Browse by Document Language

Number of items: 121.

Article

(2018) Pengaruh dekorasi dan seni bina China dalam tiga buah masjid terawal di Melaka / Nor Adina Abdul Kadir dan S Salahudin Suyurno. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 29-43. ISSN 2006-9617

(2018) Perubahan personaliti berdasarkan faktor agama menurut perspektif Islam / Ahmad Fakhruddin Mohd Tahir, Zulkefli Aini dan Rosmawati Mohamad Rasit. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 60-79. ISSN 2006-9617

(2018) Penggunaan aplikasi Verve App bagi pengurusan fasiliti sukan golongan Orang Kurang Upaya (OKU) / Mazlina Mahdzar … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 83-92. ISSN 2600-7606

(2018) Meningkatkan keputusan ujian Bahasa Mandarin melalui inovasi aplikasi "e-Kosa Kata" / Teh Hong Siok, Goh Chin Shuang and Noor Aizah Abas. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 69-82. ISSN 2600-7606

(2018) Pembangunan senarai semak untuk mendapatkan data-data sensitif (HSD) dalam penyelidikan / Zurina Md. Nen … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 38-52. ISSN 2600-7606

(2018) Kaedah hafazan: suatu tinjauan ringkas / Siti Suriyani Sulaiman. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 44-59. ISSN 2006-9617

(2018) Model Muslim siber berasaskan Manhaj Rabbaniyyah / Muhammad Taufik Md Sharipp, S. Salahudin Suyurno dan Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 53-60. ISSN 2006-9617

(2018) Model gelagat pengguna Muslim: analisa perspektif sarjana ekonomi Islam / Mohd Zaid Mustafar dan Mohammad Taqiuddin Mohamad. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 74-88. ISSN 2006-9617

(2018) Seni dalam Islam: kajian khusus terhadap seni ukir / Nor Adina Abdul Kadir, Nang Naemah Nik Dahalan dan Norsaeidah Jamaludin. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 1-15. ISSN 2006-9617

(2018) Pemberian sebagai alat dasar fiskal: kesan pembuatan keputusan operasi terhadap ketidakseimbangan fiskal / Zauyah Abd. Razak. Journal of Administrative Science, 15 (3). ISSN 1675-1302

(2018) Pangkalan data Ez_Locate sebagai penyelesaian masalah pencarian maklumat untuk pelajar / Noraizah Abu Bakar … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 89-104. ISSN 2600-7606

(2018) Faktor keagamaan dan sikap: perkaitan dengan pencarian maklumat produk makanan halal dalam kalangan keluarga Islam di Malaysia / Nor Azura Adzharuddin dan Siti Zanariah Yusoff. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 29-47. ISSN 0128-0902

(2018) Tumbuhan selasih dalam al-Quran dan Hadith: analisis terhadap manfaatnya berasaskan kepada penyelidikan semasa / Khadher Ahmad … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 106-125. ISSN 0128-0902

(2018) Analisis perbandingan aplikasi penentuan arah kiblat dalam telefon pintar Asus Zenfone 2 dan Huawei P9 Lite / Nurulhuda Ahmad Zaki and Muhammad Asyraff Anuar. Voice of Academia (VOA), 13 (2). pp. 35-47. ISSN 1985-5079

(2018) Wakaf pendidikan tinggi sebagai sumber penjanaan dana dalam kerangka ekonomi Islam di Malaysia / Baterah Alias … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 17-28. ISSN 0128-0902

(2018) Sistem ‘Indus-Train’: medium pemantauan dan penilaian pelajar semasa latihan industri / Amminudin Ab Latif … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 93-110. ISSN 2600-7606

(2018) Pengaruh identifikasi parti dan politik pembangunan dalam Pilihan Raya Kecil (Prk) Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar 2016 / Junaidi Awang Besar. Journal of Administrative Science, 15 (3). ISSN 1675-1302

