Browse by Journal in UiTM

Group by: Date | Volume | No Grouping
Jump to: 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | March 2021
Number of items at this level: 95.

2015

ID13780 Ab Manan, Siti Khadijah and Kamarudin, Mohd. Faizal and Mohd. Saleh, Nor Effuandy Pfordten (2015) Altruism : it's importance in sustaining microfinance development / Siti Khadijah Ab Manan, Mohd. Faizal Kamarudin and Nor Effuandy Pfordten Mohd. Saleh. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 77-96. ISSN 2289-9634

ID13781 Abd Rahim, Syuhaida Idha and Md Rejab, Siti Noorbiah and Muhamad, Mohd Dani (2015) Application of critical thinking in teaching Islamic subjects / Syuhaida Idha Abd Rahim, Siti Noorbiah Md Rejab and Mohd Dani Muhamad. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 51-62. ISSN 2289-9634

ID13764 Abdul Aziz, Azhar and Ab. Manan, Siti Khadijah and Alias, Baterah and Muhamad, Wan Ismail (2015) Husband-Wife income sharing from al-Ma'ruf perspective / Azhar Abdul Aziz … [et al.]. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 1-12. ISSN 2289-9634

ID13782 Ahmad, Siria (2015) Juhudun muqabalatun annaskhatun almakhtutotun ma'a annuskhatun almatbu'ah : Hululun inda adamun rijhanun ihdahuma tahkikun aljami'un alkabirun namuzajan / Siria Ahmad. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 155-172. ISSN 2289-9634

ID13779 Saidon, Rafeah and Kamaruddin, Zaleha and Arifin, Mahamad and Ibrahim, Norliah and Sahari, Noorul Huda (2015) Justification for state intervention in family matters : an analysis from the context of Islamic jurisprudence / Rafeah Saidon ... [et al.]. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 33-49. ISSN 2289-9634

ID13778 Maidin, Pisol and Ahmad, Thuraya (2015) Kemahiran kejuruteraan perahu Melayu : keahlian jurubinanya berdasarkan teori Malakah Ibn Khaldun / Pisol Maidin and Thuraya Ahmad. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 97-113. ISSN 2289-9634

ID13770 Mahaiyadin, Mohd Hapiz and Osman, Muhammad Rahimi (2015) Kerangka Fiqh kepenggunaan masakini / Mohd Hapiz Mahaiyadin and Muhammad Rahimi Osman. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 135-154. ISSN 2289-9634

ID13772 Sahari, Noorul Huda and Mohd. Zain, Najibah and Ab. Manan, Siti Khadijah and Saedon, Rafeah and Muhd Hashim, Nurhidayah (2015) Matrimonial property division through philanthropic settlement / Noorul Huda Sahari ... [et al.]. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 13-32. ISSN 2289-9634

ID13768 Mat Rani, Mohd Afandi (2015) Mekanisma Istibdal dalam pembangunan tanah wakaf di Terengganu / Mohd Afandi Mat Rani. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 115-133. ISSN 2289-9634

ID13776 Kamaluddin, Norlela and Ab. Manan, Siti Khadijah and Sufian, Fadzlan and Nu Nu Htay, Shila (2015) Shariah principles of Sukuk structure in Islamic capital market / Norlela Kamaluddin ... [et al.]. Journal of Contemporary Islamic Studies, 1. pp. 63-75. ISSN 2289-9634

ID33562 Sahari, Noorul Huda and Mohd. Zain, Najibah and Ab. Manan, Siti Khadijah and Saedon, Rafeah and Muhd Hashim, Nurhidayah (2015) Matrimonial property division through philanthropic settlement / Noorul Huda Binti Sahari …[et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 1. pp. 13-31. ISSN 2289-9634

2016

ID16535 Najahudin Lateh and Ghafarullahhuddin Din (2016) Application of RASCH measurement model in quality evaluation of Shariah Compliant Gold Investment (SCGI) instrument / Najahudin Lateh and Ghafarullahhuddin Din. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 19-33. ISSN 2289-9634

