Browse by Document Language

Number of items: 65.

Article

(2003) Penghasilan suatu sistem pencerap suhu berautomasi / Hamidi A. Hamid, Mahadzir Hj. Din and Nor Arzami Othman. Jurnal Intelek, 1. pp. 113-121. ISSN 2231-7716

(2003) Falsafah Ekonomi Islam: Satu pengenalan / Basri Abd Ghani. Jurnal Intelek, 1. pp. 39-45. ISSN 2231-7716

(2003) Kesedaran pendidik terhadap elemen ISO 9000 kajian awal di Hulu Perak / Sofiah Molek Lope Aman Shah and Mohd Razif Ibrahim. Wahana Akademik, 2 (1). pp. 56-66. ISSN 1675-2414

(2003) Pengaruh mesej promosi / Rohana Awang. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (8). pp. 188-193. ISSN 0128-5599

(2003) Potensi kulat mikoriza sebagai biobaja dalam industri pertanian / Norman Haji Kasiran. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (8). pp. 135-143. ISSN 0128-5599

(2003) Pemuliharaan in situ sumber genetik tumbuhan di Malaysia / Sarina Hashim and Muzamil Mustafa. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (8). pp. 154-161. ISSN 0128-5599

(2003) Penentuan paras fosfat terlarut (PO4-P) di Tasik Timah Tasoh, Perlis / Hasnun Nita Hj Ismail. Jurnal Intelek, 1. pp. 86-93. ISSN 2231-7716

(2003) Sistem ekonomi Islam: definisi, falsafah dan masalah asas ekonomi / Normala Ismail. Wahana Akademik, 2 (1). pp. 74-84. ISSN 1675-2414

(2003) Rangsangan pembelajaran terhadap prestasi akademik pelajar di UiTM Kampus Arau / Hamidah Jaafar Sidek. Jurnal Intelek, 1. pp. 127-141. ISSN 2231-7716

(2003) Sistem pengurusan Kualiti ISO 9000: Satu tinjauan awal / Azizan Kassim. Jurnal Intelek, 1. pp. 8-21. ISSN 2231-7716

(2003) Pengenalan kepada pembelajaran kooperatif / Azizah Mat Isa, Sarina Muhamad Noor and Sharipah Isa. Jurnal Intelek, 1. pp. 1-7. ISSN 2231-7716

(2003) Keaktifan biologi ekstrak mentah bahagian akar Thottea Corymbosa / Siti Zaiton Bt Mat So'ad …[et al.]. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (8). pp. 104-111. ISSN 0128-5599

(2003) Tinjauan masalah pemahaman asas persamaan pembeza di kalangan pelajar kejuruteraan - Satu kajian kes / Daud Mohamad. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (8). pp. 65-70. ISSN 0128-5599

(2003) Kesan pemakanan terhadap tumbesaran dan pengeluaran telur ayam katik, Gallus sp. / Mohd Azlan Mohd Ishak … [et al.]. Jurnal Intelek, 1. pp. 158-163. ISSN 2231-7716

(2003) Jihad: Konsep serta kaitannya dengan kehidupan mayarakat madani dari sudut ekonomi, politik dan sosial / Rasid Muhamad. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (8). pp. 91-98. ISSN 0128-5599

(2003) Kajian perbandingan kawalan serangga perosak sawi bunga, Brassica Chinensis Var Parachinensis (Bailey) melalui kaedah perangkap cahaya uv, warna dengan feromon dan kawalan kimia / Muzamil Mustaffa and Sarina Hashim. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (8). pp. 99-103. ISSN 0128-5599

(2003) Konsep Pendidikan Islam / Ahmad Sabri Osman. Jurnal Intelek, 1. pp. 22-38. ISSN 2231-7716

(2003) Pemodelan teori kabur dalam penilaian prestasi kakitangan akademik UiTM Kampus Arau / Mahmod Othman and Nadzri Mohamad. Jurnal Intelek, 1. pp. 54-64. ISSN 2231-7716

(2003) Keistimewaan 'PI' / Nazirah Ramli and Amirah Hana Mohamed Noor. Gading Jurnal Akademik, 1,2 (8). pp. 112-121. ISSN 0128-5599

(2003) Pengaruh nilai guru di dalam pelaksanaan pengetahuan isi kandungan pedagogi di bilik darjah / Naginder Kaur a/p Surjit Singh. Jurnal Intelek, 1. pp. 46-53. ISSN 2231-7716