(2018) Inovasi 'Solat Alert Software' (SAS) sebagai satu kaedah menggalakkan pengguna komputer menunaikan solat di awal waktu / Azizon Salleh … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 51-60. ISSN 2600-7606

(2018) Interpretasi 9 karya seni visual terpilih bakat muda sezaman dari konteks teras dasar kebudayaan kebangsaan / Firdaus Naif Omran Zailuddin ... [et al.]. Idealogy, 3 (2). pp. 121-141. ISSN 2550-214X

(2018) Meneroka permasalahan tenaga modal insan dalam industri filem di Malaysia / Abdul Razak Haja Mohaideen and Mohd Syuhaidi Abu Bakar. Forum Komunikasi (FK), 13 (1). pp. 41-56. ISSN 0128-2379

(2018) Isu tanah dalam filem-filem terpilih Rahim Razali / Siti Normala Hamzah, Mohamad Saleeh Rahamad @ Ahamad dan Md Azalanshah Md Syed. Forum Komunikasi (FK), 13 (2). pp. 1-31. ISSN 0128-2379

(2018) Aspek sosial dan kebudayaan masyarakat Iban di Sarawak / Haslinda Md.Nazri. Idealogy, 3 (2). pp. 79-90. ISSN 2550-214X

(2018) Muka taip berdasarkan karakter dalam seni filem tempatan / Iqbal Jaapar ... [et al.]. IDEALOGY, 3 (3). pp. 152-160. ISSN 2550-214X

(2018) Apakah jenis subjek dan gaya yang telah dibincangkan dalam fatwa dan faris panduan Islam? / Ishak Ramli ... [et al.]. Idealogy, 3 (2). pp. 183-192. ISSN 2550-214X

(2018) Inovasi pengajaran untuk menarik minat pelajar bermain bola tampar / Jamiaton Kusrin … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 105-116. ISSN 2600-7606

(2018) Aplikasi didik hibur tajwid al-Quran (Teroka Tajwid): kajian awal persepsi pengguna / Sulaiman Mahzan … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 1-16. ISSN 2600-7606

(2018) Pembangunan dan pengesahsahihan instrumen kredibiliti komunikator Islam menurut al-Quran / Muhammad Taufik Md Sharipp, S. Salahudin Suyurno dan Abdul Rauf Ridzuan. e-Journal of Media and Society (e-JOMS), 1 (4). pp. 46-57. ISSN 2682-9193

(2018) Literasi Media, Cabaran Penyiaran Sosial dan Kelangsungan Industri Televisyen di Malaysia / Md Azalanshah Md Syed and Mohd Nazri Ibrahim. Forum Komunikasi (FK), 13 (1). pp. 15-40. ISSN 0128-2379

(2018) Isu penerapan nilai Islam dalam penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan di Malaysia / Khairul Azhar Meerangani. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 80-98. ISSN 0128-0902

(2018) Vessels from the Quranic perspective: a thematic study / Noor Syahidah Mohamad Akhir, Siti Aisyah Yusof and Azrul Shahimy Mohd Yusof. Jurnal Intelek, 13 (1). pp. 9-17. ISSN 2682-9223

(2018) Integrasi Kampus UiTM Perak bersama Tourism Malaysia Perak sebagai komuniti akademik / Mohamad Sohaimi Man. Idealogy, 3 (2). pp. 280-292. ISSN 2550-214X

(2018) CSETT memudahkan proses penyediaan jadual waktu kuliah / Zaimi Mohamed … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 17-30. ISSN 2600-7606

(2018) Peranan elemen seni dalam penterjemahan karya fotografi / Mohammad Firdaus Azmi. IDEALOGY, 3 (2). pp. 171-175. ISSN 2550-214X

(2018) Modul usahawan tani Islam / Noorfazreen Mohd Aris...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 16-32. ISSN 2006-9617

(2018) Fenomena kesantunan bahasa dalam novel lentera mustika / Mohd Haniff Mohammad Yusoff, Siti Hamira Hamzani dan Rohaya Md. Ali. Idealogy, 3 (2). pp. 100-109. ISSN 2550-214X

