Browse by Document Language

Number of items: 144.

Article

Sifat amanah dalam melaksanakan tanggungjawab: pengajaran dari kisah Khalifah Umar Abdul Aziz. (2018) Khutbah Jumaat Masjid UiTM: 14. pp. 1-7. (Unpublished)

Sistem ‘Indus-Train’: medium pemantauan dan penilaian pelajar semasa latihan industri / Amminudin Ab Latif … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 93-110. ISSN 2600-7606

Pemberian sebagai alat dasar fiskal: kesan pembuatan keputusan operasi terhadap ketidakseimbangan fiskal / Zauyah Abd. Razak. (2018) Journal of Administrative Science, 15 (3). ISSN 1675-1302

Seni dalam Islam: kajian khusus terhadap seni ukir / Nor Adina Abdul Kadir, Nang Naemah Nik Dahalan dan Norsaeidah Jamaludin. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 1-15. ISSN 2006-9617

Kalkulator garis panduan kemudahan awam untuk pembangunan perumahan mapan / Norainah Abdul Rahman … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 125-143. ISSN 2600-7606

Pangkalan data Ez_Locate sebagai penyelesaian masalah pencarian maklumat untuk pelajar / Noraizah Abu Bakar … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 89-104. ISSN 2600-7606

Faktor keagamaan dan sikap: perkaitan dengan pencarian maklumat produk makanan halal dalam kalangan keluarga Islam di Malaysia / Nor Azura Adzharuddin dan Siti Zanariah Yusoff. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 29-47. ISSN 0128-0902

Tumbuhan selasih dalam al-Quran dan Hadith: analisis terhadap manfaatnya berasaskan kepada penyelidikan semasa / Khadher Ahmad … [et al.]. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 106-125. ISSN 0128-0902

Analisis perbandingan aplikasi penentuan arah kiblat dalam telefon pintar Asus Zenfone 2 dan Huawei P9 Lite / Nurulhuda Ahmad Zaki and Muhammad Asyraff Anuar. (2018) Voice of Academia (VOA), 13 (2). pp. 35-47. ISSN 2682-7840

Wakaf pendidikan tinggi sebagai sumber penjanaan dana dalam kerangka ekonomi Islam di Malaysia / Baterah Alias … [et al.]. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 17-28. ISSN 0128-0902

Pengaruh identifikasi parti dan politik pembangunan dalam Pilihan Raya Kecil (Prk) Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar 2016 / Junaidi Awang Besar. (2018) Journal of Administrative Science, 15 (3). ISSN 1675-1302

Interpretasi 9 karya seni visual terpilih bakat muda sezaman dari konteks teras dasar kebudayaan kebangsaan / Firdaus Naif Omran Zailuddin ... [et al.]. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 121-141. ISSN 2550-214X

Meneroka permasalahan tenaga modal insan dalam industri filem di Malaysia / Abdul Razak Haja Mohaideen and Mohd Syuhaidi Abu Bakar. (2018) Forum Komunikasi (FK), 13 (1). pp. 41-56. ISSN 0128-2379

Program Tautan Kasih Taman Sinar Harapan / Nurul Syafawani Halim and Dr. Wan Zumusni Haji Wan Mustapha. (2018) Bulletin APB Edisi 1. ISSN 2682-7948

Isu tanah dalam filem-filem terpilih Rahim Razali / Siti Normala Hamzah, Mohamad Saleeh Rahamad @ Ahamad dan Md Azalanshah Md Syed. (2018) Forum Komunikasi (FK), 13 (2). pp. 1-31. ISSN 0128-2379

Aspek sosial dan kebudayaan masyarakat Iban di Sarawak / Haslinda Md.Nazri. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 79-90. ISSN 2550-214X

Muka taip berdasarkan karakter dalam seni filem tempatan / Iqbal Jaapar ... [et al.]. (2018) Idealogy Journal, 3 (3). pp. 152-160. ISSN 2550-214X

Apakah jenis subjek dan gaya yang telah dibincangkan dalam fatwa dan faris panduan Islam? / Ishak Ramli ... [et al.]. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 183-192. ISSN 2550-214X

Penggunaan aplikasi MApEC dalam pembelajaran terminologi asas Bahasa Inggeris / Rafidah Kamarudin .. [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 111-124. ISSN 2600-7606

Inovasi pengajaran untuk menarik minat pelajar bermain bola tampar / Jamiaton Kusrin … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 105-116. ISSN 2600-7606

