Browse by Journal in UiTM

Group by: Date | Volume | No Grouping
Jump to: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Number of items at this level: 143.

1

Altruism : it's importance in sustaining microfinance development / Siti Khadijah Ab Manan, Mohd. Faizal Kamarudin and Nor Effuandy Pfordten Mohd. Saleh. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 77-96. ISSN 2289-9634

Application of critical thinking in teaching Islamic subjects / Syuhaida Idha Abd Rahim, Siti Noorbiah Md Rejab and Mohd Dani Muhamad. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 51-62. ISSN 2289-9634

Husband-Wife income sharing from al-Ma'ruf perspective / Azhar Abdul Aziz … [et al.]. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 1-12. ISSN 2289-9634

Juhudun muqabalatun annaskhatun almakhtutotun ma'a annuskhatun almatbu'ah : Hululun inda adamun rijhanun ihdahuma tahkikun aljami'un alkabirun namuzajan / Siria Ahmad. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 155-172. ISSN 2289-9634

Justification for state intervention in family matters : an analysis from the context of Islamic jurisprudence / Rafeah Saidon ... [et al.]. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 33-49. ISSN 2289-9634

Kemahiran kejuruteraan perahu Melayu : keahlian jurubinanya berdasarkan teori Malakah Ibn Khaldun / Pisol Maidin and Thuraya Ahmad. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 97-113. ISSN 2289-9634

Kerangka Fiqh kepenggunaan masakini / Mohd Hapiz Mahaiyadin and Muhammad Rahimi Osman. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 135-154. ISSN 2289-9634

Matrimonial property division through philanthropic settlement / Noorul Huda Binti Sahari …[et al.]. (2015) Journal of Contempory Islamic Studies, 1. pp. 13-31. ISSN 2289-9634

Matrimonial property division through philanthropic settlement / Noorul Huda Sahari ... [et al.]. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 13-32. ISSN 2289-9634

Mekanisma Istibdal dalam pembangunan tanah wakaf di Terengganu / Mohd Afandi Mat Rani. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 115-133. ISSN 2289-9634

Shariah principles of Sukuk structure in Islamic capital market / Norlela Kamaluddin ... [et al.]. (2015) Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 63-75. ISSN 2289-9634

2

Analisis konsep al-Lata ‘if terhadap al-Basmalah dalam tafsir Mafatih al-Ghayb / Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi and Wan Nasyrudin Wan Abdullah. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (2): 7. pp. 91-108. ISSN 2289-9634

Application of RASCH measurement model in quality evaluation of Shariah Compliant Gold Investment (SCGI) instrument / Najahudin Lateh and Ghafarullahhuddin Din. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 19-33. ISSN 2289-9634

Behavioural response patterns on the organisational factors influencing compliance behaviour of business zakat / Mohd Rahim Khamis. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 69-84. ISSN 2289-9634

Body composition changes during fasting among female youngsters / Wan Mohd Norsyam ...[et al.]. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (2): 2. pp. 13-22. ISSN 2289-9634

Higher education waqf: implementation model for a private higher education / Baharuddin Sayin ...[et al.]. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (2): 3. pp. 23-32. ISSN 2289-9634

Interactive multimedia for learning Hajj / Ilinadia Jamil and Zainal Kadir. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 85-86. ISSN 2289-9634

Islamic approach on public awareness campaign of solid waste management / Affendi Ismail. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (2): 5. pp. 55-74. ISSN 2289-9634

Islamic building regulations based on fatwa of Qadhi Al-Jamaah Ibn Abd Rafi’ (D 733h) / Sharifah Fadylawaty Syed Abdullah, Mohd Dani Muhamad and Siti Khadijah Ab. Manan. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (2): 6. pp. 75-90. ISSN 2289-9634

Islamic spirituality: the forgotten dimensions / Abang Hamizam and Ida Izumi Abdollah. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (2): 4. pp. 33-54. ISSN 2289-9634