(2018) Kepentingan imaginasi dan persepsi dalam merekabentuk imej 3D / Mohd Khairulnizam Ramlie, Hanafi Moh Tahir dan Ahmad Sofiyuddin Mohd Shuib. Idealogy, 3 (2). pp. 110-120. ISSN 2550-214X

(2018) Hubungan kenabian dalam disiplin ilmu falsafah dan tasawuf menurut Badiuzzaman Said Nursi / Muaz Mohd Noor...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 42-53. ISSN 2006-9617

(2018) Metodologi penentuan hukum Islam golongan ekstremisme agama : satu pengantar / Muhd Imran Abd Razak ... [et al.]. Idealogy, 3 (2). pp. 13-28. ISSN 2550-214X

(2018) Pelaporan berita pencemaran bauksit dalam akhbar dalam talian di Malaysia / Siti Nur Ain Mustafa and Mohamad Saifudin Mohamad Saleh. Forum Komunikasi (FK), 13 (1). pp. 57-78. ISSN 0128-2379

(2018) Kiosk dalam talian bagi meningkatkan bilangan projek keusahawanan pelajar (ENT300) berasaskan sains dan teknologi / Noor Azrin Zainuddin … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 23-35. ISSN 2600-7606

(2018) Kalkulator garis panduan kemudahan awam untuk pembangunan perumahan mapan / Norainah Abdul Rahman … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 125-143. ISSN 2600-7606

(2018) Integrasi kursus pengajian Islam dengan bioteknologi di universiti awam (UA) terpilih di Malaysia / Norazmi Anas ... [et al.]. IDEALOGY, 3 (1). pp. 68-79. ISSN 2550-214X

(2018) Tahap perancangan pengajaran menerusi pengintergrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Malaysia / Mohd Syaubari Othman dan Ahmad Yunus Kassim. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 84-105. ISSN 0128-0902

(2018) Penggunaan aplikasi MApEC dalam pembelajaran terminologi asas Bahasa Inggeris / Rafidah Kamarudin .. [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 111-124. ISSN 2600-7606

(2018) Perkaitan islamophobia dan orientalisme klasik : satu analisis / Rahimin Affandi Abdul Rahim ... [et. al]. IDEALOGY, 3 (2). pp. 62-78. ISSN 2550-214X

(2018) Apakah jenis subjek dan gaya yang telah dibincangkan dalam fatwa dan garis panduan Islam? / Ishak Ramli ... [et al.]. IDEALOGY, 3 (2). pp. 245-254. ISSN 2550-214X

(2018) Kajian sikap dan persepsi terhadap pembelajaran Bahasa Mandarin dalam kalangan pelajar UiTM Kelantan / Norlida Razali. ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 2. pp. 54-69. ISSN 2600-7274

(2018) Carian jodoh melalui medium Internet / Abdul Rauf Ridzuan...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 33-41. ISSN 2006-9617

(2018) Jejak intelektual dan pemikiran akidah Muhammad Uthman El-Muhammady / Mohd Ammyrul Ashraf Sairan dan Shukri Ahmad. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 99-118. ISSN 0128-0902

(2018) Reka letak dalam ragam hias Kitab Maulid di Alam Melayu / Salawati Haji Abdul Wahab, Ab Razak Ab Karim dan Norazlin Hamidon. IDEALOGY, 3 (3). pp. 171-188. ISSN 2550-214X

(2018) Penilaian tahap reaksi pelajar terhadap program Pendidikan Luar dan hubungannya dengan pengetahuan, sikap dan kemahiran / Shamsulariffin Samsudin, Borhanuddin Abdullah dan Chee Chen Soon. Malaysian Journal of Sport Science and Recreation, 14 (1). pp. 24-40. ISSN 1823-3198

(2018) "IMMOLIMB™" penyelesaian masalah kepada imej prosedur angiografi anggota bawah yang kurang optimum / Halmi Shamsudin … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 31-50. ISSN 2600-7606

