Items where Subject is "Islamic sociology"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 74.

Article

Mas kahwin di Pahang: kiraan semula nilai semasa / Muhammad Najib Abd Wakil …[et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 171-195. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Fahaman Salafi Jihad dan ancamannya dalam masyarakat Malaysia semasa: satu pengenalan / Rahimin Affandi Abdul Rahim, Muhd Imran Abd Razak and Siti Maimunah Kahal. (2022) Idealogy Journal, 7 (2): 13. pp. 119-130. ISSN 2550-214X

Managing stress from the perspectives of al-Ghazali and al-Dihlawi / Nur Syazana Adam ... [et al.]. (2021) ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 5 (1). pp. 101-115. ISSN 2600-7274

Keamanan menurut al-quran dan hubungannya dengan filantropi islam / Faezy Adenan and Asmak Ab Rahman. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 151-169. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Influence of religious affiliation on the affective, normative, and continuance commitment: an analysis of Pakistan health sector / Seema Afzal and Ilhaamie Abdul Ghani Azmi. (2021) Journal of Administrative Science, 18 (1). pp. 70-95. ISSN (eISSN) : 2600-9374

Analisis isu gender berdasarkan al-Quran bagi menangkis tuntutan persamaan hak antara lelaki dan wanita / Baterah Alias … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Basic principles of shariah: UiTM law foundation student’s attitude and perceptions / Norazmi Anas, Ahmad Fadhir Mat Dahan and Zuriani Yaacob. (2016) Jurnal Intelek, 10 (2). pp. 7-14. ISSN 2682-9223

Kajian pemahaman dan pelaksanaan ibadat solat fardu dalam kalangan pelajar di Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Cawangan Gelang Patah / Hasna Bidin dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-14. ISSN 2006-9617

Permasalahan qada’ solat yang ditinggalkan secara sengaja: satu sorotan kajian / Hasna Bidin, Mohd Nor Firdaus Omar dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 54-70. ISSN 2006-9617

Islamic spirituality: the forgotten dimensions / Abang Hamizam and Ida Izumi Abdollah. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (2): 4. pp. 33-54. ISSN 2289-9634

Entertainment and entertaining in Maqasid Syariah / Halipah Hamzah. (2020) ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 4 (1). pp. 43-52. ISSN 2600-7274

Brief history of waqf: the Ottoman Empire / Dahlia Ibrahim and Zuraidah Mohamed Isa. (2021) FBM Insights, 4: 9. pp. 21-23. ISSN 2716-599X

Syaikh Ahmad Sirhindi's unity of vision (Wahdat al-Syuhud) versus Ibn 'Arabi's to the reality unity of being (Wahdat al-Wujud) with reference of existence / Ahmad Daud Ishak El-Merbawiy. (2004) Jurnal Intelek, 2 (1). pp. 39-47. ISSN 2231-7716

The problem of causality in Islamic thought : a viewpoint of Al-Ghazali / Khalid Ismail. (2006) Jurnal Intelek, 4 (1). pp. 67-82. ISSN 2231-7716

Hubungan maqasid syariah dan siasah syar’iyyah dalam urus tadbir negara / Mohd Hapiz Mahaiyadin. (2017) ESTEEM Journal of Social Sciences and Humanities, 1. pp. 23-38. ISSN 2600-7274

Fabricated hadith: unraveling contradiction between society and scholar towards mutual agreement / Mohd Farhan Md Ariffin and Khadher Ahmad. (2016) Jurnal Intelek, 11 (1). pp. 31-39. ISSN 2682-9223

Elemen al-hirz dan kedudukannya dalam jenayah siber masa kini / Khairul Azhar Meerangani … [et al.]. (2019) Journal of Contempory Islamic Studies, 5 (1). pp. 55-79. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Interaksi masyarakat majmuk di Malaysia menurut perspektif Al-Quran / Mohd Zahimie Mohd Dzahid … [et al.]. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 16-28. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Hadith palsu di Malaysia: tinjauan perkembangan dan keberadaannya di dalam kitab-kitab jawi silam dan buku-buku agama terpilih / Mohd Shukri Mohd Senin. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Pembangunan spiritual: konsep dan pendekatan dari perspektif Islam / Emie Sylviana Mohd Zahid. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 64-87. ISSN e-ISSN:2006-9617

Pandangan Ibnu Khaldun berkaitan kaedah pendidikan dalam Kitab Al-Muqaddimah / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. (2017) Idealogy Journal, 2 (1). pp. 26-35. ISSN 2550-214X