Penggunaan aplikasi Verve App bagi pengurusan fasiliti sukan golongan Orang Kurang Upaya (OKU) / Mazlina Mahdzar … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 83-92. ISSN 2600-7606

Aplikasi didik hibur tajwid al-Quran (Teroka Tajwid): kajian awal persepsi pengguna / Sulaiman Mahzan … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 1-16. ISSN 2600-7606

Pembangunan dan pengesahsahihan instrumen kredibiliti komunikator Islam menurut al-Quran / Muhammad Taufik Md Sharipp, S. Salahudin Suyurno dan Abdul Rauf Ridzuan. (2018) e-Journal of Media and Society (e-JOMS), 1 (4). pp. 46-57. ISSN 2682-9193

Model Muslim siber berasaskan Manhaj Rabbaniyyah / Muhammad Taufik Md Sharipp, S. Salahudin Suyurno dan Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 53-60. ISSN 2006-9617

Literasi Media, Cabaran Penyiaran Sosial dan Kelangsungan Industri Televisyen di Malaysia / Md Azalanshah Md Syed and Mohd Nazri Ibrahim. (2018) Forum Komunikasi (FK), 13 (1). pp. 15-40. ISSN 0128-2379

Pembangunan senarai semak untuk mendapatkan data-data sensitif (HSD) dalam penyelidikan / Zurina Md. Nen … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 38-52. ISSN 2600-7606

Isu penerapan nilai Islam dalam penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan di Malaysia / Khairul Azhar Meerangani. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 80-98. ISSN 0128-0902

Vessels from the Quranic perspective: a thematic study / Noor Syahidah Mohamad Akhir, Siti Aisyah Yusof and Azrul Shahimy Mohd Yusof. (2018) Jurnal Intelek, 13 (1). pp. 9-17. ISSN 2682-9223

Integrasi Kampus UiTM Perak bersama Tourism Malaysia Perak sebagai komuniti akademik / Mohamad Sohaimi Man. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 280-292. ISSN 2550-214X

CSETT memudahkan proses penyediaan jadual waktu kuliah / Zaimi Mohamed … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 17-30. ISSN 2600-7606

Peranan elemen seni dalam penterjemahan karya fotografi / Mohammad Firdaus Azmi. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 171-175. ISSN 2550-214X

Penambahbaikan permohonan lawatan akademik secara manual kepada pembangunan sistem e-lawatan akademik versi 1 / Thuraiya Mohd … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 53-68. ISSN 2600-7606

Modul usahawan tani Islam / Noorfazreen Mohd Aris...[et.al]. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 16-32. ISSN 2006-9617

Fenomena kesantunan bahasa dalam novel lentera mustika / Mohd Haniff Mohammad Yusoff, Siti Hamira Hamzani dan Rohaya Md. Ali. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 100-109. ISSN 2550-214X

Kepentingan imaginasi dan persepsi dalam merekabentuk imej 3D / Mohd Khairulnizam Ramlie, Hanafi Moh Tahir dan Ahmad Sofiyuddin Mohd Shuib. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 110-120. ISSN 2550-214X

Hubungan kenabian dalam disiplin ilmu falsafah dan tasawuf menurut Badiuzzaman Said Nursi / Muaz Mohd Noor...[et.al]. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 42-53. ISSN 2006-9617

Konsep kendiri dan pembelajaran Bahasa Inggeris / Mohd Nur Fitri Mohd Salim. (2018) Bulletin APB Edisi 1. ISSN 2682-7948

Perubahan personaliti berdasarkan faktor agama menurut perspektif Islam / Ahmad Fakhruddin Mohd Tahir, Zulkefli Aini dan Rosmawati Mohamad Rasit. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 60-79. ISSN 2006-9617

Metodologi penentuan hukum Islam golongan ekstremisme agama : satu pengantar / Muhd Imran Abd Razak ... [et al.]. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 13-28. ISSN 2550-214X

Pelaporan berita pencemaran bauksit dalam akhbar dalam talian di Malaysia / Siti Nur Ain Mustafa and Mohamad Saifudin Mohamad Saleh. (2018) Forum Komunikasi (FK), 13 (1). pp. 57-78. ISSN 0128-2379

Model gelagat pengguna Muslim: analisa perspektif sarjana ekonomi Islam / Mohd Zaid Mustafar dan Mohammad Taqiuddin Mohamad. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 74-88. ISSN 2006-9617

Integrasi kursus pengajian Islam dengan bioteknologi di universiti awam (UA) terpilih di Malaysia / Norazmi Anas ... [et al.]. (2018) Idealogy Journal, 3 (1). pp. 68-79. ISSN 2550-214X

Tahap perancangan pengajaran menerusi pengintergrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Malaysia / Mohd Syaubari Othman dan Ahmad Yunus Kassim. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 84-105. ISSN 0128-0902

Bangunan Menara Ilmu. (2018) Memori Korporat (50).

