Browse by Types of Thesis

Number of items: 110.

A study on consumer awareness on saraspice product in Kuching area / Zamal Bujang. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

A study on customers’ perception towards factors affecting training program at Telekom Training College Eastern Region / Siti Selmah Aziz. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

Permint Plywood Sdn. Bhd. How customer services influence business market loyalty / Mohd Kamal Mohd Ali. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

A study of local customer perception on quality of counter services provided by Tabung Haji (TH) / Suhaini Mat Daud. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

A study on the effectiveness of marketing strategy implemented by Pesakabumi Industries Sdn. Bhd. / Najdah Abd Aziz. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

A study on: reasons that influence malay parents in Kota Bharu to choose Private Higher Learning Institutions (PHLIS) for their children / Wan Ab.Aziz Wan Ahmad. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

A study of customer saving services expectation at Lembaga Tabung Haji Selangor / Hasmi Bin Hassan. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

A study on customers’ perception towards quality services provided by Telekom Cellular Sdn. Bhd. - TM Touch, base on their expectation and the actual performance / Azian Hanim Amat. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

A study on the effectiveness of sale promotion (sales mission) done by Malaysian Tourism Promotion Board (MTPB) for the corporate customer within Kuala Lumpur / Esmady Fazudin Mokhtarruddin. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

Measuring the effectiveness of physical distribution: by using UST truck services to Perodua / Faiszie Rakiman. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

A study on employees level of satisfaction and its impact at front office department in achieving marketing excellence / Ferhat Mushid. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

Marketing plan for Integrated Services Digital Network (ISDN) focussing on major business sales Kota Kinabalu / Halijah Laini. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

A study on factors that may affect the courses choosen when applying to JAIPETRA College / Chik Zulkhairi Muhammad. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

Radio Malaysia Sarawak: radio advertising problems and opportunities / Udin Bujang. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Sarawak.

A study on customer perception of Banting - Klang, Route 127 of kenderaan Klang Banting Berhad / Rafkah Asri. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

The efficiency of container terminal management system at Klang Port Management / Norsaniah Md Noh. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi Mara (UiTM).

The study of retail image on La Mardia Bakery, Ocean Supermarket (Melaka City) as perceived by its customer / Andy Shahril Mohd Ariff. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Inventory management - Control and replenishment / Imee Juiana Hj. Tajuddin. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

Bookstore's centralized approach of recording system (BCARS) / Norizan Mohd Saleh. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Keberkesanan box untuk nelayan laut dalam berdsarkan sistem pengendalian, keselamatan, kapasiti muatan dan penggunaan sumber tenaga di pantai timur semenanjung. / Mohd Supiyan Mamat @ Abdul Ghani. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi Mara (UiTM).

International Procurement Centre. Case Study: SONY TV Industries (Malaysia) Sdn. Bhd. / Amiruddin Shaharin. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Virtual Geographic Information System (VGIS) from ITM main entrance to Kolej Seroja / Burhannuddin Abd. Hamid. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Pengurusan penyelenggaraan lebuhraya Malaysia dalam menyediakan laluan yang selamat, selesa dan sempurna. Kes kajian : Lebuhraya Wilayah Tengah / Mohamad Nurul Azmi Mat Nor. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sistem pengurusan penyelenggaraan bangunan hospital : kajian dari aspek perancangan dan perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Mohd Nazarudin Sidek. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Imej dan identiti Jabatan Pertahanan Awam (JPA3). Satu tinjauan / Amli Shah Fuad Shah. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian mengenai unsur seni reka dalam tembikar Cina / Azahar Mohd Husin. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Keberkesanan poster kempen perlindungan hidupan liar dalam memupuk kesedaran di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi tempatan. (skop kajian - Institut Teknologi MARA, Caw Melaka) / Khairudin Baharum. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian analisis mengenai senibina rumah-rumah tradisi Negeri Sembilan / Mariam Azeian Ismail. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian tinjauan pandangan masyarakat (pelajar IPT) terhadap peranan kursus Senireka Grafik (ITM) dalam pembangunan sosio-ekonomi bumiputera dan negara (Skop kajian: ITM Melaka) / Mohd Zaki Md Amin. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian mengenal diskriptif masjid Terengkera Melaka / Tharsulizah Kutut. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian terhadap persepsi mata pelajaran pendidikan seni dikalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di pantai timur / Suzana Mohd Nawai. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian perkembangan tipografi dalam logo SUKMA. (Kajian kes : logo SUKMA dari tahun 50-an dan 90-an) / Shaharuddin Md Salleh. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Pandangan masyarakat Melayu terhadap penggunaan seni khat sebagai penonjolan identiti korporat / Sharipah Noor Azura Syed Othman. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian perbandingan reka bentuk tali leher era 60an dan 90an / Rafidah Hj Aman. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Perkembangan rekabentuk gasing dan elemen seni yang digunakan di dalam rekabentuk gasing di Malaysia / Sohana Jani. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian ke atas permasalahan kelewatan proses kelulusan tukar syarat tanah (kes kajian: Pejabat Tanah dan Galian Selangor) / Hazrul Mamat. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Kajian terhadap kebisingan dan tahap kejelasan perucapan di bilik kuliah Blok C, Kompleks Tahir Majid, ITM, Shah Alam / Mohd Sauki Abd Rashid. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

A study on the container yard performance level at Klang port container terminal case study: Klang Port Management Sdn. Bhd. / Hidayatulwahyunah Kamarudin. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Shah Alam.

