mohd Rizlan Wan Idris dan Alice Shanthi. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (2). pp. 111-122. ISSN 2600-7606

(2019) ‘Gaya hidup digital’ : idea dan penghasilan arca awam dalam projek ‘Publikart’ Di Iskandar Puteri, Johor Baharu, Johor / Aznan Omar dan Junidsyazji Basharuddin. IDEALOGY, 4 (1). pp. 40-52. ISSN 2550-214X

(2019) Aplikasi mobil untuk perancangan penjadualan fakulti kejuruteraan awam, UiTM Cawangan Pahang / Mohd Fairuz Bachok...[et. al]. Gading Journal for the Social Sciences, 22 (00). pp. 97-104. ISSN 2600-7568

(2019) Tahap amalan kaedah hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar program al-Quran IMTIAZ / Azman Che Mat … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 45-74. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

(2019) Insurans kesihatan sosial di Malaysia : ekuiti dan akses / Mazlan Che Soh dan Makmor Tumin. Journal of Administrative Science, 16 (1). pp. 1-25. ISSN 1675-1302

(2019) Awareness of social business in social media in Malaysia / Siti Hafizah Daud and Khatijah Othman. Management & Accounting Review (MAR), 18 (1). pp. 139-166. ISSN 2550-1895

(2019) SkytiderTM mengatasi kesukaran memasang dan menurunkan gegantung outdoor (SkytiderTM - overcomes the difficultness of installing and lowering the outdoor bunting) / Asrizam Esam … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (2). pp. 71-92. ISSN 2600-7606

(2019) Adaptasi elemen air dalam karya seni catan di Malaysia / Hamdan Shaarani dan Nur Adibah Nadiah Mohd Aripin. IDEALOGY, 4 (1). pp. 14-17. ISSN 2550-214X

(2019) Persepsi pengguna media sosial terhadap individu berpengaruh dalam mempromosikan produk di instagram / Alin Bazilah Hassim, Nur Atikah A Rahman and Jamilah Ahmad. Forum Komunikasi (FK), 14 (1). pp. 70-91. ISSN 0128-2379

(2019) Konsep tauhid sebagai analisa kontekstual dalam reka bentuk Masjid Tengkera Melaka / Nurkhazilah Idris, Liza Marziana Mohammad Noh dan Muhammad Hasri Abdul Rahim. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual (I.S.I). pp. 16-25. ISSN 2637-0115

(2019) Keindahan ukiran kayu pada mimbar Masjid Terengganu pada tahun 2009 hingga 2014 / Noor Hafiza Ismail, Azni Hanim Hamzah dan Mohd Fauzan Mat Sari. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual (I.S.I). pp. 81-95. ISSN 2637-0115

(2019) Ethical work climate in the National Audit Department Offices in Malaysia / Suhaiza Ismail and Nursia Yuhanis. Management & Accounting Review (MAR), 18 (1). pp. 57-76. ISSN 2550-1895

(2019) Tokoh pahlawan Kedah; Dato’ Seri Paduka Raja Laksamana Wan Ismail serta perkaitannya dengan Panglima Ismail dan Panglima Tok Rashid; panglima pembawa Silat Cekak dalam persejarahan Negeri Kedah sepanjang 1800 – 1925 / Shukri Janudin and Zaimilah Yusoff. Voice of Academia : Academic Series of Universiti Teknologi MARA Kedah, 15 (3). pp. 72-95. ISSN 2682-7840

(2019) Dinding grafiti...Tarian robot...Pudu jail ke zaman Hip Hop / Azahari Khalip. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual (I.S.I). pp. 71-80. ISSN 2637-0115

(2019) Digital photogram: pengenalan teknik dan aplikasi baru dalam fotografi / Dona Lowii Madon, Raziq Abdul Samat dan Aidah Alias. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual (I.S.I). pp. 26-33. ISSN 2637-0115

(2019) Penilaian pretasi pelajar MDAB yang mengikuti program diploma Pengurusan dan teknologi pejabat, UiTM Pahang / Siti Khalijah Majid & Rohana Rohana Johan. Gading Journal For The Social Sciences Special Issue for KONAKA, 22 (00). ISSN 2600-7568

(2019) Penambahbaikan penyediaan Laporan Latihan Industri melalui Sistem Repositori Laporan dan Kit Latihan Industri (enhancing the preparation of Industrial Training Report through Report Repository System and Industrial Training Kit) / Salliza Md Radzi … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (2). pp. 93-109. ISSN 2600-7606

(2019) Elemen al-hirz dan kedudukannya dalam jenayah siber masa kini / Khairul Azhar Meerangani … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 55-79. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