Pejabat Pendaftar. (2018) Memori Korporat (58).

Sejarah fakulti –Kajian Pengurusan Hotel dan Penyediaan Makanan. (2018) Memori Korporat (57).

Sejarah fakulti –Kajian Pentadbiran dan Undang-Undang. (2018) Memori Korporat (53).

Sejarah fakulti –Kajian Perakaunan. (2018) Memori Korporat (52).

Sejarah fakulti –Kajian Sains Kesetiausahaan. (2018) Memori Korporat (56).

Sejarah fakulti –Kajian Sains Perpustakaan. (2018) Memori Korporat (54).

Sejarah fakulti –Kajian Seni Lukis & Seni Reka. (2018) Memori Korporat (55).

Sejarah fakulti –Kajian Senibina Perancangan dan Ukur. (2018) Memori Korporat (51).

Perkaitan islamophobia dan orientalisme klasik : satu analisis / Rahimin Affandi Abdul Rahim ... [et. al]. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 62-78. ISSN 2550-214X

Apakah jenis subjek dan gaya yang telah dibincangkan dalam fatwa dan garis panduan Islam? / Ishak Ramli ... [et al.]. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 245-254. ISSN 2550-214X

Kajian sikap dan persepsi terhadap pembelajaran Bahasa Mandarin dalam kalangan pelajar UiTM Kelantan / Norlida Razali. (2018) ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 2. pp. 54-69. ISSN 2600-7274

Carian jodoh melalui medium Internet / Abdul Rauf Ridzuan...[et.al]. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 33-41. ISSN 2006-9617

Jejak intelektual dan pemikiran akidah Muhammad Uthman El-Muhammady / Mohd Ammyrul Ashraf Sairan dan Shukri Ahmad. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 99-118. ISSN 0128-0902

Reka letak dalam ragam hias Kitab Maulid di Alam Melayu / Salawati Haji Abdul Wahab, Ab Razak Ab Karim dan Norazlin Hamidon. (2018) Idealogy Journal, 3 (3). pp. 171-188. ISSN 2550-214X

Inovasi 'Solat Alert Software' (SAS) sebagai satu kaedah menggalakkan pengguna komputer menunaikan solat di awal waktu / Azizon Salleh … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 51-60. ISSN 2600-7606

Penilaian tahap reaksi pelajar terhadap program Pendidikan Luar dan hubungannya dengan pengetahuan, sikap dan kemahiran / Shamsulariffin Samsudin, Borhanuddin Abdullah dan Chee Chen Soon. (2018) Malaysian Journal of Sport Science and Recreation, 14 (1). pp. 24-40. ISSN 1823-3198

"IMMOLIMB™" penyelesaian masalah kepada imej prosedur angiografi anggota bawah yang kurang optimum / Halmi Shamsudin … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 31-50. ISSN 2600-7606

Kaedah hafazan: suatu tinjauan ringkas / Siti Suriyani Sulaiman. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 44-59. ISSN 2006-9617

Model ekologi seniman visual dalam industri seni visual kontemporari Malaysia : satu proposal kerangka kerja / Dr Syed Alwi Syed Abu Bakar, Azian Tahir dan Ishak Ramli. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 176-182. ISSN 2550-214X

Meningkatkan keputusan ujian Bahasa Mandarin melalui inovasi aplikasi "e-Kosa Kata" / Teh Hong Siok, Goh Chin Shuang and Noor Aizah Abas. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 69-82. ISSN 2600-7606

Language Week 2018 UiTM Kampus Seremban / Teoh Joo Tong and Mohd Islah Mohd Yusof. (2018) Bulletin APB Edisi 1. ISSN 2682-7948

Pemikiran ekonomi Syeikh Daud al-Fatani / Hadenan Towpek. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 48-66. ISSN 0128-0902

Bicara Buku bersama Encik Mohd Arof Ishak, penulis buku “The Malay Civilization” / Kursi Institusi Raja-Raja Melayu. (2018) UiTM Newshub.