Kekerapan penerbitan di SCOPUS mengenai flora-flora dalam al-Quran dan al-Hadith / Mohd Asmadi Yakob … [et al.]. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 123-142. ISSN 2289-9634

Kesedaran pelabur harta tanah terhadap sistem kewangan Islam / Rohayu Ab. Majid and Rosli Said. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (2). pp. 125-140. ISSN 2289-9634

Konsep keselamatan rumah kediaman menurut kaedah fiqh / Zahari Mahad Musa. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (2): 9. pp. 125-140. ISSN 2289-9634

Perkongsian pendapatan suami isteri dalam keluarga Islam dan impak kepada kualiti hidup / Azhar Abdul Aziz , Raihanah Hj Azahari and Khairul Faezi Mohd Said. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 143-160. ISSN 2289-9634

Phytochemical analysis of habbatus sauda’ / Azuin Mustafa, Hannis Fadzillah Mohsin and Ibtisam Abdul Wahab. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (2): 1. pp. 1-12. ISSN 2289-9634

An analysis of the judicial approaches in assessing child maintenance applications in Shariah courts / Nurhidayah Hashim and Tim Lindsey. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 35-57. ISSN 2289-9634

The evolution of orientalism / Haitham Ibrahim Ahmad al-Sharu, Salmah Ahmad and Muhammad Nur Abdullah. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 161-180. ISSN 2289-9634

An overview of ibra' implementation in Malaysian Islamic Banks / Mohd Ab Malek Md Shah … [et al.]. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 59-68. ISSN 2289-9634

The reasoning pattern of Islamic jurists' views on al-Rahn (Islamic Pawn Broking) contract and its ruling / Dziauddin Sharif , Amir Shaharuddin and Nurul Aini Muhamed. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 1-18. ISSN 2289-9634

3

Al-Sulh (perdamaian) menurut perspektif al-Qur’an / Mohd Asmadi Yakob. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 99-108. ISSN 0128-0902

Analysis on Islamic home financing in Malaysia / Azwina Wati Abdull Manaf, Siti Marshita Mahyut and Asfarina Kartika Shakri. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 1-15. ISSN 0128-0902

Attraction of three-star hotel through alternative entertainments / Rashidi Othman … [et al.]. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 31-40. ISSN 0128-0902

Humanizing childbirth for Muslim Women: call for a shariah compliant guideline / Norazlina Abdul Aziz …[et al.]. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 17-36. ISSN 0128-0902

Keberkesanan kepimpinan berkarisma melalui aspek jasmani dan rohani yang patuh syariah dalam kalangan pelajar universiti / Mohd Kamarul Amree Mohd Sarkam, Hasan Al-Banna Mohamed dan Mohd Hamran Mohamad. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 67-84. ISSN 0128-0902

Kepercayaan pelajar terhadap konsep ubudiyyah dalam pengurusan halal / Mahfuzah Mohammed Zabidi … [et al.]. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 37-55. ISSN 0128-0902

Keperluan model pentaksiran kemahiran (psikomotor): suatu pendekatan holistik dalam Pendidikan Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) / Zulkifli Mohd Sidi dan Mohd Nor Mamat. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 169-192. ISSN 0128-0902

Kesedaran pemakanan halal dalam kehidupan beragama / Faridah Mohd Sairi … [et al.]. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 41-66. ISSN 0128-0902

Konsep halal dan al-Istibra’ Pangasius Sutchii menurut perspektif Islam dan sains akuakultur / Tengku Nor Hidayati Tengku Zainal Abidin, Hasan Ahmad and Ab.Rahim Mohd-Hairul. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 85-98. ISSN 0128-0902

Kriteria patuh syariah dalam filem berasaskan ukum fiqh: satu kajian awal / Hajar Opir … [et al.]. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 151-167. ISSN 128-0902