ID16534 Khamis, Mohd Rahim (2016) Behavioural response patterns on the organisational factors influencing compliance behaviour of business zakat / Mohd Rahim Khamis. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 69-84. ISSN 2289-9634

ID16531 Jamil, Ilinadia and Kadir, Zainal (2016) Interactive multimedia for learning Hajj / Ilinadia Jamil and Zainal Kadir. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 85-86. ISSN 2289-9634

ID16533 Yakob, Mohd Asmadi (2016) Kekerapan penerbitan di SCOPUS mengenai flora-flora dalam al-Quran dan al-Hadith / Mohd Asmadi Yakob … [et al.]. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 123-142. ISSN 2289-9634

ID16537 Ab. Majid, Rohayu and Said, Rosli (2016) Kesedaran pelabur harta tanah terhadap sistem kewangan Islam / Rohayu Ab. Majid and Rosli Said. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 97-121. ISSN 2289-9634

ID16528 Abdul Aziz, Azhar and Hj Azahari, Raihanah and Mohd Said, Khairul Faezi (2016) Perkongsian pendapatan suami isteri dalam keluarga Islam dan impak kepada kualiti hidup / Azhar Abdul Aziz , Raihanah Hj Azahari and Khairul Faezi Mohd Said. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 143-160. ISSN 2289-9634

ID16536 Hashim, Nurhidayah and Tim Lindsey (2016) An analysis of the judicial approaches in assessing child maintenance applications in Shariah courts / Nurhidayah Hashim and Tim Lindsey. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 35-57. ISSN 2289-9634

ID16530 Ahmad al-Sharu, Haitham Ibrahim and Ahmad, Salmah and Nur Abdullah, Muhammad (2016) The evolution of orientalism / Haitham Ibrahim Ahmad al-Sharu, Salmah Ahmad and Muhammad Nur Abdullah. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 161-180. ISSN 2289-9634

ID16532 Md Shah, Mohd Ab Malek and Mohd Jody, Jeniwaty and Shahudin, Mohd Harun and Mahzan, Sulaiman (2016) An overview of ibra' implementation in Malaysian Islamic Banks / Mohd Ab Malek Md Shah … [et al.]. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 59-68. ISSN 2289-9634

ID16529 Sharif, Dziauddin and Shaharuddin, Amir and Muhamed, Nurul Aini (2016) The reasoning pattern of Islamic jurists' views on al-Rahn (Islamic Pawn Broking) contract and its ruling / Dziauddin Sharif , Amir Shaharuddin and Nurul Aini Muhamed. Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (1). pp. 1-18. ISSN 2289-9634

2017

ID30334 Yakob, Mohd Asmadi and Pauzi, Nasif Sidquee and Ahmad Ubaidah, Ahmad Faiz and Jamil, Makiah Tussaripah and Mohd Azli, Rafidah and Sharif, Dziauddin (2017) Al-Sulh (perdamaian) menurut perspektif al-Qur’an / Mohd Asmadi Yakob. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 99-108. ISSN 0128-0902

ID30339 Abdull Manaf, Azwina Wati and Mahyut, Siti Marshita and Shakri, Asfarina Kartika (2017) Analysis on Islamic home financing in Malaysia / Azwina Wati Abdull Manaf, Siti Marshita Mahyut and Asfarina Kartika Shakri. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 1-15. ISSN 0128-0902

ID30336 Othman, Rashidi and Hashim, Khairusy Syakirin Has-Yun and Mat Daud, Zainab ‘Aqilah and Jamaludin, Mohd Aizat and Mahamod, Lukman Hakim and Ahmad Fadzlillah, Nurrulhidayah (2017) Attraction of three-star hotel through alternative entertainments / Rashidi Othman … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 31-40. ISSN 0128-0902

