Items where Subject is "Study and teaching. Research"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | W | Y | Z
Number of items at this level: 69.

A

Pelaksanaan Pendidikan Islam Era Revolusi Industri 4.0 di Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Melaka / Norafifah Ab Hamid … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 171-193. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Petunjuk idola (siri buku mewarna): pendidikan alternatif mempelajari Sunnah / Mohd Farhan Abd Rahman … [et al.]. (2017) In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2017). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

Al-Falah: sistem pengurusan rekod masjid / Siti Noor Azmawaty Abd Razak ...[et al.]. (2019) In: Extended Abstract of Kelantan International Learning and Innovation Exhibition 2018 (KILIEX 2018). Enhancing Commercialisation Through Innovation . Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan, Kota Bharu, Kelantan, pp. 17-19. ISBN 9789671672006

Peranan IPTA dan IPTS dalam menerapkan pendidikan al-Quran di dalam kurikulum sebagai kursus teras bagi semua pelajar Islam di Malaysia: Kajian awal di beberapa buah IPT di Malaysia / Nor Ashiqeen Jamaluddin … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Kajian literatur istilah ‘Umran Ibn Khaldun / Abdul Qayuum Abdul Razak and S. Salahudin Suyurno. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Ciri-ciri penguasaan sumber berbahasa arab dalam kalangan pensyarah Institut Tamadun Dan Kefahaman Islam (citu) / Ahmad Fakrulazizi Abu Bakar, Azman Che Mat and Azarudin Awang. (2012) [Research Reports] (Submitted)

Teori kabur : ke arah pengembangan paradigma alternatif yang islami / Tahir Ahmad and Daud Mohamad. (1999) Gading Business and Management Journal, 5 (2). pp. 39-47. ISSN 0128-5599

JawiTweet / Nurulashiquin Ahmad Japri, Hani Syafiqah Kamarudin and Syamilin Abdul Kadir. (2017) In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2007). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

Kebolehupayaan membaca al-Quran di kalangan pelajar Diploma UiTM Terengganu : satu kajian kes / Azarudin Awang, Azman Che Mat and Ahmad Nazuki @ Marzuki Yaakub. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

Model pentadbiran wakaf pendidikan sekolah agama rakyat (SAR) di utara semenanjung Malaysia / Mohd Nasir Ayub … [et al.]. (2020) [Research Reports] (Submitted)

C

Dakwah melalui media sosial: Penerimaan dalam kalangan warga IPD Setiu, Terengganu / Azman Che Mat … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Tahap amalan kaedah hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar program al-Quran IMTIAZ / Azman Che Mat … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 45-74. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Pembelajaran berpusatkan pelajar dan pencapaian pelajar Bahasa Arab / Azman Che Mat … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

H

Betul Saf Solat: Game of Common Mistakes in Saf Solat / Muhammad Nurhazim Haridan ... [et al.]. (2021) In: UNSPECIFIED.

Ilmu dan ilmu pengetahuan dari perspektif Islam / Norasiah Haji Harun. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 37-42. ISSN 2231-7104

Amalan pembaziran dalam berwuduk: tinjauan menurut perspektif syarak dan amalan masyarakat / Azizi@Hamizi Hashim …[et al.]. (2016) In: KONAKA Konferensi Akademik 2016 Pengkongsian Ilmu Dari Perspektif Islam, 30 November 2016, UiTM PAHANG.

Kelestarian pendidikan anak kurang upaya: pandangan daripada perspektif Maqasid Syariah memelihara akal dan intelektual (Hifz Aqli) / Khairul Effendi Hashim, Nasharuddin Mohammad and Norakyairee Mohd Raus. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 31-41. ISSN 2006-9617 (Submitted)

I

Pengetahuan dan amalan pemuliharaan alam sekitar masyarakat Islam Negeri Selangor: kajian program kitar semula / Mohd Takiyuddin Ibrahim. (2022) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Mujahadatun nafs and riyadhatun nafs practices informing the religious personality among universities / Noraini Ismail ... [et al.]. (2021) In: e-Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 20 February 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

