Browse by Document Language

Number of items: 111.

Article

Pengabstrakan dan pengindeksan di Malaysia : satu tinjauan / Abd Rashid Abd Rahman, Fuziah Mohd Nadzar and Rosnita Sahrani. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 79-94. ISSN 2231-7104

Model Integrasi Indeks Utama Prestasi (MIIUPA-KPIAs) Agensi Payung Industri Homestay Melayu Malaysia / Hasan Abdullah ... [et al.]. (2013) Jurnal Pemikiran dan Kepimpinan Melayu. pp. 53-71. ISSN 2289-5744

Pembentukan konsep destinasi mesra pelancong : konsep berorientasikan pelancong sebagai pengguna / Ahmad Nazrin Aris Anuar, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh and Mohd Yusof Hussain. (2013) Esteem Academic Journal, 9 (2). pp. 16-27. ISSN 1675-7939

Peranan perpustakaan-perpustakaan luar bandar dalam pembentukan modal insan yang bernilai tinggi / Norehan Ahmad and Haliza Yahaya. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 43-54. ISSN 2231-7104

Kajian literatur : dialog agama perkongsian aktiviti dalam kalangan masyarakat awam di Malaysia / Azarudin Awang and Khadijah Mohd Khambali@Hambali. (2013) Esteem Academic Journal, 9 (2). pp. 39-53. ISSN 1675-7939

Bahasa Melayu benteng Islam dan Melayu / Azman Che Mat. (2013) Jurnal Pemikiran dan Kepimpinan Melayu. pp. 78-82. ISSN 2289-5744

UiTM dan destini Melayu / Prof. Madya Dr. Ghazali Daimin. (2013) Jurnal Pemikiran dan Kepimpinan Melayu. pp. 83-86. ISSN 2289-5744

Sentuhan intelektual membaca karya-karya agung Melayu / Ding Choo Ming. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 1-20. ISSN 2231-7104

Ilmu dan ilmu pengetahuan dari perspektif Islam / Norasiah Haji Harun. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 37-42. ISSN 2231-7104

Bangkitlah wahai remaja Melayu / Leylawati Joremi. (2013) Jurnal Pemikiran dan Kepimpinan Melayu. pp. 87-92. ISSN 2289-5744

Kajian etnografi tingkah laku maklumat pesalah juvana lelaki di Malaysia / Ezza Rafedziawati Kamal Rafedzi, Abrizah Abdullah and Nur Khairunnisha Zainal. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 55-68. ISSN 2231-7104

Indeks kemampuan pengurusan PKS Melayu / Bumiputera di Malaysia 2012 / Muhammad Rozi Malim, Mohd Sazili Shahibi and Ghazali Daimin. (2013) Jurnal Pemikiran dan Kepimpinan Melayu. pp. 36-52. ISSN 2289-5744

Kaedah pengajaran dan pembelajaran asas Jawi bagi kanak-kanak prasekolah / Norizan Mat Diah and Nor Azan Mat Zin. (2013) Esteem Academic Journal, 9 (2). pp. 28-38. ISSN 1675-7939

Pemikiran dakwah Al-Faruqi : kajian dari sudut metodologi dan isi kandungannya / Ahmad Sabri Osman, Mohd Farid Mohd Sharif and Raihaniah Zakaria. (2013) Esteem Academic Journal, 9 (2). pp. 96-107. ISSN 1675-7939

Konsep keselamatan dan kebenaran menurut Islam dan pluralisme agama: analisis menurut pandangan Ismail Raji al-Faruqi / Ahmad Sabri Osman, Mohd Farid Mohd Sharif and Raihaniah Zakaria. (2013) Jurnal Intelek, 8 (1). pp. 1-12. ISSN 2682-9223

Tinjauan bacaan : penghasilan protease melalui kaedah fermentasi mikrob / Nursyuhadah Othman, Darah Ibrahim and Wan Nordini Hasnor Wan Ismail. (2013) Esteem Academic Journal, 9 (2). pp. 76-86. ISSN 1675-7939

Tahap keyakinan diri dan pencapaian atlet Bumiputera / Vincent A. Parnabas and Yahaya Mahamood. (2013) Jurnal Pemikiran dan Kepimpinan Melayu. pp. 72-77. ISSN 2289-5744

Perpustakaan pembina tamadun / Muhammad Hj. Salleh. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 21-24. ISSN 2231-7104