ID30363 Abdul Aziz, Norazlina and Ibrahim, Irini and Abdul Raof, Nurazlina and Abdullah, Rozlinda and Yahaya, Nur Asma and Ahmad, Nurullhuda (2017) Humanizing childbirth for Muslim Women: call for a shariah compliant guideline / Norazlina Abdul Aziz …[et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 17-36. ISSN 0128-0902

ID30335 Mohd Sarkam, Mohd Kamarul Amree and Mohamed, Hasan Al-Banna and Mohamad, Mohd Hamran (2017) Keberkesanan kepimpinan berkarisma melalui aspek jasmani dan rohani yang patuh syariah dalam kalangan pelajar universiti / Mohd Kamarul Amree Mohd Sarkam, Hasan Al-Banna Mohamed dan Mohd Hamran Mohamad. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 67-84. ISSN 0128-0902

ID30341 Mohammed Zabidi, Mahfuzah and Sy. Abdullah, Sh. Fadylawaty and Ruzulan, Zulaipa and Mohd Burhan, Nurhapizah and Sairi, Faridah and Ab Hamid, Norakmal and Ab Wahab, Mohd. Hafiz and Zainal, Nur Hidayah (2017) Kepercayaan pelajar terhadap konsep ubudiyyah dalam pengurusan halal / Mahfuzah Mohammed Zabidi … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 37-55. ISSN 0128-0902

ID30368 Mohd Sidi, Zulkifli and Mamat, Mohd Nor (2017) Keperluan model pentaksiran kemahiran (psikomotor): suatu pendekatan holistik dalam Pendidikan Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) / Zulkifli Mohd Sidi dan Mohd Nor Mamat. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 169-192. ISSN 0128-0902

ID30333 Mohd Sairi, Faridah and Mohamed Zabidi, Mahfuzah and Ismail, Khairah and Abdul Hamid, Norakmal and Mohamad Zaini, Mohd Norazri (2017) Kesedaran pemakanan halal dalam kehidupan beragama / Faridah Mohd Sairi … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 41-66. ISSN 0128-0902

ID30338 Tengku Zainal Abidin, Tengku Nor Hidayati and Ahmad, Hasan and Mohd-Hairul, Ab.Rahim (2017) Konsep halal dan al-Istibra’ Pangasius Sutchii menurut perspektif Islam dan sains akuakultur / Tengku Nor Hidayati Tengku Zainal Abidin, Hasan Ahmad and Ab.Rahim Mohd-Hairul. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 85-98. ISSN 0128-0902

ID30340 Opir, Hajar and Yusof, Mohammed and Abdullah, Luqman and Abdullah, Wan Yusnee (2017) Kriteria patuh syariah dalam filem berasaskan ukum fiqh: satu kajian awal / Hajar Opir … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 151-167. ISSN 128-0902

ID30364 Mansor, Nurul Shulehaf and Abu Bakar, Raihana and Ideris, Sharinah and Zaharullil, Nur Atiqah and Jalal, Mohamad Syafiq (2017) Malaysian students’ awareness and experiences of halal products in South Korea / Nurul Shulehaf Mansor … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 135-149. ISSN 0128-0902

ID30361 Sulaiman, Mansor and Yusoff, Zailin Shah and Zainuddin, Ahmad Murad and Hisyam, Ahmad Irfan Ikmal and Long, Abdullah (2017) Maslahah di sebalik keharusan prosedur-prosedur rawatan IVF (In-Vitro Fertilisation): suatu kupasan / Mansor Sulaiman … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 57-79. ISSN 0128-0902

ID30365 Rajendran, Salini and Kamarulzaman, Nitty Hirawaty (2017) Preserving halal Integrity in herbs and herbal industry supply chain / Salini Rajendran and Nitty Hirawaty Kamarulzaman. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 93-104. ISSN 0128-0902