J

Pemikiran Islah Yusof Rawa dalam Majalah al-Islah / Hamidah Jalani, Nor Adina Abdul Kadir dan Nang Naemah Nik Dahalan. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (2). pp. 14-33. ISSN 2590-3942

Perlaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan permainan digital bagi kursus CTU281: Kesan terhadap motivasi diri pelajar grafik di UiTM Alor Gajah / Ilinadia Jamil … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Instrumen glosari sebagai kaedah penambahbaikan dalam pembelajaran pemikiran dan tamadun Islam di kalangan pelajar semester 2 UiTM Kelantan / Nor Asmira Jusoh … [et al.]. (2018) [Research Reports] (Submitted)

K

Model muzium patuh syariah di Malaysia: satu pengenalan / Siti Maimunah Kahal … [et al.]. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 15. ISBN 978-967-2846-07-9

Peranan laman Facebook dalam penyampaian maklumat pengurusan pusaka / Mohd Khairy Kamarudin, Mohd Hafizie Suhaimi and Nasrul Hisyam Nor Muhamad. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Pengajaran tarannum dalam kalangan guru Pendidikan Islam di sekolah rendah / Noor Hafzam Kamarudin and Khadijah Abdul Razak. (2023) Idealogy Journal, 8 (1). pp. 1-12. ISSN 2550-214X

Surau sekolah sebagai medium pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan mata pelajaran Pendidikan Islam di sekolah rendah Daerah Petaling Utama / Nor Liza Kila. (2022) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

L

Shariah risk profiling through shariah based business modeling: A rectification plan for shariah audit finding (SNCR-01) for company xyz / Mohd Helmi Ahmad and Najahuddin Lateh. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

M

Sikap pengguna Islam terhadap penipuan produk makanan halal : satu kajian di kalangan penduduk Permatang Pauh / Mohd. Hapiz Mahaiyadin, Roshaimizam Suhaimi and Mohd. Marbawi Taha. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

Realiti aplikasi dialog antara agama di Malaysia: kajian terhadap Inter-Faith Spiritual Fellowship (INSaF) dan Pusat Dialog Peradaban (PDP) / Khairulnizam Mat Karim and Suzy Aziziyana Saili. (2008) In: Proceedings STSS 2008 Broadening Horizons Through Research Social Sciences, 3 – 4 June 2008, M.S Garden Hotel Kuantan, Pahang.

Investigating factors affecting survivability of private tahfiz schools in Malaysia / Khairunisa Md. Nordin. (2022) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Vessels from the Quranic perspective: a thematic study / Noor Syahidah Mohamad Akhir, Siti Aisyah Yusof and Azrul Shahimy Mohd Yusof. (2018) Jurnal Intelek, 13 (1). pp. 9-17. ISSN 2682-9223

Kajian lemah kefahaman tauhid imlikassi terhadap sikap tenaga manusia dalam sektor pekerja / Nurain Nazirah Mohamad Razi …[et al.]. (2021) [Student Project] (Submitted)

Konsep al-Fala:h (Cemerlang) dalam al-Quran sebagai asas transformasi pendidikan tinggi / Asjad Mohamed, Mohd Kamal Azman Jusoh dan Saiful Johari Musahar. (2008) In: UNSPECIFIED.

Penemuan baru dalam konteks sains sosial: kes kesusasteraan Islami / Zulkarnain Mohamed. (2002) In: Prosiding Seminar Kebangsaan Sains,Teknologi dan Sains Sosial “Ke Arah Pembangunan Negara”, 27 dan 28 Mei 2002, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

Sejauh mana agama memainkan peranan dalam politik Malaysia / Badrul Azmier Mohamed @ Bakar...[et.al.]. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

Kefahaman Islam serta hubungkaitnya dengan gejala keruntuhan moral dikalangan remaja: kajian di Felda Wilayah Jengka, Pahang / Abdul Basir Mohammad … [et al.]. (2002) In: Prosiding Seminar Kebangsaan Sains,Teknologi dan Sains Sosial “Ke Arah Pembangunan Negara”, 27 dan 28 Mei 2002, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