Memaksimumkan Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) sebagai agen kecemerlangan akademik / Zailani Shafie, Nor Ezan Omar and Nor Diana Abd Rahman. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 69-78. ISSN 2231-7104

Persepsi terhadap kredibiliti maklumat di internet dari kalangan generasi muda Melayu (Pelajar UiTM) / Mohd Sazili Shahibi … [et al.]. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 95-101. ISSN 2231-7104

Persepsi terhadap kredibiliti maklumat politik di internet dalam kalangan generasi muda / Mohd Sazili Shahibi ... [et al.]. (2013) Jurnal Pemikiran dan Kepimpinan Melayu. pp. 29-35. ISSN 2289-5744

Konsep satu Malaysia sebagai agenda politik : perlu diteruskan atau difikir kembali? / Ismail Sualman. (2013) Jurnal Pemikiran dan Kepimpinan Melayu. pp. 11-28. ISSN 2289-5744

Dasar kepimpinan Najib : model transformasi ke arah kesejahteraan global / Samsudin Wahab ... [et al.]. (2013) Jurnal Pemikiran dan Kepimpinan Melayu. pp. 3-10. ISSN 2289-5744

Penerbitan popular dan penerbitan ilmiah : sejauh mana membentuk minat membaca masyarakat / Zulkarnain Zakaria. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 25-36. ISSN 2231-7104

Book Section

Strategi pujuk rayu dalam perkahwinan : tanggapan dan pengalaman lelaki Melayu dalam konteks komunikasi interpersonal / Hariyati Ariffin. (2013) In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran dan Kepimpinan Melayu 2013. Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK), Shah Alam, pp. 107-118. ISBN 978-967-11172

Pengaruh status ekonomi keluarga terhadap tahap motivasi dan pencapaian akademik pelajar Melayu : kajian terhadap pelajar Mengubah Destini Anak Bangsa / Zarul Azhar Nasir, Nor Zarina Mohd Salim and Jamilah Laidin. (2013) In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran dan Kepimpinan Melayu 2013. Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK), Shah Alam, pp. 23-29. ISBN 978-967-11172

Komunikasi efektif melalui media perantaraan dalam kalangan masyarakat Melayu : satu kajian kes di Melaka / Raha Radzi. (2013) In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran dan Kepimpinan Melayu 2013. Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK), Shah Alam, pp. 43-57. ISBN 978-967-11172

Kajian antropologi budaya dan kesenian : kajian kebudayaan dan kesenian ethnik Minangkabau di Kampung Gagu Jelebu Negeri Sembilan / Nurul Shima Taharuddin and Prof Madya Mohamad Khalil Amran. (2013) In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran dan Kepimpinan Melayu 2013. Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK), Shah Alam, pp. 84-90. ISBN 978-967-11172

Monograph

Wahana Lestari: Bil.6 2013 / Perpustakaan Tun Dr. Ismail Cawangan Johor, UiTM Johor. (2013) Bulletin. Perpustakaan Tun Dr Ismail, UiTM Johor, PTDI, UiTM Kampus Segamat, Johor.

Laporan kajian penilaian impak Kaul 2013 / Dr. Tang Howe Eng, Khalik Ibrahim and Noor Emma Shamsuddin. (2013) Other. Persatuan Melanau Mukah, Mukah, Sarawak.

Wahana Lestari: Bil.6 2013 / Perpustakaan Tun Dr. Ismail Cawangan Johor, UiTM Johor. (2013) Bulletin. Perpustakaan Tun Dr Ismail, UiTM Johor, PTDI, UiTM Kampus Segamat, Johor.

Buletin Perpustakaan Tengku Anis Edisi 2013 / Perpustakaan Tengku Anis, UiTM Kelantan. (2013) Bulletin. Perpustakaan Tengku Anis, Machang, Kelantan.

