Items where Subject is "Study and teaching. Research"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | H | I | J | K | L | M | N | R | S | Y | Z
Number of items at this level: 44.

A

Peranan IPTA dan IPTS dalam menerapkan pendidikan al-Quran di dalam kurikulum sebagai kursus teras bagi semua pelajar Islam di Malaysia: Kajian awal di beberapa buah IPT di Malaysia / Nor Ashiqeen Jamaluddin … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Pelaksanaan Pendidikan Islam Era Revolusi Industri 4.0 di Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Melaka / Norafifah Ab Hamid … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 171-193. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Petunjuk idola (siri buku mewarna): pendidikan alternatif mempelajari Sunnah / Mohd Farhan Abd Rahman … [et al.]. (2017) In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2017). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

Al-Falah: sistem pengurusan rekod masjid / Siti Noor Azmawaty Abd Razak ...[et al.]. (2019) In: Extended Abstract of Kelantan International Learning and Innovation Exhibition 2018 (KILIEX 2018). Enhancing Commercialisation Through Innovation . Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan, Kota Bharu, Kelantan, pp. 17-19. ISBN 9789671672006

Kajian literatur istilah ‘Umran Ibn Khaldun / Abdul Qayuum Abdul Razak and S. Salahudin Suyurno. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Ciri-ciri penguasaan sumber berbahasa arab dalam kalangan pensyarah Institut Tamadun Dan Kefahaman Islam (citu) / Ahmad Fakrulazizi Abu Bakar, Azman Che Mat and Azarudin Awang. (2012) [Research Reports] (Submitted)

Teori kabur : ke arah pengembangan paradigma alternatif yang islami / Tahir Ahmad and Daud Mohamad. (1999) Gading Business and Management Journal, 5 (2). pp. 39-47. ISSN 0128-5599

JawiTweet / Nurulashiquin Ahmad Japri, Hani Syafiqah Kamarudin and Syamilin Abdul Kadir. (2017) In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2007). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

Kebolehupayaan membaca al-Quran di kalangan pelajar Diploma UiTM Terengganu : satu kajian kes / Azarudin Awang, Azman Che Mat and Ahmad Nazuki @ Marzuki Yaakub. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

Model pentadbiran wakaf pendidikan sekolah agama rakyat (SAR) di utara semenanjung Malaysia / Mohd Nasir Ayub … [et al.]. (2020) [Research Reports] (Submitted)

C

Dakwah melalui media sosial: Penerimaan dalam kalangan warga IPD Setiu, Terengganu / Azman Che Mat … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Tahap amalan kaedah hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar program al-Quran IMTIAZ / Azman Che Mat … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 45-74. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Pembelajaran berpusatkan pelajar dan pencapaian pelajar Bahasa Arab / Azman Che Mat … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

H

Betul Saf Solat: Game of Common Mistakes in Saf Solat / Muhammad Nurhazim Haridan ... [et al.]. (2021) In: UNSPECIFIED.

Ilmu dan ilmu pengetahuan dari perspektif Islam / Norasiah Haji Harun. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 37-42. ISSN 2231-7104

I

Mujahadatun nafs and riyadhatun nafs practices informing the religious personality among universities / Noraini Ismail ... [et al.]. (2021) In: e-Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 20 February 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

J

Pemikiran Islah Yusof Rawa dalam Majalah al-Islah / Hamidah Jalani, Nor Adina Abdul Kadir dan Nang Naemah Nik Dahalan. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (2). pp. 14-33. ISSN 2590-3942

Perlaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan permainan digital bagi kursus CTU281: Kesan terhadap motivasi diri pelajar grafik di UiTM Alor Gajah / Ilinadia Jamil … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

K

Model muzium patuh syariah di Malaysia: satu pengenalan / Siti Maimunah Kahal … [et al.]. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 15. ISBN 978-967-2846-07-9

Peranan laman Facebook dalam penyampaian maklumat pengurusan pusaka / Mohd Khairy Kamarudin, Mohd Hafizie Suhaimi and Nasrul Hisyam Nor Muhamad. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

L

Shariah risk profiling through shariah based business modeling: A rectification plan for shariah audit finding (SNCR-01) for company xyz / Mohd Helmi Ahmad and Najahuddin Lateh. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

M

Sikap pengguna Islam terhadap penipuan produk makanan halal : satu kajian di kalangan penduduk Permatang Pauh / Mohd. Hapiz Mahaiyadin, Roshaimizam Suhaimi and Mohd. Marbawi Taha. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

Vessels from the Quranic perspective: a thematic study / Noor Syahidah Mohamad Akhir, Siti Aisyah Yusof and Azrul Shahimy Mohd Yusof. (2018) Jurnal Intelek, 13 (1). pp. 9-17. ISSN 2682-9223

Konsep al-Fala:h (Cemerlang) dalam al-Quran sebagai asas transformasi pendidikan tinggi / Asjad Mohamed, Mohd Kamal Azman Jusoh dan Saiful Johari Musahar. (2008) In: UNSPECIFIED.

