Items where Year is 1991

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 69.

Article

(1991) "After reading this article you should be able to ..." / Vasudevan Subrahmanyam. AKADEMEIA, 2 (1). pp. 41-49.

(1991) Apologies by the second language speakers in an educational setting / Noorzan Hj Mohd Noor. AKADEMEIA, 2 (1). pp. 73-80.

(1991) The Law of the Sea and ASEAN: a comment / Salleh Omar. AKADEMEIA, 2 (1). pp. 67-72.

(1991) Market requirements and the accounting graduates / Abdul Samad Haji Alias. AKADEMEIA, 2 (1). pp. 15-19.

(1991) Perundangan Islam (Syariah): unggul dan unik / Salwatie Sabtu. AKADEMEIA, 2 (1). pp. 41-49.

(1991) Sistem perakaunan berkomputer: implementasi dan permasalahan / Rosiani Embi. AKADEMEIA, 2 (1). pp. 55-66.

(1991) Stress management in organisations: theory and practice / Associate Professor Dato' Dr Wan Halim Othman. AKADEMEIA, 2 (1). pp. 1-14.

(1991) The semantic link between common metaphors and their literal counterparts - a brief analysis / Yuthandy Maniam. AKADEMEIA, 2 (1). pp. 32-40.

(1991) The virus plague / Nur Zakri Haji Zakaria and Marini Haji Othman. AKADEMEIA, 2 (1). pp. 20-31.

(1991) Kaji selidik kurikulum Diploma Sains Kesetiausahaan / Lelawati Abdul Hamid. Jurnal Akademik, 3 (3): 8. pp. 42-54. ISSN 0128-2635

(1991) Juruaudit Luaran dan Juruaudit Dalaman: suatu perbezaan/ Shamsul Anuar Ahamad Ibrahim. Jurnal Akademik, 3 (3): 3. pp. 16-18. ISSN 0128-2635

(1991) Aspek-aspek Kemiskinan di Kalangan Setinggan - Satu Penyelidikan Khas di Kpg. Baru STutong, Tabuan Jaya, Kuching/ Rosita Hj Suhaimi. Jurnal Akademik, 3 (3): 7. pp. 37-41. ISSN 0128-2635

(1991) Pentadbiran: dari perspektif Islam dan barat / Kamis Ismail. Jurnal Akademik, 3 (3): 5. pp. 26-32. ISSN 0128-2635

(1991) Kursus pra perdagangan di ITMCS : satu tinjauan ringkas selepas 10 tahun / Abdullah Abdul Latib. Jurnal Akademik, 3 (3): 4. pp. 19-25. ISSN 0128-2635

(1991) Malaysian economy : analysis of performance in 1990 and issues beyond / Annie Wong Muk Ngiik. Jurnal Akademik, 3 (3): 2. pp. 6-15. ISSN 0128-2635

(1991) The implications of NVC in the classroom/Ng Kui Choo. Jurnal Akademik, 3 (3): 6. pp. 33-36. ISSN 0128-2635

(1991) Abstract of a Study of Small and Medium Industries in Sarawak/ Dr. Ibrahim Shah ... [et al.]. Jurnal Akademik, 3 (3): 1. pp. 1-5. ISSN 0128-2635

Monograph

(1991) Laporan Tahunan 1991 / Institut Teknologi MARA. Annual Report. Institut Teknologi MARA, Shah Alam.

Thesis

(1991) Public sector auditing: issues underlying the audit of public enterprise / Garan Ak Malina. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) IBM Malaysia: a study on the public sector market / Mashitoh Arshad. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) An evaluation on Sri Java Kenderaan Sdn Bhd cost and service structure / Ahmad Khalib Saliya Ibrahim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) Estetika dalam bentuk-bentuk tembikar tradisi tempatan / Zaiyana Mahbib. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) Pembiayaan akhir harta tanah kediaman mengikut konsep islam kes kajian: Bank Islam Malaysia Berhad / Roslina Misban. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) A study on S.J. Kenderaan stage buses / Nurciana Nasaruddin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) The effectiveness of policy and strategy of Malaysian Maritime transportation / Sarizan Nordin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) Rekabentuk pagar dan pintu pagar di Malaysia / Ramlan Bin Ramli. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(1991) Scheme of arrangement pursuant to Section 176 of the Malaysia Companies Act 1965 / Zaid Kader Shah. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Penggunaan tenaga solar untuk menjanakan sistem penyerapan (penyaman udara) dalam konteks Malaysia / Wan Murzafar Wan Mamat dan Rashdan Hassan. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Pengiraan radiasi solar yang mengenai satu satah horizontal di Shah Alam dengan menggunakan program komputer / Shaiful Azhar Jaafar and Mohd Fadzli Mohamad Fathil. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Merekabentuk alat pengering koko khusus untuk pekebun-pekebun kecil menggunakan tenaga matahari / Nor Hisham Hashim and Mahamad Zamri Omar. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Pengering buah-buahan / Adnan Abdul Rahman and Syed Mohd. Nazri Syed Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Behaviour of two-way partially prestressing waffle slab incorporated with wire mesh (BRC) / Mohd. Tarmizi Abd. Wahab. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Timesharing properties : concept, management and legalities / Rusnani Abd. Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Window display in a storefront helps enhances the image of a store to attract customers / Kamal Hussin Abdul Hamid. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Simulation of production capacity using basic language / Faizul Azlan Abdullah. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Kajian emungkinan pusat pertumbuhan desa Kg Sungai Senam, Sik Kedah /Abd. Malik Abu Bakar and Tengku Noor Lishah Ku Mahamud. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Internal control of Telekom Malaysia's Treasury Unit / Azhar Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(1991) The possible causes of container inventory imbalances and effects on shipping agents to monitor case study: Green Peninsula Agencies Sdn. Bhd. / Amshida Rohayani Hj. Ahmad Rani. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Perancangan, susunatur, rekabentuk serta penyimpanan dan pengaliran sesebuah stesen servis, khususnya di Malaysia / Ahmad Rosman Ahmad @ Abd Rokis. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Perkembangan bumbung rumah tradisional Melayu Kelantan dan Terengganu / Ahmad Tarmizi B Sulaiman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Sistem maklumat berkomputer dalam perejenan harta tanah (perisian Dbase III plus) / Azharudin Haji Mohd Ariffin. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Rumah Merlimau : kesinambungan senibina asing dengan senibina melayu keatasnya / Siti Nuraishah Baroni. [Student Project] (Unpublished)