Application of Maqasid Syariah in the Act 355 Amendment Proposal (Criminal Jurisdiction): an analysis study / Wan Mohd Amjad Wan Halim, Ahmad Nur Amsyar Zainal and Nur Madihah Zainol Abidin. (2018) Jurnal Intelek, 13 (2). pp. 47-56. ISSN 2682-9223

Perbezaan seni mural dan grafiti / Wan Nurhasyimah W. Mohd Apandi. (2018) Idealogy Journal, 3 (1). pp. 103-108. ISSN 2550-214X

Metafora dalam seni kontemporari / Wan Nurhasyimah W. Mohd Apandi dan Dr. Ahmad Rashdi Yan Ibrahim. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 165-170. ISSN 2550-214X

Kesilapan sebutan konsonan awalan dalam pembelajaran Bahasa Mandarin dalam kalangan pelajar Universiti Teknologi Mara (UiTM) Sarawak / Wee Sheau Ping and Cindy Richard Thing. (2018) ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 2. pp. 37-53. ISSN 2600-7274

Pengaruh Tafsir al-Maraghi terhadap penulisan tafsir Melayu di Malaysia / Amiratul Munirah Yahaya. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 67-83. ISSN 0128-0902

Konsep mengarusperdanakan gender : kajian wanita dalam pekerjaan di Malaysia / Azizan Zainuddin dan Kartini Khalid @ Aboo Talib. (2018) Journal of Administrative Science, 15 (1). pp. 1-10. ISSN 1675-1302

Konsep mengarusperdanakan gender: kajian wanita dalam pekerjaan di Malaysia / Azizan Zainuddin dan Kartini Khalid @ Aboo Talib. (2018) Journal of Administrative Science, 15 (1). ISSN 1675-1302

Kiosk dalam talian bagi meningkatkan bilangan projek keusahawanan pelajar (ENT300) berasaskan sains dan teknologi / Noor Azrin Zainuddin … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 23-35. ISSN 2600-7606

Dummy decal : dekorasi tanpa batasan bagi industri seramik moden dan karya kreatif / Zulkarnian Hassan ... [et al.]. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 207-214. ISSN 2550-214X

Penggunaan alat bantuan belajar bagi meningkatkan kemampuan berfikir pelajar / Faiz Zulkifli … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 1-21. ISSN 2600-7606

Book Section

MYGL (My Guarantee Letter) / Noreha Chek Sidik and Siti Khairul Niza Sukri. (2018) In: NUDC 2018 2nd National Undergraduates Design Colloquium. Universiti Teknologi MARA, Kedah, Sungai Petani, Kedah, p. 21. ISBN 9789670314648

Pengurusan dana wakaf universiti menurut enakmen wakaf Negeri Selangor / Mohd. Ali Muhamad Don. (2018) In: The Doctoral Research Abstracts. IGS Biannual Publication, 13 (13). Institute of Graduate Studies, UiTM, Shah Alam.

Monograph

Dasar penyerahan bahan harta intelek Universiti Teknologi MARA ke repositori institusi universiti / Perpustakaan Tun Abdul Razak. (2018) Manual. Perpustakaan Tun Abdul Razak.

Info Usahawan: Usahawan Pemacu Ekonomi Mapan Edisi 11 Januari - Jun 2018/ Noorazlina Ahmad (Ed.). (2018) Bulletin. Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development (MASMED), Dungun, Terengganu.

Info Usahawan: Usahawan Pemacu Ekonomi Mapan Edisi 12 Julai - Disember 2018/ Noorazlina Ahmad (Ed.). (2018) Bulletin. Malaysian Academy of SME and Entrepreneurship Development (MASMED), Dungun, Terengganu.

Program Jelajah Akademik APB ke UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban / Rodhiah Amzah. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Islam dan Sukan / Nur Nabilah Azimoha. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

INFINITI / Dr. Nur Jannah Azman. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Konsep kepimpinan & pengurusan / Ahmad Faiz Hj. Ahmad Ubaidah. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Akhlak asas etika ejen Takaful / Norlela Kamaluddin. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Imam Al Ghazali / Mohd Hidayat Mahadi. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Buletin galeri seni Merbok UiTM Kedah / Dr Faryna Mohd Khalis…[etal.]. (2018) Bulletin. Fakulti Seni Lukis Dan Seni Reka, Sungai Petani, Kedah.