ID30337 Syed Ismail, Shariffah Sallina and Karia, Norliza (2017) Probing halal food wisdom to the growth and development of spiritual intelligence / Shariffah Sallina Syed Ismail and Norliza Karia. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 15-30. ISSN 0128-0902

ID30362 Adam, Noor Latiffah and Abu Bakar, Nordi (2017) Shariah screening for compliance: a survey / Noor Latiffah Adam and Nordin Abu Bakar. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 81-92. ISSN 0128-0902

ID30366 Ahmad @ Salleh, Shafee and Yaakub, Ezani and Shahruddin, Mohd. Solahuddin (2017) Wang fiat: Halal yang tidak tayyib / Shafee Ahmad @ Salleh, Ezani Yaakub dan Mohd. Solahuddin Shahruddin. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 105-119. ISSN 0128-0902

ID30332 Ahmad, Aini and Nordin, Norhaslinda (2017) A case study of learning organization practiced in halal food industry in Malaysia / Aini Ahmad and Norhaslinda Nordin. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 1-14. ISSN 0128-0902

ID30367 Saffinee, Siti Syahirah and Has-Yun Hashim, Khairusy Syakirin and Mahamod, Lukman Hakim and Jamaludin, Mohd Aizat and Muflih, Betania Kartika and Othman, Rashidi (2017) The standard elements for Muslim friendly accommodation premises / Siti Syahirah Saffinee … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 121-134. ISSN 0128-0902

2018

ID30405 Adzharuddin, Nor Azura and Yusoff, Siti Zanariah (2018) Faktor keagamaan dan sikap: perkaitan dengan pencarian maklumat produk makanan halal dalam kalangan keluarga Islam di Malaysia / Nor Azura Adzharuddin dan Siti Zanariah Yusoff. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 29-47. ISSN 0128-0902

ID30684 Meerangani, Khairul Azhar (2018) Isu penerapan nilai Islam dalam penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan di Malaysia / Khairul Azhar Meerangani. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 80-98. ISSN 0128-0902

ID30685 Sairan, Mohd Ammyrul Ashraf and Ahmad, Shukri (2018) Jejak intelektual dan pemikiran akidah Muhammad Uthman El-Muhammady / Mohd Ammyrul Ashraf Sairan dan Shukri Ahmad. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 99-118. ISSN 0128-0902

ID30412 Mat Rani, Mohd Afandi and Sayin, Baharuddin and A. A, Asmah and Khalid, Mohammad Mahyuddin and Ab. Manan, Siti Khadijah (2018) Management of waqf rental by SRCs in Malaysia / Mohd Afandi Mat Rani …[et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 18-27. ISSN 0128-0902

ID30406 Towpek, Hadenan (2018) Pemikiran ekonomi Syeikh Daud al-Fatani / Hadenan Towpek. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 48-66. ISSN 0128-0902

ID30407 Yahaya, Amiratul Munirah (2018) Pengaruh Tafsir al-Maraghi terhadap penulisan tafsir Melayu di Malaysia / Amiratul Munirah Yahaya. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 67-83. ISSN 0128-0902

ID30411 Daud, Dalila and Abdul Rahman, Rashidah (2018) Straightening the governance of Waqf using Tawhidic approaches / Dalila Daud and Rashidah Abdul Rahman. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 1-17. ISSN 0128-0902

ID30399 Ismail, Fadhilah Adibah and Ab Manan, Siti Khadijah and Saidon, Rafeah and Sahari, Noorul Huda and Abd Aziz, Azhar and Jaapar, Nurzahidah (2018) Sustaining the well-being of family with working spouse: income sharing dimension / Fadhilah Adibah Ismail … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 1-16. ISSN 0128-0902

ID30408 Othman, Mohd Syaubari and Kassim, Ahmad Yunus (2018) Tahap perancangan pengajaran menerusi pengintergrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Malaysia / Mohd Syaubari Othman dan Ahmad Yunus Kassim. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 84-105. ISSN 0128-0902

