Browse by Document Language

Number of items: 102.

Article

(2014) Biblioholisme : menelusuri pesona dunia buku dan pencintanya / Mohamad Hafiz Abdullah. TINTA, 4 (23). pp. 91-93. ISSN 0127-5100

(2014) Faktor-faktor penentu kepuasan perumahan yang memberi kesan terhadap gelagat pembayaran caj perkhidmatan bagi perumahan bertingkat / Rohaya Ghani, Mastura Jaffar and Mohd Yahaya Mohd Daud. Jurnal Intelek, 9 (1). pp. 52-62. ISSN 2231-7716

(2014) Warisan seni batik 1: sejarah batik / Azni Hanim Hamzah. Artikel, 4. pp. 18-19. ISSN 2232-187x

(2014) Motif bunga dalam kehidupan masyarakat / Noor Hafizah Ismail. Artikel, 4. pp. 24-25. ISSN 2232-187x

(2014) Amalan 5S dalam persekitaran rumah kediaman menurut perspektif Islam / Zahari Mahad Musa. Esteem Academic Journal, 10 (2). pp. 98-113. ISSN 1675-7939

(2014) Laporan program laporan mesyuarat tahunan Gen-LIS 2014 / Hafizah Md. Aris and Nur Anis Syuhada Ab Malek. TINTA, 4 (23). pp. 77-78. ISSN 0127-5100

(2014) Manuskrip Melayu: definasi, kepentingan dan peranan masyarakat terhadapnya / Ahmad Azman Mohamad Ramli. FIM COMMUNICATION, 2 (1). pp. 42-44. ISSN 2289-9103

(2014) Kepakaran dan tanggungjawab jawatankuasa Syariah dalam menguruskan risiko ketidakpatuhan Syariah: tinjauan awal terhadap industri takaful di Malaysia / Mohd Faiz Mohamed Yusof, Nurhanani Romli and Joni Tamkin Borhan. Esteem Academic Journal, 10 (2). pp. 31-43. ISSN 1675-7939

(2014) Program literasi Bahasa Melayu murid tahun tiga Sekolah Kebangsaan Tiong, Kota Bharu Kelantan / Helmey Zainee Binti Mohd Zain and Zuraihan binti Zakaria. Voice of Academia (VOA), 9 (1). pp. 55-65. ISSN 1985-5079

(2014) Adakah ‘Target Panic’ menyebabkan prestasi merudum di kalangan pemanah? / Mohamad Azmi Nias Ahmad ... [et al.]. Esteem Academic Journal, 10 (2). pp. 56-65. ISSN 1675-7939

(2014) En. Shaharom TM Sulaiman / Akilah Nadirah Roszelin, Shantie Mohamad and Mohamad Hafiz Abdullah. TINTA, 4 (23). pp. 34-38. ISSN 0127-5100

(2014) Konsep A‘addah dalam pengurusan pindahmilik harta pusaka / Roshaimizam Suhaimi and Jasni Sulong. Esteem Academic Journal, 10 (2). pp. 44-55. ISSN 1675-7939

(2014) Laporan lawatan Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) / Umi Nazirah Bt Zainal. TINTA, 4 (23). pp. 83-85. ISSN 0127-5100

(2014) Kerja kontrak In-don’t / Rosli Zakaria. Artikel, 4. pp. 26-30. ISSN 2232-187x

Book Section

(2014) Konflik perkahwinan masyarakat melayu di Selangor: kajian komunikasi keluarga / Hariyati Ariffin. In: International Conference on Islamic Business, Art, Culture & Communication (ICIBACC 2014). Division of Research and Industry Linkages, UiTM Melaka, Alor Gajah, p. 58.

(2014) Legasi pemikiran Ibn Khaldun di alam Melayu / Hasan Bahrom dan Baterah Alias. In: International Conference on Islamic Business, Art, Culture & Communication (ICIBACC 2014). Division of Research and Industry Linkages , UiTM Melaka, Alor Gajah, p. 48.

(2014) Kebertanggungjawaban dalam tadbir urus kedermawanan (philanthropy) dari sudut pandangan Islam / Hasan Bahrom … [et al.]. In: International Conference on Islamic Business, Art, Culture & Communication (ICIBACC 2014). Division of Research and Industry Linkages, UiTM Melaka, Alor Gajah, p. 64.

Monograph

(2014) Wahana Lestari : Bil. 7 2014 / Perpustakaan Tun Dr. Ismail Cawangan Johor, UiTM Johor. Bulletin. Perpustakaan Tun Dr. Ismail, UiTM Johor, Johor.