Lirik dan melodi menurut Islam / Mu'allim Mohd Bakri. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Amalan sedekah dan derma / Muallim Mohd Bakri. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Ikhtilat: konsep dan sejarahnya menurut Islam / Mu’allim Mohd Bakri. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Martabat wanita menurut dalil naqli / Mu’allim Mohd Bakri. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

EQ / Nurul Nisha Mohd Shah. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Ke mana hilangnya budi bahasa / Nurul Nisha Mohd Shah. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

D-ZINE : Girls' Weekend Bil. 1/ Jawatankuasa Perwakilan Kolej Dahlia, UiTM Selangor Kampus Puncak Alam. (2018) Bulletin. Jawatankuasa Perwakilan Kolej Dahlia, Puncak Alam.

D-ZINE: Warisan Tradisi di Aidilfitri Bil.2 / Jawatankuasa Perwakilan Kolej Dahlia UiTM Selangor Kampus Puncak Alam. (2018) Bulletin. Kolej Dahlia, UiTM Puncak Alam, Puncak Alam.

Mengapa perlunya makan makanan yang halal??? / Ahmad Fathi Muhammad. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Cegah mungkar menurut Sunnah Nabi / Nor Saadah Musa. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Keutamaan... / Nor Saadah Musa. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Peranan pemimpin sebagai pentarbiyah ttama / Nor Saadah Musa. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Siri Kesedaran Undang-Undang - perlindungan Data Peribadi di Malaysia / Dr. Nor Fadzlina Nawi. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Qawiyyul jism jasmani VS rohani / Suhaila Sharil. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Program Transformasi UiTM. (2018) Other. Center for Strategic Planning and Information (CSPI).

IQRA' : Bil 10 : Oktober 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. (2018) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA' : Bil 11 : November 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. (2018) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA' : Bil 12 : Disember 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. (2018) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA' : Bil 3 : Mac 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. (2018) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA' : Bil 4 : April 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. (2018) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA' : Bil 6 : Jun 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. (2018) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA' : Bil 7 : Julai 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. (2018) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA' : Bil 9 : September 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. (2018) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA' : Bil 1 : Jan 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. (2018) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA' : Bil 2 : Februari 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. (2018) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

IQRA' : Bil 5 : Mei 2018 / Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM. (2018) Bulletin. Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM, Shah Alam, Selangor.

Bengkel Bahasa: Program Merakyatkan Budaya Membaca Peringkat Daerah Rembau Tahun 2018 / Nur Afiqah Wan Mansor. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Conference or Workshop Item

Membudayakan Al-Quran di dalam kehidupan. (2018) In: Friday Prayer, Masjid Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin, UiTM. (Unpublished)

Analisis penggunaan komik Kaifa Haluka sebagai medium mempelajari asas bahasa Arab / Mohammed Iqbal Badaruddın ...[et al.]. (2018) In: Kelantan International Learning and Innovation Exhibition (KILIEX), 15 August 2018, Dewan Profesional, UiTM Kelantan Branch.

Masalah sosial wanita terlibat aktiviti tidak bermoral: punca masalah sosial dan kaedah membina panduan hidup wanita sejahtera / Abdul Munir Ismail. (2018) In: International Conference on Heritage and Civilisation (ICHAC) 2018, 2-3 May 2018, Rainbow Paradise Beach Resort, Pulau Pinang.

Penggunaan Pleco dalam pembelajaran bahasa Mandarin / Lee Chai Chuen and Nor Azrina Mohd Yusof. (2018) In: International Conference on Heritage and Civilisation (ICHAC) 2018, Rainbow Paradise Beach Resort, Pulau Pinang.

Model kapal dalam Al-Quran dan naskhah-naskhah melayu / Noor Syahidah Mohamad Akhir ... [et al.]. (2018) In: International Conference on Heritage and Civilisation (ICHAC) 2018, 2-3 May 2018, Rainbow Paradise Beach Resort, Pulau Pinang.

Book

UiTM, Bahagian Canseleri dan Komunikasi Korporat Istiadat Konvokesyen Universiti Teknologi MARA Ke-89. (2018) 2018 ed. Istiadat Konvokesyen UiTM . Universiti Teknologi MARA, UiTM Shah Alam.

UiTM, Pejabat Infrastruktur dan Infostruktur Dasar Keselamatan ICT Universiti Teknologi MARA / Pejabat Infrastruktur dan Infostruktur, UiTM. (2018) Pejabat Infrastruktur dan Infostruktur, UiTM Shah Alam.

