Items where Year is 1991

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Z
Number of items: 91.

A

Pengering buah-buahan / Adnan Abdul Rahman and Syed Mohd. Nazri Syed Aziz. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Kajiselidik mengenai masalah, cabaran dan prospek usahawan wanita bumiputra di sekitar Wilayah Persekutuan / Noorazah Ab. Aziz ... [et al.]. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Timesharing properties : concept, management and legalities / Rusnani Abd. Rahman. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Kaji selidik kurikulum Diploma Sains Kesetiausahaan / Lelawati Abdul Hamid. (1991) Jurnal Akademik, 3 (3): 8. pp. 42-54. ISSN 0128-2635

Window display in a storefront helps enhances the image of a store to attract customers / Kamal Hussin Abdul Hamid. (1991) [Student Project] (Unpublished)

A technique for assessing ductile fracture initiation / Azua Abdul Rahim. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Simulation of production capacity using basic language / Faizul Azlan Abdullah. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Kajian emungkinan pusat pertumbuhan desa Kg Sungai Senam, Sik Kedah /Abd. Malik Abu Bakar and Tengku Noor Lishah Ku Mahamud. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Study of fatigue crack propagation (FCP) of polymethylmethacrylate (PMMA) at a different R ratio / Hashim Abu Hassan. (1991) [Student Project] (Unpublished)

A laboratory calibration of a model Helly-Smith bedload sampler / Azmi Abu Kassim. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Juruaudit Luaran dan Juruaudit Dalaman: suatu perbezaan/ Shamsul Anuar Ahamad Ibrahim. (1991) Jurnal Akademik, 3 (3): 3. pp. 16-18. ISSN 0128-2635

Internal control of Telekom Malaysia's Treasury Unit / Azhar Ahmad. (1991) [Student Project] (Unpublished)

The possible causes of container inventory imbalances and effects on shipping agents to monitor case study: Green Peninsula Agencies Sdn. Bhd. / Amshida Rohayani Ahmad Rani. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Perancangan, susunatur, rekabentuk serta penyimpanan dan pengaliran sesebuah stesen servis, khususnya di Malaysia / Ahmad Rosman Ahmad @ Abd Rokis. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Perkembangan bumbung rumah tradisional Melayu Kelantan dan Terengganu / Ahmad Tarmizi B Sulaiman. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Public sector auditing: issues underlying the audit of public enterprise / Garan Ak Malina. (1991) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

IBM Malaysia: a study on the public sector market / Mashitoh Arshad. (1991) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sistem maklumat berkomputer dalam perejenan harta tanah (perisian Dbase III plus) / Azharudin Haji Mohd Ariffin. (1991) [Student Project] (Unpublished)

B

Rumah Merlimau : kesinambungan senibina asing dengan senibina melayu keatasnya / Siti Nuraishah Baroni. (1991) [Student Project] (Unpublished)

The importance of cash planning to small : manufacturing industries in Kuching, Sarawak. / Norden Bolhassan. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Bentuk-bentuk mimbar dan mihrab yang terdapat di dalam rekabentuk masjid di Selangor dan Kuala Lumpur / Abdul Aziz Burok. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Senibina dan perancangan rumah kedai peniaga Cina di Kelang / Bakar Busu. (1991) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

F

Penggunaan lampu di rumah-rumah kediaman / Fadhlan b. Zainul Abidin. (1991) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Identiti kebangsaan senibena di pusat banbaraya Kuala Lumpur sebelum dan selepas kemerdekaan / Fakhrul Anand B. Razali. (1991) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

H

Merekabentuk alat pengering koko khusus untuk pekebun-pekebun kecil menggunakan tenaga matahari / Nor Hisham Hashim and Mahamad Zamri Omar. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Kajian penguatkuasaan perancangan salah guna bangunan. Kes kajian : Selayang Baru, Selangor / Kamaruzaman Hamdan. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Pengaruh adat dan kebudayaan pembinaan dan senibina rumah traditional Melayu di Johor / Hanafi Abd Kadir. (1991) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sejarah perkembangan seni ukir kayu Melayu Tradisi di Malaysia / Hanizan Mat Hussein. (1991) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Melahirkan graduan yang mampu mengisi kekosongan di pasaran pekerjaan masa kini satu cadangan / Mohd Kamal Harun. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (4): 6. pp. 70-74. ISSN 0128-5599

Senibina tradisional di kalangan masyarakat melayu / Rohaizan Hasan. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Pemulihan projek perumahan terbengkalai / Norihan Hashim. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Critical path analysis for groundhandling activities: a case study of airbus performance at Kulap / Zarina Hj Md Mukhtar. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Aspek-aspek Kemiskinan di Kalangan Setinggan - Satu Penyelidikan Khas di Kpg. Baru STutong, Tabuan Jaya, Kuching/ Rosita Hj Suhaimi. (1991) Jurnal Akademik, 3 (3): 7. pp. 37-41. ISSN 0128-2635

Kepimpinan di institusi pengajian tinggi, tanggungjawab siapa? / Nooreha Husain. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 2 (3): 5. pp. 48-55.