(2014) Buletin Kampus Isu Dis 2014 Bil. 19/ UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu. Bulletin. UiTM Kampus Kuala Terengganu, Kuala Terengganu.

Conference or Workshop Item

(2014) Penyelidikan genom Melayu di Malaysia: konsep, pencapaian & kajian lanjutan dari perspektif Islam / Norazmi Anas ... [et al.]. In: TeSSHI 2014, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

(2014) Aplikasi motif batik sarung dalam penghasilan rekacorak jubin / Junaidi Awang... [et al.]. In: TeSSHI 2014, 26 to 27 May 2010, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

(2014) Pengaruh faktor keagamaan dalam urus tadbir dana infaq / Hasan Bahrom ... [et al.]. In: TeSSHI 2014- Technology, Science Social Sciences, Humanities, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

(2014) Kes perceraian melalui media elekronik di Mahkamah Rendah Syariah, Shah Alam, Selangor / Mohd Noor Daud and Siti Najibah Ghazali. In: TeSSHI 2014, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

(2014) Pekan Karai : mutiara arang batu negeri Perak / Mohd Hasrol Haffiz Aliasak and Mohd Farid Sa’ad. In: TeSSHI 2014, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

(2014) Kepentingan kesihatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia / Nur Yazira Hamsan. In: TeSSHI 2014, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

(2014) Faktor ekonomi dan brain drain di negara sedang membangun / Noor Shakira Lukman. In: TeSSHI 2014, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

(2014) Faktor ekonomi dan brain drain di negara sedang membangun / Noor Shakira Lukman. In: TeSSHI 2014, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

(2014) Pembangunan reka bentuk permainan tradisional sebagai alat bantuan pengajaran dan pembelajaran prasekolah / Fadila Mohd Yusof and Mohd Rashidy Samsudin. In: TeSSHI 2014- Technology, Science Social Sciences, Humanities, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

(2014) Pembangunan spiritual dalam program pembangunan insan asnaf fakir dan miskin di Lembaga Zakat Selangor: satu tinjauan awal / Emie Sylviana Mohd Zahid and Hasan Bahrom. In: TeSSHI 2014- Technology, Science Social Sciences, Humanities, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

(2014) Konsep Al-Wakalah (Agency) menurut perspektif Al-Sunnah: aplikasi di industri Takaful / Mohd Syukri Mohd Noor ... [et al.]. In: TeSSHI 2014, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

(2014) Tenun Pahang Diraja: motif dan falsafah / Mas Ayu Zainal @ Ismail and Nur Hasliza Abdullah. In: TeSSHI 2014, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

Book

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2014) Citra Kita : Mengubah Destini Anak Bangsa / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2014) Edisi Khas Sempena Penganugerahan Ijazah Doktor Kehormat (Kewangan) Kepada Yang Berhormat Mulia Tan Sri Tengku Razaleigh Bin Tengku Mohd Hamzah : Istiadat Konvokesyen UiTM Ke-80 : Dewan Agung Tuanku Canselor,Universiti Teknologi MARA : 10-20 Mei 2014 / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2014) Istiadat Konvokesyen Ke-80 : 10-20 Mei 2014 : Dewan Agung Tuanku Canselor, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2014) Istiadat Konvokesyen Ke-81 : 22 November - 2 Disember 2014 : Dewan Agung Tuanku Canselor, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2014) Perutusan Tahun Baharu 2014 : 19 Februari 2014 : Dewan Agong Tuanku Canselor / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2014) Teks Ucapan Sempena Istiadat Konvokesyen UiTM ke-80 : 10-20 Mei 2014 : Dewan Agong Tuanku Canselor, UiTM / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam. (Unpublished)

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2014) Teks Ucapan Sempena Istiadat Konvokesyen UiTM ke-81 : 22 November-9 Disember 2014 : Dewan Agong Tuanku Canselor, UiTM / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam. (Unpublished)

UiTM, Jabatan Komunikasi Korporat (2014) Dasar Pengurusan Laman Sesawang Universiti Edisi 2014. Dasar Pengurusan Laman Sesawang Universiti . Jabatan Komunikasi Korporat, Shah Alam.

