Persepsi terhadap kredibiliti maklumat di internet dari kalangan generasi muda Melayu (Pelajar UiTM) / Mohd Sazili Shahibi … [et al.]

Shahibi, Mohd Sazili and Ayu Mazlan, Mazwani and Mohd Noor, Hamka and Mohd Hanafiah, Muhammad Saufi (2013) Persepsi terhadap kredibiliti maklumat di internet dari kalangan generasi muda Melayu (Pelajar UiTM) / Mohd Sazili Shahibi … [et al.]. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 95-101. ISSN 2231-7104

Abstract

Kajian ini adalah mengenai persepsi peiajar terhadap kredibiliti maklumat di internet. Sampel telah dipilih daripada 509 orang sampelyang terdiri daripada peiajar UiTM
tahun akhir di sekitar kawasan Selangor. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenai pasti faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi generasi muda Melayu, terutamanya
dari kalangan pelajar-pelajar Universiti. Teknik-teknik statistik yang digunakan dalam kajian ini iaiah ujian Khi-Square kebebasan dan analisis Regresi Linear Berganda. Hasil
kajian mendapati bahawa majoriti peiajar mempunyai persepsi yang neutral terhadap kebolehpercayaan, ketepatan, keadilan, kepentingan dan kedalaman sesuatu maklumat. Di samping itu, peiajar juga didapati bergantung kepada kebolehpercayaan, ketepatan, keadilan, kepentingan dan kedalaman sesuatu maklumat dalam memilih jenis maklumat
yang boleh dipercayai. Selain itu, reka bentuk web, pengaruh pengguna internet yang lain dan sumber maklumat didapati merupakan faktor yang ketara yang boleh mempengaruhi kredibiliti maklumat di internet.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of AJ_MOHD SAZILI SHAHIBI INFORMIKA 13.pdf] Text
AJ_MOHD SAZILI SHAHIBI INFORMIKA 13.pdf

Download (6MB)

ID Number

13889

Indexing

Statistic

Statistic details