Keperluan bagi merekabentuk sebuah taman didikan kanak-kanak yang berkesan / Buana Putra Husin. (1991) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

The ability to handle conflict is a key factor in managerial success / Kamariah Husin. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 2 (3): 6. 56 -62.

A case-study of secretarial science students' attitudes towards english language / Kamariah Husin. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (4): 3. pp. 47-54. ISSN 0128-5599

Peranan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor di dalam pembangunan perumahan. Kajian kes di kawasan Ampang Ulu Klang / Noriyati Hussin ... [et al.]. (1991) [Student Project] (Unpublished)

I

Laporan Tahunan 1991 / Institut Teknologi MARA. (1991) Annual Report. Institut Teknologi MARA, Shah Alam.

An evaluation on Sri Java Kenderaan Sdn Bhd cost and service structure / Ahmad Khalib Saliya Ibrahim. (1991) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

A new chapter in the housing development industry / Mahamat Ibrahim. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Proposed transportation rates for Nutritional Products Sdn Bhd (The Logistics Department) / Nor Izlida Idris. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Pentadbiran: dari perspektif Islam dan barat / Kamis Ismail. (1991) Jurnal Akademik, 3 (3): 5. pp. 26-32. ISSN 0128-2635

Pengenalan asas pelaburan / Nor Ashikin Ismail. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 2 (3): 7. pp. 63-67.

A study on the air side vehicle operation at Kuala Lumpur International Airport Subang / Sazali Ithnin. (1991) [Student Project] (Unpublished)

J

Pengiraan radiasi solar yang mengenai satu satah horizontal di Shah Alam dengan menggunakan program komputer / Shaiful Azhar Jaafar and Mohd Fadzli Mohamad Fathil. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Satu kajian kes pembangunan di mukim bandar Jugra Kuala Langat / Johana Juraimi. (1991) [Student Project] (Unpublished)

K

Scheme of arrangement pursuant to Section 176 of the Malaysia Companies Act 1965 / Zaid Kader Shah. (1991) [Student Project] (Unpublished)

L

Kursus pra perdagangan di ITMCS : satu tinjauan ringkas selepas 10 tahun / Abdullah Abdul Latib. (1991) Jurnal Akademik, 3 (3): 4. pp. 19-25. ISSN 0128-2635

Merekabentuk sistem aliran air dalam penggunaan turbin untuk mengeluarkan kuasa letrik / Nor Aishah Leman dan Nor Liza Kasim. (1991) [Student Project] (Unpublished)

M

Penerimaan masyarakat terhadap pekerja-pekerja cacat pendengaran dan bisu di Kentucky Fried Chicken Jalan Imbi / Kursiah Mohd Yusof. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Estetika dalam bentuk-bentuk tembikar tradisi tempatan / Zaiyana Mahbib. (1991) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Analisa sirkulasi dan rekabentuk ruangawam di Kompleks Dayabumi Kuala Lumpur / Rossinah Mahmood. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Kajian mobiliti pekerja terhadap permintaan perumahan di Pasir Gudang / Abdul Razak Maslan and Nor Ashikin Zainudin. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Seni Khat Islam dan penggunaannya di dalam senibena melayu / Rusjan Mat Saad. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Pembiayaan akhir harta tanah kediaman mengikut konsep islam kes kajian: Bank Islam Malaysia Berhad / Roslina Misban. (1991) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Pengapit gerudi / Abdul Aziz Mohamad. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Peranan Amanah Saham Nasional di dalam membantu meningkatkan taraf ekonomi bumiputra / Juhairi Mohamad Ali, Molkan Hj Mohammad Yusof dan Arba Abdul Rahman. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Institusi kehakiman Islam / Abd Khalil Mohd Khalid. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (4): 7. pp. 75-83. ISSN 0128-5599

“Senibina panggung terbuka” Panggung Anniversary sebagai kes kajian / Haslinda Mohd Rantam. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Rumah Kelantan perbezaan ciri-ciri senibina di Taman Mini Malaysia dengan yang asal / Norazman Mohd Yunus. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Rumah padi - kaitannya dengan senibina dan sosial tempatan / Raizah Mohd Zain. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Malaysian economy : analysis of performance in 1990 and issues beyond / Annie Wong Muk Ngiik. (1991) Jurnal Akademik, 3 (3): 2. pp. 6-15. ISSN 0128-2635

