Pembangunan Bandar Baru Kerteh : kajian perbandingan peningkatan taraf hidup penduduk tempatan dari aspek sosial dan ekonomi / Basir Hamid

Basir, Hamid (1995) Pembangunan Bandar Baru Kerteh : kajian perbandingan peningkatan taraf hidup penduduk tempatan dari aspek sosial dan ekonomi / Basir Hamid. [Student Project] (Unpublished)

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat dengan cara perbandingan peningkatan
taraf hidup penduduk tempatan dan juga untuk mengetahui sejauh mana perubahan
taraf hidup telah berlaku kepada penduduk tempatan hasil dari pembangunan Bandar
Baru Kerteh. Perubahan taraf hidup tersebut di kaji dalam aspek sosial dan juga
ekonomi selaras dengan matlamat kajian ini. Segala aspek tersebut disentuh dalam
kajian teoritikal berkisar dalam ruang lingkup dan ciri - ciri pembangunan dalam
konteks ruang - ruang tersebut. Penilaian utama adalah di dalam aspek sosio ekonomi
penduduk tempatan seperti pendapatan, pekerjaan, perbelanjaan, pemilikan harta dan
sebagainya. Manakala aspek sosial pula akan menyentuh mengenai kemudahan -
kemudahan kemasyarakatan yang telah disediakan dan persepsi penduduk
mengenainya serta kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh penduduk tempatan dalam
aspek persatuan dan perkumpulan serta pandangan dan cara kehidupan mereka. Dari
kajian analisa pula didedahkan dengan penemuan - penemuan dan rumusan setiap
aspek yang dikaji. Penentuan terhadap isu - isu diberi perhatian supaya segala
cadangan selanjutnya akan dapat merubah situasi dan kesan yang lebih baik kepada
penduduk tempatan dalam meningkatkan tarafhidup mereka. Akhir sekali rumusan dan
kesimpulan dibuat adalah lebih mirip kepada cadangan tersebut demi mencapai
matlamat kajian ini.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of PP_BASIR HAMID 95_5 1.pdf] Text
PP_BASIR HAMID 95_5 1.pdf

Download (109kB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

1240

Indexing

Statistic

Statistic details