Items where Subject is "The practice of Islam. Islam and work"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | M | N | O | P | R | S | U | W | Y | Z
Number of items at this level: 134.

A

Islamic-based hierarchical consumption: guide for Muslim consumer / Basri Abd Ghani, Noraini Ismail and Nor Azira Mohd Radzi. (2019) Jurnal Intelek, 14 (2). pp. 52-57. ISSN 2682-9223

Ciri-ciri Kafa’ah / Siti Nur Husna Abd Rahman. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Difa' Shail mempertahankan diri / Siti Nur Husna Abd Rahman. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Konsep kafa'ah dalam perkahwinan / Siti Nur Husna Abd Rahman. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Pengurusan harta menurut Islam: Analisa menurut perspektif maqasid syariah / Nor Azlina Abd Wahab … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Sorotan awal terhadap amalan pengurusan harta pusaka di Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) / Nor Azlina Abd Wahab dan Mohd Zamro Muda. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 58. ISBN 978-967-2846-07-9

Mas kahwin di Pahang: kiraan semula nilai semasa / Muhammad Najib Abd Wakil …[et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 171-195. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Pajakan hadta tanah. Satu perbincangan & pandangan / Abdul Aziz Bin Mohamad Zin. (1986) UNSPECIFIED. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Pemimpin yang hebat pendengar terbaik / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Sukan dan jalinan silaturrahim / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Zikir: ingatkan diri erti ketenangan / Shahril Anuar Abdul Ghalim and Nurul Nisha Mohd Shah. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

The implementation of Islamic values in mathematics education / Che Haslina Abdullah ... [et al. ]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Wasiat beramanah: alternatif kepada perancangan harta pusaka yang komprehensif di Malaysia / Muhamad Mui’zz Abdullah. (2023) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 5 (1). pp. 33-44. ISSN 2590-3942 (Submitted)

Managing stress from the perspectives of al-Ghazali and al-Dihlawi / Nur Syazana Adam ... [et al.]. (2021) ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 5 (1). pp. 101-115. ISSN 2600-7274

Faktor keagamaan dan sikap: perkaitan dengan pencarian maklumat produk makanan halal dalam kalangan keluarga Islam di Malaysia / Nor Azura Adzharuddin dan Siti Zanariah Yusoff. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 29-47. ISSN 0128-0902

Islamofobia di Perancis: Perspektif undang-undang, agama & budaya dan politik / Muhammad Fakhri Idlan Ahmad ... [et al.]. (2021) In: E-Proceeding 8th International Conference on Public Policy and Social Science (ICoPS) 2021, 27 Oktober 2021.

Pengamalan solat fardhu dalam kalangan pelajar Pengurusan Dalam Islam, Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis (PTSS) / Norzira Ahmad. (2019) In: LEC 2019, 17&18 April 2019, Rainbow Paradise Beach Resort, Pulau Pinang.

Fungsi pemimpin dalam sebuah organisasi / Ahmad Faiz Ahmad Ubaidah. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Kepimpinan Rasulullah sebagai pendakwah / Ahmad Faiz Haji Ahmad Ubaidah. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Sifat pemimpin Islam yang berpengaruh / Ahmad Faiz Ahmad Ubaidah. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Issues related to Muslim’s willingness in organ donation: perceived Islamic prohibition and the awareness / Liatul Izian Ali Husin, Norfazlina Ghazali and Noorizan Mohamad Mozie. (2018) Advances in Business Research International Journal (ABRIJ), 4 (2). pp. 79-87. ISSN 2462-1838 (Submitted)

Kesan globalisasi dalam kalangan pelajar / Nurul Safwah Aminuddin Zaki and Nurul Atikah Poniran. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Mobile application to calculate fidyah with cloud computing / Awais Karni Ahmad. (2016) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

Penghayatan Fiqh Al-Awlawiyyāt yang lestari membina kehidupan harmonis / Kalsom Awang dan Ahmad Fauzee Abdullah. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Manhaj pendidikan menurut Badiuzzaman Said Nursi dalam risalah Al-Nur / Mohd Nasir Ayub ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Factor that affects the eagerness to perform pilgrimage of Umrah and Hajj / Anith Nabila Azhar…[et al.]. (2020) e-Journal of Media and Society (e-JOMS), 5. ISSN 2682-9193