Malaysian students’ awareness and experiences of halal products in South Korea / Nurul Shulehaf Mansor … [et al.]. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 135-149. ISSN 0128-0902

Maslahah di sebalik keharusan prosedur-prosedur rawatan IVF (In-Vitro Fertilisation): suatu kupasan / Mansor Sulaiman … [et al.]. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 57-79. ISSN 0128-0902

Preserving halal Integrity in herbs and herbal industry supply chain / Salini Rajendran and Nitty Hirawaty Kamarulzaman. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 93-104. ISSN 0128-0902

Probing halal food wisdom to the growth and development of spiritual intelligence / Shariffah Sallina Syed Ismail and Norliza Karia. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 15-30. ISSN 0128-0902

Shariah screening for compliance: a survey / Noor Latiffah Adam and Nordin Abu Bakar. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 81-92. ISSN 0128-0902

Wang fiat: Halal yang tidak tayyib / Shafee Ahmad @ Salleh, Ezani Yaakub dan Mohd. Solahuddin Shahruddin. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 105-119. ISSN 0128-0902

A case study of learning organization practiced in halal food industry in Malaysia / Aini Ahmad and Norhaslinda Nordin. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 1-14. ISSN 0128-0902

The standard elements for Muslim friendly accommodation premises / Siti Syahirah Saffinee … [et al.]. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 121-134. ISSN 0128-0902

4

Faktor keagamaan dan sikap: perkaitan dengan pencarian maklumat produk makanan halal dalam kalangan keluarga Islam di Malaysia / Nor Azura Adzharuddin dan Siti Zanariah Yusoff. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 29-47. ISSN 0128-0902

Isu penerapan nilai Islam dalam penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan di Malaysia / Khairul Azhar Meerangani. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 80-98. ISSN 0128-0902

Jejak intelektual dan pemikiran akidah Muhammad Uthman El-Muhammady / Mohd Ammyrul Ashraf Sairan dan Shukri Ahmad. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 99-118. ISSN 0128-0902

Management of waqf rental by SRCs in Malaysia / Mohd Afandi Mat Rani …[et al.]. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 18-27. ISSN 0128-0902

Pemikiran ekonomi Syeikh Daud al-Fatani / Hadenan Towpek. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 48-66. ISSN 0128-0902

Pengaruh Tafsir al-Maraghi terhadap penulisan tafsir Melayu di Malaysia / Amiratul Munirah Yahaya. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 67-83. ISSN 0128-0902

Straightening the governance of Waqf using Tawhidic approaches / Dalila Daud and Rashidah Abdul Rahman. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 1-17. ISSN 0128-0902

Sustaining the well-being of family with working spouse: income sharing dimension / Fadhilah Adibah Ismail … [et al.]. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 1-16. ISSN 0128-0902

Tahap perancangan pengajaran menerusi pengintergrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Malaysia / Mohd Syaubari Othman dan Ahmad Yunus Kassim. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 84-105. ISSN 0128-0902

Tumbuhan selasih dalam al-Quran dan Hadith: analisis terhadap manfaatnya berasaskan kepada penyelidikan semasa / Khadher Ahmad … [et al.]. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 106-125. ISSN 0128-0902

Wakaf pendidikan tinggi sebagai sumber penjanaan dana dalam kerangka ekonomi Islam di Malaysia / Baterah Alias … [et al.]. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 17-28. ISSN 0128-0902

The impact of friends, family members and subjective norm on intention to purchase halal personal care products: the moderating role of spiritual intelligence / Sulaiman Nawawi … [et al.]. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 51-68. ISSN 0128-0902

A model of Islamic animated infographic as an innovative approach for digital Da’wah dissemination / Nur Nazihah Rahim … [et al.]. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 28-50. ISSN 0128-0902

The relationship between halal and technology, an approach to consider Halal techniques in the robot revolution and artificial intelligence / Ahmed S. Ahmed and Muhammad Laeba. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 126-144. ISSN 0128-0902