Conference or Workshop Item

Amanat Ketua Pustakawan UiTM 2013. (2013) In: Majlis Perutusan Pentadbiran, 8 Februari 2013, Dewan Sri Budiman, UiTM. (Unpublished)

Adaptasi filem 'Cool Runnings' dalam melatih pemanah dan pelajar UiTM Pahang / Mohamad Azmi Nias Ahmad and Mohd Aripin Amat. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Latihan industri fakulti perakaunan : Cabaran dan kaedah penyelesaian / Mohamad Azmi Nias Ahmad …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Fenomena 'Target Panic' di Kelab Memanah UiTM Pahang / Mohamad Azmi Nias Ahmad and Adam Feizrel Linoby Ronny Linoby. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Aplikasi AI-Quran digital dalam telefon pintar (Smart Phone) tablet terhadap pelajar asasi UiTM Pahang, Kampus Kuantan Sesi 2012/2013 / Norazmi Anas, Mohd Syahril Ibrahim and Ahmad Fadhir Mat Dahan. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Aktiviti dalam pembelajaran kemahiran menulis bahasa arab di UiTM dan UMP: Satu kajian perbandingan / Fauzi Azmi, Saiful Johari Musahar and Mohd Zaki Abdul Latiff. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Peranan komunikasi visual dalam perpaduan Melayu / Prof. Madya Dr. Ghazali Daimin. (2013) In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran Dan Kepimpinan Melayu.

Pemberian markah dalam subjek matematik: Kajian perbandingan di kalangan pensyarah matematik baru dan berpengalaman / Anisah Dasman …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Persepsi pelajar sekolah terhadap penawaran program diploma pengurusan acara di Universiti Teknologi MARA / Norlaili Haji Harun …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Manifestasi pandangan dunia Melayu dalam rupa dan jiwa seni catan wanita Melayu tahun 1970-1990 / Liza Marziana Haji Mohammad Noh. (2013) In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran Dan Kepimpinan Melayu.

Kerangka pelaporan kewangan institusi masjid / Azizi@Hamizi Hashim …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Dimensi kecerdasan emosi di kalangan mahasiswa Universiti Teknologi MARA (Pahang) / Maisarah Ishak and Dr. Sharifah Zannierah Syed Marzuki. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Budaya dan tradisi seni anyaman Melayu / Noor Hafiza Ismail. (2013) In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran Dan Kepimpinan Melayu.

Kajian kadar pendapatan usahawan kecil skim pembiayaan ikhtiar Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) Pahang / Mohd Zahid Laton … [et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Perbandingan Melayu Ayutthaya dan Pattani dalam domain bahasa, budaya, pendidikan dan politik / Prof Madya Dr Muhammad Rozi Malim … [et al.]. (2013) In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran Dan Kepimpinan Melayu.

Penerapan silibus CTU086 : Satu analisis di UiTM Kampus Kuantan sesi 2012/2013 / Ahmad Fadhir Mat Dahan and Norazmi Anas. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Fiqah siber: Panduan, adab dan etika di dalam dunia maklumat / Mohd Ikhsan Md Raus …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Kefahaman dan amalan dalam berakidah: Kajian terhadap pelajar diploma semester akhir, UiTM Pahang / Asjad Mohamed …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Partikel Al dalam penentuan hukuman jenayah zina / Ikbal Zahin Mohamed …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Elemen simetri dalam senibina rumah melayu tradisional Negeri Sembilan / Marina Mohamed, Nor Fadhilah Dzulkifli and Nazirah Ramli. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Penurunan kualiti air akibat daripada projek pembinaan di hutan simpan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) / Farah Wahida Mohd Latib, Noraida Mohd Saim and Zulhafizal Othman. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Kajian budaya dan fundamental terhadap seni lukisan kontemporari Malaysia : masyarakat jawi peranakan / Siti Nur Izaura Mohd Razis. (2013) In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran Dan Kepimpinan Melayu.

Program peningkatan akademik pelajar: Penambahbaikan pelaksanaan program SIMPLE di Fakulti Kejuruteraan Awam, UiTM Pahang / Noraida Mohd Saim …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Kajian makmal: Ujikaji pemecah ombak terapung menggunakan tayar di lembangan ombak (Gelombang) / Noraida Mohd Saim and Farah Wahida Mohd Latib. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Kesan ekstrak buah mangga dan enzim komersil terhadap penghasilan minyak isirong sawit dara / Hendrie Johann Muhamad Ridzwan …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Kajian terhadap tahap kepuasan pelanggan di kafeteria merpati kolej dato bahaman UiTM Pahang / Mohd Faizal Azrul Azwan Muhamed@ Che Harun …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Memacu kecemerlangan akademik : Halatuju & peranan pensyarah ACIS / Rasid Muhammad …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Pelaporan akauntabiliti di laman sesawang pihak berkuasa tempatan: Satu perbandingan di negeri- negeri pantai timur Malaysia / Lily Mazlifa Mustafa …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Kecemerlangan akademik, penyelidikan dan penulisan: Pencapaian dalam sedekad KONAKA / Muzamil Mustaffa …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Sumbangan murabbi ke arab pemantapan akademik: Penilaian terhadap tahap kepuasan dan pencapaian pelajar / Ruaain Hj Mustari, Norakmal Abdul Hamid and Nor Habibah Tarmuji. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Tinjauan awal senarai pokok (Burseraceae & Dipterocarpaceae) di Hutan UiTM Pahang / Nik Hazlan Nik Hashim … [et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Pencirian dan potensi sisa pepejal Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) untuk dikitar semula / Zulhafizal Othman … [et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Atlet bumiputera : tahap keyakinan diri dan pencapaian dalam sukan / Vincent A. Parnabas, Yahaya Mahamood dan Julinamary Parnabas. (2013) In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran Dan Kepimpinan Melayu.