Konsep keselamatan rumah kediaman menurut kaedah fiqh / Zahari Mahad Musa. (2016) Journal of Contemporary Islamic Studies, 2 (2): 9. pp. 125-140. ISSN 2289-9634

The impact of friends, family members and subjective norm on intention to purchase halal personal care products: the moderating role of spiritual intelligence / Sulaiman Nawawi … [et al.]. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 51-68. ISSN 0128-0902

Jejak intelektual dan pemikiran akidah Muhammad Uthman El-Muhammady / Mohd Ammyrul Ashraf Sairan dan Shukri Ahmad. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 99-118. ISSN 0128-0902

Maqasid Shariah in the guidelines for iddah of women upon husband’s death / Fatimah Salleh … [et al]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 77-94. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

War ethics in armed conflicts under international humanitarian law and islamic perspective / Muhammad Syahlan Shafie …[et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 1-25. ISSN 0128-0902 (e-ISSN )

Awareness on prohibited elements in Muamalat: common practice in life / Wan Musyirah Wan Ismail, Ida Rahayu Mahat and Nurul Asma Mazlan. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 95-109. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Al-Sulh (perdamaian) menurut perspektif al-Qur’an / Mohd Asmadi Yakob. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (1). pp. 99-108. ISSN 0128-0902

Epistimologi ilmu dalam Islam : asas falsafah pengurusan ilmu dan maklumat / Yaacob Yusoff Awang and Mohd Zafian Mohd Zawawi. (2011) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 53-62. ISSN 2231-7104

Book Section

Understanding of pragmatism and Islamic perspective: a case study of University Kuala Lumpur students / Sakinah Munarwarrah Hashim. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 17. ISBN 978-967-2846-07-9

Monograph

Kepimpinan Rasulullah sebagai pendakwah / Ahmad Faiz Haji Ahmad Ubaidah. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Kesan globalisasi dalam kalangan pelajar / Nurul Safwah Aminuddin Zaki and Nurul Atikah Poniran. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Akibat tidak berlaku adil dalam pembangunan negara / Dr. Mohamad Hasif Jaafar and Dr. Mohd Kamel Mat Salleh. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Antara isu berkaitan riba / Mu’allim Mohd Bakri. (2020) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Islam dan kedamaian / Mu’allim Mohd Bakri. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Kalam sufi siri 2: ilmu yang bermanfaat / Hisam Satari. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

Conference or Workshop Item

Budaya berfikir kritis berteraskan Al-Quran sebagai asas pembinaan budaya berfikir masyarakat Melayu kini / Norafifah Ab Hamid ... [et al.]. (2015) In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

The implementation of Islamic values in mathematics education / Che Haslina Abdullah ... [et al. ]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

The effect of Shari’ah implementation towards soci-economic development of Muslim society in Katagum local government of Bauchi State, Nigeria / Jamila Ahmad Aminu. (2020) In: International Conference on Heritage and Civilisation (ICHAC) 2018, 2-3 May 2018, Rainbow Paradise Beach Resort, Pulau Pinang.

Penghayatan Fiqh Al-Awlawiyyāt yang lestari membina kehidupan harmonis / Kalsom Awang dan Ahmad Fauzee Abdullah. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Manhaj pendidikan menurut Badiuzzaman Said Nursi dalam risalah Al-Nur / Mohd Nasir Ayub ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Kecelaruan psikoseksual (psychosexual disorders) menurut Islam : faktor dan cabaran dalam menanganinya / Ahmad Hisham Azizan. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Terapi solat dalam menangani penyakit gelisah menurut psikoterapi Islam / Ahmad Hisham Azizan. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Analisis deskriptif terhadap tahap kefahaman dan kesedaran pemakanan halal : kajian kes di empat (4) buah sekolah rendah di negeri Perak / Azilawati Azizan ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Perselisihan memahami makna bid‘ah hasanah : suatu penyelesaian menurut konsep ikhtilaf / Azri Bhari ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Aksesibiliti terhadap peruntukan hak selepas bercerai dalam kalangan wanita di Kota Bharu / Mohd Khairul Anuar Ismail and Zanirah Mustafa@Busu. (2017) In: The lnternational Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society (lslac 2017), 4-5 Mac 2017.