(2019) Video sebagai bahantara praktis seni media baru di Malaysia / Mohamad Fadly Sabran. IDEALOGY, 4 (1). pp. 53-55. ISSN 2550-214X

(2019) Seni dalam kehidupan, kehidupan dalam seni / Mohamad Hafiz Yahaya. IDEALOGY, 4 (1). pp. 59-63. ISSN 2550-214X

(2019) Kajian kesan tapak warisan sejarah dunia UNESCO sebagai lokasi perlancongan terhadap sosio-budaya: A’ Famosa, Melaka / Musaddiq Mohamad Khalil, Amer Shakir Zainol dan Azahar Harun. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual (I.S.I). pp. 11-15. ISSN 2637-0115

(2019) Keberkesanan ekstrak daun sirih sebagai ejen antikulat (the effectiveness of Betel leaves extract as antifungal agent) / Emi Norzehan Mohamad Mahbob … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (2). pp. 41-54. ISSN 2600-7606

(2019) Menelusuri pembentukan karya bertemakan Hikayat Hang Tuah – kajian tipografi & ilustrasi ‘pertarungan Hang Tuah dan Cin Cu’ / Fadly Mohamed Sharif dan Walid Muhammaf Syafrein Effendi. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual (I.S.I). pp. 44-52. ISSN 2637-0115

(2019) Faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar diploma perakaunan dalam subjek perakaunan / Nur Syazwani Mohammad Fadzillah and Anis Barieyah Mat Bahari. Gading Journal for the Social Sciences, 22 (00). pp. 150-155. ISSN 2600-7568

(2019) Gagasan Melayu dalam seni catan dekoratif wanita tempatan / Liza Marziana Mohammad Noh, Nurkhazilah Idris dan Khairunnisa Mohd Abdul Ghani. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual (I.S.I). pp. 34-43. ISSN 2637-0115

(2019) Highlighting human as a servant to God in ‘Hari yang Bergelar Kematian’ short story: based on takmilah theory / Mohd Haniff Mohammad Yusoff. Jurnal Intelek, 14 (2). pp. 136-143. ISSN 2231-7716

(2019) Sebuah interpretasi "refleksi" : bayangan dan makna diri / Mohd Affwan Izam Romli dan Hamdan Shaarani. IDEALOGY, 4 (1). pp. 18-20. ISSN 2550-214X

(2019) Isu pelajar tidak membawa al-Quran ketika sesi pengajaran dan pembelajaran subjek CTU di UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat / Emie Sylviana Mohd Zahid, Siti Noor Ain Aziz dan Mahasin Mearaj. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 81-104. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

(2019) Kemahiran asas menulis perkataan bahasa arab di kalangan pelajar UiTM Pahang / Saiful Johari Musahar, Nur Afiqah Amanina Kamaruzzaman, Roselina Musahar ... [et al.]. Gading Journal for the Social Sciences, 22 (00). pp. 182-190. ISSN 2600-7568

(2019) Pencerahan kronologi pameran still (A) live / Noor Azizan Rahman Paiman, Nur Adibah Nadiah Mohd Aripin and Izaddin Matraah. IDEALOGY, 4 (1). pp. 24-39. ISSN 2550-214X

(2019) Modul asas pembuatan sandal / Ibrahim Othman. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual (I.S.I). pp. 105-112. ISSN 2637-0115

(2019) Quisy-SDS mempercepatkan proses pencarian maklumat keselamatan bahan kimia (Quisy-SDS accelerates the searching process of chemical safety datasheet) / Muhammad Firdaus Othman … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (2). pp. 123-139. ISSN 2600-7606

(2019) Gangguan seksual di tempat kerja : Tinjauan undang-undang / Shamsinar Rahman and Suria Fadhillah Md Pauzi. Gading Journal for the Social Sciences, 22 (00). pp. 124-129. ISSN 2600-7568

(2019) Zunar dan kartun / Noorhazalen Saad, Shaliza Dasuki dan Liza Marziana Mohammad Noh. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual (I.S.I). pp. 96-104. ISSN 2637-0115

(2019) Penilaian tahap etika pelajar Ijazah Sarjana Muda Sistem Pengurusan Pejabat (BM232) UiTM Pahang dan hubungkait pandangan sikap beretika di dalam perniagaan / Zuria Akmal Saad. Gading Journal for the Social Sciences, 22. pp. 134-142. ISSN 2600-7568

(2019) Buku kerja atau workbook lakaran idea pelajar / Wan Nur Khalisah Shamsudin, Anith Liyana Amin Nudin dan Lili Eliana Mohd Radzuan. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual (I.S.I). pp. 64-70. ISSN 2637-0115

