Items where Year is 1994

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items: 106.

A

Penginapan kadar kos sederhana untuk pelancong tempatan / A. Lokman Abdul Ghani. (1994) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Belum : Imajan simbolik / Fazillah Aalimin. (1994) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Marketing plan: the development and establishment of the GFSB showrooms / Aizatul Azhar Abd Ghani. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Semai Impian Sdn Bhd Executive coach: an analysis on diversification of service in promoting the executive coach operation / Miftah Abd Mutalib. (1994) [Student Project] (Unpublished)

The involvement of an insurance company in property investment. Case study: Malaysia National Insurance Sdn. Bhd. / Siti Rosmiza Hj. Abd Rahman. (1994) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

The evaluations on scheduling and routing of Maju stage bus services in Dato'Onn area towards Johor Bahru city status / Norhayati Abd.Rahman. (1994) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu pengkajian terhadap Melayu baru. Satu perspektif masa kini / Hayati Adnan. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Liquidity analysis of finance companies and effect of economic indicators: a liquidity management perspective / Hezal Ahmad. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Evaluating risks and returns of preference shares and the possibilities to introduce an Islamic Proposed formula of preference shares / Zaidun Ahmad. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Kajian dan pengubahsuaian mesin stacker di Syarikat Kotak Malaysia Sendirian Berhad / Azmee Ahmad, Azeze Aziz and Ahmad Dziaudin Mohamed. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Masakan melayu khazanah dan warisan bangsa (Negeri Sembilan) / Nor'aini Ahmad , Artinah Zainal , Ahmad Nizan Zali , Rahmat Hashim. (1994) [Research Reports] (Unpublished)

Jawatankuasa Perwakilan Pelajar mengapakah pelajar-pelajar menjauhkan: satu tinjauan khusus di Institut Teknologi MARA Shah Alam Selangor / Suzila Alias ... [et al.]. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Kajian perumahan bagi pekerja-pekerja ladang. Kes kajian : Pengemaskinian dan pembentukan garispanduan yang sesuai / Arzam Hj Abu Bakar. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Sejauh manakah kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan pos di Shah Alam setelah diswastakan. Satu tinjauan / Ani Awang ... [et al.]. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Foreclosure of landed-properties in Kelantan with reference to the Kelantan Malay reservation enactment / Abdul Hadi Awang Hamat. (1994) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Budaya politik bumiputera di Sarawak kajian kes Sibu dan Sarikei / Awang Firdaus Awang Jaya, Dyg Sandhora Awg. Hamdani dan Surya Hj. Mohd. Alias. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Kajian kesuaian dan peranan kompleks membeli belah di kawasan perumahan kajian kes : Alpha Angle Wangsa Maju / Azhar Razali. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Media and the electoral process in Malaysia / Dr. Baharuddin Aziz and Sankaran Ramanathan. (1994) Forum Komunikasi, 4 (1): 2. pp. 29-43. ISSN 0127-8991

Rumah kos rendah. Permintaan melebihi penawaran serta cara mengatasinya. Kajian Kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru / Azmi Daud. (1994) [Student Project] (Unpublished)

B

Peranan kerajaan di dalam membangun masyarakat Penan di Sarawak / Rasli Baki …[et al.]. (1994) [Student Project] (Unpublished)

C

Survey of the reading habits among ITM students in Perlis / Cheang Eng Kwong and Iskandar Zulkarnain. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (1). pp. 31-40. ISSN 0128-7141

D

Sumbangan wanita pada zaman Rasullullah S.A.W. dalam pembinaan tamadun Islam / Minah Dibok. (1994) GADING Jurnal Akademik ITM Cawangan Pahang, 1: 4. pp. 19-29. ISSN 0128-5599

E

Taraf kehidupan dan pembangunan Mukim Sabak negeri Kelantan Darul Naim / Engku Mohd Jefdi Bin Engku Aziz. (1994) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

F

Kajian kemungkinan mengadakan pusat industri kecil Saiong di mukim Saiong Kuala Kangsar / Faddly Nordin. (1994) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Aspek-aspek dan peranan perunding-perunding harta tanah di dalam pengurusan projek pembangunan komprehensif Bandar Tun Hussein Onn. Tinjauan terhadap keperluan dan sumbangan penilai dan perunding harta tanah / Fairus Abd Halim. (1994) [Student Project] (Unpublished)