The role of family and school in creating a linguistic environment / Messbahul Haq, Abdul Karim Turi and Yuslina Muhammad. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 119-138. ISSN 0128-0902

The significance of Hijri calendar in fiqh issues: a case of calculating hawl for zakat in Malaysia / Radzuan Nordin. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 69-79. ISSN 0128-0902

5

Adoption intention of halal traceability system among agro-food SMEs / Nur Aminin Muhamad, Nitty Hirawaty Kamarulzaman and Nolila Mohd Nawi. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 1-18. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Adoption of internet of things along halal food- based SMEs supply chain in Malaysia / Hazwani Ahmad Tarmizi … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 13-30. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Elemen al-hirz dan kedudukannya dalam jenayah siber masa kini / Khairul Azhar Meerangani … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 55-79. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Halal topic journal content analysis in Journal of Islamic Marketing, British Food Journal and Meat Science / Muslim Ismail@Ahmad … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 19-31. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Halal tourism research bibliometric analysis in Scopus, ProQuest and Ebscohost / Mohd Nasir Ismail … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 31-44. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Issue of Halalan Toyyiba in food supply chain among food handlers / Nurul Asmida Saad and Mohd Anuar Ramli. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 31-54. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Isu pelajar tidak membawa al-Quran ketika sesi pengajaran dan pembelajaran subjek CTU di UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat / Emie Sylviana Mohd Zahid, Siti Noor Ain Aziz dan Mahasin Mearaj. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 81-104. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Mekanisme penilaian kursus dan hubungannya dengan penerimaan pelajar terhadap kursus CTU di UiTM / Rubiah Abu Bakar … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 75-92. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Tahap amalan kaedah hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar program al-Quran IMTIAZ / Azman Che Mat … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 45-74. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Transparency of information on halal hospitality service in accommodation websites / Nor Hidayatun Abdul Razak … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 1-11. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

6

Analisis isu gender berdasarkan al-Quran bagi menangkis tuntutan persamaan hak antara lelaki dan wanita / Baterah Alias … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Awareness on prohibited elements in Muamalat: common practice in life / Wan Musyirah Wan Ismail, Ida Rahayu Mahat and Nurul Asma Mazlan. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 95-109. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Comparative analysis of blockchain consensus algorithms from Shariah perspective / Tasneem Darwish … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 1-21. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Gagasan Madrasah al-Zahra’: pemikiran Said Nursi dalam pendidikan / Mohd Nasir Ayub, Surita Hartini Mat Hassan dan Mohd Asmadi Yakob. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 111-132. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Hadith palsu di Malaysia: tinjauan perkembangan dan keberadaannya di dalam kitab-kitab jawi silam dan buku-buku agama terpilih / Mohd Shukri Mohd Senin. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Kedudukan tadbir urus wakaf di Malaysia: kajian dari sudut hubungan terhadap Siyasah Shar’iyyah / Mohd Ridzuan Mohamad. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 135-149. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Kepatuhan syariah dalam pelancongan alam semulajadi / Mohd Takiyuddin Ibrahim … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Ketokohan al-Daraqutni dalam disiplin ilmu hadith / Mohd Aizul Yaakob and Roshimah Shamsudin. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Maqasid Shariah in the guidelines for iddah of women upon husband’s death / Fatimah Salleh … [et al]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 77-94. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Pelaksanaan Pendidikan Islam Era Revolusi Industri 4.0 di Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Melaka / Norafifah Ab Hamid … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 171-193. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Potensi penggunaan dinar emas sebagai medium wakaf tunai: satu dapatan pakar / Che Khadijah Hamid … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Quranic concept of halalan tayyiban and its application in food and beverages of hospitality sector in Malaysia / Amiratul Munirah Yahaya and Zulaipa Ruzulan. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 61-75. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Review of some existing shariah-compliant cryptocurrency / Ahmed Aliyu … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 22-43. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Statistical analysis of the word zakat and its application in sahih al-Bukhari’s perspective / Ikmal Hafiz Jamal … [et al]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Taklid Mazhab Syafi’i di Malaysia: satu tinjauan dalam konteks maslahah perpaduan ummah / Mohd Hapiz Mahaiyadin dan Sumayyah Abdul Aziz. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 151-170. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