Dasar kepimpinan Najib : model transformasi ke arah kesejahteraan global / Samsudin Wahab ... [et al.]. (2013) In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran Dan Kepimpinan Melayu.

Bangsa Melayu dan orang Jawi menurut kitab Turath Arab / Wan Kamal Nadzif Wan Jamil. (2013) In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran Dan Kepimpinan Melayu.

Book

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM Edisi Khas Sempena Penganugerahan Ijazah Doktor Perniagaan Dan Keusahawanan Kepada Tan Sri Datuk Hj Mustapha Kamal Bin Hj Abu Bakar : Istiadat Konvokesyen ke-78 : Dewan Agung Tuanku Canselor, UiTM : 11 Mei 2013 bersamaan 1 Rejab 1434 H / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. (2013) Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM Edisi Khas Sempena Penganugerahan Ijazah Kehormat Doktor Undang-Undang Kepada YAB Pehin Sri Hj Abdul Taib Bin Mahmud : Istiadat Konvokesyen ke-79 : Dewan Tuanku Canselor, Universiti Teknologi MARA : 9 – 19 November 2013 / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. (2013) Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM Istiadat Konvokesyen Ke-78 : 11-21 Mei 2013 : Dewan Agung Tuanku Canselor, UiTM. (2013) Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM Istiadat Konvokesyen Ke-79 : 9-19 November 2013 : Dewan Agung Tuanku Canselor, UiTM. (2013) Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM Perutusan Tahun Baharu 2013 : 30 Januari 2013 : Dewan Agong Tuanku Canselor / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. (2013) Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM Teks Ucapan Sempena Istiadat Konvokesyen UiTM ke-78 : 11-21 Mei 2013 : Dewan Agong Tuanku Canselor, UiTM / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. (2013) Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam. (Unpublished)

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM Teks Ucapan Sempena Istiadat Konvokesyen UiTM ke-79 : 9-19 November 2013 : Dewan Agong Tuanku Canselor, UiTM / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. (2013) Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam. (Unpublished)

Thesis

Penataan artistik sebagai medium menggerakkan naratif dalam filem pendek "Sang Projeksionis" / Nurul Syazaliyana Abd Majid. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

Kepentingan exaggeration terhadap watak animasi Time For Revenge / Muhamad Hanif Abdul Razak. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Alam).

Psychotechnique: kajian terhadap pembentukan emosi pelakon / Siti Norazlin Abdullah. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

Representasi emosi: kajian terhadap watak Azura dan Zack dalam Filem Azura 2012 / Nur Syahirah Hashim. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

Keberkesanan kesan visual khas mewujudkan elemen seram di dalam Filem Karak (2011) / Izzat Sharin Ismail. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

Revolusi pengedaran filem cereka melalui internet / Mohammad Adam Ismail. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

Representasi animasi Wayang Kulit dalam bentuk digital: filem animasi The Guardian / Danial Uzair Marzuki. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

Pendekatan sastera islam-teori takmilah dalam "Filem Islamik": satu kajian kes terhadap watak dan perwatakan di dalam filem Emak Ingin Naik Haji (2009) dan 7 Petala Cinta / Nurul Iva Mohd Muzamli. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Alam).

Sikap masyarakat terhadap teromba / Sri Qamariah Mohd Samsir. (2013) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Pengarahan artistik dalam Teater Muzikal / Mohamad Kashfi Mohd Zulkufli. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

Matinya Seorang Perempuan (2013) : gaya pengarahan adaptasi / Mohd Nazri Osman. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Alam).