H

The study of heat treatment activities in Malaysia / Muhammad Noor Harun and Hisham Abdul Wahab. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Masalah pembelajaran dan pengajaran keseimbangan kimia di dalam kod CHM 178 bagi pelajar-pelajar ITM Cawangan Pahang / Mohamad Kamal Harun, Mohd Tahir Abas and Roslina Yaakub. (1994) GADING Jurnal Akademik ITM Cawangan Pahang, 1: 4. pp. 30-44. ISSN 0128-5599

The profitability analysis of factoring companies in Malaysia / Mohd Ridhuan Harun. (1994) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

A study of customer service rendered by Container Haulage, Kontena National, (Port Klang) / Hazlinda Hashim. (1994) [Student Project] (Unpublished)

A study on bumiputera investment in manufacturing sector in Malaysia (1984 -1993) / Mohd. Hafis Hashim. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Kajian perancangan dan perlaksanaan kawasan perlancongan berasaskan pertanian. Kajian kes : Tanjung Dawai Kedah / Haslina bt Chan @ Hassan. (1994) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kearah peningkatan imej bandar Taiping melalui peranan pusat bandar / Hasnul Nazmi Mohammad. (1994) [Student Project] (Unpublished)

The analysis of relationship between profitability ratios of finance companies with economic indicators and market interest rates / Mohd Kamal Husin. (1994) [Student Project] (Unpublished)

I

Laporan Institusi ITM 1993-1994 / Institut Teknologi MARA. (1994) Annual Report. Institut Teknologi MARA, Shah Alam.

Amalan tradisi selepas bersalin masyarakat Melayu, kajian kes: Masyarakat Malayu sekitar bandaraya Kuching, Sarawak / Norashikin Ibrahim... [et al.]. (1994) [Student Project] (Unpublished)

A study on the capital project accounting system in Telekom Malaysia Berhad / Philip Badis Ijang. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Analysis on the frequency of passenger train delay (Keretapi Tanah Melayu Berhad) / Khadijah Ishak. (1994) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Analysis of newspaper content / Dr. Bukhory Ismail and Amelia Abdul Aziz. (1994) Forum Komunikasi, 4 (1): 9. pp. 96-114. ISSN 0127-8991

Pengurusan dan pemasaran ruang pejabat (kes kajian: Wisma MPSA, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan) / Rosniami Ismail. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Planning for public transport access from Kuala Lumpur to National Sport Complex / Sharizal Ismail. (1994) [Student Project] (Unpublished)

J

A genetic basis for the feeding value of rice straw / J Vadiveloo. (1994) [Research Reports] (Unpublished)

Motif hidupan laut sebagai satu sumber inspirasi di dalam penciptaan senireka tekstil / Noranita Jaher. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Feng Shui and it's application in town planning / Madzlan Jamaluddin. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Adat dan budaya masyarakat Tagal Alkolod di Sarawak / Doris Joachim Juing, Peter Galang dan Anthony Ak Barandi. (1994) [Student Project] (Unpublished)

K

Content analysis of Malaysian radio and television coverage during the election of 1990 / Abdul Ghani Karim. (1994) Forum Komunikasi, 4 (1): 4. pp. 51-56. ISSN 0127-8991

Variation in specific gravity and fibre morphology of buluh galah (bambusa heterostachya) / Jamaludin Kasim … [et al.]. (1994) GADING Jurnal Akademik ITM Cawangan Pahang, 1: 1. pp. 1-9. ISSN 0128-5599

Wood-Cement Boards (WCB) from Bambusa Vulgaris / Jamaludin Kasim, Chen Fung Woo and Rahim Sudin. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (1). pp. 1-8. ISSN 0128-7141

“Pinch technology” for optimisation of palm oil mill operation / Nor Liza Kasim and Zalina Mohd Yusuf. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Radio coverage of the 1990 Malaysian general elections / Kiranjit Kaur. (1994) Forum Komunikasi, 4 (1): 5. pp. 57-67. ISSN 0127-8991

Sistem turnkey di dalam perlaksanaan projek pembangunan kerajaan / Amir Fazlee Khalid. (1994) UNSPECIFIED. Faculty of Architechture , Planning & Surveying, Shah Alam. (Unpublished)

L

Summary of a study of small and medium industries in Sarawak / Iris Syawe Seh Ling ... [et al.]. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (2). pp. 33-38. ISSN 0128-7141

M

Some aspects of enzyme technology / Pat M. Lee. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (1). pp. 75-87. ISSN 0128-7141

Pemuliharaan bandar, kes kajian: Alor Setar, Kedah / Azlan Mahmad. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Kaedah mengenal pasti kelemahan palajar dalam mata pelajaran 'shorthand' satu cadangan / Siti Khalijah Majid and Hamidah Mohd Shah. (1994) GADING Jurnal Akademik ITM Cawangan Pahang, 1: 5. pp. 45-53. ISSN 0128-5599