The challenges in implementing cash waqf in Malaysia / Nurwajihah Ajlaa Ali and Ruzian Markom. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

The impact of service quality and product quality towards customers satisfaction in Islamic banking: the moderating role of customer knowledge / Nur Athirah Yusoff and Mohammad Ismail. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

The legality of wasiyyah wajibah in achieving maqasid al-shariah / Md. Habibur Rahman and Abu Talib Mohammad Monawer. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

The management of waqf universities in Selangor, Malaysia / Mohd. Ali Muhamad Don and Muhamad Rahimi Osman. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 45-60. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

The recombinant Collagen-like protein as animal-based Collagen substitution: a qualitative study / Jarita Duasa … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

7

Analisa filem redha berdasarkan kriteria pematuhan syariah / Hajar Opir, Mohammed Yusof and Wan Yusnee Abdullah. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 30. pp. 177-205. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Developing iot-based “saf” straightener monitoring system prototype for congregational prayers using arduino as a microcontroller / Zahari Abu Bakar … [et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 101-114. ISSN (e-ISSN) : 0128-0902

Efficiency of zakat institutions in empowering Ummah / Muhamad Nafik Hadi Ryandono …[et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 41-57. ISSN 0128-0902 (e-ISSN )

Feasibility analysis of Paya Lombang village for zakat community development program / Fadhilatul Munawwaroh, Laily Dwi Arsyianti and Mohammad Iqbal Irfany. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 85-99. ISSN (e-ISSN ) 0128-0902

Inovasi i-think menurut perspektif guru inovatif pendidikan islam / Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak and Mohd Isa Hamzah. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 115-129. ISSN E-ISSN :0128-0902

Isu dan cabaran pembelian barang fizikal atas talian sepanjang pandemik COVID-19 / Noor Aznaim Abd Latib and Siti Sarah Izham. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 20. pp. 133-152. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Isu-Isu syariah di dalam produk al-rahn di perbankan Islam di Malaysia / Siti Hazirah Che Harun and Nor Fahimah Mohd Razif. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 24. pp. 55-78. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Kaedah terjemahan kata kerja dalam al-quran: analisis surah al-baqarah dalam tafsir nur al-ihsan / Mohd Fahimi Zakaria. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 131-150. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Kajian tahap penghayatan solat fardu dan faktor pelaksanaannya dalam kalangan mahasiswa UiTM Shah Alam / Siti Khurshiah Mohd Mansor, Syuhaida Idha Abd Rahim and Nur Hidayah Zainal. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 20. pp. 79-98. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Keamanan menurut al-quran dan hubungannya dengan filantropi islam / Faezy Adenan and Asmak Ab Rahman. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 151-169. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Mas kahwin di Pahang: kiraan semula nilai semasa / Muhammad Najib Abd Wakil …[et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 171-195. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Mekanisma agihan zakat pendidikan pengajian tinggi dalam dan luar negara: kajian di lembaga zakat negeri Kedah / Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki and Jasni Sulong. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 24. pp. 153-176. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Menghormati agama lain sebagai pelengkap terhadap penjagaan agama islam dalam maqasid syariah / Syed Muhammad Adib Termizi Ahmad Al Jafari. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 18. pp. 99-116. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Models of religious solidarity among various beliefs in Sabah, Malaysia / Mohd Nazmi Mohd Khalli ... [et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 24. pp. 17-40. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Penglibatan Jawatankuasa Pendamai Dan Hakam dalam penyelesaian tuntutan perceraian / Nur Zulfah Md Abdul Salam and Mazarina Nasuha Mat Nayan. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 28. pp. 207-233. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Scientific approach in quranic exegesis : the emergence and issues / Ahmad Thaqif Ismail and Aqdi Rofiq Asnawi. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 59-83. ISSN 0128-0902 (e-ISSN )

