Browse by Document Language

Number of items: 20.

Monograph

(1995) Laporan Tahunan 1995 / Institut Teknologi MARA. Annual Report. Institut Teknologi MARA, Shah Alam.

Thesis

(1995) Perbandingan diantara kayu dan keluli terhadap rintangan api / Mohd Yunus Yaacob. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(1995) Mesin membanting padi / Zaibri Muhamad and Nik Mohd Nirman Mansor. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Mesin torehan getah / Riduan Jamaludin, Azrol Azis dan Banun Baharun. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Kipas meja / Rahmah Mad Kapot dan Mohd Nizam Esa. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Proses dan kawalan perancangan untuk pembangunan industri / Jasmi Mohd Salleh. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Kajian mengenai penggunaan kayu di bawah Peruntukan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 di dalam industri perumahan di Malaysia / Md. Arif Fabillah Mohd Nor. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Kajian kawasan lapang di taman-taman perumahan / Rahmah Ab Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Mereka bentuk dan mengubahsuai buaian bayi daripada sistem ayunan kepada sistem enjutan menggunakan pegas / Ahmad Kamal Abd Zakaria dan Azumi Sahemelay. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Sistem pengurusan penyelenggaraan berkomputer di Institut Teknologi Mara Shah Alam / Ahmad Zaiyad Abd. Rahim … [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Tinjauan ke atas permintaan dan penawaran rumah kos rendah di Shah Alam / Abu Shufian Amir Ajil. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Kesan pemotongan terhadap kakisan logam / Azman Anuar … [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Pembangunan Bandar Baru Kerteh : kajian perbandingan peningkatan taraf hidup penduduk tempatan dari aspek sosial dan ekonomi / Basir Hamid. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Peranan dan rancangan Petronas Gas Berhad (PGB) di dalam pembangunan industri gas negara / Bohari Mohamed...[et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Kajian keperluan dan kepentingan rekreasi di seberang Kuantan / Norul Faida Mohd Piah. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Katil istimewa / Mohd Zolkarnaine Jonet, Kamarudin Mohamad Nor and Zuliana Ismail. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Keberkesanan pengurusan pihak berkuasa tempatan di dalam merancang, mengurus dan menyediakan kemudahan awam / Suraya Binti Sidek. [Student Project] (Unpublished)

Entrepreneurship Project

(1995) ETR 300 : Teater Tiga Sdn. Bhd. / Suzana Mohd Hulaimi ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1995) Alpha Enterprise / Razimah Omar ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(1995) Zefas Steel / Mohd Fadzil Omar Baki … [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 25 01:09:24 2022 UTC.