Citra Kita : Mengubah Destini Anak Bangsa / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2014) Citra Kita : Mengubah Destini Anak Bangsa / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam.

Abstract

Universiti Teknologi MARA atau lazimnya disebut UiTM, ibarat dunia kecil bagi negara Malaysia. Martabat, jati diri dan maruah anak bangsa peribumi diangkat dan dipelihara di dunia kecil itu. Dalam melaksanakan misi negara, universiti ini telah memfokuskan pencapaian akademik dan pentadbiran ke arah globalisasi mengikut acuan sendiri. Pelaksanaan pelbagai program untuk menjaga kebajikan pelajar, pensyarah dan staf pentadbiran menjadikan UiTM sentiasa di hati mereka. Kepentingan
secara keseluruhannya diberikan kepada bangsa peribumi untuk memperkasa dan bersaing di persada dunia dari segi ekonomi, kedudukan, jati diri dan modal insan.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of B_CITRA KITA KOM 14.pdf] Text
B_CITRA KITA KOM 14.pdf

Download (258MB)

ID Number

12739

Indexing

Statistic

Statistic details