Kemerosotan pelawat berkunjung ke Muzium Sabah / Monica Gualin, Saimah Soluping and Josephine Boyong

Gualin, Monica and Soluping, Saimah and Boyong, Josephine (2003) Kemerosotan pelawat berkunjung ke Muzium Sabah / Monica Gualin, Saimah Soluping and Josephine Boyong. [Student Project] (Unpublished)

Abstract

Muzium menurut ICOM adalah sebuah pusat yang tidak mencari keuntungan, namun sebalik sebagai institusi yang bertanggungjawab mengumpul, mendokumen, memelihara, mempamer dan menginterpretasi bahan-bahan bukti khazanah warisan untuk manfaat awam pada masa kini dan generasi akan datang. Oleh yang demikian, kajian ini adalah untuk mengenalpasti apakah factor-faktor yang menyebabkan pengurangan pelawat di Muzium Sabah. Responden-responden bagi kajian ini adalah terdiri daripada pekerja sector awam, kakitangan sekolah St. Agnes dan masyarakat awam di daerah Tamparuli
dan Tuaran. Borang soalselidik telah diedarkan bagi pengumpulan data-data ini untuk laporan Kertas Projek. Hasil kajian ini telah menunjukkan bahawa factor utama pengurangan pelawat ke Muzium adalah kurangnya kesedaran di kalangan masyarakat awam mengenai fungsi yang dijalankan oleh Muzium. Kajian ini juga telah mendapati bahawa terdapat segelintir responden yang tidak pernah melawat ke Muzium Sabah di mana kekerapan yang biasa adalah setahun sekali. Oleh yang demikian, adalah dicadangkan kepada pihak Muzium
Sabah dapat mempelbagaikan lagi aktiviti-aktivitinya yang melibatkan semua golongan masyarkat terutama sekali di kalangan generasi muda bagi memupuk kesedaran untuk mencintai khazanah lama. Setelah mengetahui factor-faktor penyebab bagi penyusutan pelawat ke Muzium
Sabah maka dapatlah pihak pengurusan organisasi ini memperbaiki beberapa kelemahan dan cadangan-cadangan yang telah dikemukakan kepada pihak Muzium khasnya Muzium Sabah.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of 26956.pdf] Text
26956.pdf

Download (1MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

26956

Indexing

Statistic

Statistic details