Kecelaruan psikoseksual (psychosexual disorders) menurut Islam : faktor dan cabaran dalam menanganinya / Ahmad Hisham Azizan. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Terapi solat dalam menangani penyakit gelisah menurut psikoterapi Islam / Ahmad Hisham Azizan. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Analisis deskriptif terhadap tahap kefahaman dan kesedaran pemakanan halal : kajian kes di empat (4) buah sekolah rendah di negeri Perak / Azilawati Azizan ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

B

The acceptance towards Sunnah food among Malaysian community / Nur Akmal Bahiah Badrul Hisham, Abdul Rauf Ridzuan and Aini Faezah Ramlan. (2019) e-Journal of Media and Society (e-JOMS), 2. pp. 1-9. ISSN 2682-9193

Risiko stres terhadap kesihatan: Bagaimana Islam merawatnya / Dr. Adibah Bahori. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Legasi pemikiran Ibn Khaldun di alam Melayu / Hasan Bahrom dan Baterah Alias. (2014) In: International Conference on Islamic Business, Art, Culture & Communication (ICIBACC 2014). Division of Research and Industry Linkages , UiTM Melaka, Alor Gajah, p. 48.

Poligami: kajian terhadap penerimaan wanita melayu di Negeri Terengganu / Hasan Bahrom & Samsudin Wahab. (2005) [Research Reports] (Unpublished)

Perselisihan memahami makna bid‘ah hasanah : suatu penyelesaian menurut konsep ikhtilaf / Azri Bhari ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Pendekatan amar maaruf nahi mungkar / Dr. Adibah Bohar. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

C

Peranan spiritualiti dalam menghadapi total pain / Hasimah Chik and Dr. Che Zarrina Sa’ari. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

D

Kefahaman wanita Islam terhadap hak-hak selepas perceraian: kajian kes di daerah Seberang Perai Tengah / Zulkifli Dahalan, Siti Noraini Sulaiman and Alhan Farhanah Abdul Rahim. (2007) [Research Reports] (Unpublished)

F

SOFS APP / Farhad Imam Iffat Fansuri Mushadat ... [et al.]. (2021) In: International Jasin Multimedia and Computer Science Invention and Innovation Exhibition (i-JaMCSIIX 2021). International Jasin Multimedia and Computer Science Invention and Innovation Exhibition, 4 . Faculty of Computer and Mathematical Sciences, Jasin, p. 58.

G

Kepelbagaian bentuk wakaf hak maknawi ke arah pembangunan ummah / Siti Syarwani Ghazali dan Izzah Nur Aida Zur Raffar. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (3). pp. 27-36. ISSN 2590-3942

H

Kepentingan pemimpin mengikut pandangan Islam / Ahmad Faiz Haji Ahmad Ubaidah. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Sifat-sifat utama seorang pemimpin / Ahmad Faiz Haji Ahmad Ubaidah. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Entertainment and entertaining in Maqasid Syariah / Halipah Hamzah. (2020) ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 4 (1). pp. 43-52. ISSN 2600-7274

Betul Saf Solat: Game of Common Mistakes in Saf Solat / Muhammad Nurhazim Haridan ... [et al.]. (2021) In: UNSPECIFIED.

The status of non - muslim married women and their right to maintenance / Fadzidah Hashim. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Investigating the operational issues of Islamic hotel business in Malaysia: a conceptual paper / Nur Iman Hashim and Nadzirah Mohd Fauzi. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 23-28. ISSN 2590-3942

Hak anak perempuan dalam memilih jodoh dan mendirikan rumah tangga menurut Syari'at dan Enakmen keluarga Islam Kelantan / Rusnani @ Asiah Hassan. (2006) Journal of Academic Minds, 4. pp. 93-108. ISSN 1823-6634

Kerana ilmu, anda dimuliakan / Nadiah Hj Mohd Zin. (2022) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Keutamaan pujian kepada Allah SWT dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW / Muhammad Noor Hussin. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

I

Sustaining the well-being of family with working spouse: income sharing dimension / Fadhilah Adibah Ismail … [et al.]. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 1-16. ISSN 0128-0902

Kesejahteraan kesihatan rakyat melalui filantrofi Islam (the wellbeing of people health's through Islamic philanthropy) / Maymunah Ismail … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 11-22. ISSN 2590-3942

Mujahadatun nafs and riyadhatun nafs practices informing the religious personality among universities / Noraini Ismail ... [et al.]. (2021) In: e-Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 20 February 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

