Browse by Publication Title

Group by: Date | Volume | No Grouping
Jump to: 2011 | 2013
Number of items: 22.

2011

Aplikasi elemen pemikiran saintifik dalam pengajian syariah : satu pendekatan / Rahimin Affandi Abd Rahim … [et al.]. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 121-136. ISSN 2231-7104

Epistimologi ilmu dalam Islam : asas falsafah pengurusan ilmu dan maklumat / Yaacob Yusoff Awang and Mohd Zafian Mohd Zawawi. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 53-62. ISSN 2231-7104

Faktor-faktor kesedaran terhadap perpustakaan digital di institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia / Razilan A. Kadir … [et al.]. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1 (2011). pp. 103-119. ISSN 2231-7104

Keberkesanan institusi masjid dalam penyebaran ilmu dan maklumat : satu kajian kes / Rosnita Sahrani, Imilia Ibrahim dan Valentino Abu Bakar. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 45-52. ISSN 2231-7104

Keterpesonaan terhadap perpustakaan : belajar dari catatan sejarah / Shaharom TM Sulaiman and Wan Ab. Kadir Wan Dollah. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 147-149. ISSN 2231-7104

Kompetensi untuk profesional maklumat di zaman masyarakat bermaklumat / Ahmad Azman Mohamad Ramli. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 137-146. ISSN 2231-7104

Kredibiliti maklumat digital dari internet / Mohd Sazili Shahibi … [et al.]. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 37-44. ISSN 2231-7104

Pengurusan rekod dan undang-undang / Abdul Rahman Ahmad, Khairul Mizan Taib and Ahmad Nazri Mansor. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 63-74. ISSN 2231-7104

Pengurusan risiko dalam pengurusan rekod elektronik / Azman Mat Isa and Aliza Ismail. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 75-90. ISSN 2231-7104

Perkembangan dan cabaran Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti Teknologi MARA (UiTM) dalam pendidikan dan latihan pustakawan dan profesional maklumat / Adnan Jamaludin dan Shamsul Kamal Wan Fakeh. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 27-36. ISSN 2231-7104

Perkhidmatan maklumat atas talian melalui aplikasi web 2.0 / Zulkefli Mohd Yusop, Yamin Kamis and Hasnah Hashim. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 91-102. ISSN 2231-7104

Perpustakaan pemangkin peradaban / Abu Hassan Hasbullah. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 1-12. ISSN 2231-7104

Perpustakaan pemangkin peradaban di dunia barat dan Melayu : dulu, kini dan kelak / Ding Choo Ming. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 13-26. ISSN 2231-7104

2013

Ilmu dan ilmu pengetahuan dari perspektif Islam / Norasiah Haji Harun. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 37-42. ISSN 2231-7104

Kajian etnografi tingkah laku maklumat pesalah juvana lelaki di Malaysia / Ezza Rafedziawati Kamal Rafedzi, Abrizah Abdullah and Nur Khairunnisha Zainal. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 55-68. ISSN 2231-7104

Memaksimumkan Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) sebagai agen kecemerlangan akademik / Zailani Shafie, Nor Ezan Omar and Nor Diana Abd Rahman. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 69-78. ISSN 2231-7104

Penerbitan popular dan penerbitan ilmiah : sejauh mana membentuk minat membaca masyarakat / Zulkarnain Zakaria. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 25-36. ISSN 2231-7104

Pengabstrakan dan pengindeksan di Malaysia : satu tinjauan / Abd Rashid Abd Rahman, Fuziah Mohd Nadzar and Rosnita Sahrani. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 79-94. ISSN 2231-7104

Peranan perpustakaan-perpustakaan luar bandar dalam pembentukan modal insan yang bernilai tinggi / Norehan Ahmad and Haliza Yahaya. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 43-54. ISSN 2231-7104

Perpustakaan pembina tamadun / Muhammad Hj. Salleh. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 21-24. ISSN 2231-7104

Persepsi terhadap kredibiliti maklumat di internet dari kalangan generasi muda Melayu (Pelajar UiTM) / Mohd Sazili Shahibi … [et al.]. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 95-101. ISSN 2231-7104

Sentuhan intelektual membaca karya-karya agung Melayu / Ding Choo Ming. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 1-20. ISSN 2231-7104

This list was generated on Sun Jul 2 19:58:52 2023 UTC.