UiTM, Perpustakaan Tun Abdul Razak Laporan Tahunan Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) 2017. (2018) Laporan Tahunan PTAR . Perpustakaan Tun Abdul RAzak.

Universiti Teknologi MARA, Galeri Seni Tuanku Nur Zahirah (GESTURZ) Anugerah seni MIDF 2018: ekonomi kreatif aset baharu negara / Galeri Seni Tuanku Nur Zahirah (GESTURZ). (2018) Galeri Seni Tuanku Nur Zahirah, UiTM, Shah Alam. ISBN 9789671583722

Universiti Teknologi MARA, Galeri Seni Tuanku Nur Zahirah (GESTURZ) Articulture: pameran karya pelajar Program Pendidikan Seni dan Seni Reka, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA / Galeri Seni Tuanku Nur Zahirah (GESTURZ). (2018) Galeri Seni Tuanku Nur Zahirah, UiTM, Shah Alam, Selangor. ISBN 9789671583753

Universiti Teknologi MARA, Galeri Seni Tuanku Nur Zahirah (GESTURZ) Arts competition 2017: kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka / Galeri Seni Tuanku Nur Zahirah (GESTURZ). (2018) Galeri Seni Tuanku Nur Zahirah (GESTURZ), Shah Alam, Selangor. ISBN 9789671583715

Thesis

Pembangunan spiritual dalam agihan dana zakat Asnaf fakir dan miskin / Emie Sylviana Mohd Zahid. (2018) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Analisis praktis semasa dalam e-dagang menurut perspektif syariah / Roshaimizam Suhaimi. (2018) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

Konsep Tawarruq dalam Sistem Kewangan Islam : Kefahaman Tentang Tawarruq di Kalangan Pelajar Diploma Muamalat / Mohammad Izzat Ab Rahim. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Pembangunan dan hala tuju Wakaf Pendidikan di UiTM / Anis Afdzan Ahmad Zaidy. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Tahap kesedaran dalam pelaburan patuh shariah berbanding pelaburan tidak patuh shariah : kajian terhadap staf UITM Puncak Alam / Muhammad Fikri Bin Bahrudin. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Tahap kesedaran keperluan pemilikan pelan perlindungan Takaful berbanding insurans konvensional : kajian terhadap pelajar semester 5, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, UiTM Kampus Puncak Alam / Nurul Atikah Mohamad Isa. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Kefahaman pelajar Ijazah Sarjana Muda Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Shah Alam terhadap Sistem Gadaian Konvensional dan Ar-Rahnu / Nursaidatul Jannah Binti Mohamad Kamil. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Pemahaman Pelajar Terhadap Perniagaan Skim Cepat Kaya: Kajian terhadap Pelajar Semester 5, Diploma Muamalat, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, UiTM Kampus Puncak Alam / Armah Nafishah Mohd Makhram. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Kesedaran untuk memiliki akaun Tabung Haji bagi pelajar ACIS UiTM Puncak Alam / Nur Sofiya Fadlin Mohd Yazid. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Amalan pemberian zakat UiTM terhadap pelajar asnaf UiTM Selangor Kampus Puncak Alam / Muhamad Lutfi Muhamad Puad. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Tahap kefahaman pelajar tentang riba hutang / Nurdiana Syazwani Norhadi. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Sistem kutipan zakat di UITM dan keberkesanannya terhadap kakitangan di Universiti Teknologi Mara / Mohammad Iqbal Razali. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Pengurusan kewangan pelajar ACIS, UITM Kampus Puncak Alam / Nurul Nabilah Zahirah Rosli. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pencapaian akademik pelajar Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) / Muhammad Zikrul Nadzmi bin SD Mohd Jomhori. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Peranan dan Sistem Pengurusan Zakat di UiTM : kajian tahap kefahaman pelajar Asnaf fi Sabilillah di UITM Puncak Alam / Muhammad Ilham Tahir. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Research Reports

Instrumen glosari sebagai kaedah penambahbaikan dalam pembelajaran pemikiran dan tamadun Islam di kalangan pelajar semester 2 UiTM Kelantan / Nor Asmira Jusoh … [et al.]. (2018) [Research Reports] (Submitted)

Kajian kes ke atas penilaian tilawah Al-Quran secara interaktif / Siti Fatimah Tasir … [et al.]. (2018) [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Tue May 30 02:10:24 2023 UTC.