Thesis

(2014) Projek filem pendek babak terakhir: pendekatan genre Psychological Thriller / Nur Maisarah Ramlan. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2014) Proses adaptasi: kajian lapan karya terpilih dari Malaysia dan Indonesia / Wan Hasmah Wan Teh. PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(2014) Konsep ‘Reversal’ Benjamin Button di dalam filem The Curious Case of Benjamin Button (2008) / Wan Rahzihan Zulasyraf Wan A Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Watak Aung San Suu Kyi dan demokrasi Burma dalam filem The Lady (2011): Satu analisis ideologi feminisma / Nurul Nadia Abd Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Seni lagak ngeri: Satu kajian terhadap prosedur keselamatan dan kesihatan di dalam Produksi Nuansa Sdn Bhd dan MIG Production Sdn Bhd / Noor Azlin Abdul Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek Teater Samaya: Dinamik seorang aktor melalui sistem Stanislavki Objective Dan Super-Objective / Nuril Hakkim Abdul Halim. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Pengurusan risiko dalam persembahan pentas : Satu kajian terhadap konsert Wings Rockestra 2013 / Nur Khairunnisa’ Abdul Hamid. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek teater Semerbak: mengangkat mitos Melanau ke pentas teater kontemporari / Syafik Shukri Abdul Jalil. [Student Project] (Unpublished)

(2014) The attributes of the digital natives in a Malaysian public university / Nadia Syazana Abdulah. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek penulisan novel Bayangan: Psikologi emosi kemurungan perwatakan Melissa / Nor Azia Abdullah. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek kesan khas animasi pendek Harmony: Kajian terhadap teori perbezaan binari Levi’ Strauss / Hariz Aizuddin Adnan. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Teater Datuk Harimau: Pendekatan aksi psikologi dalam pembentukan aksi fizikal Ana / Nor Nazlin Izati Ahaddin. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Pemasaran filem bercorak sejarah dan resepsi khalayak di Malaysia / Nurul Salzuani Alias. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek penulisan novel Khilaf: Pemikiran watak Dhia Zara berdasarkan konsep emansipasi wanita Islam / Siti Azimah Azis. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Faktor dan elemen kejayaan komersial Syarikat Skop Productions dalam pengeluaran filem aksi di Malaysia, 2008-2013 / Nurhidaya Dalina Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek teater kontemporari Semerbak: Elemen navarasa dalam ekspresi watak / Nurzanatul Amira Azizan. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Patriotisme sebagai elemen sinema nasional: Kajian terhadap filem Tanda PuterA (2013) / Siti Rahimah Buniamin. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek Novel Benih : Pembentukan watak melalui faktor psikologi skizofrenia berdasarkan teori genetic / Nurdiana Harizan. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Interpretasi Lucid Dream dalam tiga filem Hollywood kontemporari / Mohd Ferdaus Hassan. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek animasi 3D pendek The Great Escape: Elemen motif awan larat sebagai tekstur set dan prop / Muhammad Akram Ismail. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek animasi 3D pendek The Great Escape: Muzik latar dan tempo dalam animasi bukan verbal terhadap emosi dan naratif / Nur Safiyah Ismail. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek teater Semerbak: Teknik latihan Tadashi Suzuki dalam proses latihan fizikal dan penafasan seorang pelakon / Mohd Hairul Izwan Jamil. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Promosi teater tradisional oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN) / Siti Nur Aqilah Johari. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Pembangunan objek pelancongan kajian kes: Dataran Pahlawan Bandaraya Bersejarah Melaka / Atikah Mior Kamarulbaid. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek teater Semerbak: Falsafah Immanuel Kant Sublime dalam pembinaan perwatakan / Muhamad Faiz Lazarus. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek animasi 2D pendek Move On: Aplikasi perwatakan Hikikomori dalam watak utama / Sufiyan Effendi Mahadir. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Pemeliharaan dan keselamatan model monumen di Taman Tamadun Islam Pulau Wan Man Kuala Terengganu / Nurul Fatihah Maruan. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Pengurusan pameran: Kajian ke atas pameran Seni Visual Gembala – Mana O Si Gembala di Galeri Seni Pelita Hati / Nurul Asyqin Mat Nasir. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Aspek pemuliharaan dan penyesuaigunaan semula Istana Ampang Tinggi Negeri Sembilan / Zuraidah Mat Nasir. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Pengurusan pemeliharaan tapak sejarah: Satu kajian terhadap Kota Malawati , Selangor / Amir Firdaus Md Zain. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Pemeliharaan keasrian bangunan warisan: Kajian terhadap Muzium Diraja Kuala Kangsar, Perak / Wan Solehah Mior Othman. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Implikasi Akta Warisan Kebangsaan (2005): Kajian terhadap restorasi bangunan bersejarah Muzium Perak,Taiping / Wan Nur Sakinah Mior Suhaimi. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Pembentukan watak perwatakan berdasarkan teori psikologi psikoanalisis / Nur Athirah Mohamad Asri. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek penulisan novel Galau: Aplikasi firman Allah terhadap emosi sedih dan marah melalui watak protagonist / Nurul Idayu Mohamad Daip. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Strategi pengurusan koleksi di Muzium Negeri, Negeri Sembilan / Nurul Shakil Mohamad Khams. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek novel Wal-Asr: Konsep masa dari Surah Al-Asr dalam tema dan naratif / Wan Nurwahidah Mohamad Nasir. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek pengurusan pentas teater Samaya: Perlaksanaan pengurus pentas menurut prinsip Wasatiyyah / Ilifazrin Mohamad Ramli. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek teater fizikal Panggilan: Komunikasi melalui tubuh berdasarkan Psychological Gesture Michael Chekhov / Norsuhana Mohamad Wahid. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek teater Samaya: Aplikasi muzik dalam Atmosfera Dhani / Mohd Daniel Emirrul Mohamed Nooh. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek teater misteri Puan Pon Anakti: Adaptasi budaya Melayu / Muhammad Aswad Mohamed Razali. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Kedudukan subjek dalam aspek komposisi: Kajian terhadap Filem Hikayat Merong Mahawangsa (2011) / Mohd Afnan Mohd Fauzi. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Teknik kamera, kesan bunyi dan naratif filem bergenre psiko thriller di Malaysia: Kajian terhadap filem S.A.M (2012) dan Psiko Pencuri Hati (2013) / Nur Farahaini Mohd Noor. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Teater fizikal Panggilan: Kajian terhadap penggunaan medium Words Of Mouth di dalam pemasaran acara / Nurul Amira Mohd Noor. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek teater Semerbak: teori hierarki keperluan Maslow di dalam pengurusan pentas / Mustakim Mohd Rawi. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Kaedah lakonan Emotional Memory dalam pembentukan watak Awi dan Puan Syawiqa dalam Projek Teater Asylum / Siti Aishah Mohd Termizi. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Faktor dan elemen kejayaan komersial filem komedi seram di Malaysia / Amera Mokhtar. [Student Project] (Unpublished)