Sejauhmana bangunan-bangunan tinggi menyediakan peralatan, kemudahan dan ruang kemudahan untuk melakukan penyenggaraan kebersihan / Wan Nurulhekmah Wan Mokhtar. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Penyelenggaraan sistem lif (Kes Kajian: Plaza Perangsang, Intekma Resort, Kajian Sains Gunaan I.T.M S.Alam, Kajian Kejuruteraan I.T.M S.Alam dan Kajian Sains Kesetiausahaan I T.M S.Alam) / Azmin Osman. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sistem pengurusan kualiti ISO 9002 di dalam syarikat pembinaan implementasi dan permasalahan / Mohd. Naim Abdul Jabar. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Penggunaan buruh langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan bangunan institut pendidikan tinggi awam dan swasta kajian dari aspek perancangan penggunaan buruh dalam perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Rasli Sudin. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Keberkesanan perlaksanaan penswastaan terhadap sistem pengurusan sisa pepejal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Zaidi Zakaria. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Kajian keselamatan pekerja dalam melakukan kerja penyelengaraan bangunan komersil / Johari Dugel. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Proposal for adaptive re-use on pre-war urban schools Case Study: ( former ) St.Mary’s Girls’ School, No.7, Jalan Tengah, Kuala Lumpur / Roslan Salim. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sistem pembekalan gas LPG: aspek keselamatan untuk bangunan industri / Amirul Bahri Hashim. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Pengekalan aliran tunai untuk firma pengurusan hartanah kes kajian: Lembah Klang dan negeri Selangor / Irmarizan Muhammad Sirat. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Perbandingan pengurusan penyelenggaraan chalet di bahagian pendalaman dan tepi pantai dari sudut pandangan fizikal, fungsi dan ekonomi / Mohd. Khalid Aman. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Akta Pengambilan Balik Tanah (Akta 486): satu tinjauan terhadap proses pengambilan, penentuan dan pembayaran pampasan serta tindakbalas penduduk setempat / Mohd. Rizal Ismail. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Kajian perlaksanaan sistem pengurusan maklumat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Sepang / Abdul Rahman Yakop. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Kajian terhadap kepentingan dan penggunaan kawasan lapang bagi kawasan perumahan awam / Syamsuri Daud. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

A study on how Klang Port Management Sdn. Bhd. can be fully utilized in promoting international trade / Norhisham Bakar. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

A study on the effectiveness of the teacher support teacher programme in Kota Tinggi district, Johore / Saadon Saman. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

A study on the import and export operation of SASA Aircargo Express Sdn. Bhd. in the free commercial zone, Kuala Lumpur International Airport, Sepang / Azizuddin Abd. Malik. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian mengenai keperluan maklumat dalam sektor industri perkilangan di Shah Alam / Suzaliana Samuri. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Ciri-ciri bahan rujukan dalam tesis kejuruteraan elektrik: satu kajian bibliometrik / Azree Ahmad. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Keperluan maklumat di kalangan usahawan bumiputera Industri Kecil dan Sederhana (IKS): satu tinjauan di kawasan Selangor / Ahmad Soufiean Othman. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Kadar celik IT (IT Literacy) di kalangan siswa siswi Universiti Teknologi MARA / Mazelan Mustapa. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Amalan dan tatacara keselamatan dan kesihatan dalam kerja penyelenggaraan hospital / Nuramali Ahmad Zainy. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Konsep Bina Kemudian Jual dalam skim perumahan / Razaman Udin. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Keberkesanan bot untuk nelayan laut dalam berdasarkan sistem pengendalian, keselamatan, kapasiti muatan dan penggunaan sumber tenaga di pantai timur semenanjung / Mohd Supiyan Mamat @ Abdul Ghani. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

An appraisal on The Mines Shopping Fair complex environment and its’ influences on customer traffic flow / Nor Dalina Haji Ishak. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kenderaan Klang Banting Berhad a study on operation problems and passenger travel characteristics in Kenderaan Klang Banting Berhad bus services [Klang - Shah Alam route] / Tengku Marzuky Tengku Makhtar. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Kenderaan Klang Banting Berhad (KKBB) service maintenance for KL-Klang shuttle service / Rozaidi Md Rodi. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Effect of gap infront the finger tip on tensile strength of finger joint / Omar Wahijan. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Pulau Pinang.