Mengadaptasi tanggungjawab sosial korporat dari sudut filantropi oleh hotel patuh syariah di Malaysia: satu kerangka konsep / Muhammad Syukri Mohd Ashmir Wonga … [et al.]. (2022) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 4 (1). pp. 1-13. ISSN 2590-3942

Perbincangan tentang Awlawiyyat dalam pengurusan islam: kajian terhadap pengurusan harta individu / Muhammad Afiq Fahmi Mohd Azlan, Nik Muhammad Akmal Aqil Nik Ibrahim and Mohammad Ammar Ismail. (2021) [Student Project] (Submitted)

Interactive learning in islamic education using FROG VLE: readiness and proficiency of teachers / Mohd Faiz Mohd Baharan, Mohd Nor Mamat and Zawawi Temyati. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan. (Unpublished)

Islam dan kedamaian / Mu’allim Mohd Bakri. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Securitizing the issues and Challenges of Faith-Based Non-Governmental Organizations (FBNGOs): The case of tahfiz schools in Klang Valley / Wahida Ana Sophia Mohd Dain, Yarina Ahmad and Nurul Hidayana Mohd Noor. (2021) In: E-Proceeding 8th International Conference on Public Policy and Social Science (ICoPS) 2021.

Elemen pengurusan kelas pensyarah cemerlang Pendidikan Islam di politeknik / Ahmad Firdaus Mohd Noor ... [et al.]. (2020) Jurnal Intelek, 15 (2): 16. pp. 162-173. ISSN 2682-9223

Variasi minat pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan Islam kontemporari / Amirul Ridzuan Mohd Shafie and Muhammad Zulazizi Mohd Nawi. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 54-89. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Pengurusan dakwah kepada orang asli (suku Temiar): pengalaman di Kg. Pasid, Gua Musang Kelantan / Ahmad Redzuwan Mohd Yunus and Anuar Puteh. (2002) In: Prosiding Seminar Kebangsaan Sains,Teknologi dan Sains Sosial “Ke Arah Pembangunan Negara”, 27 dan 28 Mei 2002, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

Penghayatan Islam dan nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran / Rasid Muhamad. (1996) GADING Jurnal Akademik ITM Cawangan Pahang, 2 (2): 4. pp. 34-40. ISSN 0128-5599

Sejarah Universiti al-Azhar sebagai model institusi pendidikan wakaf terulung / Mohd. Ali Muhamad Don. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Imperative style (Uslūb Al-Amr) in the Kitāb Al-Arba'īn An-Nawāwiyyah (a semantic analysis) / Afif Muttadin Munir, Yusroh and Yoyo. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

The etiquettes of agriculture in Islam / Zanirah Mustapha @Busu ...[et al.]. (2017) Journal of Contemporary Social Science Research, 2 (1). pp. 28-36. ISSN 0128-2697

N

Perlaksanaan pengajaran & pembelajaran menerusi "Fan-Q board game": kajian rintis di SK Sura, Terengganu / Nik Fazlin Hiryati Nik Jaafar … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 14-29. ISSN 2006-9617

O

Peranan syura dalam pengurusan islam kajian terhadap ahli syura bukan islam sebagai pemimpin / Nur Alia Umairah Omar, Nor Aliya Aunie Mohd Noor and Che Nur Athirah Che Deris. (2021) [Student Project] (Submitted)

Formula 4P dalam memperkasakan perkongsian dan penyebaran ilmu / Muhammad Muzakkir Othman …[et al.]. (2016) In: KONAKA Konferensi Akademik 2016 Pengkongsian Ilmu Dari Perspektif Islam, 30 November 2016, UiTM PAHANG.

