Pengaruh status ekonomi keluarga terhadap tahap motivasi dan pencapaian akademik pelajar Melayu : kajian terhadap pelajar Mengubah Destini Anak Bangsa / Zarul Azhar Nasir, Nor Zarina Mohd Salim and Jamilah Laidin

Nasir, Zarul Azhar and Mohd Salim, Nor Zarina and Laidin, Jamilah (2013) Pengaruh status ekonomi keluarga terhadap tahap motivasi dan pencapaian akademik pelajar Melayu : kajian terhadap pelajar Mengubah Destini Anak Bangsa / Zarul Azhar Nasir, Nor Zarina Mohd Salim and Jamilah Laidin. In: Prosiding Seminar Penyelidikan Pemikiran dan Kepimpinan Melayu 2013. Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK), Shah Alam, pp. 23-29. ISBN 978-967-11172

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan diantara status ekonomi keluarga terhadap
tahap motivasi dan pencapaian akademik dikalangan pelajar Melayu yang mengikuti program
Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB). Untuk tujuan tersebut satu kajian soal selidik telah
dilakukan ke atas 99 orang responden. Sejumlah 7 item berkaitan motivasi dan 11 item
berkaitan status ekonomi keluarga telah diajukan kepada responden untuk mendapatkan
pandangan mereka. Selain itu maklumat berkaitan profil demografi dan pencapaian akademik
pelajar turut diperoleh. Dapatan kajian menunjukkan pembolehubah status ekonomi keluarga
tidak signifikan dalam mempengaruhi pencapaian akademik pelajar (ρ=0.497) tetapi signifikan
dalam mempengaruhi tahap motivasi pelajar untuk berjaya (ρ=0.035). Ujian analisis faktor
mengklasifikasikan status ekonomi keluarga kepada dua kategori iaitu 1) kewangan untuk
pembelajaran 2) penyediaan persekitaran kondusif untuk pembelajaran. Ujian-ρ mendapati
faktor penyediaan persekitaran kondusif untuk pembelajaran signifikan dalam mempengaruhi
tahap motivasi pelajar (ρ=0.013) manakala faktor kewangan tidak signifikan dalam
mempengaruhi tahap motivasi pelajar (ρ=0.685). Pihak berkaitan perlu menitikberatkan aspek
penyediaan persekitaran kondusif untuk pembelajaran dalam usaha mempertingkatkan tahap
motivasi pelajar untuk berjaya.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of PRO_ZARUL AZHAR NASIR IMP 13.pdf] Text
PRO_ZARUL AZHAR NASIR IMP 13.pdf

Download (1MB)

ID Number

12591

Indexing

Statistic

Statistic details