Browse by Types of Thesis

Number of items: 52.

(1999) A study of local customer perception on quality of counter services provided by Tabung Haji (TH) / Suhaini Mat Daud. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) Permint Plywood Sdn. Bhd. How customer services influence business market loyalty / Mohd Kamal Mohd Ali. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) A study on customers’ perception towards factors affecting training program at Telekom Training College Eastern Region / Siti Selmah Aziz. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) A study on consumer awareness on saraspice product in Kuching area / Zamal Bujang. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) A study of customer saving services expectation at Lembaga Tabung Haji Selangor / Hasmi Bin Hassan. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) A study on: reasons that influence malay parents in Kota Bharu to choose Private Higher Learning Institutions (PHLIS) for their children / Wan Ab.Aziz Wan Ahmad. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Terengganu.

(1999) A study on the container yard performance level at Klang port container terminal case study: Klang Port Management Sdn. Bhd. / Hidayatul Wahyunah Kamarudin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on customer perception of Banting - Klang, Route 127 of kenderaan Klang Banting Berhad / Rafkah Asri. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on how Klang Port Management Sdn. Bhd. can be fully utilized in promoting international trade / Norhisham Bakar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Asset and inventory management system for ESPEK, RISDA, Kuala Lumpur / Eyanto Dsyam Asmady Abas. [Student Project] (Unpublished)

(1999) A study on the effectiveness of the teacher support teacher programme in Kota Tinggi district, Johore / Saadon Saman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on the import and export operation of SASA Aircargo Express Sdn. Bhd. in the free commercial zone, Kuala Lumpur International Airport, Sepang / Azizuddin Abd. Malik. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Amalan dan tatacara keselamatan dan kesihatan dalam kerja penyelenggaraan hospital / Nuramali Ahmad Zainy. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Konsep Bina Kemudian Jual dalam skim perumahan / Razaman Udin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Solid modeling of reinforced concrete beam under dynamic loading / Zulkifli Abu Hassan. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Keberkesanan bot untuk nelayan laut dalam berdasarkan sistem pengendalian, keselamatan, kapasiti muatan dan penggunaan sumber tenaga di pantai timur semenanjung / Mohd Supiyan Mamat @ Abdul Ghani. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) An appraisal on The Mines Shopping Fair complex environment and its’ influences on customer traffic flow / Nor Dalina Haji Ishak. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kenderaan Klang Banting Berhad a study on operation problems and passenger travel characteristics in Kenderaan Klang Banting Berhad bus services [Klang - Shah Alam route] / Tengku Marzuky Tengku Makhtar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kenderaan Klang Banting Berhad (KKBB) service maintenance for Kl-Klang shuttle service / Rozaidi Hj. Md Rodi. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Effect of gap infront the finger tip on tensile strength of finger joint / Omar Wahijan. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA, Pulau Pinang.

(1999) Kajian perbandingan reka bentuk tali leher era 60an dan 90an / Rafidah Hj Aman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) The effectiveness of logistics management in providing an efficient lead-time management for export distribution / Siti Hawa Talib. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Inventory management - Control and replenishment / Imee Juiana Hj. Tajuddin. Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