J

Akibat tidak berlaku adil dalam pembangunan negara / Dr. Mohamad Hasif Jaafar and Dr. Mohd Kamel Mat Salleh. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Kisah tauladan (IV): ganjaran hebat buat Ummu Salamah / Hajah Makiah Tussaripah Jamil. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

K

Adab dan komitmen menuntut ilmu / Norlela Kamaluddin. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Elemen penghayatan akhlak: menurut Al-Ghazali / Norlela Kamaluddin. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

M

COVID 19 dan iman sebagai seorang Muslim / Mohd Hidayat Mahadi. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Pengaruh budaya hedonisme atas remaja di Malaysia / Mohd Hidayat Mahadi. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Hubungan maqasid syariah dan siasah syar’iyyah dalam urus tadbir negara / Mohd Hapiz Mahaiyadin. (2017) ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 1. pp. 23-38. ISSN 2600-7274

Taklid Mazhab Syafi’i di Malaysia: satu tinjauan dalam konteks maslahah perpaduan ummah / Mohd Hapiz Mahaiyadin dan Sumayyah Abdul Aziz. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 151-170. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Puisi: Lima Hari Syawal / Aishah Mahat. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Konsep kendiri pelajar menurut perspektif islam / Siti Norma Aisyah Malkan@Molkan …[et al.]. (2021) Gading Journal for Social Sciences, 24 (2). pp. 53-61. ISSN e-ISSN: 2600 - 7568

Understanding and awareness towards Hibah : a study among the staff in UiTM Puncak Alam / Fatin Aqilah Maskuri. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Jom Solat-iVAK: an interactive android mobile application in learning wudhu and salah for children with learning disabilities / Nur Anati Nabilah Mat Husin and Nurulhuda Zainuddin. (2022) In: International Jasin Multimedia & Computer Science Invention and Innovation Exhibition (i-JaMCSIIX 2022). Faculty of Computer and Mathematical Sciences, Kampus Jasin, Melaka, pp. 20-23. ISBN 9789671533703 (Submitted)

Penubuhan Jabatan/Institusi Fatwa di Malaysia: Kelantan, Terengganu dan Pahang / Dr Hj Mohd Kamel Mat Salleh. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Penubuhan jabatan / institusi fatwa di Malaysia: Johor, Melaka dan Negeri Sembilan / Dr. Mohd Kamel Mat Salleh. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Penubuhan jabatan institusi fatwa di Malaysia: Selangor, Wilayah Persekutuan dan Perak / Dr. Mohd Kamel Mat Salleh. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Persekitaran soleh dibentuk oleh masyarakat yang berakhlak mulia / Dr. Mohd Kamel Mat Salleh. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Bahaya syirik dan penyelewengan akidah / Dr. Hj. Mohd Kamel Mat Salleh and Dr. Mohamad Hasif Jaafar. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Penubuhan jabatan/ institusi fatwa di Malaysia: Kedah, Perlis dan Pulau Pinang / Dr. Mohd. Kamel Mat Salleh. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

The role of Fatwa Council in the post crisis of pandemic viruses Covid-19 based on Maqasid Syariah / Nur Afiqah Md Idris. (2021) [Student Project] (Submitted)

The use of the elaboration likelihood model and Islamic persuasive communication for online persuasion / Nor Atifah Mohamad, Normah Abdullah and S. Salahudin Suyurno. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 83-95. ISSN 2006-9617

Tarekat tasawuf: suatu pengenalan / Zulkefli Mohamad. (2004) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2004, 17-19 Disember 2004, Impiana Beach Resort, Cherating, Kuantan.

Solat jemaah: kajian terhadap pengetahuan dan penghayatan mahasiswa UiTM Kedah / Noor Syahidah Mohamad Akhir (Dr) ... [et al.]. (2016) Voice of Academia (VOA), 11 (2). pp. 51-60. ISSN 2682-7840

Interactive solat multimedia courseware (I-Solat) / Mohamad Imadi Mohamad Nor. (2014) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA,Terengganu.