War ethics in armed conflicts under international humanitarian law and islamic perspective / Muhammad Syahlan Shafie …[et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 1-25. ISSN 0128-0902 (e-ISSN )

The concept of human capital: the core system in lifelong learning (LLL) among repeated offenders for drug abuse in Kelantan / Zanirah Mustafa@Busu … [et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 27-40. ISSN 0128-0902 (e-ISSN )

The fakir miskin category of asnaf in Brunei Darussalam: the study on had kifayah (zakat poverty line) and the factors influencing the application of zakat / Nurol Huda Pehin Ismail, Mas Nooraini Mohiddin and Nurzakiah Ramlee. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 16. pp. 117-131. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

The impact of spiritual and individual factors on social problems and mental health of Malaysian adolescents / Norfatmazura Che Wil and Nooraini Othman. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 16. pp. 1-16. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

A self-management of e-learning in COVID-19 pandemic among Islamic studies students in Universiti Teknologi MARA, Shah Alam / Mohd Amzari Tumiran ... [et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 14. pp. 41-53. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

8

Al-Rahnu system as an alternative to conventional pawnbroking for muslim community in Malaysia: an analysis study of legal framework and jurisdiction on the governance of al-Rahnu / Muhamad Zuhaili Saiman and Aiman Abdul Rashid Mohd Zainuddin. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 11. pp. 1-11. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Analisis perbandingan fatwa mengenai kaedah stunning di kalangan negara-negara Asia Tenggara / Muhamad Firdaus Shapian, Mohd Faizal P. Rameli and Mohd Hapiz Mahaiyadin. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 8. pp. 1-8. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Approach in managing conflict in a long distance marriage / Hidayatul Sakinah Mohd Zulkifli, Rafeah Saidon and Azhar Abd Aziz. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 12. pp. 1-12. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Historiography of the establishment of the tahfiz plus program at Universiti Teknologi MARA based on the ADDIE model / Najahudin Lateh, Muhamad Rahimi Osman and Ghafarullahhuddin Din. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 9. pp. 1-9. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Implementation of da'wah by teachers teaching basic Islamic knowledge to converts (KFAM) in Selangor / Raba’ahadawiah Ahmad@Yunus, Ezani Yaacob and Amiratul Munirah Yahaya. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 9. pp. 1-9. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Keperluan Rang Undang-Undang 355: analisis terhadap usul persendirian Yang Berhormat ahli parlimen Marang / Farah Najwa Mazida and Siti Aisyah Samudin. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 20. pp. 1-20. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Mengukur keberkesanan kelas pendidikan mualaf: kemahiran guru dan kesan program mentor melalui pendekatan kaunseling dan motivasi / Mohd Afandi Mat Rani … [et al.]. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 12. pp. 1-12. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Sole matrimonial property division through joint tenancy from shariah perspective / Hanizad Ramlan … [et al.]. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 10. pp. 1-10. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

The shariah principles of online advertising during the pandemic of COVID-19 / Nurzahidah Jaapar … [et al.]. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 12. pp. 1-12. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