(2018) Model ekologi seniman visual dalam industri seni visual kontemporari Malaysia : satu proposal kerangka kerja / Dr Syed Alwi Syed Abu Bakar, Azian Tahir dan Ishak Ramli. Idealogy, 3 (2). pp. 176-182. ISSN 2550-214X

(2018) Penambahbaikan permohonan lawatan akademik secara manual kepada pembangunan sistem e-lawatan akademik versi 1 / Thuraiya Mohd … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 53-68. ISSN 2600-7606

(2018) Pemikiran ekonomi Syeikh Daud al-Fatani / Hadenan Towpek. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 48-66. ISSN 0128-0902

(2018) Application of Maqasid Syariah in the Act 355 Amendment Proposal (Criminal Jurisdiction): an analysis study / Wan Mohd Amjad Wan Halim, Ahmad Nur Amsyar Zainal and Nur Madihah Zainol Abidin. Jurnal Intelek, 13 (2). pp. 47-56. ISSN 2682-9223

(2018) Perbezaan seni mural dan grafiti / Wan Nurhasyimah W. Mohd Apandi. IDEALOGY, 3 (1). pp. 103-108. ISSN 2550-214X

(2018) Metafora dalam seni kontemporari / Wan Nurhasyimah W. Mohd Apandi dan Dr. Ahmad Rashdi Yan Ibrahim. Idealogy, 3 (2). pp. 165-170. ISSN 2550-214X

(2018) Kesilapan sebutan konsonan awalan dalam pembelajaran Bahasa Mandarin dalam kalangan pelajar Universiti Teknologi Mara (UiTM) Sarawak / Wee Sheau Ping and Cindy Richard Thing. ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 2. pp. 37-53. ISSN 2600-7274

(2018) Pengaruh Tafsir al-Maraghi terhadap penulisan tafsir Melayu di Malaysia / Amiratul Munirah Yahaya. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 67-83. ISSN 0128-0902

(2018) Konsep mengarusperdanakan gender : kajian wanita dalam pekerjaan di Malaysia / Azizan Zainuddin dan Kartini Khalid @ Aboo Talib. Journal of Administrative Science, 15 (1). pp. 1-10. ISSN 1675-1302

(2018) Konsep mengarusperdanakan gender: kajian wanita dalam pekerjaan di Malaysia / Azizan Zainuddin dan Kartini Khalid @ Aboo Talib. Journal of Administrative Science, 15 (1). ISSN 1675-1302

(2018) Dummy decal : dekorasi tanpa batasan bagi industri seramik moden dan karya kreatif / Zulkarnian Hassan ... [et al.]. Idealogy, 3 (2). pp. 207-214. ISSN 2550-214X

(2018) Penggunaan alat bantuan belajar bagi meningkatkan kemampuan berfikir pelajar / Faiz Zulkifli … [et al.]. Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 1-21. ISSN 2600-7606

Book Section

(2018) MYGL (My Guarantee Letter) / Noreha Chek Sidik and Siti Khairul Niza Sukri. In: NUDC 2018 2nd National Undergraduates Design Colloquium. Universiti Teknologi MARA, Kedah, Sungai Petani, Kedah, p. 21. ISBN 9789670314648

(2018) Pengurusan dana wakaf universiti menurut enakmen wakaf Negeri Selangor / Mohd. Ali Muhamad Don. In: The Doctoral Research Abstracts. IGS Biannual Publication, 13 (13). Institute of Graduate Studies, UiTM, Shah Alam.

Monograph

(2018) Info Usahawan: Usahawan Pemacu Ekonomi Mapan Edisi 12 Julai - Disember 2018/ Noorazlina Ahmad (Ed.). Bulletin. Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development (MASMED), Dungun, Terengganu.

(2018) Info Usahawan: Usahawan Pemacu Ekonomi Mapan Edisi 11 Januari - Jun 2018/ Noorazlina Ahmad (Ed.). Bulletin. Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development (MASMED), Dungun, Terengganu.