ID30409 Ahmad, Khadher and Mohd Yusoff, Mohd Yakub @ Zulkifli and Awang, Khalijah and Othman, Rozana and Abd Razzak, Monika @ Munirah and Fauzi, Nurulwahidah and Yakob, Mohd Asmadi and Md Ariffin, Mohd Farhan (2018) Tumbuhan selasih dalam al-Quran dan Hadith: analisis terhadap manfaatnya berasaskan kepada penyelidikan semasa / Khadher Ahmad … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 106-125. ISSN 0128-0902

ID30403 Alias, Baterah and Ab Hamid, Muhammad Hamizan and Sayin, Baharuddin and Mat Rani, Mohd Afandi and Bhari, Azri (2018) Wakaf pendidikan tinggi sebagai sumber penjanaan dana dalam kerangka ekonomi Islam di Malaysia / Baterah Alias … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 17-28. ISSN 0128-0902

ID30682 Nawawi, Sulaiman and Hassan, Faridah Haji and Mustaffa, Abaidullah and Mohammad Hamzah, Iskandar and Basir Malan, Irfah Najihah (2018) The impact of friends, family members and subjective norm on intention to purchase halal personal care products: the moderating role of spiritual intelligence / Sulaiman Nawawi … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 51-68. ISSN 0128-0902

ID30681 Rahim, Nur Nazihah and Khidzir, Nik Zulkarnaen and Mohd Yusof, Anuar and Saidin, Aznan Zuhid (2018) A model of Islamic animated infographic as an innovative approach for digital Da’wah dissemination / Nur Nazihah Rahim … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 28-50. ISSN 0128-0902

ID30410 Ahmed, Ahmed S. and Laeba, Muhammad (2018) The relationship between halal and technology, an approach to consider Halal techniques in the robot revolution and artificial intelligence / Ahmed S. Ahmed and Muhammad Laeba. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 126-144. ISSN 0128-0902

ID30686 Haq, Messbahul and Turi, Abdul Karim and Muhammad, Yuslina (2018) The role of family and school in creating a linguistic environment / Messbahul Haq, Abdul Karim Turi and Yuslina Muhammad. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 119-138. ISSN 0128-0902

ID30683 Nordin, Radzuan (2018) The significance of Hijri calendar in fiqh issues: a case of calculating hawl for zakat in Malaysia / Radzuan Nordin. Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 69-79. ISSN 0128-0902