Small and medium industries in Terengganu and their contribution to the state economy / Norudin Mansor ... [et al.]. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (2). pp. 53-60. ISSN 0128-7141

World overview of the shrimp market / Appa Rao Maradiah, Normah Mohd. Dali and Lau Too Kya. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (1). pp. 55-66. ISSN 0128-7141

A study on the cost of outage (electrical energy not served) in Selangor and Wilayah Persekutuan (WP) Kuala Lumpur / Norashidah Md Din, Md Zaini Jamaludin and Fatimah Ibrahim. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (1). pp. 17-29. ISSN 0128-7141

Pemasaran kondominium. Kes kajian Kondominium Fajaria / Shamsul Baharin Md. Ali. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Interview with political leaders / Ilias Md. Salleh. (1994) Forum Komunikasi, 4 (1): 7. pp. 78-83. ISSN 0127-8991

Political campaign activities in the 1990 general election / Abdullah @ Kassim Mohamad. (1994) Forum Komunikasi, 4 (1): 6. pp. 68-77. ISSN 0127-8991

Laporan latihan praktik sesi Januari-Jun 1994 / Mohd Khairi Mohamed. (1994) Industrial Training. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam: Faculty of Mechanical Engineerin, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. (Unpublished)

Beta of shares on the second board / Rozita Mohamed. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Reinforced brick design in accordance to BS 5628 / Kaharuddin Mohamed Ali. (1994) [Student Project] (Unpublished)

A study on the operational problems of conventional breakbulk general cargo handling system and its future prospect in KPM Sdn Bhd / Norteja Mohd Hussain Albakri. (1994) [Student Project] (Unpublished)

The arbitrage pricing theory : a study on the risk- return relationship in the Kuala Lumpur stock exchange / Mohd Lokman Mohd Kassim. (1994) [Student Project] (Submitted)

A feasibility study to introduce modern city buses for intra city operations by the year 2000 / Ahmad Khairul Mohd Khusairi. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Laporan kajian taraf kebajikan pekerja sektor perindustrian di Negeri Melaka / Abd Halim Mohd Noor, Arifin Md Salleh, Mazita Abdullah dan Rozman Hussin. (1994) [Research Reports] (Unpublished)

The educational performance of East Coast Bumiputra students / Zamri Mohd Noor. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (1). pp. 67-73. ISSN 0128-7141

The effectiveness of computers at the primary school level in Terengganu / Zamri Mohd Noor ... [et al.]. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (2). pp. 25-32. ISSN 0128-7141

Penglibatan awam dalam proses penyediaan rancangan tempatan Taiping / Harunnarashid Mohd Nor. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Peranan rekabentuk kulit muka (novel) sebagai daya penarik pembaca / Faizal Zamir Mohd Zunib. (1994) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Socio-economic consequences of retired people in Peninsular Malaysia / Normah Mohd. Dali, Appa Rao Maradiah and Lau Too Kya. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (2). pp. 75-85. ISSN 0128-7141

The role of public transport (stage bus) in providing mobility to the impaired travellers in Kuala Lumpur with reference to SJ Kenderaan Sendirian Berhad / Mizahanita Mohd. Din. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Overall job satisfaction among academic staff of the MARA Institute of Technology, Shah Alam / Mohamed Hashim Mohd. Kamil. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (2). pp. 39-52. ISSN 0128-7141

The effectiveness of material handling towards upgrading the operations of Sime Swede Distribution Services / Sukmawati Mohd. Sanusi. (1994) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Bus service in Damansara and its surrounding areas (Sri Jaya no.244) / Rozainor Mohd. Yunus. (1994) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Garispanduan perancangan pembangunan atas tanah bekas lombong. Kes Kajian : Daerah Kinta, Perak / Alias Muda. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Investment opportunities in Subang Jaya focus on : the popular types of development and their respective yields / Rohainee Muhamad. (1994) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

The impact of demand deposit and time deposit on the statutory reserve requirement / Hasri Mustafa @ Abdul Razak. (1994) [Student Project] (Submitted)

N

Feeder - bus network for LRT at Gombak area / Yusra Narais. (1994) [Student Project] (Unpublished)

ETR 300 Seafood Hut Restaurant / Muhammad Nazre Bakhtiar Nasrijal... [et al.]. (1994) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

O

Mengkaji potensi pembangunan pusat bandar Pelabuhan Klang / Ahmad Sazali Omar. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Ekspres Nasional Berhad then, now and future / Nurhayati Othman. (1994) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Shah Alam.