Kajian terhadap proses rekaan set di peringkat pra produksi teater muzikal "Destini Anak Bangsa" Tan Sri Arshad Ayub / Muhamad Nazmi Radellah. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

Bunohan (2012): satu kajian terhadap kegagalan sebuah karya bermutu dalam menarik golongan penonton ke pawagam / Raihan Suhaimi. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Perdana).

Aplikasi elemen seni teater Makyung dalam animasi 3D: kajian kes - Hijau-Hijau lntan Permata (2011) / Intan Iszana Yusak. (2013) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (Kampus Puncak Alam).

Student Project

Talentime (2009) : kajian komunikasi intercultural dari perspektif Dr. Milton J. Bennett / Noor Nazirah Hani Senin. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Kesyumulan konsep reda dalam filem Ketika Cinta Bertasbih 1 dan Ketika Cinta Bertasbih 2 (2009). / Nabila Farha Johar. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Filem The Stoning of Soraya M: sebuah realiti dominasi lelaki / Norazila Kasir. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Pelaksanaan kemudahan sokongan rekreasi di Pantai Sepat Kuantan Pahang / Nor Syazwani Mohd Ismail. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Wayang kulit Kelantan: satu kajian kes terhadap simbolisme dalam persembahan / Norain Mustafha. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Pendekatan pencahayaan neo – noir dalam filem pendek Jogan andika: interpretasi naratif kepada implementasi stail pencahayaan / Lokman Hakim Mustapha. (2013) [Student Project] (Submitted)

Sex roles, false empowerment dan ‘Mat Kereta’ terhadap wanita pada watak Fasha : kajian filem evolusi KL drift (2008) \ Marina Ilmar Ramli. (2013) [Student Project] (Submitted)

Psikologikal thriller: satu pembentukan watak hibrid berdasarkan teori Freud dan Jung / Noorliza Ramli. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Penyediaan tempat letak kereta di Flat Taman Beringin, Jinjang Utara, Kuala Lumpur / Muhammad Hafizudin Roszai. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Kota Johor Lama sebagai salah satu destinasi pelancongan warisan di Kota Tinggi Johor / Saidah Haziqah Salim. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Projek teater fizikal panggilan: kajian ke atas teknik pengarahan / Muhammad Hanis Samarudin. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Filem pendek Jogan Andika 2013 : Aplikasi genre gengsterisme / Wan Fahti Kamil Wan Hashim. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Konsep pseudorealism meningkatkan keboleh pasaran filem : kajian kes Filem Magika (2010) / Mohd Azuan Zainun. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Transformasi pusat bandar Muar sebagai lokasi pelancongan warisan / Muhammad Haniff Zakaria. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Aplikasi ‘Magic If’ bagi pembinaan watak Ara dan Puan Baqarah dalam projek Teater Asylum / Zalika Nadia Zulkefli. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Research Reports

Kajian hadith melampau bagi bab ganjaran dan hukuman dalam kitab Ihya' Ulum Al-din / Husnul Rita Aris, Nor Azlina Abd. Wahab dan Adhanawati Abdul Rapa. (2013) [Research Reports] (Unpublished)

Kajian hadith melampau bagi bab ganjaran dan hukuman dalam kitab Ihya' Ulum al-Din / Husnul Rita Aris, Nor Azlina Abd. Wahab and Adhanawati Abdul Rapa. (2013) [Research Reports] (Submitted)

Penerimaan masyarakat terhadap sistem perbankan Islam di bahagian Samarahan / Saimi Bujang ... [et al.]. (2013) [Research Reports] (Unpublished)

Faktor-faktor pengabaian solat fardhu : cadangan penambahbaikan modul solat / Nadiyah Hashim … [et.al.]. (2013) [Research Reports]

Faktor-faktor pengabaian solat fardhu : cadangan penambahbaikan modul solat / Nadiyah Hashim, Rohaya Sulaiman and Sharifah Anom Omar. (2013) [Research Reports] (Unpublished)

Dokumentasi visual motif-motif seni hiasan Melayu tradisional / Abd. Rasid Ismail dan Ahmadrashidi Hassan. (2013) [Research Reports] (Unpublished)

Menangani tekanan emosi model al-Quran / Siti Aisyah Yusof …[et al.]. (2013) [Research Reports] (Unpublished)

Pelestarian manuskrip Melayu sebagai sumber ilmu pengetahuan di Malaysia / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin, Paiz Hassan and Hamdi Rahman Mohd Yaacob. (2013) [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Thu Jun 8 11:06:24 2023 UTC.