2019

ID42597 Muhamad, Nur Aminin and Kamarulzaman, Nitty Hirawaty and Mohd Nawi, Nolila (2019) Adoption intention of halal traceability system among agro-food SMEs / Nur Aminin Muhamad, Nitty Hirawaty Kamarulzaman and Nolila Mohd Nawi. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 1-18. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42867 Ahmad Tarmizi, Hazwani and Kamarulzaman, Nitty Hirawaty and Abd Rahman, Azmawani and Atan, Rodziah (2019) Adoption of internet of things along halal food- based SMEs supply chain in Malaysia / Hazwani Ahmad Tarmizi … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 13-30. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42595 Meerangani, Khairul Azhar and Ahmad Termimi, Muhammad Asyraf and Ibrahim, Ahmad Faqih and Mat Johar, Muhammad Hilmi (2019) Elemen al-hirz dan kedudukannya dalam jenayah siber masa kini / Khairul Azhar Meerangani … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 55-79. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42596 Ismail@Ahmad, Muslim and Ismail, Mohd Nasir and Othman, Roslina and Ismail, Mohd Saufi (2019) Halal topic journal content analysis in Journal of Islamic Marketing, British Food Journal and Meat Science / Muslim Ismail@Ahmad … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 19-31. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42868 Ismail, Mohd Nasir and Ismail@Ahmad, Muslim and Othman, Roslina and Ismail, Mohd Saufi (2019) Halal tourism research bibliometric analysis in Scopus, ProQuest and Ebscohost / Mohd Nasir Ismail … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 31-44. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42640 Saad, Nurul Asmida and Ramli, Mohd Anuar (2019) Issue of Halalan Toyyiba in food supply chain among food handlers / Nurul Asmida Saad and Mohd Anuar Ramli. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 31-54. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42594 Mohd Zahid, Emie Sylviana and Aziz, Siti Noor Ain and Mearaj, Mahasin (2019) Isu pelajar tidak membawa al-Quran ketika sesi pengajaran dan pembelajaran subjek CTU di UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat / Emie Sylviana Mohd Zahid, Siti Noor Ain Aziz dan Mahasin Mearaj. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 81-104. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42870 Abu Bakar, Rubiah and Ismail, Che Zuina and Abu Bakar, Ahmad Fakhrulazizi and Abd Aziz, Najdah (2019) Mekanisme penilaian kursus dan hubungannya dengan penerimaan pelajar terhadap kursus CTU di UiTM / Rubiah Abu Bakar … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 75-92. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42866 Che Mat, Azman and Wan Adnan, Wan Ainun Sailah and Awang, Azarudin and Wan Jusoh, Wan Noor Hazlina (2019) Tahap amalan kaedah hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar program al-Quran IMTIAZ / Azman Che Mat … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 45-74. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42869 Abdul Razak, Nor Hidayatun and Abd Wahab, Rahimah and Abd Jabar, Faizan and Mohd Burhan, Norhapizah (2019) Transparency of information on halal hospitality service in accommodation websites / Nor Hidayatun Abdul Razak … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (2). pp. 1-11. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