Kajian lemah kefahaman tauhid imlikassi terhadap sikap tenaga manusia dalam sektor pekerja / Nurain Nazirah Mohamad Razi …[et al.]. (2021) [Student Project] (Submitted)

The Understanding of Istita‘ah concept in Hajj through financing schemes among ACIS staff in UiTM Puncak Alam / Nor Afiqah Nazihah Mohamad Roslan. (2019) [Student Project] (Unpublished)

Perception of ACIS students towards the implementation of welfare state concept (Negeri Berkebajikan) in Kelantan / Nur Syakirah Mohamed. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Acceptance towards halal hub among non muslim producers /Izza Nazura Mohamed Sofian. (2012) [Student Project] (Unpublished)

Permasalahan berkaitan Ihya’ al-Mawat / Muallim Mohd Bakri. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Persiapan ambang Ramadan/ Muallim Mohd Bakri. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Poligami yang diidamkan / Muallim Mohd Bakri. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Awas! Jangan derhaka / Mu’allim Mohd Bakri. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Kepimpinan dalam mengurus perubahan untuk kecemerlangan organisasi perbandingan antara Barat dan Islam / Norhapizah Mohd Burhan and Suhanom Mohd Zaki. (2008) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2008, 30 – 31 Disember 2008, UiTM PAHANG.

Hijab ban in hotel industry / Nurul Farrah Diana Mohd Daud. (2017) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka.

Awareness and perception among Gombak residents towards Hibah from an Islamic perspective / Ainnur Syuhada Mohd Nisran. (2021) [Student Project] (Submitted)

Potensi Aplikasi Blockchain dalam pengurusan zakat / Nur Syahirah Mohd Noh. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Tafsiran mimpi Nabi Yusuf AS dan pengurusan ekonomi / Nur Syahirah Mohd Noh. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Harta wasiat orang Islam: satu ulasan ringkas dari perspektif perundangan di Malaysia / Nor Adila Mohd Noor ... [et al.]. (2018) e-Academia Journal, 7. pp. 39-46. ISSN 2289 - 6589

Pembangunan bakat halal di Malaysia / Nursyamimi Zawani Mohd Shoid. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Selection in beauty products based on maqasid syariah among UiTM students / Norhidayah Mohd Zaidi. (2022) [Student Project] (Submitted)

Aku maafkan kau / Nadiah Hj. Mohd Zin. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Kekal cergas dengan Zikir Fatimah / Nadiah Hj. Mohd Zin. (2022) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Beberapa aspek kearifan tempatan terhadap bahan alami yang digunakan dalam pengurusan jenazah rantau alam Melayu / Muhammad Yusri Yusof @ Salleh ... [et. al]. (2017) Idealogy Journal, 2 (1). pp. 14-25. ISSN 2550-214X

Metodologi penentuan hukum Islam golongan ekstremisme agama : satu pengantar / Muhd Imran Abd Razak ... [et al.]. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 13-28. ISSN 2550-214X

Feasibility analysis of Paya Lombang village for zakat community development program / Fadhilatul Munawwaroh, Laily Dwi Arsyianti and Mohammad Iqbal Irfany. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 85-99. ISSN (e-ISSN ) 0128-0902

Keutamaan... / Nor Saadah Musa. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

N

Level of acceptance of takaful among the Muslim fresh graduate in Selangor / Nik Ahmad Hasib Nik Omar. (2022) [Student Project] (Submitted)

Penyelidikan saintifik dalam kerangka maqasid syariah dari perspektif pragmatik- Agama / Norazmi Anas, Engku Ahmad Zaki Engku Alwi dan Zarinatun Ilyani Abdul Rahman. (2017) Idealogy Journal, 2 (2). pp. 2-12. ISSN 2550-214X

O

Jagalah akhlak dalam berniaga atas talian dan berceramah / Dr. Ahmad Sabri Osman. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Islamic perspective of human talent identification and organizational justice: evidence from government linked companies in Malaysia / Idris Osman … [et al.]. (2014) In: International Conference on Islamic Business, Art, Culture & Communication (ICIBACC 2014). Division of Research and Industry Linkages, UiTM Melaka, Alor Gajah, p. 29.

P

Belasungkawa: Ustaz Mu‘allim berbakti kepada ibu tanpa jemu / Nasif Sidquee Pauzi. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Jahiliah dan ideologi / Nasif Sidquee Pauzi. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Kahwin muda: wajar atau tidak? / Nasif Sidquee Pauzi. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Fiqh Halal / Nurul Atikah Poniran. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Langkah pemilihan produk makanan yang mempunyai logo halal sahih / Nurul Atikah Poniran. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Insan sebagai Khalifah dalam peradaban / Nurul Atikah Poniran and Dr Mohamad Hasif Jaafar. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

R

Issues and challenges face by Majlis Agama Islam Perak (MAIPK) in managing and developing waqf lands / Nurul Asma Husna Ramlan and Nur Baizura Mohd Shukor. (2019) In: 4th Undergraduate Seminar on Built Environment and Technology 2019, 12th June 2019, Universiti Teknologi Mara Perak Branch.