The characterization of a new alkaloid and other medicinal constituents of Menispermaceae with special reference to Albertisia megacarpa diels ex forman / Mohd Supi Musa. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 2 (3): 3. pp. 38-41. ISSN 0128-5599

N

A study on S.J. Kenderaan stage buses / Nurciana Nasaruuddin. (1991) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

The implications of NVC in the classroom/Ng Kui Choo. (1991) Jurnal Akademik, 3 (3): 6. pp. 33-36. ISSN 0128-2635

Planning and fleet utilisation in relation to container haulage industry: Shapadu Kontena Sendirian Berhad (Port Klang) / Abdul Jalil Ngit. (1991) [Student Project] (Unpublished)

The effectiveness of policy and strategy of Malaysian Maritime transportation / Sarizan Nordin. (1991) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

O

Comparative studies of numerical integration technique as an implemented computer algorithm for simulation of induction machine / Mohd. Azan Omar and Roslan Abdul Rahman. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Feasibility of Malaysian International Shipping Corporation to set up a ship management company / Azman Osman. (1991) [Student Project] (Unpublished)

P

Keberkesanan tumbuh-tumbuhan sebagai tarikan utama taman rekreasi. Kes kajian: Taman Rekreasi Kawasan Perumahan Setiawangsa / Mas Iskandar Paiman. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Bengkel penulisan anjuran Perpustakaan Tun Abdul Razak, ITM Shah Alam pada 3-6hb. Jun 1991. (1991) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

R

Kehidupan dan masalah Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Satu tinjauan awal masyarakat Orang Asli di Pulau Lumut / Raja Fahrulnizam Raja Fuaddin... [et al.]. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Rekabentuk pagar dan pintu pagar di Malaysia / Ramlan Bin Ramli. (1991) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Timber in housing : Myth and realities / Robert Bengau Tiku. (1991) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

S

Elemental analysis of some clay sampels by a modified x-ray fluorescence technique / Ahmad Saat. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (4): 1. pp. 1-7. ISSN 0128-5599

Analisis prestasi akademik pelajar-pelajar Diploma Sains Komputer kampus ITM Cawangan Pahang / Sa'diah Sahat and Azizah Aris. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 2 (3): 2. pp. 26-37.

Seniukir dalam rekabentuk Tradisional Melayu Johor / Kamarul Azam Selamat. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Abstract of a Study of Small and Medium Industries in Sarawak/ Dr. Ibrahim Shah ... [et al.]. (1991) Jurnal Akademik, 3 (3): 1. pp. 1-5. ISSN 0128-2635

Sistem pendidikan pondok dalam masyarakat Melayu Kedah / Shaharuddin B. Yahya. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Gelanggang permainan dan hiburan hiburan rakyat (kesannya keatas sosial dan senibina) / Sohaimi Ali. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Perkembangan bumbung rumah tradisional Melayu Kelantan dan Terengganu / Ahmad Tarmizi Sulaiman. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Villa Palliadio : kajian sejarah villa-villa kolonial di Tanah Melayu dalam transisi ke arah pendekatan senibina Malaysia / Sh. Madznah Sy. Mohamed. (1991) [Student Project] (Unpublished)

T

Sistem maklumat diploma sains komputer ITM Cawangan Pahang (SIS-DCS) / Azman Taher. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 2 (3): 1. pp. 1-25.

Sistem mentor: rasional dan pelaksanaan / Azman Taher. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (4): 5. pp. 63-69. ISSN 0128-5599

Nuclear DNA base composition and base sequence complementarity of recently described candida species and strains of selected species / Tengku Elida Tengku Zainal Mulok. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (4): 2. pp. 8-46. ISSN 0128-5599

The effect of carbon dioxide on Aspergillus flavus and Eurotium repens (a study done at mycology laboratory in Biotrop, Bogor, Indonesia) / Tengku Elida Tengku Zainal Mulok. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 2 (3): 4. pp. 42-47. ISSN 0128-5599

W

Untuk menulis perisian sistem penyejukan / Ahmad Shukri Wahab, Cliff Ak Bidi. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Penggunaan tenaga solar untuk menjanakan sistem penyerapan (penyaman udara) dalam konteks Malaysia / Wan Murzafar Wan Mamat dan Rashdan Hassan. (1991) [Student Project] (Unpublished)

Z

Love and relationship in ''The Merchant of Venice" / Zalaniah Zakaria. (1991) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (4): 4. pp. 55-62. ISSN 0128-5599

An analytical review on passenger load and market pattern of Pelangi Air Sdn. Bhd / Zaini Zakaria. (1991) [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Tue Mar 28 20:54:30 2023 UTC.