(2019) Pandangan : seni dalam kehidupan, kehidupan dalam seni / Mohamad Hafiz Yahaya. IDEALOGY, 4 (2). pp. 31-33. ISSN 2550-214X

(2019) Pembinaan arca awam diPutrajaya: “Uniti-Keris” / Rosli Zakaria. Jurnal Inspirasi Seni Intelektual (I.S.I). pp. 53-63. ISSN 2637-0115

Monograph

(2019) D-ZINE : Bumper Edition Bil. 3&4 / Jawatankuasa Perwakilan Kolej Dahlia UiTM Selangor Kampus Puncak Alam. Bulletin. Kolej Dahlia, Universiti Teknologi MARA, Puncak Alam, Selangor.

(2019) Kenapa takut menyampaikan pengucapan awam? / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Komunikator terbaik / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Pemimpin yang hebat pendengar terbaik / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Pengurusan Emosi Marah / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Penulisan ahli akademik di media massa / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Persatuan/ kelab: ke arah melahirkan bakal pemimpin negara / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Info Usahawan: Usahawan Pemacu Ekonomi Mapan Edisi 10 Jun-Dis 2017 / Noorazlina Ahmad (Ed.). Bulletin. Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development (MASMED), Dungun, Terengganu.

(2019) Transkrip temubual bersama Encik Adi bin Haji Omar, Rejimen Askar Melayu Diraja mengenai pengalaman beliau menawan komunis di Ops Gubir / Shahfiqah Amyra Suhaizat & Ali Salleh. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2019) Kaya dari kacamata Islam / Iskandar Ariffin. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Transkrip temubual bersama Encik Haji Asmawi bin Haji Idris, Pesara Tentera 4 Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD) mengenai pengalaman beliau dalam serangan hendap di Gua Musang/ Noor Shaqirah Bahrudin, Nur Hamizah Ismail. Other. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2019) Transkrip temubual bersama Encik Johari bin Yunos, Bekas Special Constable (SC) mengenai pengalaman beliau dalam serangan komunis di Labis/ Nurfateha Balqis Basri & Sharizatul Amira Sharudin. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2019) Halalkah cuka alami yang anda makan? / Nadya Hajar and Nurul Azlin Tokiman. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Transkrip temubual bersama Tuan Haji Misran bin Sapar, Pesara Tentera 4 Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD), mengenai pengalaman beliau menentang konfrontasi Indonesia-Malaysia/ Nur Azni Shazuin Harun & Nurul Azira Sharil. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2019) Transkip temubual bersama Kapt Ismail bin Jamil (B) Veteran Angkatan Tentera Malaysia Misi Op Kota Echo/ Mohamad Aidil Azry Kamisan & Sarah Anissa Muhamad. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2019) Hierarki penggunaan barang dan perkhidmatan dalam Islam / Nuruul Hidayah Mansor and Nurul Azlin Tokiman. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Transkrip temubual bersama Encik M Taib bin Tawal, mengenai pengalaman beliau sebagai Tentera Diraja Malaysia: pertempuran di Gunung Pueh, Sarawak/ Nur'aliah Nazihah Maznan & Siti Nurzahirah Md Isam. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2019) Peranan makanan dalam pembentukan masyarakat yang mampan / Naemaa Mohamad. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Transkrip temubual bersama Encik Zainal Abidin bin Mohd Said 'Station Master' Keretapi Tanah Melayu KTMB Paloh, Johor/ Azmeera Mohd Azme & Nurul Najihah Hamizon. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2019) Halalan Tayyiban / Muallim Mohd Bakri. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Ikhtilat: syarat berkaitannya / Muallim Mohd Bakri. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Persiapan ambang Ramadan/ Muallim Mohd Bakri. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Amalan sesudah Ramadan / Mu’allim Mohd Bakri. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Islam dan kedamaian / Mu’allim Mohd Bakri. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) Transkrip temubual bersama Encik Haji Rahmad bin Sidin Veteren Angkatan Tentera Malaysia mengenai pengalaman beliau tentang keselamatan negara/ Nur Ain Muhamad & Izzeira Hazurin. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2019) Transkrip temubual bersama Tuan Haji Mohamad Salleh bin Mahmud Pesara Tentera Diraja Malaysia mengenai penggeledahan Kem Paraku di Sarawak/ Nik Anis Arissa Nik Hasmadi & Nur Hazwani Burahnuddin. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

(2019) Lambaian Haji manggamit kerinduan seorang hamba / Hisam Satari. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2019) IQRA' : Bil 1 : Januari 2019 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2019) IQRA' : Bil 10 : Oktober 2019 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2019) IQRA' : Bil 11 : November 2019 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2019) IQRA' : Bil 2 : Februari 2019 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2019) IQRA' : Bil 3 : Mac 2019 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2019) IQRA' : Bil 4 : April 2019 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2019) IQRA' : Bil 5 : Mei 2019 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2019) IQRA' : Bil 6 : Jun 2019 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2019) IQRA' : Bil 7 : Julai 2019 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2019) IQRA' : Bil 8 : Ogos 2019 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2019) IQRA' : Bil 9 : September 2019 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2019) Dasar Harta Intelek Universiti Teknologi MARA 2019 / Universiti Teknologi MARA. Manual. Institute of Research Management and Innovation (IRMI), Shah Alam.