Sejauh mana agama memainkan peranan dalam politik Malaysia / Badrul Azmier Mohamed @ Bakar...[et.al.]. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

Mengadaptasi tanggungjawab sosial korporat dari sudut filantropi oleh hotel patuh syariah di Malaysia: satu kerangka konsep / Muhammad Syukri Mohd Ashmir Wonga … [et al.]. (2022) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 4 (1). pp. 1-13. ISSN 2590-3942

Interactive learning in islamic education using FROG VLE: readiness and proficiency of teachers / Mohd Faiz Mohd Baharan, Mohd Nor Mamat and Zawawi Temyati. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan. (Unpublished)

Islam dan kedamaian / Mu’allim Mohd Bakri. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Securitizing the issues and Challenges of Faith-Based Non-Governmental Organizations (FBNGOs): The case of tahfiz schools in Klang Valley / Wahida Ana Sophia Mohd Dain, Yarina Ahmad and Nurul Hidayana Mohd Noor. (2021) In: E-Proceeding 8th International Conference on Public Policy and Social Science (ICoPS) 2021.

Sejarah Universiti al-Azhar sebagai model institusi pendidikan wakaf terulung / Mohd. Ali Muhamad Don. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Imperative style (Uslūb Al-Amr) in the Kitāb Al-Arba'īn An-Nawāwiyyah (a semantic analysis) / Afif Muttadin Munir, Yusroh and Yoyo. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

The etiquettes of agriculture in Islam / Zanirah Mustapha @Busu ...[et al.]. (2017) Journal of Contemporary Social Science Research, 2 (1). pp. 28-36. ISSN 0128-2697

N

Perlaksanaan pengajaran & pembelajaran menerusi "Fan-Q board game": kajian rintis di SK Sura, Terengganu / Nik Fazlin Hiryati Nik Jaafar … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 14-29. ISSN 2006-9617

R

Student knowledge, appreciation and awareness on current islamic issues and shitte ideology and its relationship towards academic achievement / Raja Haniza Soffia Raja Hussin, Saripah Najuwa T.A Rahman and Ummi Nadhirah Firus. (2017) [Student Project] (Unpublished)

Issues and challenges face by Majlis Agama Islam Perak (MAIPK) in managing and developing waqf lands / Nurul Asma Husna Ramlan and Nur Baizura Mohd Shukor. (2019) In: 4th Undergraduate Seminar on Built Environment and Technology 2019, 12th June 2019, Universiti Teknologi Mara Perak Branch.

S

Ibadah solat pelajar UiTM Kota Samarahan: keselarian antara kefahaman dan amalan / Rohaya Sulaiman, Nadiyah Hashim and Sharifah Anom Omar. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

Students’ knowledge in the waqf land concept / Siti Nadiah Mohd Ali ... [et al.]. (2015) In: Proceedings of Postgraduate Conference on Global Green Issues (Go Green), 7-8 October 2015, Dewan Kuliah Al-Khawarizmi Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

Penafsiran Sheikh Ahmad Mustafa Al Marāghī berkaitan sifat-sifat allah dalam Tafsīr Al-Marāghī: satu analisis / Anuar Sopian … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 55-71. ISSN 2006-9617

Kaedah hafazan : Suatu tinjauan ringkas / Siti Suriyani Sulaiman. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Kredibiliti komunikator Islam revolusi industri 4.0: sorotan awalan / S. Salahudin Suyurno … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 81-88. ISSN 2006-9617

Hakikat perceraian dalam islam: Halal tetapi dibenci Allah S.W.T. / Sharifah Faigah Syed Alwi, Abdul Khalil Mohd Khalid and Zulkefli Mohamed. (2005) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2005, 13 -15 Disember 2005, UiTM PAHANG.

Y

Tafsir tematik: istilah Al-Fulk dalam Al-Quran / Siti Aisyah Yusof ... [et al.]. (2021) Voice of Academia (VOA), 17 (2): 3. pp. 25-35. ISSN 2682-7840

Z

History of the arrival of Islam in Malaysia : an analysis of early Islamic occupation in Malaysia / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Pemikiran akidah Muhammad bin Khalil Al-Sakuni / Ahmad Arif Zulkefli … [et al.]. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 35. ISBN 978-967-2846-07-9

This list was generated on Sun Jun 26 20:52:20 2022 UTC.