2020

ID42975 Alias, Baterah and Yakob, Mohd Asmadi and Saidon, Rafeah and Lahuri, Mukhammad Syamsul Huda (2020) Analisis isu gender berdasarkan al-Quran bagi menangkis tuntutan persamaan hak antara lelaki dan wanita / Baterah Alias … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42963 Wan Ismail, Wan Musyirah and Mahat, Ida Rahayu and Mazlan, Nurul Asma (2020) Awareness on prohibited elements in Muamalat: common practice in life / Wan Musyirah Wan Ismail, Ida Rahayu Mahat and Nurul Asma Mazlan. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 95-109. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42962 Darwish, Tasneem and Abu Bakar, Kamalrulnizam and Matsuda, Gen and Aliyu, Ahmed and Abdullah, Abdul Hanan and Ismail, Abdul Samad and Yusof, Ahmad Fadhil and Raja Mohd. Radzi, Raja Zahilah and Mohamad, Mohd Murtadha and Idris, Mohd Yazid and Ismail, Zuhaimy and Che Yaacob, Ahmad (2020) Comparative analysis of blockchain consensus algorithms from Shariah perspective / Tasneem Darwish … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 1-21. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42958 Ayub, Mohd Nasir and Mat Hassan, Surita Hartini and Yakob, Mohd Asmadi (2020) Gagasan Madrasah al-Zahra’: pemikiran Said Nursi dalam pendidikan / Mohd Nasir Ayub, Surita Hartini Mat Hassan dan Mohd Asmadi Yakob. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 111-132. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42981 Mohd Senin, Mohd Shukri (2020) Hadith palsu di Malaysia: tinjauan perkembangan dan keberadaannya di dalam kitab-kitab jawi silam dan buku-buku agama terpilih / Mohd Shukri Mohd Senin. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42959 Mohamad, Mohd Ridzuan (2020) Kedudukan tadbir urus wakaf di Malaysia: kajian dari sudut hubungan terhadap Siyasah Shar’iyyah / Mohd Ridzuan Mohamad. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 135-149. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42982 Ibrahim, Mohd Takiyuddin and Tengku A Razak, Tengku Maaidah and Ismail (Hj), Huzaimah and Ahmad, Mohd Razlan and Sahroni, Mohamad Norzamani and Mustaffa, Mushtak Ahmad (2020) Kepatuhan syariah dalam pelancongan alam semulajadi / Mohd Takiyuddin Ibrahim … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42980 Yaakob, Mohd Aizul and Shamsudin, Roshimah (2020) Ketokohan al-Daraqutni dalam disiplin ilmu hadith / Mohd Aizul Yaakob and Roshimah Shamsudin. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42956 Salleh, Fatimah and Sahari, Noorul Huda and Ab Manan, Siti Khadijah and Abdullah, Che Zahrah and Yahya, Zaharah (2020) Maqasid Shariah in the guidelines for iddah of women upon husband’s death / Fatimah Salleh … [et al]. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 77-94. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42961 Ab Hamid, Norafifah and P Rameli, Mohd Faizal and Abd Wahab, Nor Azlina and Che Man, Norajila and Izza Hashim, Siti Nurul (2020) Pelaksanaan Pendidikan Islam Era Revolusi Industri 4.0 di Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Melaka / Norafifah Ab Hamid … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 171-193. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42976 Hamid, Che Khadijah and Mat Hassam, Surita Hartini and Fazial, Farahdina and Yahya, Salimah and Abdullah, Sakinatul Raadiyah (2020) Potensi penggunaan dinar emas sebagai medium wakaf tunai: satu dapatan pakar / Che Khadijah Hamid … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42955 Yahaya, Amiratul Munirah and Ruzulan, Zulaipa (2020) Quranic concept of halalan tayyiban and its application in food and beverages of hospitality sector in Malaysia / Amiratul Munirah Yahaya and Zulaipa Ruzulan. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 61-75. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42954 Aliyu, Ahmed and Abu Bakar, Kamalrulnizam and Matsuda, Gen and Darwish, Tasneem S. J. and Abdullah, Abdul Hanan and Ismail, Abdul Samad and Raja Mohd. Radzi, Raja Zahilah and Yusof, Ahmad Fadhil and Mohamad, Mohd Murtadha and Idris, Mohd Yazid and Ismail, Zuhaimy and Yaacob, Ahmad Che (2020) Review of some existing shariah-compliant cryptocurrency / Ahmed Aliyu … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 22-43. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42977 Jamal, Ikmal Hafiz and Abd Wakil, Muhammad Najib and Yahaya, Muhammad Hasif and Ismail, Ahmad Thaqif and Md Ismail, Mohamad Afandi (2020) Statistical analysis of the word zakat and its application in sahih al-Bukhari’s perspective / Ikmal Hafiz Jamal … [et al]. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42957 Mahaiyadin, Mohd Hapiz and Abdul Aziz, Sumayyah (2020) Taklid Mazhab Syafi’i di Malaysia: satu tinjauan dalam konteks maslahah perpaduan ummah / Mohd Hapiz Mahaiyadin dan Sumayyah Abdul Aziz. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 151-170. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42984 Ali, Nurwajihah Ajlaa and Markom, Ruzian (2020) The challenges in implementing cash waqf in Malaysia / Nurwajihah Ajlaa Ali and Ruzian Markom. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42983 Yusoff, Nur Athirah and Ismail, Mohammad (2020) The impact of service quality and product quality towards customers satisfaction in Islamic banking: the moderating role of customer knowledge / Nur Athirah Yusoff and Mohammad Ismail. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42979 Rahman, Md. Habibur and Mohammad Monawer, Abu Talib (2020) The legality of wasiyyah wajibah in achieving maqasid al-shariah / Md. Habibur Rahman and Abu Talib Mohammad Monawer. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42960 Muhamad Don, Mohd. Ali and Osman, Muhamad Rahimi (2020) The management of waqf universities in Selangor, Malaysia / Mohd. Ali Muhamad Don and Muhamad Rahimi Osman. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 45-60. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