(1991) The importance of cash planning to small : manufacturing industries in Kuching, Sarawak. / Norden Bolhassan. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Bentuk-bentuk mimbar dan mihrab yang terdapat di dalam rekabentuk masjid di Selangor dan Kuala Lumpur / Abdul Aziz Burok. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Kajian penguatkuasaan perancangan salah guna bangunan. Kes kajian : Selayang Baru, Selangor / Kamaruzaman Hamdan. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Senibina tradisional di kalangan masyarakat melayu / Rohaizan Hasan. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Critical path analysis for groundhandling activities: a case study of airbus performance at Kulap / Zarina Hj Md Mukhtar. [Student Project] (Unpublished)

(1991) A new chapter in the housing development industry / Mahamat Ibrahim. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Proposed transportation rates for Nutritional Products Sdn Bhd (The Logistics Department) / Nor Izlida Idris. [Student Project] (Unpublished)

(1991) A study on the air side vehicle operation at Kuala Lumpur International Airport Subang / Sazali Ithnin. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Satu kajian kes pembangunan di mukim bandar Jugra Kuala Langat / Johana Juraimi. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Merekabentuk sistem aliran air dalam penggunaan turbin untuk mengeluarkan kuasa letrik / Nor Aishah Leman dan Nor Liza Kasim. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Analisa sirkulasi dan rekabentuk ruangawam di Kompleks Dayabumi Kuala Lumpur / Rossinah Mahmood. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Kajian mobiliti pekerja terhadap permintaan perumahan di Pasir Gudang / Abdul Razak Maslan and Nor Ashikin Zainudin. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Seni Khat Islam dan penggunaannya di dalam senibena melayu / Rusjan Mat Saad. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Pengapit gerudi / Abdul Aziz Mohamad. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Peranan Amanah Saham Nasional di dalam membantu meningkatkan taraf ekonomi bumiputra / Juhairi Mohamad Ali, Molkan Hj Mohammad Yusof dan Arba Abdul Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) “Senibina panggung terbuka” Panggung Anniversary sebagai kes kajian / Haslinda Mohd Rantam. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Rumah Kelantan perbezaan ciri-ciri senibina di Taman Mini Malaysia dengan yang asal / Norazman Mohd Yunus. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Rumah padi - kaitannya dengan senibina dan sosial tempatan / Raizah Mohd Zain. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Planning and fleet utilisation in relation to container haulage industry: Shapadu Kontena Sendirian Berhad (Port Klang) / Abdul Jalil Haji Ngit. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Feasibility of Malaysian International Shipping Corporation to set up a ship management company / Azman Osman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Keberkesanan tumbuh-tumbuhan sebagai tarikan utama taman rekreasi. Kes kajian: Taman Rekreasi Kawasan Perumahan Setiawangsa / Mas Iskandar Paiman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Kehidupan dan masalah orang asli di semenanjung Malaysia. Satu tinjauan awal masyarakat orang asli di Pulau Lumut / Raja Fahrulnizam Raja Fuaddin [et.al]. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Seniukir dalam rekabentuk Tradisional Melayu Johor / Kamarul Azam Selamat. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Gelanggang permainan dan hiburan hiburan rakyat (kesannya keatas sosial dan senibina) / Sohaimi Ali. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Perkembangan bumbung rumah tradisional Melayu Kelantan dan Terengganu / Ahmad Tarmizi Sulaiman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Villa Palliadio : kajian sejarah villa-villa kolonial di Tanah Melayu dalam transisi ke arah pendekatan senibina Malaysia / Sh. Madznah Sy. Mohamed. [Student Project] (Unpublished)

(1991) An analytical review on passenger load and market pattern of Pelangi Air Sdn. Bhd / Zaini Zakaria. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Sat May 28 18:35:48 2022 UTC.