(2003) Pengkelasan riba dan rasional pengharamannya / Sharifah Faigah Syed Alwi. Gading Jurnal Akademik, 1 & 2 (8). pp. 79-90. ISSN 0128-5599

(2003) Pembangunan manusia dari perspektif ekonomi Islam / Noor Saliza Zainal. Wahana Akademik, 2 (1). pp. 67-73. ISSN 1675-2414

Monograph

(2003) Info Kampus : April/Mei 2003 / Universiti Teknologi MARA, Cawangan Sarawak. Bulletin. Universiti Teknologi MARA, Sarawak.

Thesis

(2003) Kesesuaian rekabentuk fizikal ruang pembelajaran terhadap mewujudkan persekitaran akademik (Kes kajian: Kompleks Tahir Majid) / Remi Azruddin Sulaiman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Penggunaan illustrasi kalendar syarikat penerbangan Malaysian Airline System Berhad (MAS) / Nur Hidayah Ahmad @ Mohd. Esa. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Satu kajian perbandingan reka bentuk kulit majalah komik tempatan dikalangan pelajar UiTM Melaka (Kajian kes - majalah komik hiburan Utopia dan majalah Lawak Antarabangsa Ujang) / Faizah Nor Bakir. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Permasalahan dan penggunaan internet di kalangan guru: satu kajian kes di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abang Haji Openg, Kuching, Sarawak / Zamrie Bujang. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

(2003) Pandangan pengguna terhadap keberkesanan identiti korporat syarikat penerbangan bajet rendah: kajian kes Air Asia Airlines / Mohd Hafizul Idham. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Kajian keberkesanan tandas awam terhadap kepuasan pengguna (kes kajian: Jln. TAR, Hentian Jejantas Sg. Buloh dan Giant Shah Alam) / Khadijah Jamal. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Pengurusan penyelenggaraan bangunan perpustakaan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) / Haswandi M. Noor. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Satu kajian terhadap identiti korporat kedai hadiah "Eat's Gift Shop" / Suryati Mohamed. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Keberkesanan pengurusan penyelenggaraan sistem pembetungan di Shah Alam / Nurhazalina Mohamed Razali. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Kemampuan pelajar Seni Lukis dan Seni Reka Grafik dalam penggunaan 'tools', bar menu dan tetingkap palet dalam perisian Photoshop (Kajian kes: pelajar UiTM Melaka) / Mohammad Aszim Mohd Rasid. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Catan cat air Sharifah Zuriah Aljeffri tahun 1978 hingga 2002 / Siti Syamimah Nangen. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Keberkesanan kaedah teknologi pembinaan cepat / Sharifah Nur Hafizah Syed Zin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Keberkesanan penggunaan IT dalam membantu pengurusan kontrak-kontrak JKR (modul skala) / Mohd Fadzil Yusoff. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Pemilihan bahan-bahan kemasan siling bangunan dan kesannya ke atas proses penyelenggaraan / Siti Asiah Zainal. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2003) Penggunaan pusat sumber sekolah di kalangan pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Nibong Tebal / Zawawei Zainol. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(2003) Sikap daya saing siswa siswi di UiTM Kampus Alor Gajah dalam kecemerlangan akademik / Wan Hartini Wan Hassan, Zaliha Hussin dan Zaihan Abd Latip. [Student Project] (Unpublished)

(2003) Kajian pencapaian prestasi akademik di dalam peperiksaan awam di Sekolah Menengah Kerajaan Asajaya, 1999 - 2002. / Dyg. Mas Muliany Abg Abu Bakar … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2003) Kajian tentang kepercayaan karut atau tahyul bagi Masyarakat Melayu di Sarawak / Ryenna Zamella Bohari … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2003) Kemerosotan pelawat berkunjung ke Muzium Sabah / Monica Gualin, Saimah Soluping and Josephine Boyong. [Student Project] (Unpublished)

(2003) Kajian penilaian keberkesanan program pendidikan jarak jauh Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak / Marshall Wekey Henry Atie ... [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2003) Pengaruh muzik di kalangan remaja di Bandaraya Kuching / Elvy Alfisa Jamadi... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2003) Penempatan setinggan di sekitar Kuching / Audrey John … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2003) Kajian mengenai kaedah penc arian maklumat di kalangan pelajar Fakulti Penga Jian Maklumat Di Perpustakaan Tun Abdul Razak 1 Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Selangor / Jaslee Jupiri. [Student Project] (Unpublished)