P

Malaysia: nation, state, politics and elections - a brief survey / Munis Paran. (1994) Forum Komunikasi, 4 (1): 1. pp. 1-28. ISSN 0127-8991

R

Optical fiber link loop in Malaysia FTTO: Sungai Renggam Exchange and FTTS: Tanjung Karang Exchange / Mohd Yunos Rakob. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Mass media performance in Malaysia's 1990 general elections: lessons and predictions for 1995 / Sankaran Ramanathan. (1994) Forum Komunikasi, 4 (1): 10. pp. 115-123. ISSN 0127-8991

Survey on voters' attitudes and opinions regarding the role of the mass media during the 1990 Malaysian election campaign / Sankaran Ramanathan and Dr. Baharuddin Aziz. (1994) Forum Komunikasi, 4 (1): 3. pp. 44-50. ISSN 0127-8991

S

Pendekatan perancangan gunatanah di dalam mengawal pencemaran air di Sungai Melaka / Sarina Saad. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Factors influencing the rate of returns on initial public offerings a study on : KLSE’s second board / Rashdan Saferan Saat. (1994) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Perancangan perlaksanaan sistem pengurusan maklumat bersepadu di kerajaan tempatan / Jamil Saimon. (1994) [Student Project] (Unpublished)

A study on safety aspects of container fleet movement in reference to Kontena Nasional Sdn. Bhd. at Port Klang / Al Zelan Shamsudin. (1994) [Student Project] (Unpublished)

A study on the service quality and consumers perception towards it / Shuhaniza Shamsul Khalil. (1994) [Student Project] (Unpublished)

A preliminary study on the residue of carbofuran in sweet potato in Perlis / Harbant Singh, Mohamad Idiris Saleh and Putri Ibrizah Zahariman. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (2). pp. 1-10. ISSN 0128-7141

Highlights of the research project on the awareness and perception of students in the rural areas towards human resource development in Sarawak / Ibrahim Abu Shah ... [et al.]. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (1). pp. 41-54. ISSN 0128-7141

T

Classical solutions of yang-mills-chern-simons theory in 2+1 dimensions : a quasi-linear superposition / Rosy Teh. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (2). pp. 11-23. ISSN 0128-7141

An evaluation of teacher perceptions of the level 1 English Language teaching materials in Institute Teknologi MARA: a basis for course improvement / Caroline Kamini Thangiah. (1994) Masters thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

U

Laporan Tahunan 1994 / Institut Teknologi MARA. (1994) Annual Report. Institut Teknologi MARA, Shah Alam.

W

Fleet operation at ICD in relation to Kontena Nasional Sdn. Berhad / Wan Faizal Sazali Wan Mohd. Isa. (1994) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Simulation of nitrogen losses from flooded rice fields using wind tunnel experiment / Kamaruzaman Wan Yusof ... [et al.]. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (2). pp. 61-68. ISSN 0128-7141

Multi-dimensional aspects of poverty and their linkages amongst squatters in Kampong Baru Stutong, Tabuan Jaya, Kuching / Wee Chong Hui, Rosita Suhaimi and Annie Wong Muk Ngiik. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (1). pp. 9-15. ISSN 0128-7141

Y

The use of information by the policy-makers in Malaysia and their awareness of the library and information services / Raja Abdullah Yaacob and Laili Hashim. (1994) Journal of the Bureau of Research and Consultancy, 1 (2). pp. 69-74. ISSN 0128-7141

Muzium tekstil tradisional Malaysia alternatif penyelamat tekstil tradisional Malaysia / Yusoff Yahaya. (1994) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Analysis of posters, banners, brochures etc. / Azizul Halim Yahya and Ismail Sudin. (1994) Forum Komunikasi, 4 (1): 8. pp. 84-95. ISSN 0127-8991

Container undischarged problem in Nepline Sdn. Bhd (Port Klang Branch) / Anuar Yazid. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Z

Kajian perkampungan Melayu tradisional: hubungan di antara aspek sosial, falsafah dan perancangannya / Hanum 'Ain Zainal. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Penerapan nilai-nilai Islam dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di kajian sains gunaan / Taaherah Zainuddin, Wan Zulkipli Wan Salleh and Daud Mohamad. (1994) GADING Jurnal Akademik ITM Cawangan Pahang, 1: 2. pp. 10-18. ISSN 0128-5599

This list was generated on Tue Mar 28 22:12:42 2023 UTC.