9

Accelerating distribution of Muslim inheritance in the light of Irtikāb Akhaf al-Dararayn (Act-on Lesser of The Two Harms) / Saheed Abdullahi Busari. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (1): 8. pp. 1-15. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Analisis bayaran cucuran kenderaan dalam pentadbiran harta pusaka / Muhamad Muizz Abdullah. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (2): 2. pp. 1-17. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Analisis pelaksanaan matlamat pembangunan mampan (SDGs) di Bahagian Zakat, Sedekah dan Wakaf (ZAWAF), Universiti Teknologi MARA (UiTM) / Mohd Ashrof Zaki Yaakob ... [et al.]. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (1): 5. pp. 1-12. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Faktor kekuatan sistem pertahanan negara melalui sorotan sejarah awal Islam / Mohd Kamarul Amree Mohd Sarkam and M. Zaidi A. Rahman. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (2): 9. pp. 1-23. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Hima dan pemuliharaan alam sekitar dalam tamadun Islam: satu kajian awal berkaitan keperluan dan impaknya / Mohd Takiyuddin Ibrahim ... [et al.]. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (1): 4. pp. 1-13. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Idea falsafah sejarah Muhammad Jamil Bayyuhum: analisis terhadap karya falsafah alTarikh al-‘Uthmani / Muhammad Alif Fitri Abdul Halim and Ermy Azziaty Rozali. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (2): 7. pp. 1-19. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Institusi perbankan Islam dalam membangun dana wakaf di Malaysia / Zainur Nadiyah Baharudin and Sumaiyah Bahri. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (1): 3. pp. 1-13. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Integrasi ilmu Al-Quran dan bidang kejuruteraan: kajian analisis terhadap manfaat air dalam meningkatkan pengeluaran minyak mentah / Amni Haslinda Alpandi, Nurul Badriyah Ali and Amirah Anuar. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (1): 7. pp. 1-17. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Islamic private equity alternative investment structure based on commodity Murabahah structure: analysis on the expected Hilah arguments and rebuttal grounds / Aiman Aizuddin Abdul Rashid and Rusni Hassan. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (2): 4. pp. 1-20. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Kepentingan pendidikan ilmu falak terhadap kesan pencemaran cahaya dari perspektif maqasid syariah / Mohd Paidi Norman ... [et al.]. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (1): 2. pp. 1-13. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Kewajipan membayar zakat: analisis undang-undang zakat di Malaysia / Fadziani Yaakub. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (1): 10. pp. 1-20. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Pembangunan wakaf penternakan di Malaysia: satu sorotan awal / Ummi Sulaim Ahmad Rashid ... [et al.]. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (1): 1. pp. 1-14. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Pentarjihan fuqaha terhadap penamaan nasab anak tak sah taraf kepada bapa biologi: analisis fatwa negeri Perlis / Muhammad Mustaqim Roslan. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (2): 8. pp. 1-15. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Perancangan ekonomi keluarga dalam aspek pengurusan kewangan berpandukan kisah teladan Nabi Yusuf / Amiratul Munirah Yahaya ... [et al.]. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (1): 6. pp. 1-14. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Survivability of Malaysian mosques during the COVID-19 pandemic: a systematic review / Nazmi Qayyum, Mohd Nizam Sahad and Wan Hishamudin Wan Jusoh. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (2): 5. pp. 1-16. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Tahap pengetahuan akidah pelajar sekolah menengah di Seremban Negeri Sembilan / Muhamad Zaki Zainuddin and Suariza @ Hidayah Muhammad. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (1): 9. pp. 1-18. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Zakatability of contemporary wealth in Malaysia / Syaharina Abdullah, Asmak Ab Rahman and Luqman Abdullah. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (2): 6. pp. 1-24. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

An exploration of contemporary social challenges faced by hijab-wearing women in multi-cultural society of Taraba state: solution from Islamic education / Hamza Manu, Muhammad Zaidi Abdulrahman and Raja Hisyamuddin Raja Sulong. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (2): 3. pp. 1-17. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

The level of awareness of hibah among Muslim residents in Raub, Pahang / Siti Norisshah Ghalid and Muhamad Zuhaili Saiman. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (2): 1. pp. 1-22. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

The quranic da'wah of Bediuzzaman Said Nursi: a review / Faridah Mohd Sairi ... [et al.]. (2023) Journal of Contempory Islamic Studies, 9 (2): 10. pp. 1-16. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

This list was generated on Mon May 27 10:50:56 2024 UTC.