Menelusuri sejarah perkembangan Adat Perpatih di Rembau / Profesor Madya Dr. Abdul Halim Ramli. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

The public perception on persuasive power by influential public figures on surname for Muslim child born out of wedlock / Safiah Nur Atikah Roslan. (2018) Journal of Media and Information Warfare (JMIW), 11 (2). pp. 108-148. ISSN 1985-563X

S

Ceramah: merdeka dunia, merdeka akhirat / Sazlina Saleh. (2022) Buletin IQRA'. (In Press)

Kajian awalan : tunggakan sewa menurut perspektif Islam / Nor Aini Salleh dan Masthurhah Ismail. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

The prophet’s attitudes as a catalyst for the successfulness of small and medium enterprises among Bumiputeras’ in Kota Bharu / Nor Suriana Samsudin. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Ingin kenal siapa Yahudi? / Hisam Satari. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Kalam sufi siri 2: ilmu yang bermanfaat / Hisam Satari. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Kalam sufi siri 1: sejarah kemunculan tasawuf dalam Islam / Hisam Satari. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Monolog COVID-19: antara peringatan dan nikmat yang hilang / Hisam Satari. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Waqf administration under Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak ; a paradigm shift : case study on Wakaf Masjid Melayu Taiping, Perak, Malaysia / Mudirah Shaharudin, Noraini Johari and Mohd Salim Jasiman. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Analysing the knowledge and practise of Hibah among Batu Gajah society / Nur Umairah Batrisyia Shamsul Kamal. (2022) [Student Project] (Submitted)

Pantun perjuangan / Suhaila Sharil. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Sinergi Aidilfitri motivasi kesejahteraan mental dan spiritual / Suhaila Sharil. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Students’ knowledge in the waqf land concept / Siti Nadiah Mohd Ali ... [et al.]. (2015) In: Proceedings of Postgraduate Conference on Global Green Issues (Go Green), 7-8 October 2015, Dewan Kuliah Al-Khawarizmi Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

Erti kemerdekaan menurut Surah Al-Kahfi / Nur Sofiah Suhaimi. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Tahap kepatuhan terhadap keputusan Mahkamah Syariah dalam kes nafkah -satu kajian kes / Fatimah Sulaiman...[et al.]. (2006) [Research Reports] (Submitted)

Corporate governance in Islam VIS-A-VIS the modern corporate world / M. M. Sulphey. (2015) Malaysian Accounting Review, 14 (1). pp. 82-97. ISSN 1675-4077

Kerjaya pensyarah: Ibadah atau musibah? / Sharifah Faigah Syed Alwi …[et al.]. (2006) In: UNSPECIFIED.

U

Forum santapan jiwa & iqra’: aku cinta Nabi / Perpustakaan Tengku Anis. (2023) Buletin IQRA'. (In Press)

Akhlak perniagaan Islam dalam sektor pengeluaran / Dr Rossidi Usop. (2022) Planet MASMED (1). pp. 18-20. ISSN 2805-5535

W

Motif kesukarelawan remaja muslimah di Terengganu / Wan Asri Wan Aziz … [et al.]. (2020) Borneo Akademika, 4 (2): 1. pp. 1-12. ISSN 2462-1641

Application of Maqasid Syariah in the Act 355 Amendment Proposal (Criminal Jurisdiction): an analysis study / Wan Mohd Amjad Wan Halim, Ahmad Nur Amsyar Zainal and Nur Madihah Zainol Abidin. (2018) Jurnal Intelek, 13 (2). pp. 47-56. ISSN 2682-9223

Y

Al-Sulh (perdamaian) menurut perspektif al-Qur’an / Mohd Asmadi Yakob. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 99-108. ISSN 0128-0902

Aplikasi syariah dalam pentadbiran / Zulkarnain Yusuf. (1999) Gading, 5 (2). pp. 48-55. ISSN 0128-5599

Z

History of the arrival of Islam in Malaysia : an analysis of early Islamic occupation in Malaysia / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Hubungan pergerakan dalam solat dengan terapi kesihatan fizikal / Noor Azura Zainuddin ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Management of inheritance property in Selangor / Nurzafira Zainul Abidin and Nur Afiqah Jahari. (2022) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 4 (2). pp. 29-36. ISSN 2590-3942 (Submitted)

This list was generated on Sat May 18 22:41:08 2024 UTC.