(1999) A study on preferences towards patriot brand through outdoor sales (ODS) activities / Jusnita Suzlin Jusoh. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Bookstore's centralized approach of recording system (BCARS) / Norizan Mohd Saleh. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Pengurusan penyelenggaraan lebuhraya Malaysia dalam menyediakan laluan yang selamat, selesa dan sempurna. Kes kajian : Lebuhraya Wilayah Tengah / Mohamad Nurul Azmi Mat Nor. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Sistem pengurusan penyelenggaraan bangunan hospital : kajian dari aspek perancangan dan perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Mohd Nazarudin Sidek. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Imej dan identiti Jabatan Pertahanan Awam (JPA3). Satu tinjauan / Amli Shah Fuad Shah. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian mengenai unsur seni reka dalam tembikar Cina / Azahar Mohd Husin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Keberkesanan poster kempen perlindungan hidupan liar dalam memupuk kesedaran di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi tempatan. (skop kajian - Institut Teknologi MARA, Caw Melaka) / Khairudin Baharum. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian analisis mengenai senibina rumah-rumah tradisi Negeri Sembilan / Mariam Azeian Ismail. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian tinjauan pandangan masyarakat (pelajar IPT) terhadap peranan kursus Senireka Grafik (ITM) dalam pembangunan sosio-ekonomi bumiputera dan negara (Skop kajian: ITM Melaka) / Mohd Zaki Md Amin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian mengenal diskriptif masjid Terengkera Melaka / Tharsulizah Kutut. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian terhadap persepsi mata pelajaran pendidikan seni dikalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di pantai timur / Suzana Mohd Nawai. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Satu kajian perkembangan tipografi dalam logo SUKMA. (Kajian kes : logo SUKMA dari tahun 50-an dan 90-an) / Shaharuddin Md Salleh. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Pandangan masyarakat Melayu terhadap penggunaan seni khat sebagai penonjolan identiti korporat / Sharipah Noor Azura Syed Othman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Perkembangan rekabentuk gasing dan elemen seni yang digunakan di dalam rekabentuk gasing di Malaysia / Sohana Jani. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian terhadap kebisingan dan tahap kejelasan perucapan di bilik kuliah Blok C, Kompleks Tahir Majid, ITM, Shah Alam / Mohd Sauki Abd Rashid. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) A study on the container yard performance level at Klang port container terminal case study: Klang Port Management Sdn. Bhd. / Hidayatulwahyunah Kamarudin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Shah Alam.

(1999) Sejauhmana bangunan-bangunan tinggi menyediakan peralatan, kemudahan dan ruang kemudahan untuk melakukan penyenggaraan kebersihan / Wan Nurulhekmah Wan Mokhtar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian terhadap kepentingan dan penggunaan kawasan lapang bagi kawasan perumahan awam / Syamsuri Daud. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian perlaksanaan sistem pengurusan maklumat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Sepang / Abdul Rahman Yakop. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Akta Pengambilan Balik Tanah (AKTA 486): satu tinjauan terhadap proses pengambilan, penentuan dan pembayaran pampasan serta tindakbalas penduduk setempat / Mohd. Rizal Ismail. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Perbandingan pengurusan penyelenggaraan chalet di bahagian pendalaman dan tepi pantai dari sudut pandangan fizikal, fungsi dan ekonomi / Mohd. Khalid Aman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Pengekalan aliran tunai untuk firma pengurusan hartanah kes kajian : Lembah Klang dan Negeri Selangor / Irmarizan Muhammad Sirat. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Sistem pembekalan gas LPG: aspek keselamatan untuk bangunan industri / Amirul Bahri Hashim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Proposal for adaptive re-use on pre-war urban schools Case Study: ( former ) St.Mary’s Girls’ School, No.7, Jalan Tengah, Kuala Lumpur / Roslan Salim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian keselamatan pekerja dalam melakukan kerja penyelengaraan bangunan komersil / Johari Dugel. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Keberkesanan perlaksanaan penswastaan terhadap sistem pengurusan sisa pepejal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Zaidi Zakaria. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Penggunaan buruh langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan bangunan institut pendidikan tinggi awam dan swasta kajian dari aspek perancangan penggunaan buruh dalam perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Rasli Sudin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Sistem pengurusan kualiti ISO 9002 di dalam syarikat pembinaan implementasi dan permasalahan / Mohd. Naim Abdul Jabar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Penyelenggaraan sistem lif (Kes Kajian: Plaza Perangsang, Intekma Resort, Kajian Sains Gunaan I.T.M S.Alam, Kajian Kejuruteraan I.T.M S.Alam dan Kajian Sains Kesetiausahaan I T.M S.Alam) / Azmin Osman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

This list was generated on Mon May 16 10:01:23 2022 UTC.