Kajian hubungan di antara konsep aurat dalam Islam dengan rekabentuk ruang pejabat di Malaysia / Md Azmi Mohamad Sukaimi ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Pembangunan spiritual dalam program pembangunan insan asnaf fakir dan miskin di Lembaga Zakat Selangor: satu tinjauan awal / Emie Sylviana Mohd Zahid and Hasan Bahrom. (2014) In: TeSSHI 2014- Technology, Science Social Sciences, Humanities, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

Paradigma tauhid dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat (CSR) / Norajila Che Man, Muhammad Rahimi Osman and Mohd Faizal P.Rameli. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Issues and challenges face by Majlis Agama Islam Perak (MAIPK) in managing and developing waqf lands / Nurul Asma Husna Ramlan and Nur Baizura Mohd Shukor. (2019) In: 4th Undergraduate Seminar on Built Environment and Technology 2019, 12th June 2019, Universiti Teknologi Mara Perak Branch.

Kajian awalan : tunggakan sewa menurut perspektif Islam / Nor Aini Salleh dan Masthurhah Ismail. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Waqf administration under Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak ; a paradigm shift : case study on Wakaf Masjid Melayu Taiping, Perak, Malaysia / Mudirah Shaharudin, Noraini Johari and Mohd Salim Jasiman. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Konsep pembangunan sosial menurut pandangan pemikir Islam moden / Farid Mat Zain. (2002) In: Prosiding Seminar Kebangsaan Sains,Teknologi dan Sains Sosial “Ke Arah Pembangunan Negara”, 27 dan 28 Mei 2002, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

History of the arrival of Islam in Malaysia : an analysis of early Islamic occupation in Malaysia / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Hubungan pergerakan dalam solat dengan terapi kesihatan fizikal / Noor Azura Zainuddin ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Thesis

The contribution of Lembaga Tabung Haji to Muslim society: source of study from Tabung Haji Temerloh / Muhammad Muhsein Ahmad Fadzil. (2018) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

Hadhanah under the Islamic Law and its application in Malaysia / Zaleha Abd. Aziz. (1987) [Student Project] (Unpublished)

Efficiency of distributing zakat among fakir and miskin: study on dialysis foundation in Lembaga Zakat Selangor (LZS) / Muhammad Amerul Haddi Hasim. (2018) [Student Project] (Unpublished)

The role of Fatwa Council in the post crisis of pandemic viruses Covid-19 based on Maqasid Syariah / Nur Afiqah Md Idris. (2021) [Student Project] (Submitted)

The implementation of Mini Darul Niswah and its impact on women empowerment / Nor Shahira Md Nor. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Perception of ACIS students towards the implementation of welfare state concept (Negeri Berkebajikan) in Kelantan / Nur Syakirah Mohamed. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Awareness and perception among Gombak residents towards Hibah from an Islamic perspective / Ainnur Syuhada Mohd Nisran. (2021) [Student Project] (Submitted)

Selection in beauty products based on maqasid syariah among UiTM students / Norhidayah Mohd Zaidi. (2022) [Student Project] (Submitted)

Level of acceptance of takaful among the Muslim fresh graduate in Selangor / Nik Ahmad Hasib Nik Omar. (2022) [Student Project] (Submitted)

The factors of delay in claiming immovable property among residents in Shah Alam / Siti Nurul Sarah Rahim. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Analysing the knowledge and practise of Hibah among Batu Gajah society / Nur Umairah Batrisyia Shamsul Kamal. (2022) [Student Project] (Submitted)

The relationship between career guidance, parents and PTPTN loan on students' career choices / Muhammad Syazwan Sukry. (2018) [Student Project] (Unpublished)

Entrepreneurship Project

ENT 530 Social Media Portfolio: Milymaryam by Yuyu / Nurul Wahidah Saberi. (2020) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Research Reports

Development and validation of Islamic spirituality instrument / Abg Hamizam Abg Mohar, Ida Izumi Abdollah and Jasmine Vivienne Andrew. (2013) [Research Reports] (Unpublished)

Poligami: kajian terhadap penerimaan wanita melayu di Negeri Terengganu / Hasan Bahrom & Samsudin Wahab. (2005) [Research Reports] (Unpublished)

Penghayatan prinsip Islam Hadhari di kalangan warga kampus / Che Bakar Che Mat ... [et al.]. (2009) [Research Reports] (Unpublished)

Kefahaman wanita Islam terhadap hak-hak selepas perceraian: kajian kes di daerah Seberang Perai Tengah / Zulkifli Dahalan, Siti Noraini Sulaiman and Alhan Farhanah Abdul Rahim. (2007) [Research Reports] (Unpublished)

Towards an Islamic spiritual model in increasing academic performance of accounting students / Rosliza Ghazali ... [et al.]. (2019) [Research Reports] (Unpublished)

Conversion motifs: a case study in Malaysia / Siti Rafidah Muhamat Dawam … [et al.]. (2012) [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Tue Apr 16 12:19:14 2024 UTC.