(2018) Islam dan Sukan / Nur Nabilah Azimoha. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) INFINITI / Dr. Nur Jannah Azman. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Konsep kepimpinan & pengurusan / Ahmad Faiz Hj. Ahmad Ubaidah. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Akhlak asas etika ejen Takaful / Norlela Kamaluddin. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Imam Al Ghazali / Mohd Hidayat Mahadi. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Buletin galeri seni Merbok UiTM Kedah / Dr Faryna Mohd Khalis…[etal.]. Bulletin. Fakulti Seni Lukis Dan Seni Reka, Sungai Petani, Kedah.

(2018) Lirik dan melodi menurut Islam / Mu'allim Mohd Bakri. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Amalan sedekah dan derma / Muallim Mohd Bakri. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Ikhtilat: konsep dan sejarahnya menurut Islam / Mu’allim Mohd Bakri. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Martabat wanita menurut dalil naqli / Mu’allim Mohd Bakri. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) EQ / Nurul Nisha Mohd Shah. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Ke mana hilangnya budi bahasa / Nurul Nisha Mohd Shah. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) D-ZINE : Girls' Weekend Bil. 1/ Jawatankuasa Perwakilan Kolej Dahlia, UiTM Selangor Kampus Puncak Alam. Bulletin. Jawatankuasa Perwakilan Kolej Dahlia, Puncak Alam.

(2018) D-ZINE: Warisan Tradisi di Aidilfitri Bil.2 / Jawatankuasa Perwakilan Kolej Dahlia UiTM Selangor Kampus Puncak Alam. Bulletin. Kolej Dahlia, UiTM Puncak Alam, Puncak Alam.

(2018) Mengapa perlunya makan makanan yang halal??? / Ahmad Fathi Muhammad. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Cegah mungkar menurut Sunnah Nabi / Nor Saadah Musa. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Keutamaan... / Nor Saadah Musa. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Peranan pemimpin sebagai pentarbiyah ttama / Nor Saadah Musa. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Siri Kesedaran Undang-Undang - perlindungan Data Peribadi di Malaysia / Dr. Nor Fadzlina Nawi. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Qawiyyul jism jasmani VS rohani / Suhaila Sharil. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

(2018) Program Transformasi UiTM. Other. Center for Strategic Planning and Information (CSPI).

(2018) IQRA' : Bil 10 : Oktober 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2018) IQRA' : Bil 11 : November 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2018) IQRA' : Bil 12 : Disember 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2018) IQRA' : Bil 3 : Mac 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2018) IQRA' : Bil 4 : April 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2018) IQRA' : Bil 6 : Jun 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2018) IQRA' : Bil 7 : Julai 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2018) IQRA' : Bil 9 : September 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2018) IQRA' : Bil 1 : Jan 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2018) IQRA' : Bil 2 : Februari 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

(2018) IQRA' : Bil 5 : Mei 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam.

Conference or Workshop Item

(2018) Analisis penggunaan komik Kaifa Haluka sebagai medium mempelajari asas bahasa Arab / Mohammed Iqbal Badaruddın ...[et al.]. In: Kelantan International Learning and Innovation Exhibition (KILIEX), 15 August 2018, Dewan Profesional, UiTM Kelantan Branch.

(2018) Masalah sosial wanita terlibat aktiviti tidak bermoral: punca masalah sosial dan kaedah membina panduan hidup wanita sejahtera / Abdul Munir Ismail. In: International Conference on Heritage and Civilisation (ICHAC) 2018, 2-3 May 2018, Rainbow Paradise Beach Resort, Pulau Pinang.

(2018) Penggunaan Pleco dalam pembelajaran bahasa Mandarin / Lee Chai Chuen and Nor Azrina Mohd Yusof. In: International Conference on Heritage and Civilisation (ICHAC) 2018, Rainbow Paradise Beach Resort, Pulau Pinang.