ID42978 Duasa, Jarita and Mohamed Noor, Siti Fatimah and Mohd Thas Thaker, Mohamed Asmy and Rahman, Maya Puspa (2020) The recombinant Collagen-like protein as animal-based Collagen substitution: a qualitative study / Jarita Duasa … [et al.]. Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

March 2021

ID47137 Abu Bakar, Zahari and Omar, Mastura and Mat Saat, Ezril Hisham and Misnan, Mohamad Farid and Ahmad, Mohd Farhan and Mohamad Radzi, Mohamad Ezzat Saifuddin and Elias, Eqmal Mirza (2021) Developing iot-based “saf” straightener monitoring system prototype for congregational prayers using arduino as a microcontroller / Zahari Abu Bakar … [et al.]. Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 101-114. ISSN (e-ISSN) : 0128-0902

ID47132 Hadi Ryandono, Muhamad Nafik and Widiastuti, Tika and Qulub, A. Syifaul and Cahyono, Eko Fajar and Insani, Taqiyah Dinda (2021) Efficiency of zakat institutions in empowering Ummah / Muhamad Nafik Hadi Ryandono …[et al.]. Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 41-57. ISSN 0128-0902 (e-ISSN )

ID47136 Munawwaroh, Fadhilatul and Arsyianti, Laily Dwi and Irfany, Mohammad Iqbal (2021) Feasibility analysis of Paya Lombang village for zakat community development program / Fadhilatul Munawwaroh, Laily Dwi Arsyianti and Mohammad Iqbal Irfany. Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 85-99. ISSN (e-ISSN ) 0128-0902

ID47138 Wan Abdullah, Wan Ali Akbar and Abdul Razak, Khadijah and Hamzah, Mohd Isa (2021) Inovasi i-think menurut perspektif guru inovatif pendidikan islam / Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak and Mohd Isa Hamzah. Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 115-129. ISSN E-ISSN :0128-0902

ID47139 Zakaria, Mohd Fahimi (2021) Kaedah terjemahan kata kerja dalam al-quran: analisis surah al-baqarah dalam tafsir nur al-ihsan / Mohd Fahimi Zakaria. Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 131-150. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

ID47142 Adenan, Faezy and Ab Rahman, Asmak (2021) Keamanan menurut al-quran dan hubungannya dengan filantropi islam / Faezy Adenan and Asmak Ab Rahman. Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 151-169. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

ID47144 Abd Wakil, Muhammad Najib and Jamal, Ikmal Hafiz and Yahaya, Muhammad Hasif and Md Ismail, Mohamad Afandi (2021) Mas kahwin di Pahang: kiraan semula nilai semasa / Muhammad Najib Abd Wakil …[et al.]. Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 171-195. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

ID47134 Ismail, Ahmad Thaqif and Asnawi, Aqdi Rofiq (2021) Scientific approach in quranic exegesis : the emergence and issues / Ahmad Thaqif Ismail and Aqdi Rofiq Asnawi. Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 59-83. ISSN 0128-0902 (e-ISSN )

ID47126 Shafie, Muhammad Syahlan and Mohd Arif, Mohd Izzat Amsyar and Adenan, Faezy and Jamal, Ikmal Hafiz (2021) War ethics in armed conflicts under international humanitarian law and islamic perspective / Muhammad Syahlan Shafie …[et al.]. Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 1-25. ISSN 0128-0902 (e-ISSN )

ID47130 Mustafa@Busu, Zanirah and Nik Din, Nik Muniyati and Ismail, Mohd Khairul Anwar and Mat Zin, Mohd Nazri and Che Mat, Che Bakar and Mohd Firdaus Kozako, Intan Nurul ‘Ain (2021) The concept of human capital: the core system in lifelong learning (LLL) among repeated offenders for drug abuse in Kelantan / Zanirah Mustafa@Busu … [et al.]. Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 27-40. ISSN 0128-0902 (e-ISSN )

This list was generated on Fri Jan 21 01:34:38 2022 UTC.