(2003) Satu kajian tentang keberkesanan pusat sumber terhadap prestasi pelajar di Sekolah Menengah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Seksyen 2 Shah Alam Selangor Darul Ehsan / Fauziana Mohammad. [Student Project] (Unpublished)

(2003) Tahap kepuasan pengguna terhadap pekhidmatan Pos Malaysia di Sarawak : Tumpuan di pejabat Pos Besar Kuching / Jores Sedek … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2003) Kajian mengenai faktor ganjaran dalam meningkatkan motivasi pekerja kumpulan sokongan : Kajian kes di beberapa organisasi kerajaan / Muzaimah Sumar … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

(2003) Kajian kesan sumbangan (Pengaruh) Pelabuhan Rajang dalam pembangunan sosio-ekonomi / Rahayah Hj. Wahab … [et.al.]. [Student Project] (Unpublished)

Entrepreneurship Project

(2003) D'Rimba Corner / Ab. Aziz Hj. Mohd Ghazali. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2003) Armanurseri / Abdullah Marjunid. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Research Reports

(2003) Adakah kecemerlangan pelajar ditentukan oleh penguasaan bahasa inggeris? Satu kajian kes di UiTM zon utara (kampus Sungai Petani, kampus Bukit Mertajam dan kampus Arau) / Noor Saliza Zainal, Normala Ismail dan Zulkafli Mohd. Yusof. [Research Reports] (Unpublished)

(2003) Persepsi dan permintaan pelajar-pelajar bumiputera di Sarawak terhadap pengajian tinggi / Jamil Hamali... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2003) Persepsi dan permintaan pelajar-pelajar bumiputera di Sarawak terhadap pengajian tinggi / Profesor Madya Dr. Jamil Hamali... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2003) Kajian kualiti hidup mukim Kertih / Norazman Harun, Azemi Che Hamid and Wan Jaafar Wan Endut. [Research Reports] (Unpublished)

(2003) Corak perbelanjaan wang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN): kajian kes di Universiti Teknologi Mara (Uitm) Zon Utara (Kampus Bukit Mertajam, Kampus Sungai Petani dan Kampus Arau) / Normala Ismail…[et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2003) Corak perbelanjaan wang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN): kajian kes di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Zon Utara (Kampus Bukit Mertajam, Kampus Sungai Petani dan Kampus Arau) / Normala Ismail ... [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2003) Corak perbelanjaan wang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN): kajian kes di Universiti Teknologi MARA (UiTM) zon utara (kampus Bukit Mertajam, kampus Sungai Petani dan kampus Arau) / Normala Ismail, Noorsaliza Zainal dan Maznah Wan Omar. [Research Reports] (Unpublished)

(2003) Kajian terhadap penggunaan sumber internet dalam aktiviti pembelajaran di kalangan pelajar AP221 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Perancangan Bandar Dan Wilayah, Fakulti Perancangan Sinibina Dan Ukur, Universiti Teknologi Mara Shah Alam, Selangor / Abdul Halim Mohammad. [Research Reports] (Unpublished)

(2003) Kajian keperluan kemudahan pelajar di Universiti Teknologi MARA, Kampus Seri Iskandar, Cawangan Perak Darul Ridzuan / Mohamed Noor Mohid , Aszhar Ab Rahman , Idrus Abd Shukor. [Research Reports] (Submitted)

(2003) Kajian kesedaran dan amalan etika perniagaan mengikut perspektif Islam / Kamal Bahrin Shamsuddin… [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2003) A comparative study of the marketing strategies adopted by the conventional insurers and Islamic insurers./ Maznah Wan Omar…[et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2003) Kajian sifat fizik matahari pemonitoran tompok matahari tahun 2000 / Syed Yusainee Yahya. [Research Reports] (Unpublished)

(2003) Adakah kecemerlangan pelajar ditentukan oleh penguasaan bahasa Inggeris? Satu kajian kes di UiTM Zon Utara / Noor Saliza Zainal…[et al.]. [Research Reports] (Submitted)

This list was generated on Mon May 23 14:36:56 2022 UTC.