(2018) Model kapal dalam Al-Quran dan naskhah-naskhah melayu / Noor Syahidah Mohamad Akhir ... [et al.]. In: International Conference on Heritage and Civilisation (ICHAC) 2018, 2-3 May 2018, Rainbow Paradise Beach Resort, Pulau Pinang.

Book

UiTM, Pejabat Infrastruktur dan Infostruktur (2018) Dasar Keselamatan ICT Universiti Teknologi MARA / Pejabat Infrastruktur dan Infostruktur, UiTM. Pejabat Infrastruktur dan Infostruktur, UiTM Shah Alam.

UiTM, Perpustakaan Tun Abdul Razak (2018) Laporan Tahunan Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) 2017. Laporan Tahunan PTAR . Perpustakaan Tun Abdul RAzak.

Thesis

(2018) Pembangunan spiritual dalam agihan dana zakat Asnaf fakir dan miskin / Emie Sylviana Mohd Zahid. PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(2018) Analisis praktis semasa dalam e-dagang menurut perspektif syariah / Roshaimizam Suhaimi. PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(2018) Kefahaman pelajar Ijazah Sarjana Muda Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Shah Alam terhadap Sistem Gadaian Konvensional dan Ar-Rahnu / Nursaidatul Jannah Binti Mohamad Kamil. [Student Project] (Unpublished)

(2018) Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pencapaian akademik pelajar Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) / Muhammad Zikrul Nadzmi bin SD Mohd Jomhori. [Student Project] (Unpublished)

(2018) Tahap kesedaran dalam pelaburan patuh shariah berbanding pelaburan tidak patuh shariah : kajian terhadap staf UITM Puncak Alam / Muhammad Fikri Bin Bahrudin. [Student Project] (Unpublished)

(2018) Amalan pemberian zakat UiTM terhadap pelajar asnaf UiTM Selangor Kampus Puncak Alam / Muhamad Lutfi Muhamad Puad. [Student Project] (Unpublished)

(2018) Kesedaran untuk memiliki akaun Tabung Haji bagi pelajar ACIS UiTM Puncak Alam / Nur Sofiya Fadlin Mohd Yazid. [Student Project] (Unpublished)

(2018) Konsep Tawarruq dalam Sistem Kewangan Islam : Kefahaman Tentang Tawarruq di Kalangan Pelajar Diploma Muamalat / Mohammad Izzat Ab Rahim. [Student Project] (Unpublished)

(2018) Pemahaman Pelajar Terhadap Perniagaan Skim Cepat Kaya: Kajian terhadap Pelajar Semester 5, Diploma Muamalat, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, UiTM Kampus Puncak Alam / Armah Nafishah Mohd Makhram. [Student Project] (Unpublished)

(2018) Pembangunan dan hala tuju Wakaf Pendidikan di UiTM / Anis Afdzan Ahmad Zaidy. [Student Project] (Unpublished)

(2018) Pengurusan kewangan pelajar ACIS, UITM Kampus Puncak Alam / Nurul Nabilah Zahirah Rosli. [Student Project] (Unpublished)

(2018) Peranan dan Sistem Pengurusan Zakat di UiTM : kajian tahap kefahaman pelajar Asnaf fi Sabilillah di UITM Puncak Alam / Muhammad Ilham Tahir. [Student Project] (Unpublished)

(2018) Sistem kutipan zakat di UITM dan keberkesanannya terhadap kakitangan di Universiti Teknologi Mara / Mohammad Iqbal Razali. [Student Project] (Unpublished)

(2018) Tahap kefahaman pelajar tentang riba hutang / Nurdiana Syazwani Norhadi. [Student Project] (Unpublished)

(2018) Tahap kesedaran keperluan pemilikan pelan perlindungan Takaful berbanding insurans konvensional : kajian terhadap pelajar semester 5, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, UiTM Kampus Puncak Alam / Nurul Atikah Mohamad Isa. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Mon May 23 20:28:54 2022 UTC.