(2019) Transkrip temubual bersama Encik Mahmor bin Said, bekas komando dan Rejimen Gerak Khas Malaysia (RGKM) mengenai pengalaman beliau di dalam operasi Gunung Gading/ Mohd Shahrul Rizal Zaifry & Nur Syuhada Mohd Zafrul Ikram. Oral History Report. Fakulti Pengurusan Maklumat, Segamat.

Conference or Workshop Item

(2019) Penggunaan kaedah ‘Pass The Marker!’ dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) subjek ekonomi / Fadli Fizari Abu Hassan Asari and Azlina Mat Saad. In: International Conference on Design industries and Creative Culture 2019, 19 / 20 June 2019, Mangrove Tourism Complex, Sungai Merbok 08000 Sungai Petani, Kedah.

(2019) Pengamalan solat fardhu dalam kalangan pelajar Pengurusan Dalam Islam, Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis (PTSS) / Norzira Ahmad. In: LEC 2019, 17&18 April 2019, Rainbow Paradise Beach Resort, Pulau Pinang.

(2019) Bahasa merentas budaya: pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu kepada pelajar Jepun / Mazlina Baharudin and Azlina Md. Sadik. In: International Innovation in Teaching and Learning 2019 & Language Education Conference (i-InTeLEC 2019, 17-18 April 2019, Rainbow Paradise Beach Resort, Pulau Pinang.

(2019) Kecenderungan menjalankan inovasi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kalangan pensyarah bagi mendepani Revolusi Industri (IR) 4.0 / Amutha Gopal Villoo @ Venugopal, Amu. In: International Innovation in Teaching and Learning 2019 & Language Education Conference (i-InTeLEC 2019, 17-18 April 2019, Rainbow Paradise Beach Resort, Pulau Pinang.

(2019) Pendekatan pendidikan seni visual terhadap terapi kognitif orang kurang upaya / Muhamad Firdaus Ramli...[et al.]. In: e-proceedings Design Decoded 2019, 19 - 20 June 2019, Mangrove Tourism Complex, Sungai Merbok 08000 Sungai Petani, Kedah.

Book

Kassim, Mohd Azraai (2019) Universiti berprestasi tinggi / Prof. Emeritus Datuk Ir. Dr. Mohd Azraai Kassim. Perhimpunan dwibulanan Naib Canselor bersama warga . Corporate Communications Department, Shah Alam. (Unpublished)

Mohammad Noh, Liza Marziana and Abu Hassan, Sharmiza and Idris, Nurkhazilah (eds.). (2019) Cetusan seni jiwa: Srikandi / Fakulti Seni Lukis Seni Reka UiTM Cawangan Melaka. Faculty of Art and Design, Alor Gajah. ISBN 978-967-0637-71-6

UiTM, Perpustakaan Tun Abdul Razak (2019) Buku Perpustakaan Digital PTAR. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Shah Alam. (In Press)

UiTM, Perpustakaan Tun Abdul Razak (2019) Laporan Tahunan Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) 2018. Laporan Tahunan PTAR . Perpustakaan Tun Abdul RAzak.

Student Project

(2019) Laporan kajian akhir cadangan merekabentuk ruang dalaman baru Badger ‘Retail’ Untuk Electic Fushion di No 100 Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur. / Nurul Amanina Nor Azman. [Student Project] (Unpublished)

(2019) Konsep zakat pendapatan dan cukai pendapatan serta perbandingan keduanya / Muhd Shahriel Anas Azmi. [Student Project]

(2019) Perbandingan antara konsep hadiah dan rasuah di Malaysia dari perspektif islam / Mohammad Badrulamin Rohmad. [Student Project] (Unpublished)

Entrepreneurship Project

(2019) Business plan lekor crisp & co. / Amalina Salim...[et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2019) Kayangan Craft Centre / Syahrul Nizam Shuib... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Other

(2019) Kolaborasi Bersama Industri - Muslim Professsional Japan Association (MPJA). Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN). (Unpublished)

This list was generated on Wed May 25 00:19:38 2022 UTC.