R

Student knowledge, appreciation and awareness on current islamic issues and shitte ideology and its relationship towards academic achievement / Raja Haniza Soffia Raja Hussin, Saripah Najuwa T.A Rahman and Ummi Nadhirah Firus. (2017) [Student Project] (Unpublished)

Islam dan sains: satu perspektif / Mohd Noor Ramlan. (1999) GADING Jurnal ITM Cawangan Pahang, 5 (1): 5. pp. 52-67. ISSN 0128-5599

Issues and challenges face by Majlis Agama Islam Perak (MAIPK) in managing and developing waqf lands / Nurul Asma Husna Ramlan and Nur Baizura Mohd Shukor. (2019) In: 4th Undergraduate Seminar on Built Environment and Technology 2019, 12th June 2019, Universiti Teknologi Mara Perak Branch.

Maqasid Syariah menjadi asas kepada pengurusan tumpuan zakat (Pengurusan Lembaga Zakat Selangor) / Nur Syasya Rohatan, Nadia Ayuni Mohd Ruslan and Nur Syaza Athirah Zulkifli. (2021) [Student Project] (Submitted)

Asmaul Husna web-based system: acquainting the 99 names of Allah / Arifah Fasha Rosmani and Nurul Amanni Ahmad Shuhaimi. (2022) Journal of Computing Research and Innovation (JCRINN), 7 (2): 4. pp. 35-42. ISSN 2600-8793

S

Awareness on halal cosmetics among students UiTM Pahang / Siti Masitah Semail and Siti Hajar Shaikh Radzalli. (2013) [Student Project] (Unpublished)

Students’ knowledge in the waqf land concept / Siti Nadiah Mohd Ali ... [et al.]. (2015) In: Proceedings of Postgraduate Conference on Global Green Issues (Go Green), 7-8 October 2015, Dewan Kuliah Al-Khawarizmi Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

Penafsiran Sheikh Ahmad Mustafa Al Marāghī berkaitan sifat-sifat allah dalam Tafsīr Al-Marāghī: satu analisis / Anuar Sopian … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 55-71. ISSN 2006-9617

Ibadah solat pelajar UiTM Kota Samarahan: keselarian antara kefahaman dan amalan / Rohaya Sulaiman, Nadiyah Hashim and Sharifah Anom Omar. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

Kaedah hafazan : Suatu tinjauan ringkas / Siti Suriyani Sulaiman. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Kredibiliti komunikator Islam revolusi industri 4.0: sorotan awalan / S. Salahudin Suyurno … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 81-88. ISSN 2006-9617

Hakikat perceraian dalam islam: Halal tetapi dibenci Allah S.W.T. / Sharifah Faigah Syed Alwi, Abdul Khalil Mohd Khalid and Zulkefli Mohamed. (2005) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2005, 13 -15 Disember 2005, UiTM PAHANG.

W

Kajian kes perbezaan jantina dalam pembentukan sahsiah muslim pelajar / Wan Ahmad Zakry Wan Kamarudin. (2015) e-Academia Journal, 4 (1). pp. 22-29. ISSN 2289 - 6589

Y

Tafsir tematik: istilah Al-Fulk dalam Al-Quran / Siti Aisyah Yusof ... [et al.]. (2021) Voice of Academia (VOA), 17 (2): 3. pp. 25-35. ISSN 2682-7840

Pengaruh sikap dan nilai Islam terhadap niat untuk menghadiri program bahasa Inggeris di masjid / Muhammad Saiful Anuar Yusoff ... [et al.]. (2018) e-Academia Journal, 7 (1). pp. 98-108. ISSN 2289 - 6589

Z

History of the arrival of Islam in Malaysia : an analysis of early Islamic occupation in Malaysia / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Dasar Islamisasi kerajaan Angkatan Perpaduan Ummah (APU) di negeri Kelantan 1990-1995 / Mohd Zulkifli Zakaria and Fauzilah Salleh. (1995) [Student Project] (Submitted)

Pemikiran akidah Muhammad bin Khalil Al-Sakuni / Ahmad Arif Zulkefli … [et al.]. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 35. ISBN 978-967-2846-07-9

This list was generated on Wed May 22 04:08:01 2024 UTC.