(2014) The burnout level among Faculty of Education / Nor Fazanne Muhammad Ismail. [Student Project] (Unpublished)

(2014) The grammatical errors made by ESL learners in directed and continuous writing / Nur Amirah Nordin. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Peranan elemen psikik sebagai ciri utama dalam filem The Conjuring (2013) / Mohd Rizuan Rahim. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Genre sebagai satu strategi pemasaran dalam industri filem Malaysia / Raja Syafiqah Nur Fatin Raja Azhari. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Syariat Islam sebagai penggerak sebab-akibat dalam naratif filem Melayu: Sebuah kajian perbandingan ke atas filem Semerah Padi (1956) dan … Dalam Botol (2011) / Muhsin Ramli. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Pengurusan pentas: proses penghasilan cue teater fizikal panggilan / Ruhil Alina Ruslan. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Kehadiran humor (jenaka) di dalam persembahan teater tradisional Mak Yong: Satu kajian terhadap watak Peran / Amirol Syawal Saleh. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Kajian terhadap impak dan kepentingan konsep minimalis dalam rekaan set teater Asylum (2013) / Siti Soleha Sarkiah. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Path-Goal Theory: Kaedah kepimpinan pengurusan pentas dalam persembahan projek Street Art Carnival / Amira Syahira Shamsul Bahri. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Pemasaran viral : Kajian terhadap projek Teater Asylum / Muhammad Hafizul Sha’ri. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Gaya persembahan; projek teater “Asylum”: Kajian terhadap realisme parody / Kama Farahain Subbahi. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Proses pemeliharaan tapak warisan di Kompleks Sejarah Pasir Salak, Kampung Gajah Perak / Norhidayah Sulihin. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Pemaparan seni silat sebagai warisan budaya dalam filem Melayu / Mohamad Shazrul Supian. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek animasi pendek 3D Detektif: aplikasi sinematografi neo-noir / Jemi Udin. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Perincian dalam pengkostuman Pak Sitong: Kajian kasus terhadap menora Kelantan / Siti Nurzaimah Zainal Abidin. [Student Project] (Unpublished)

(2014) Projek produksi teater Semerbak: Teori kepimpinan transformasi pengurus projek / Fatin Syahidah Zawali. [Student Project] (Unpublished)

Research Reports

(2014) Hubungan kaedah pengajaran dengan kemahiran lisan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar IPTA / Nor Shaifura Musilehat, Azman Che Mat and Ahmad Nazuki @ Marzuki Yaacob. [Research Reports] (Submitted)

This list was generated on Sun May 22 15:02:21 2022 UTC.