Car accident rate system (CAR system) / Nor Joana Mohd Yushop. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Knowledge-based eligibility assessment system / Ruziah Puasa. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

CNC software by using Visual Basic / Eka Syabireen Hassan. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Software development for local area network control of laboratory instruments / Bariah Kariman. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Teletraffic engineering on congestion and forecasting / Norhayati Hamzah. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Microwave nondestructive measurement of concrete using an open-ended waveguide / Mohd Yasir Aziz. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Kain pelikat dan kain tenunan biasa / bercorak dalam masyarakat Melayu di Malaysia / Nor Hashymah Md. Nor. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Virtual GIS walkthrough Innovation Center / Mohd Sufean Abu Samah. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Rekacorak pada permukaan barangan logam perak Melayu / Muhamad Muhar Suhaimi. (1999) [Student Project] (Unpublished)

Mengkaji sejauh manakah permainan komputer membantu perkembangan minda kanak-kanak / Maslina Masud. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Penggunaan tanah Terracotta dalam penghasilan barangan seramik / Roswadi Mohammed. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Tanah liat sebagai media dalam mata pelajaran Pendidikan Seni KBSR: satu kajian ilmiah / Amir Saifuddin Abd. Majid. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Keberkesanan "Quality Assurance" di industri seramik Malaysia / Hishammuddin Mustafa. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Imej kanak-kanak dalam pakaian kasual remaja masa kini: psikologi dan fesyen / Haslinda Che Ghani. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

CD-Content: an information of Electrical Engineering Faculty using Macromedia Authorware 4.0 / Norrolhoda Sanif. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Pusat pertumbuhan Sungai Buloh: fokus kelewatan perlaksanaan pembangunan / Yusaini Amiruddin. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

Pre marital course through internet / Rohaini Hassan. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Multimedia hardware information system / Safwati Semaail @ Ismail. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Automated correction and detection of spatial data using ARC/INFO software / Vicky Vincent Aled. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

Web based road accident analysis / Rosniza Mujar. (1999) Degree thesis, thesis, MARA University Of Technology.

Cooling load minimization and the thermal comfort in typical structure / Mohd Saiful Rizal Muhamad ... [et al.]. (1999) Degree thesis, thesis, Mara University of Technology.

Cost effective of Internet Service Provider (ISP) in Malaysia / Amienurul Faidzah Mohd Amin. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

A study on employee benefits and job performance in the fast food sector of the foodservice industry / Muharis Mohamed. (1999) [Research Reports] (Unpublished)

A study on supervisory attributes & employees' attitude / Fuzette Abu Bakar. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Management of modification of new heat recuperator system / Rahimi Ngah. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Ensembel angklung di Malaysia: kajian daripada teknik permainan alat muzik dan sistem penggarapan harmoni Kelab Nadi Budaya / Rita Mardhatillah Umar Rauf. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Penggunaan digital audio dalam industri muzik tempatan / Azhal Izuan M. Z. Halim. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Penglibatan peranan dan permasalahan pemuzik tempatan di dalam industri perhotelan di Kuala Lumpur Kes studi : Hotel Concorde Kuala Lumpur dan Hotel Renaissance Kuala Lumpur / Mohd. Azhar Mohd. Harith. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Asas-asas tarannum al Quran: kes studi surah al Fatihah / Nurulhamimi Abdul Rahman. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Falsetto dan head voice kepentingan serta kegunaannya / Khaifiza Abdul Halim. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Panggung Negara: tujuan, matlamat dan sejauh manakah keberkesanannya ? Kes studi Orkestra Simfoni Kebangsaan / Nursaedah Said. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Interlocking system for high voltage pulsed power laboratory / Wan Masniah Mohamed. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Development of snooping phone system / Nor Hisham Abbas. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Computerised remote monitoring for low voltage harmonic measurement system / Ruslaan Abd Ghani. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Simulation for power systems distribution / Md Razli Ab Rahim. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Load flow studies of electrical power system using Newton-Raphson method / Zulhairi Abdul Razak. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Magnetic field distortion detector / Mohammad Rizal Mohd Noor. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Voltage stability analysis using artificial neural network / Norul Janah Ahmad. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Comparison of dielectric properties using metal-backed and transmission reflection method / Jane Jaong. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

A study on the acceptance of local retailers towards trade only concept at Booker Cash and Carry, Johor Bahru / Zool Fadzli Mohamed. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Identifying a marketing strategy for sistem kenderaan Seremban - Kuala Lumpur Sdn. Bhd. through customers' feedback / Ahmad Syahrul Derauh. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

A study on incentive schemes for drivers: Diperdana Holdings Berhad / Noorulhuda Mohammed Said. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Kajian kemajuan pertanian kaum Bugis di Sadong Jaya / Zulkipli @ Zulkifflee Sofee. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Sarawak.

A study on customer satisfaction at Kopasar check out counter / Jal Shahrul Hafiz Bassari. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

A study on the effectiveness of display at tableware department at living quarters Bandar Utama / Ungku Azhar Ungku Elias. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

This list was generated on Wed Jul 17 21:34:53 2024 UTC.